Mã vùng 48 (Plock)

Giờ địa phương
Plock
Số điện thoại khẩn cấp
Plock
997
Vốn
Ba lan
Warsaw
Diện tích: Plock
Mã gọi quốc gia: +48
E.164 (Mã quốc gia): 48
Số điện thoại khẩn cấp: 997
Vốn: Warsaw
Ngôn ngữ: Đánh bóng
Valuta: Zloty của Ba Lan (PLN)
2 DIGIT ISO: PL
3 DIGIT ISO: POL
Giờ địa phương: 04:56
Múi giờ: Europe/Warsaw
Diện tích đất: 312 685 KM2

Mã vùng 48 - Plock

Plock đặt tại Ba Lan và có mã vùng 48. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Plock từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +4848 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Plock mới là 04:56.

Các số điện thoại được báo cáo trong Plock

Danh sách dưới đây chứa tất cả các số điện thoại mà chúng tôi đã nhận được báo cáo.

+48244244244 +48 24 424 42 44 24 424 42 44 tel:+48-24-424-42-44