Mã vùng 1 (Budapest)

Mã vùng
Budapest
01
Giờ địa phương
Budapest
Dân số
Budapest
1 741 041
Số điện thoại khẩn cấp
Budapest
107
Diện tích: Budapest
Mã vùng: 01
Mã gọi quốc gia: +36
E.164 (Mã quốc gia): 36
Số điện thoại khẩn cấp: 107
Vốn: Budapest
Ngôn ngữ: Người Hungary
Valuta: Đồng Forint của Hungary (HUF)
2 DIGIT ISO: HU
3 DIGIT ISO: HUN
Giờ địa phương: 12:33
Múi giờ: Europe/Budapest
Dân số: 1 741 041
Diện tích đất: 93 030 KM2

Mã vùng 1 - Budapest

Budapest đặt tại Hungary và có mã vùng 1. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Budapest từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +361 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Budapest là 12:33. Budapest có dân số 1 741 041 citiciens (2019-09-05).

Budapest - Số bưu điện

Budapest có 161 các số bưu điện khác nhau.
Hiển thị tất cả các số bưu điện
Số bưu điệnThành phốQuậnLon / Lat
1112BudapestBudapest19.0404/47.4984
1146BudapestBudapest19.0404/47.4984
1145BudapestBudapest19.0404/47.4984
1144BudapestBudapest19.0404/47.4984
1143BudapestBudapest19.0404/47.4984
1142BudapestBudapest19.0404/47.4984
1141BudapestBudapest19.0404/47.4984
1139BudapestBudapest19.0404/47.4984
1138BudapestBudapest19.0404/47.4984
1147BudapestBudapest19.0404/47.4984
1148BudapestBudapest19.0404/47.4984
1157BudapestBudapest19.0404/47.4984
1156BudapestBudapest19.0404/47.4984
1155BudapestBudapest19.0404/47.4984
1154BudapestBudapest19.0404/47.4984
1153BudapestBudapest19.0404/47.4984
1152BudapestBudapest19.0404/47.4984
1151BudapestBudapest19.0404/47.4984
1149BudapestBudapest19.0404/47.4984
1137BudapestBudapest19.0404/47.4984
1136BudapestBudapest19.0404/47.4984
1121BudapestBudapest19.0404/47.4984
1119BudapestBudapest19.0404/47.4984
1118BudapestBudapest19.0404/47.4984
1117BudapestBudapest19.0404/47.4984
1116BudapestBudapest19.0404/47.4984
1115BudapestBudapest19.0404/47.4984
1114BudapestBudapest19.0404/47.4984
1113BudapestBudapest19.0404/47.4984
1122BudapestBudapest19.0404/47.4984
1123BudapestBudapest19.0404/47.4984
1135BudapestBudapest19.0404/47.4984
1134BudapestBudapest19.0404/47.4984
1133BudapestBudapest19.0404/47.4984
1132BudapestBudapest19.0404/47.4984
1131BudapestBudapest19.0404/47.4984
1126BudapestBudapest19.0404/47.4984
1125BudapestBudapest19.0404/47.4984
1124BudapestBudapest19.0404/47.4984
1158BudapestBudapest19.0404/47.4984
1161BudapestBudapest19.0404/47.4984
1212BudapestBudapest19.0404/47.4984
1211BudapestBudapest19.0404/47.4984
1205BudapestBudapest19.0404/47.4984
1204BudapestBudapest19.0404/47.4984
1203BudapestBudapest19.0404/47.4984
1202BudapestBudapest19.0404/47.4984
1201BudapestBudapest19.0404/47.4984
1196BudapestBudapest19.0404/47.4984
1213BudapestBudapest19.0404/47.4984
1214BudapestBudapest19.0404/47.4984
1238BudapestBudapest19.0404/47.4984
1237BudapestBudapest19.0404/47.4984
1225BudapestBudapest19.0404/47.4984
1224BudapestBudapest19.0404/47.4984
1223BudapestBudapest19.0404/47.4984
1222BudapestBudapest19.0404/47.4984
1221BudapestBudapest19.0404/47.4984
1215BudapestBudapest19.0404/47.4984
1195BudapestBudapest19.0404/47.4984
1194BudapestBudapest19.0404/47.4984
1174BudapestBudapest19.0404/47.4984
1173BudapestBudapest19.0404/47.4984
1172BudapestBudapest19.0404/47.4984
1171BudapestBudapest19.0404/47.4984
1165BudapestBudapest19.0404/47.4984
1164BudapestBudapest19.0404/47.4984
1163BudapestBudapest19.0404/47.4984
1162BudapestBudapest19.0404/47.4984
1181BudapestBudapest19.0404/47.4984
1182BudapestBudapest19.0404/47.4984
1193BudapestBudapest19.0404/47.4984
1192BudapestBudapest19.0404/47.4984
1191BudapestBudapest19.0404/47.4984
1188BudapestBudapest19.0404/47.4984
1186BudapestBudapest19.0404/47.4984
1185BudapestBudapest19.0404/47.4984
1184BudapestBudapest19.0404/47.4984
1183BudapestBudapest19.0404/47.4984
1239BudapestBudapest19.0404/47.4984
1111BudapestBudapest19.0404/47.4984
1007BudapestBudapest19.0404/47.4984
1044BudapestBudapest19.0404/47.4984
1043BudapestBudapest19.0404/47.4984
1042BudapestBudapest19.0404/47.4984
1041BudapestBudapest19.0404/47.4984
1039BudapestBudapest19.0404/47.4984
1038BudapestBudapest19.0404/47.4984
1037BudapestBudapest19.0404/47.4984
1036BudapestBudapest19.0404/47.4984
1045BudapestBudapest19.0404/47.4984
1046BudapestBudapest19.0404/47.4984
1056BudapestBudapest19.0404/47.4984
1055BudapestBudapest19.0404/47.4984
1054BudapestBudapest19.0404/47.4984
1053BudapestBudapest19.0404/47.4984
1052BudapestBudapest19.0404/47.4984
1051BudapestBudapest19.0404/47.4984
1048BudapestBudapest19.0404/47.4984
1047BudapestBudapest19.0404/47.4984
1035BudapestBudapest19.0404/47.4984
1034BudapestBudapest19.0404/47.4984
1022BudapestBudapest19.0404/47.4984
1021BudapestBudapest19.0404/47.4984
1016BudapestBudapest19.0404/47.4984
1015BudapestBudapest19.0404/47.4984
1014BudapestBudapest19.0404/47.4984
1013BudapestBudapest19.0404/47.4984
1012BudapestBudapest19.0404/47.4984
1011BudapestBudapest19.0404/47.4984
1023BudapestBudapest19.0404/47.4984
1024BudapestBudapest19.0404/47.4984
1033BudapestBudapest19.0404/47.4984
1032BudapestBudapest19.0404/47.4984
1031BudapestBudapest19.0404/47.4984
1029BudapestBudapest19.0404/47.4984
1028BudapestBudapest19.0404/47.4984
1027BudapestBudapest19.0404/47.4984
1026BudapestBudapest19.0404/47.4984
1025BudapestBudapest19.0404/47.4984
1061BudapestBudapest19.0404/47.4984
1062BudapestBudapest19.0404/47.4984
1095BudapestBudapest19.0404/47.4984
1094BudapestBudapest19.0404/47.4984
1093BudapestBudapest19.0404/47.4984
1092BudapestBudapest19.0404/47.4984
1091BudapestBudapest19.0404/47.4984
1089BudapestBudapest19.0404/47.4984
1088BudapestBudapest19.0404/47.4984
1087BudapestBudapest19.0404/47.4984
1096BudapestBudapest19.0404/47.4984
1097BudapestBudapest19.0404/47.4984
1107BudapestBudapest19.0404/47.4984
1106BudapestBudapest19.0404/47.4984
1105BudapestBudapest19.0404/47.4984
1104BudapestBudapest19.0404/47.4984
1103BudapestBudapest19.0404/47.4984
1102BudapestBudapest19.0404/47.4984
1101BudapestBudapest19.0404/47.4984
1098BudapestBudapest19.0404/47.4984
1086BudapestBudapest19.0404/47.4984
1085BudapestBudapest19.0404/47.4984
1072BudapestBudapest19.0404/47.4984
1071BudapestBudapest19.0404/47.4984
1068BudapestBudapest19.0404/47.4984
1067BudapestBudapest19.0404/47.4984
1066BudapestBudapest19.0404/47.4984
1065BudapestBudapest19.0404/47.4984
1064BudapestBudapest19.0404/47.4984
1063BudapestBudapest19.0404/47.4984
1073BudapestBudapest19.0404/47.4984
1074BudapestBudapest19.0404/47.4984
1084BudapestBudapest19.0404/47.4984
1083BudapestBudapest19.0404/47.4984
1082BudapestBudapest19.0404/47.4984
1081BudapestBudapest19.0404/47.4984
1078BudapestBudapest19.0404/47.4984
1077BudapestBudapest19.0404/47.4984
1076BudapestBudapest19.0404/47.4984
1075BudapestBudapest19.0404/47.4984
1108BudapestBudapest19.0404/47.4984

Các số điện thoại được báo cáo trong Budapest

Danh sách dưới đây chứa tất cả các số điện thoại mà chúng tôi đã nhận được báo cáo.

+3612003888 +36 1 200 3888 (06 1) 200 3888 tel:+36-1-200-3888
+3612317798 +36 1 231 7798 (06 1) 231 7798 tel:+36-1-231-7798
+3612380865 +36 1 238 0865 (06 1) 238 0865 tel:+36-1-238-0865
+3612731014 +36 1 273 1014 (06 1) 273 1014 tel:+36-1-273-1014
+3613173027 +36 1 317 3027 (06 1) 317 3027 tel:+36-1-317-3027
+3613173255 +36 1 317 3255 (06 1) 317 3255 tel:+36-1-317-3255
+3613173275 +36 1 317 3275 (06 1) 317 3275 tel:+36-1-317-3275
+3613233040 +36 1 323 3040 (06 1) 323 3040 tel:+36-1-323-3040
+3613270598 +36 1 327 0598 (06 1) 327 0598 tel:+36-1-327-0598
+3614352238 +36 1 435 2238 (06 1) 435 2238 tel:+36-1-435-2238
+3614433061 +36 1 443 3061 (06 1) 443 3061 tel:+36-1-443-3061
+3614433092 +36 1 443 3092 (06 1) 443 3092 tel:+36-1-443-3092
+3614433165 +36 1 443 3165 (06 1) 443 3165 tel:+36-1-443-3165
+3614433510 +36 1 443 3510 (06 1) 443 3510 tel:+36-1-443-3510
+3614433515 +36 1 443 3515 (06 1) 443 3515 tel:+36-1-443-3515
+3614687800 +36 1 468 7800 (06 1) 468 7800 tel:+36-1-468-7800
+3615100270 +36 1 510 0270 (06 1) 510 0270 tel:+36-1-510-0270
+3615100435 +36 1 510 0435 (06 1) 510 0435 tel:+36-1-510-0435
+3615100534 +36 1 510 0534 (06 1) 510 0534 tel:+36-1-510-0534
+3615100640 +36 1 510 0640 (06 1) 510 0640 tel:+36-1-510-0640
+3615100702 +36 1 510 0702 (06 1) 510 0702 tel:+36-1-510-0702
+3615100722 +36 1 510 0722 (06 1) 510 0722 tel:+36-1-510-0722
+3615100961 +36 1 510 0961 (06 1) 510 0961 tel:+36-1-510-0961
+3615500030 +36 1 550 0030 (06 1) 550 0030 tel:+36-1-550-0030
+3616777208 +36 1 677 7208 (06 1) 677 7208 tel:+36-1-677-7208
+3616777247 +36 1 677 7247 (06 1) 677 7247 tel:+36-1-677-7247
+3616777252 +36 1 677 7252 (06 1) 677 7252 tel:+36-1-677-7252
+3617008316 +36 1 700 8316 (06 1) 700 8316 tel:+36-1-700-8316
+3617907599 +36 1 790 7599 (06 1) 790 7599 tel:+36-1-790-7599
+3617961705 +36 1 796 1705 (06 1) 796 1705 tel:+36-1-796-1705
+3617961706 +36 1 796 1706 (06 1) 796 1706 tel:+36-1-796-1706
+3618036500 +36 1 803 6500 (06 1) 803 6500 tel:+36-1-803-6500
+3618149325 +36 1 814 9325 (06 1) 814 9325 tel:+36-1-814-9325
+3618149373 +36 1 814 9373 (06 1) 814 9373 tel:+36-1-814-9373
+3618155687 +36 1 815 5687 (06 1) 815 5687 tel:+36-1-815-5687
+3618156379 +36 1 815 6379 (06 1) 815 6379 tel:+36-1-815-6379
+3618156588 +36 1 815 6588 (06 1) 815 6588 tel:+36-1-815-6588
+3618480240 +36 1 848 0240 (06 1) 848 0240 tel:+36-1-848-0240
+3618779903 +36 1 877 9903 (06 1) 877 9903 tel:+36-1-877-9903
+3619876220 +36 1 987 6220 (06 1) 987 6220 tel:+36-1-987-6220
+3619876370 +36 1 987 6370 (06 1) 987 6370 tel:+36-1-987-6370
+3619876373 +36 1 987 6373 (06 1) 987 6373 tel:+36-1-987-6373
+3619988026 +36 1 998 8026 (06 1) 998 8026 tel:+36-1-998-8026
+3619990177 +36 1 999 0177 (06 1) 999 0177 tel:+36-1-999-0177
+3619994437 +36 1 999 4437 (06 1) 999 4437 tel:+36-1-999-4437
+3619997474 +36 1 999 7474 (06 1) 999 7474 tel:+36-1-999-7474
+3617767183 +36 1 776 7183 (06 1) 776 7183 tel:+36-1-776-7183
+3614451896 +36 1 445 1896 (06 1) 445 1896 tel:+36-1-445-1896
+3612686356 +36 1 268 6356 (06 1) 268 6356 tel:+36-1-268-6356
+3617992661 +36 1 799 2661 (06 1) 799 2661 tel:+36-1-799-2661