Mã quốc gia Na Uy 47

Mã quốc gia
Na Uy
+47 / NO / NOR
Giờ địa phương
Na Uy
Dân số
Na Uy
5 314 336
Số điện thoại khẩn cấp
Na Uy
112
Mã gọi quốc gia: +47
E.164 (Mã quốc gia): 47
Số điện thoại khẩn cấp: 112
Vốn: Oslo
Ngôn ngữ: Nauy
Bokmål, tiếng Na Uy; Bokmål của Na Uy
Nynorsk Na Uy; Nynorsk, Na Uy
Valuta: Krone Na Uy (NOK)
2 DIGIT ISO: NO
3 DIGIT ISO: NOR
Giờ địa phương: 11:36
Dân số: 5 314 336
Diện tích đất: 324 220 KM2
Những câu hỏi phổ biến nhất
Mã quốc gia nào là 47?
Mã quốc gia +47?
Na Uy Mã quay số
Na Uy Mã điện thoại

Mã quốc gia Na Uy

Na Uy có ba mã quốc gia khác nhau, một trong số đó là mã quốc gia số +47, là mã mà bạn quay trước số điện thoại khi bạn gọi đến một số điện thoại ở Na Uy từ nước ngoài. Hai mã còn lại là mã ISO NONOR.

Cách gọi một số điện thoại ở Na Uy

Mã quốc gia của Na Uy là 47. Nếu bạn đang gọi đến Na Uy từ nước ngoài, bạn phải viết một dấu cộng (+) hoặc hai số không (00) theo sau là mã quốc gia (+47 hoặc 0047).
Chúng ta có 413 số điện thoại từ 21 các khu vực khác nhau ở Na Uy được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Trong trường hợp khẩn cấp

Na Uy có các số điện thoại khẩn cấp khác nhau tùy thuộc vào loại trường hợp khẩn cấp. Gọi 112 cho cảnh sát, gọi 110 cho đội cứu hỏa và 113 cho xe cứu thương.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Na Uy là 11:36. Na Uy có diện tích đất là 324 220 KM2 và một dân số của 5 314 336 citiciens *2021-11-13.