Mã vùng 48 (Chelm)

Giờ địa phương
Chelm
Số điện thoại khẩn cấp
Chelm
997
Vốn
Ba lan
Warsaw
Diện tích: Chelm
Mã gọi quốc gia: +48
E.164 (Mã quốc gia): 48
Số điện thoại khẩn cấp: 997
Vốn: Warsaw
Ngôn ngữ: Đánh bóng
Valuta: Zloty của Ba Lan (PLN)
2 DIGIT ISO: PL
3 DIGIT ISO: POL
Giờ địa phương: 08:28
Múi giờ: Europe/Warsaw
Dân số: 38 500 000
Diện tích đất: 312 685 KM2

Mã vùng 48 - Chelm

Chelm đặt tại Ba Lan và có mã vùng 48. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Chelm từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +4848 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Chelm Là 08:28.