Số điện thoại được báo cáo ở Colombia (+jerusal��n)

Giờ địa phương
Colombia
Số điện thoại khẩn cấp
Colombia
123
Vốn
Colombia
Bogotá
Mã gọi quốc gia: +57
E.164 (Mã quốc gia): 57
Số điện thoại khẩn cấp: 123
Vốn: Bogotá
Ngôn ngữ: Người Tây Ban Nha; Người Castilian
Valuta: Peso Colombia (COP)
2 DIGIT ISO: CO
3 DIGIT ISO: COL
Giờ địa phương: 00:53
Múi giờ: America/Bogota
Dân số: 49 648 685
Diện tích đất: 1 138 910 KM2

Chi tiết để gọi Colombia

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Colombia là 00:53.