Số điện thoại được báo cáo ở Pháp (+cr��teil)

Giờ địa phương
Method
Số điện thoại khẩn cấp
Method
17
Vốn
Nước pháp
Paris
Mã gọi quốc gia: +33
E.164 (Mã quốc gia): 33
Số điện thoại khẩn cấp: 17
Vốn: Paris
Ngôn ngữ: Người Pháp
Valuta: Euro (EUR)
2 DIGIT ISO: FR
3 DIGIT ISO: FRA
Giờ địa phương: 07:18
Múi giờ: Europe/Paris
Dân số: 66 987 244
Diện tích đất: 547 030 KM2

Chi tiết để gọi France

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Pháp là 07:18.