Số điện thoại được báo cáo ở Ba Lan (+krak��w)

Giờ địa phương
Ba lan
Số điện thoại khẩn cấp
Ba lan
997
Vốn
Ba lan
Warsaw
Mã gọi quốc gia: +48
E.164 (Mã quốc gia): 48
Số điện thoại khẩn cấp: 997
Vốn: Warsaw
Ngôn ngữ: Đánh bóng
Valuta: Zloty của Ba Lan (PLN)
2 DIGIT ISO: PL
3 DIGIT ISO: POL
Giờ địa phương: 16:27
Múi giờ: Europe/Warsaw
Dân số: 38 500 000
Diện tích đất: 312 685 KM2

Chi tiết để gọi Poland

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Ba Lan là 16:27.