Mã vùng 2 (Rouen)

Mã vùng
Rouen
02
Giờ địa phương
Rouen
Dân số
Rouen
112 787
Số điện thoại khẩn cấp
Rouen
17
Diện tích: Rouen
Mã vùng: 02
Mã gọi quốc gia: +33
E.164 (Mã quốc gia): 33
Số điện thoại khẩn cấp: 17
Vốn: Paris
Ngôn ngữ: Người Pháp
Valuta: Euro (EUR)
2 DIGIT ISO: FR
3 DIGIT ISO: FRA
Giờ địa phương: 11:51
Múi giờ: Europe/Paris
Dân số: 112 787
Diện tích đất: 547 030 KM2

Mã vùng 2 - Rouen

Rouen đặt tại Pháp và có mã vùng 2. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Rouen từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +332 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Rouen là 11:51. Rouen có dân số 112 787 citiciens (2021-08-04).

Rouen - Số bưu điện

Rouen có 86 các số bưu điện khác nhau.
Hiển thị tất cả các số bưu điện
Số bưu điệnThành phốQuậnLon / Lat
76108 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76183 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76185 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76186 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76187 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76188 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76189 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76418 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76419 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76181 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76179 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76178 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76109 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76171 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76172 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76173 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76174 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76175 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76176 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76177 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76721 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76723 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76945 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76300Sotteville-lès-RouenNormandie1.0901/49.4097
76301 CEDEXSotteville-lès-RouenNormandie1.0901/49.4097
76302 CEDEXSotteville-lès-RouenNormandie1.0901/49.4097
76303 CEDEXSotteville-lès-RouenNormandie1.0901/49.4097
76304 CEDEXSotteville-lès-RouenNormandie1.0901/49.4097
76305 CEDEXSotteville-lès-RouenNormandie1.0901/49.4097
76306 CEDEXSotteville-lès-RouenNormandie1.0901/49.4097
76935 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76934 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76929 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76900 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76902 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76914 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76915 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76917 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76925 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76926 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76927 CEDEX 9RouenNormandie1.0993/49.4431
76308 CEDEXSotteville-lès-RouenNormandie1.0901/49.4097
76107 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76028 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76011 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76012 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76017 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76020 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76022 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76024 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76025 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76026 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76008 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76007 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76250Déville-lès-RouenNormandie1.0521/49.4694
76000RouenNormandie1.0993/49.4431
76001 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76002 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76003 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76004 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76005 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76006 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76021 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76029 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76030 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76042 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76043 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76044 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76045 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76046 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76047 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76049 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76100RouenNormandie1.0993/49.4431
76101 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76041 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76040 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76039 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76038 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76037 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76036 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76031 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76035 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76033 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76032 CEDEXRouenNormandie1.0993/49.4431
76390Vieux-Rouen-sur-BresleNormandie1.7198/49.8338
55700BrouennesGrand Est5.264/49.5161