Mã vùng 48 (Szczecin)

Giờ địa phương
Szczecin
Dân số
Szczecin
407 811
Số điện thoại khẩn cấp
Szczecin
997
Diện tích: Szczecin
Mã gọi quốc gia: +48
E.164 (Mã quốc gia): 48
Số điện thoại khẩn cấp: 997
Vốn: Warsaw
Ngôn ngữ: Đánh bóng
Valuta: Zloty của Ba Lan (PLN)
2 DIGIT ISO: PL
3 DIGIT ISO: POL
Giờ địa phương: 04:05
Múi giờ: Europe/Warsaw
Dân số: 407 811
Diện tích đất: 312 685 KM2

Mã vùng 48 - Szczecin

Szczecin đặt tại Ba Lan và có mã vùng 48. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Szczecin từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +4848 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Szczecin là 04:05. Szczecin có dân số 407 811 citiciens (2019-09-05).

Szczecin - Số bưu điện

Szczecin có 1092 các số bưu điện khác nhau.

Hiển thị tất cả các số bưu điện
Số bưu điệnThành phốQuậnLon / Lat
71-393SzczecinTây Pomerania14.4789/53.4947
71-343SzczecinTây Pomerania14.5143/53.4522
71-342SzczecinTây Pomerania14.5162/53.4508
71-341SzczecinTây Pomerania14.5101/53.45
71-340SzczecinTây Pomerania14.5125/53.4502
71-337SzczecinTây Pomerania14.5124/53.4487
71-336SzczecinTây Pomerania14.5113/53.4498
71-335SzczecinTây Pomerania14.5155/53.4495
71-334SzczecinTây Pomerania14.5175/53.4493
71-333SzczecinTây Pomerania14.5172/53.4474
71-332SzczecinTây Pomerania14.5169/53.4491
71-331SzczecinTây Pomerania14.5141/53.4475
71-330SzczecinTây Pomerania14.5138/53.447
71-327SzczecinTây Pomerania14.52/53.449
71-326SzczecinTây Pomerania14.5196/53.4486
71-344SzczecinTây Pomerania14.5067/53.4517
71-345SzczecinTây Pomerania14.511/53.4539
71-346SzczecinTây Pomerania14.5079/53.4598
71-392SzczecinTây Pomerania14.4798/53.494
71-391SzczecinTây Pomerania14.4784/53.4938
71-390SzczecinTây Pomerania14.4788/53.4923
71-387SzczecinTây Pomerania14.4791/53.4924
71-386SzczecinTây Pomerania14.4801/53.4923
71-382SzczecinTây Pomerania14.48/53.4809
71-381SzczecinTây Pomerania14.4777/53.4815
71-380SzczecinTây Pomerania14.4794/53.4804
71-377SzczecinTây Pomerania14.4818/53.4791
71-376SzczecinTây Pomerania14.4814/53.4782
71-375SzczecinTây Pomerania14.4815/53.4765
71-374SzczecinTây Pomerania14.4822/53.476
71-372SzczecinTây Pomerania14.4839/53.4744
71-370SzczecinTây Pomerania14.4838/53.4808
71-325SzczecinTây Pomerania14.5206/53.4477
71-324SzczecinTây Pomerania14.5196/53.4471
71-323SzczecinTây Pomerania14.5175/53.4472
71-301SzczecinTây Pomerania14.5178/53.4406
71-300SzczecinTây Pomerania14.5149/53.4425
71-298SzczecinTây Pomerania14.4947/53.4392
71-297SzczecinTây Pomerania14.4961/53.4383
71-296SzczecinTây Pomerania14.4949/53.4375
71-295SzczecinTây Pomerania14.4922/53.44
71-294SzczecinTây Pomerania14.4961/53.4401
71-281SzczecinTây Pomerania14.5101/53.4474
71-280SzczecinTây Pomerania14.5112/53.4417
71-279SzczecinTây Pomerania14.5127/53.4412
71-278SzczecinTây Pomerania14.5138/53.4433
71-277SzczecinTây Pomerania14.5142/53.446
71-276SzczecinTây Pomerania14.5121/53.4443
71-275SzczecinTây Pomerania14.5101/53.4428
71-302SzczecinTây Pomerania14.5179/53.4428
71-303SzczecinTây Pomerania14.5163/53.4418
71-304SzczecinTây Pomerania14.5161/53.4406
71-322SzczecinTây Pomerania14.5153/53.4468
71-321SzczecinTây Pomerania14.5153/53.4458
71-320SzczecinTây Pomerania14.5176/53.4457
71-317SzczecinTây Pomerania14.5201/53.4451
71-316SzczecinTây Pomerania14.5198/53.4441
71-315SzczecinTây Pomerania14.5192/53.4435
71-314SzczecinTây Pomerania14.5187/53.4452
71-313SzczecinTây Pomerania14.5218/53.4404
71-312SzczecinTây Pomerania14.522/53.4411
71-311SzczecinTây Pomerania14.5227/53.4415
71-310SzczecinTây Pomerania14.5205/53.441
71-307SzczecinTây Pomerania14.5181/53.4398
71-306SzczecinTây Pomerania14.5189/53.4411
71-305SzczecinTây Pomerania14.5181/53.4419
71-274SzczecinTây Pomerania14.5103/53.4448
71-400SzczecinTây Pomerania14.5526/53.4359
71-483SzczecinTây Pomerania14.5254/53.458
71-462SzczecinTây Pomerania14.5246/53.451
71-461SzczecinTây Pomerania14.5664/53.4389
71-460SzczecinTây Pomerania14.5307/53.4533
71-459SzczecinTây Pomerania14.5286/53.4486
71-457SzczecinTây Pomerania14.5359/53.4527
71-455SzczecinTây Pomerania14.527/53.4517
71-454SzczecinTây Pomerania14.5375/53.4572
71-453SzczecinTây Pomerania14.5427/53.4526
71-452SzczecinTây Pomerania14.5411/53.4532
71-451SzczecinTây Pomerania14.5423/53.4528
71-450SzczecinTây Pomerania14.5307/53.4602
71-449SzczecinTây Pomerania14.522/53.4667
71-447SzczecinTây Pomerania14.5433/53.4556
71-446SzczecinTây Pomerania14.5439/53.4519
71-463SzczecinTây Pomerania14.5218/53.4521
71-464SzczecinTây Pomerania14.5237/53.4518
71-465SzczecinTây Pomerania14.5221/53.4534
71-482SzczecinTây Pomerania14.5242/53.4574
71-481SzczecinTây Pomerania14.5229/53.4553
71-480SzczecinTây Pomerania14.5219/53.4566
71-478SzczecinTây Pomerania14.5225/53.459
71-477SzczecinTây Pomerania14.521/53.458
71-476SzczecinTây Pomerania14.5231/53.4586
71-475SzczecinTây Pomerania14.5209/53.4562
71-474SzczecinTây Pomerania14.5224/53.4556
71-472SzczecinTây Pomerania14.5468/53.453
71-471SzczecinTây Pomerania14.5311/53.4582
71-470SzczecinTây Pomerania14.5225/53.4558
71-468SzczecinTây Pomerania14.5464/53.4515
71-467SzczecinTây Pomerania14.5474/53.4502
71-466SzczecinTây Pomerania14.5301/53.4552
71-445SzczecinTây Pomerania14.5423/53.4471
71-444SzczecinTây Pomerania14.5432/53.4481
71-443SzczecinTây Pomerania14.5447/53.448
71-420SzczecinTây Pomerania14.5446/53.4386
71-417SzczecinTây Pomerania14.5441/53.438
71-416SzczecinTây Pomerania14.5443/53.4393
71-415SzczecinTây Pomerania14.5466/53.439
71-414SzczecinTây Pomerania14.5477/53.4412
71-413SzczecinTây Pomerania14.5493/53.4397
71-412SzczecinTây Pomerania14.5493/53.4388
71-411SzczecinTây Pomerania14.5512/53.4397
71-410SzczecinTây Pomerania14.5417/53.4358
71-407SzczecinTây Pomerania14.5472/53.437
71-405SzczecinTây Pomerania14.5479/53.4371
71-404SzczecinTây Pomerania14.5492/53.4376
71-403SzczecinTây Pomerania14.546/53.4373
71-402SzczecinTây Pomerania14.5514/53.4373
71-421SzczecinTây Pomerania14.5482/53.4418
71-422SzczecinTây Pomerania14.542/53.4426
71-423SzczecinTây Pomerania14.5351/53.4404
71-441SzczecinTây Pomerania14.5385/53.4485
71-440SzczecinTây Pomerania14.5395/53.4461
71-437SzczecinTây Pomerania14.542/53.4456
71-436SzczecinTây Pomerania14.5424/53.4467
71-435SzczecinTây Pomerania14.5447/53.445
71-434SzczecinTây Pomerania14.5408/53.4449
71-433SzczecinTây Pomerania14.5442/53.4436
71-432SzczecinTây Pomerania14.5454/53.4437
71-431SzczecinTây Pomerania14.5381/53.4407
71-430SzczecinTây Pomerania14.5416/53.4405
71-427SzczecinTây Pomerania14.5432/53.4407
71-426SzczecinTây Pomerania14.5426/53.442
71-425SzczecinTây Pomerania14.5439/53.4423
71-424SzczecinTây Pomerania14.5455/53.442
71-401SzczecinTây Pomerania14.5523/53.4374
71-273SzczecinTây Pomerania14.5102/53.4468
71-160SzczecinTây Pomerania14.5019/53.4398
71-137SzczecinTây Pomerania14.5072/53.434
71-136SzczecinTây Pomerania14.5087/53.4338
71-135SzczecinTây Pomerania14.509/53.4346
71-134SzczecinTây Pomerania14.5083/53.4355
71-133SzczecinTây Pomerania14.507/53.4369
71-132SzczecinTây Pomerania14.5094/53.4358
71-131SzczecinTây Pomerania14.5086/53.4371
71-130SzczecinTây Pomerania14.5111/53.4373
71-129SzczecinTây Pomerania14.5106/53.4355
71-126SzczecinTây Pomerania14.5179/53.4302
71-125SzczecinTây Pomerania14.5161/53.4327
71-124SzczecinTây Pomerania14.5145/53.4324
71-123SzczecinTây Pomerania14.5126/53.4326
71-122SzczecinTây Pomerania14.5067/53.4322
71-138SzczecinTây Pomerania14.5057/53.4348
71-140SzczecinTây Pomerania14.5115/53.4409
71-142SzczecinTây Pomerania14.5097/53.4407
71-157SzczecinTây Pomerania14.5037/53.4381
71-156SzczecinTây Pomerania14.5035/53.4397
71-155SzczecinTây Pomerania14.5038/53.4408
71-154SzczecinTây Pomerania14.5031/53.4416
71-153SzczecinTây Pomerania14.5057/53.4423
71-152SzczecinTây Pomerania14.5069/53.4422
71-151SzczecinTây Pomerania14.5083/53.439
71-150SzczecinTây Pomerania14.5076/53.441
71-149SzczecinTây Pomerania14.5067/53.4408
71-147SzczecinTây Pomerania14.5084/53.4418
71-146SzczecinTây Pomerania14.5057/53.4403
71-145SzczecinTây Pomerania14.5088/53.4387
71-144SzczecinTây Pomerania14.5102/53.4385
71-143SzczecinTây Pomerania14.5081/53.4396
71-121SzczecinTây Pomerania14.5081/53.433
71-120SzczecinTây Pomerania14.5076/53.4319
71-118SzczecinTây Pomerania14.5101/53.4307
71-085SzczecinTây Pomerania14.5053/53.4265
71-084SzczecinTây Pomerania14.5077/53.4268
71-083SzczecinTây Pomerania14.5118/53.4278
71-082SzczecinTây Pomerania14.5127/53.4225
71-081SzczecinTây Pomerania14.5136/53.4221
71-080SzczecinTây Pomerania14.5094/53.4211
71-076SzczecinTây Pomerania14.5151/53.4219
71-075SzczecinTây Pomerania14.5171/53.4224
71-074SzczecinTây Pomerania14.5203/53.4219
71-073SzczecinTây Pomerania14.5247/53.4218
71-072SzczecinTây Pomerania14.5295/53.4224
71-070SzczecinTây Pomerania14.5308/53.4218
71-069SzczecinTây Pomerania14.4927/53.4112
71-066SzczecinTây Pomerania14.5163/53.4243
71-086SzczecinTây Pomerania14.5035/53.4277
71-100SzczecinTây Pomerania14.5228/53.4349
71-101SzczecinTây Pomerania14.5197/53.4389
71-117SzczecinTây Pomerania14.508/53.4315
71-116SzczecinTây Pomerania14.5092/53.4313
71-115SzczecinTây Pomerania14.5101/53.4312
71-114SzczecinTây Pomerania14.509/53.4305
71-113SzczecinTây Pomerania14.514/53.4311
71-112SzczecinTây Pomerania14.5118/53.4345
71-111SzczecinTây Pomerania14.5123/53.4373
71-110SzczecinTây Pomerania14.5126/53.4397
71-107SzczecinTây Pomerania14.514/53.4403
71-106SzczecinTây Pomerania14.5145/53.4393
71-105SzczecinTây Pomerania14.5156/53.4399
71-104SzczecinTây Pomerania14.5166/53.4386
71-103SzczecinTây Pomerania14.5181/53.4392
71-102SzczecinTây Pomerania14.5181/53.4382
71-065SzczecinTây Pomerania14.5335/53.4185
71-161SzczecinTây Pomerania14.5019/53.4397
71-272SzczecinTây Pomerania14.5085/53.4448
71-247SzczecinTây Pomerania14.4988/53.45
71-246SzczecinTây Pomerania14.4954/53.4538
71-245SzczecinTây Pomerania14.4919/53.4557
71-244SzczecinTây Pomerania14.5016/53.4519
71-241SzczecinTây Pomerania14.4933/53.4504
71-240SzczecinTây Pomerania14.497/53.4481
71-231SzczecinTây Pomerania14.4677/53.4598
71-230SzczecinTây Pomerania14.4629/53.4589
71-229SzczecinTây Pomerania14.4642/53.4589
71-228SzczecinTây Pomerania14.4654/53.4589
71-227SzczecinTây Pomerania14.4665/53.4584
71-226SzczecinTây Pomerania14.468/53.4583
71-225SzczecinTây Pomerania14.4665/53.4568
71-224SzczecinTây Pomerania14.4691/53.4579
71-248SzczecinTây Pomerania14.4973/53.4494
71-249SzczecinTây Pomerania14.4986/53.4493
71-251SzczecinTây Pomerania14.5041/53.4503
71-271SzczecinTây Pomerania14.5008/53.4437
71-270SzczecinTây Pomerania14.5004/53.4464
71-266SzczecinTây Pomerania14.5026/53.4494
71-265SzczecinTây Pomerania14.5024/53.4469
71-264SzczecinTây Pomerania14.5036/53.4466
71-263SzczecinTây Pomerania14.5022/53.446
71-262SzczecinTây Pomerania14.5016/53.446
71-261SzczecinTây Pomerania14.503/53.4448
71-260SzczecinTây Pomerania14.5053/53.4428
71-256SzczecinTây Pomerania14.5081/53.4547
71-255SzczecinTây Pomerania14.4965/53.4437
71-254SzczecinTây Pomerania14.5011/53.4425
71-253SzczecinTây Pomerania14.5088/53.4515
71-252SzczecinTây Pomerania14.5088/53.4505
71-223SzczecinTây Pomerania14.4702/53.4578
71-222SzczecinTây Pomerania14.4715/53.4568
71-221SzczecinTây Pomerania14.4744/53.4501
71-181SzczecinTây Pomerania14.4981/53.4367
71-180SzczecinTây Pomerania14.4998/53.4363
71-179SzczecinTây Pomerania14.4964/53.4414
71-178SzczecinTây Pomerania14.5018/53.4295
71-177SzczecinTây Pomerania14.5011/53.4341
71-176SzczecinTây Pomerania14.5014/53.4351
71-175SzczecinTây Pomerania14.5027/53.4348
71-174SzczecinTây Pomerania14.5041/53.4348
71-173SzczecinTây Pomerania14.5019/53.4362
71-172SzczecinTây Pomerania14.5026/53.437
71-171SzczecinTây Pomerania14.5039/53.4371
71-170SzczecinTây Pomerania14.5051/53.4371
71-165SzczecinTây Pomerania14.5007/53.4433
71-163SzczecinTây Pomerania14.5007/53.4397
71-200SzczecinTây Pomerania14.4988/53.4439
71-201SzczecinTây Pomerania14.5001/53.44
71-202SzczecinTây Pomerania14.4984/53.4412
71-220SzczecinTây Pomerania14.4765/53.4513
71-218SzczecinTây Pomerania14.5834/53.4797
71-215SzczecinTây Pomerania14.4783/53.442
71-214SzczecinTây Pomerania14.4896/53.4392
71-213SzczecinTây Pomerania14.4884/53.4435
71-212SzczecinTây Pomerania14.4821/53.4419
71-211SzczecinTây Pomerania14.4845/53.4484
71-210SzczecinTây Pomerania14.4917/53.4469
71-209SzczecinTây Pomerania14.4789/53.4474
71-207SzczecinTây Pomerania14.4968/53.4426
71-206SzczecinTây Pomerania14.4933/53.4448
71-205SzczecinTây Pomerania14.4982/53.4405
71-204SzczecinTây Pomerania14.4977/53.4394
71-203SzczecinTây Pomerania14.4986/53.4377
71-162SzczecinTây Pomerania14.5017/53.4414
71-484SzczecinTây Pomerania14.5266/53.4596
71-802SzczecinTây Pomerania14.5863/53.4812
71-784SzczecinTây Pomerania14.5457/53.4818
71-783SzczecinTây Pomerania14.5503/53.4801
71-782SzczecinTây Pomerania14.5466/53.4728
71-781SzczecinTây Pomerania14.5539/53.4689
71-780SzczecinTây Pomerania14.5475/53.4687
71-779SzczecinTây Pomerania14.5676/53.4721
71-778SzczecinTây Pomerania14.5458/53.4671
71-777SzczecinTây Pomerania14.5466/53.4678
71-776SzczecinTây Pomerania14.5457/53.467
71-775SzczecinTây Pomerania14.547/53.4653
71-774SzczecinTây Pomerania14.5493/53.4646
71-773SzczecinTây Pomerania14.5472/53.4645
71-772SzczecinTây Pomerania14.5507/53.4615
71-771SzczecinTây Pomerania14.5502/53.4672
71-785SzczecinTây Pomerania14.5452/53.473
71-786SzczecinTây Pomerania14.5459/53.4723
71-787SzczecinTây Pomerania14.5461/53.4801
71-801SzczecinTây Pomerania14.5859/53.4802
71-800SzczecinTây Pomerania14.5856/53.4869
71-799SzczecinTây Pomerania14.5325/53.4803
71-798SzczecinTây Pomerania14.5319/53.4756
71-797SzczecinTây Pomerania14.5399/53.4673
71-796SzczecinTây Pomerania14.5384/53.468
71-795SzczecinTây Pomerania14.5438/53.463
71-794SzczecinTây Pomerania14.5373/53.4665
71-793SzczecinTây Pomerania14.5387/53.4638
71-792SzczecinTây Pomerania14.536/53.4669
71-791SzczecinTây Pomerania14.5378/53.4725
71-790SzczecinTây Pomerania14.5412/53.4776
71-789SzczecinTây Pomerania14.5469/53.4661
71-788SzczecinTây Pomerania14.5475/53.4681
71-770SzczecinTây Pomerania14.5498/53.4619
71-769SzczecinTây Pomerania14.551/53.4601
71-768SzczecinTây Pomerania14.5476/53.4612
71-740SzczecinTây Pomerania14.5904/53.4703
71-739SzczecinTây Pomerania14.5893/53.4761
71-738SzczecinTây Pomerania14.5932/53.4731
71-737SzczecinTây Pomerania14.6035/53.4792
71-736SzczecinTây Pomerania14.6026/53.4744
71-735SzczecinTây Pomerania14.6007/53.4745
71-734SzczecinTây Pomerania14.6044/53.4758
71-733SzczecinTây Pomerania14.5962/53.4722
71-732SzczecinTây Pomerania14.5954/53.4674
71-730SzczecinTây Pomerania14.5929/53.4655
71-727SzczecinTây Pomerania14.6001/53.4708
71-726SzczecinTây Pomerania14.5962/53.4651
71-725SzczecinTây Pomerania14.5908/53.4634
71-724SzczecinTây Pomerania14.5924/53.4626
71-741SzczecinTây Pomerania14.5899/53.4702
71-742SzczecinTây Pomerania14.5852/53.4751
71-743SzczecinTây Pomerania14.5901/53.478
71-758SzczecinTây Pomerania14.5668/53.4651
71-757SzczecinTây Pomerania14.5759/53.4679
71-756SzczecinTây Pomerania14.5752/53.4628
71-755SzczecinTây Pomerania14.5684/53.4639
71-754SzczecinTây Pomerania14.5702/53.4634
71-753SzczecinTây Pomerania14.5724/53.4625
71-752SzczecinTây Pomerania14.5744/53.462
71-751SzczecinTây Pomerania14.5651/53.4641
71-750SzczecinTây Pomerania14.5717/53.4616
71-748SzczecinTây Pomerania14.5722/53.4598
71-747SzczecinTây Pomerania14.5688/53.4628
71-746SzczecinTây Pomerania14.5715/53.4604
71-745SzczecinTây Pomerania14.5703/53.4593
71-744SzczecinTây Pomerania14.579/53.4661
71-723SzczecinTây Pomerania14.5908/53.4628
71-803SzczecinTây Pomerania14.5815/53.4818
78-884SzczecinTây Pomerania14.771/53.3894
71-878SzczecinTây Pomerania14.5969/53.5263
71-877SzczecinTây Pomerania14.5979/53.5262
71-876SzczecinTây Pomerania14.5986/53.5274
71-875SzczecinTây Pomerania14.5989/53.5279
71-874SzczecinTây Pomerania14.6085/53.5231
71-873SzczecinTây Pomerania14.6036/53.5255
71-872SzczecinTây Pomerania14.6077/53.5188
71-870SzczecinTây Pomerania14.6095/53.5213
71-869SzczecinTây Pomerania14.6155/53.5174
71-868SzczecinTây Pomerania14.6148/53.5107
71-867SzczecinTây Pomerania14.6108/53.5139
71-845SzczecinTây Pomerania14.614/53.5067
71-844SzczecinTây Pomerania14.6044/53.5049
71-843SzczecinTây Pomerania14.6048/53.497
71-880SzczecinTây Pomerania14.5992/53.5209
71-881SzczecinTây Pomerania14.5934/53.5179
71-882SzczecinTây Pomerania14.5892/53.5204
76-611SzczecinTây Pomerania14.5603/53.4108
72-264SzczecinTây Pomerania14.5044/53.4467
72-010SzczecinTây Pomerania14.5685/53.5222
71-907SzczecinTây Pomerania14.5746/53.4877
71-897SzczecinTây Pomerania14.5878/53.5308
71-893SzczecinTây Pomerania14.5897/53.532
71-892SzczecinTây Pomerania14.5911/53.5286
71-891SzczecinTây Pomerania14.5894/53.5283
71-890SzczecinTây Pomerania14.5874/53.5288
71-888SzczecinTây Pomerania14.5893/53.5264
71-886SzczecinTây Pomerania14.5883/53.5245
71-885SzczecinTây Pomerania14.5886/53.5234
71-884SzczecinTây Pomerania14.5891/53.5224
71-883SzczecinTây Pomerania14.5924/53.5237
71-842SzczecinTây Pomerania14.6046/53.4967
71-841SzczecinTây Pomerania14.6041/53.4973
71-838SzczecinTây Pomerania14.5922/53.5006
71-818SzczecinTây Pomerania14.5757/53.4877
71-817SzczecinTây Pomerania14.5767/53.4876
71-816SzczecinTây Pomerania14.5963/53.4944
71-815SzczecinTây Pomerania14.5819/53.49
71-814SzczecinTây Pomerania14.595/53.4882
71-813SzczecinTây Pomerania14.5816/53.4932
71-812SzczecinTây Pomerania14.5795/53.4916
71-811SzczecinTây Pomerania14.5803/53.4913
71-810SzczecinTây Pomerania14.5638/53.4838
71-809SzczecinTây Pomerania14.5782/53.4878
71-808SzczecinTây Pomerania14.5629/53.4956
71-807SzczecinTây Pomerania14.5742/53.4894
71-806SzczecinTây Pomerania14.5775/53.4886
71-805SzczecinTây Pomerania14.5734/53.487
71-820SzczecinTây Pomerania14.6109/53.4854
71-821SzczecinTây Pomerania14.6077/53.4855
71-822SzczecinTây Pomerania14.603/53.4833
71-837SzczecinTây Pomerania14.5895/53.4943
71-836SzczecinTây Pomerania14.6009/53.4988
71-835SzczecinTây Pomerania14.6102/53.4924
71-834SzczecinTây Pomerania14.6054/53.4935
71-833SzczecinTây Pomerania14.614/53.4999
71-832SzczecinTây Pomerania14.6141/53.4935
71-830SzczecinTây Pomerania14.6119/53.4952
71-829SzczecinTây Pomerania14.5939/53.4847
71-828SzczecinTây Pomerania14.6129/53.4924
71-827SzczecinTây Pomerania14.6155/53.493
71-826SzczecinTây Pomerania14.6074/53.4911
71-825SzczecinTây Pomerania14.6133/53.4868
71-824SzczecinTây Pomerania14.59/53.4807
71-823SzczecinTây Pomerania14.5906/53.4814
71-804SzczecinTây Pomerania14.581/53.485
71-722SzczecinTây Pomerania14.5953/53.4622
71-617SzczecinTây Pomerania14.5628/53.4363
71-562SzczecinTây Pomerania14.5486/53.4483
71-561SzczecinTây Pomerania14.5474/53.448
71-560SzczecinTây Pomerania14.5462/53.4435
71-557SzczecinTây Pomerania14.546/53.4475
71-556SzczecinTây Pomerania14.548/53.447
71-555SzczecinTây Pomerania14.5485/53.4466
71-554SzczecinTây Pomerania14.5471/53.4448
71-553SzczecinTây Pomerania14.5476/53.4456
71-552SzczecinTây Pomerania14.5617/53.4434
71-551SzczecinTây Pomerania14.5621/53.4456
71-550SzczecinTây Pomerania14.5579/53.4431
71-547SzczecinTây Pomerania14.575/53.4457
71-544SzczecinTây Pomerania14.5591/53.4452
71-543SzczecinTây Pomerania14.5589/53.446
71-563SzczecinTây Pomerania14.5464/53.4487
71-564SzczecinTây Pomerania14.5498/53.4484
71-565SzczecinTây Pomerania14.5486/53.4477
71-616SzczecinTây Pomerania14.5656/53.4359
71-615SzczecinTây Pomerania14.5606/53.4362
71-614SzczecinTây Pomerania14.559/53.4366
71-612SzczecinTây Pomerania14.5577/53.4348
71-610SzczecinTây Pomerania14.5737/53.4373
71-607SzczecinTây Pomerania14.5709/53.4361
71-606SzczecinTây Pomerania14.5721/53.4364
71-605SzczecinTây Pomerania14.5735/53.436
71-604SzczecinTây Pomerania14.5705/53.4354
71-603SzczecinTây Pomerania14.5713/53.4329
71-602SzczecinTây Pomerania14.5691/53.4328
71-601SzczecinTây Pomerania14.5698/53.4343
71-600SzczecinTây Pomerania14.5684/53.4347
71-576SzczecinTây Pomerania14.5458/53.4514
71-541SzczecinTây Pomerania14.5593/53.444
71-540SzczecinTây Pomerania14.5555/53.4449
71-537SzczecinTây Pomerania14.5547/53.4427
71-504SzczecinTây Pomerania14.5551/53.4396
71-503SzczecinTây Pomerania14.5533/53.4399
71-502SzczecinTây Pomerania14.5563/53.4382
71-500SzczecinTây Pomerania14.5543/53.4365
71-499SzczecinTây Pomerania14.516/53.4759
71-498SzczecinTây Pomerania14.5458/53.4859
71-497SzczecinTây Pomerania14.5288/53.4828
71-496SzczecinTây Pomerania14.5123/53.4749
71-495SzczecinTây Pomerania14.5164/53.4737
71-494SzczecinTây Pomerania14.5115/53.4738
71-493SzczecinTây Pomerania14.5246/53.475
71-492SzczecinTây Pomerania14.5228/53.4764
71-490SzczecinTây Pomerania14.5248/53.4607
71-487SzczecinTây Pomerania14.5285/53.4598
71-505SzczecinTây Pomerania14.5511/53.4414
71-506SzczecinTây Pomerania14.5501/53.441
71-507SzczecinTây Pomerania14.5485/53.4419
71-535SzczecinTây Pomerania14.5615/53.447
71-534SzczecinTây Pomerania14.5576/53.4461
71-533SzczecinTây Pomerania14.5591/53.4469
71-531SzczecinTây Pomerania14.5544/53.4465
71-530SzczecinTây Pomerania14.5524/53.4476
71-527SzczecinTây Pomerania14.5539/53.4475
71-526SzczecinTây Pomerania14.5527/53.4467
71-525SzczecinTây Pomerania14.5494/53.4466
71-524SzczecinTây Pomerania14.5543/53.444
71-521SzczecinTây Pomerania14.5517/53.4459
71-520SzczecinTây Pomerania14.5525/53.4449
71-516SzczecinTây Pomerania14.5485/53.4441
71-515SzczecinTây Pomerania14.5602/53.4284
71-513SzczecinTây Pomerania14.56/53.4288
71-486SzczecinTây Pomerania14.5246/53.4615
71-620SzczecinTây Pomerania14.5646/53.4377
71-721SzczecinTây Pomerania14.594/53.4601
71-694SzczecinTây Pomerania14.5633/53.4625
71-693SzczecinTây Pomerania14.5591/53.4614
71-692SzczecinTây Pomerania14.5629/53.4593
71-691SzczecinTây Pomerania14.5628/53.4574
71-690SzczecinTây Pomerania14.5652/53.4567
71-687SzczecinTây Pomerania14.5634/53.456
71-685SzczecinTây Pomerania14.5598/53.4563
71-684SzczecinTây Pomerania14.5678/53.4559
71-683SzczecinTây Pomerania14.5682/53.4554
71-682SzczecinTây Pomerania14.5694/53.4546
71-681SzczecinTây Pomerania14.5695/53.4523
71-680SzczecinTây Pomerania14.5671/53.4522
71-677SzczecinTây Pomerania14.5672/53.4512
71-676SzczecinTây Pomerania14.5695/53.4504
71-695SzczecinTây Pomerania14.5611/53.4608
71-696SzczecinTây Pomerania14.5618/53.4657
71-697SzczecinTây Pomerania14.5623/53.4621
71-720SzczecinTây Pomerania14.5896/53.4616
71-718SzczecinTây Pomerania14.5864/53.4603
71-717SzczecinTây Pomerania14.5899/53.4591
71-715SzczecinTây Pomerania14.582/53.4611
71-714SzczecinTây Pomerania14.5806/53.4596
71-712SzczecinTây Pomerania14.5821/53.4583
71-711SzczecinTây Pomerania14.5819/53.4565
71-710SzczecinTây Pomerania14.5843/53.456
71-706SzczecinTây Pomerania14.5809/53.4561
71-704SzczecinTây Pomerania14.5835/53.4532
71-703SzczecinTây Pomerania14.579/53.4534
71-700SzczecinTây Pomerania14.5832/53.4505
71-699SzczecinTây Pomerania14.576/53.4631
71-698SzczecinTây Pomerania14.5638/53.4688
71-675SzczecinTây Pomerania14.567/53.4482
71-674SzczecinTây Pomerania14.5682/53.4494
71-672SzczecinTây Pomerania14.5652/53.4495
71-643SzczecinTây Pomerania14.5706/53.4476
71-642SzczecinTây Pomerania14.5767/53.4415
71-641SzczecinTây Pomerania14.5761/53.4388
71-637SzczecinTây Pomerania14.5743/53.4408
71-636SzczecinTây Pomerania14.5705/53.4404
71-635SzczecinTây Pomerania14.5715/53.4392
71-634SzczecinTây Pomerania14.5685/53.4404
71-632SzczecinTây Pomerania14.5656/53.4395
71-631SzczecinTây Pomerania14.5641/53.4404
71-630SzczecinTây Pomerania14.5641/53.4404
71-627SzczecinTây Pomerania14.5687/53.442
71-626SzczecinTây Pomerania14.5604/53.4398
71-625SzczecinTây Pomerania14.561/53.439
71-622SzczecinTây Pomerania14.5668/53.4384
71-644SzczecinTây Pomerania14.5664/53.4468
71-646SzczecinTây Pomerania14.5742/53.4484
71-647SzczecinTây Pomerania14.5731/53.4464
71-671SzczecinTây Pomerania14.5651/53.4491
71-670SzczecinTây Pomerania14.5569/53.4544
71-669SzczecinTây Pomerania14.5542/53.4524
71-668SzczecinTây Pomerania14.5522/53.4512
71-667SzczecinTây Pomerania14.5518/53.4536
71-666SzczecinTây Pomerania14.5616/53.4526
71-665SzczecinTây Pomerania14.5578/53.4507
71-664SzczecinTây Pomerania14.561/53.4511
71-663SzczecinTây Pomerania14.5529/53.4506
71-662SzczecinTây Pomerania14.56/53.4499
71-660SzczecinTây Pomerania14.562/53.4498
71-656SzczecinTây Pomerania14.5763/53.4489
71-653SzczecinTây Pomerania14.5747/53.4498
71-650SzczecinTây Pomerania14.5707/53.4484
71-621SzczecinTây Pomerania14.5685/53.4373
71-064SzczecinTây Pomerania14.5329/53.4194
70-431SzczecinTây Pomerania14.5473/53.4301
70-407SzczecinTây Pomerania14.5461/53.4291
70-406SzczecinTây Pomerania14.5501/53.429
70-404SzczecinTây Pomerania14.5512/53.4267
70-403SzczecinTây Pomerania14.5501/53.4283
70-402SzczecinTây Pomerania14.5493/53.4261
70-400SzczecinTây Pomerania14.5491/53.4268
70-396SzczecinTây Pomerania14.5249/53.4406
70-395SzczecinTây Pomerania14.5281/53.4416
70-394SzczecinTây Pomerania14.525/53.442
70-393SzczecinTây Pomerania14.526/53.4426
70-392SzczecinTây Pomerania14.5302/53.439
70-391SzczecinTây Pomerania14.5284/53.4402
70-390SzczecinTây Pomerania14.5283/53.4408
70-387SzczecinTây Pomerania14.5347/53.4352
70-410SzczecinTây Pomerania14.5486/53.429
70-411SzczecinTây Pomerania14.5466/53.4272
70-412SzczecinTây Pomerania14.552/53.4263
70-430SzczecinTây Pomerania14.5462/53.429
70-427SzczecinTây Pomerania14.549/53.4332
70-426SzczecinTây Pomerania14.5519/53.4343
70-425SzczecinTây Pomerania14.5526/53.433
70-424SzczecinTây Pomerania14.5508/53.434
70-423SzczecinTây Pomerania14.5507/53.4322
70-422SzczecinTây Pomerania14.5506/53.4327
70-421SzczecinTây Pomerania14.5529/53.4317
70-420SzczecinTây Pomerania14.5492/53.4327
70-419SzczecinTây Pomerania14.5558/53.432
70-416SzczecinTây Pomerania14.5512/53.4315
70-415SzczecinTây Pomerania14.5497/53.4313
70-414SzczecinTây Pomerania14.5509/53.4302
70-413SzczecinTây Pomerania14.5521/53.4294
70-386SzczecinTây Pomerania14.5299/53.4371
70-385SzczecinTây Pomerania14.5285/53.4381
70-384SzczecinTây Pomerania14.5357/53.4353
70-362SzczecinTây Pomerania14.5402/53.4315
70-361SzczecinTây Pomerania14.5338/53.4306
70-360SzczecinTây Pomerania14.5344/53.4321
70-357SzczecinTây Pomerania14.535/53.4336
70-356SzczecinTây Pomerania14.536/53.4348
70-355SzczecinTây Pomerania14.5298/53.4314
70-354SzczecinTây Pomerania14.5312/53.4318
70-353SzczecinTây Pomerania14.5359/53.4311
70-352SzczecinTây Pomerania14.5402/53.4306
70-351SzczecinTây Pomerania14.5358/53.431
70-350SzczecinTây Pomerania14.5372/53.4335
70-348SzczecinTây Pomerania14.5337/53.4268
70-347SzczecinTây Pomerania14.5348/53.4285
70-346SzczecinTây Pomerania14.5337/53.429
70-363SzczecinTây Pomerania14.5378/53.4323
70-364SzczecinTây Pomerania14.5357/53.4326
70-365SzczecinTây Pomerania14.5339/53.433
70-383SzczecinTây Pomerania14.5353/53.4359
70-382SzczecinTây Pomerania14.5294/53.4338
70-381SzczecinTây Pomerania14.5295/53.435
70-380SzczecinTây Pomerania14.5274/53.4361
70-377SzczecinTây Pomerania14.5336/53.4341
70-376SzczecinTây Pomerania14.5297/53.436
70-375SzczecinTây Pomerania14.5342/53.4346
70-374SzczecinTây Pomerania14.5373/53.4337
70-373SzczecinTây Pomerania14.5331/53.4323
70-372SzczecinTây Pomerania14.5322/53.4326
70-371SzczecinTây Pomerania14.533/53.434
70-370SzczecinTây Pomerania14.5321/53.4346
70-367SzczecinTây Pomerania14.5327/53.4358
70-366SzczecinTây Pomerania14.532/53.4363
70-345SzczecinTây Pomerania14.5368/53.4303
70-432SzczecinTây Pomerania14.5476/53.4314
70-530SzczecinTây Pomerania14.5586/53.4335
70-496SzczecinTây Pomerania14.5326/53.4418
70-495SzczecinTây Pomerania14.5239/53.4446
70-494SzczecinTây Pomerania14.528/53.4442
70-493SzczecinTây Pomerania14.5269/53.4445
70-492SzczecinTây Pomerania14.524/53.4466
70-491SzczecinTây Pomerania14.5273/53.4428
70-490SzczecinTây Pomerania14.5264/53.444
70-487SzczecinTây Pomerania14.5324/53.4393
70-486SzczecinTây Pomerania14.5329/53.4386
70-485SzczecinTây Pomerania14.5368/53.4398
70-484SzczecinTây Pomerania14.533/53.4396
70-483SzczecinTây Pomerania14.5327/53.4409
70-482SzczecinTây Pomerania14.5363/53.437
70-481SzczecinTây Pomerania14.5372/53.4375
70-497SzczecinTây Pomerania14.5305/53.4435
70-500SzczecinTây Pomerania14.5652/53.4298
70-501SzczecinTây Pomerania14.5639/53.4306
70-527SzczecinTây Pomerania14.5598/53.4318
70-526SzczecinTây Pomerania14.5537/53.4309
70-525SzczecinTây Pomerania14.5569/53.4307
70-521SzczecinTây Pomerania14.5596/53.428
70-520SzczecinTây Pomerania14.5591/53.4281
70-515SzczecinTây Pomerania14.5609/53.4285
70-514SzczecinTây Pomerania14.5553/53.4296
70-513SzczecinTây Pomerania14.5527/53.43
70-508SzczecinTây Pomerania14.5644/53.4321
70-507SzczecinTây Pomerania14.5618/53.4299
70-506SzczecinTây Pomerania14.5613/53.4309
70-505SzczecinTây Pomerania14.5653/53.4324
70-504SzczecinTây Pomerania14.5613/53.4303
70-503SzczecinTây Pomerania14.5635/53.4314
70-479SzczecinTây Pomerania14.5391/53.4339
70-478SzczecinTây Pomerania14.5399/53.4342
70-477SzczecinTây Pomerania14.5406/53.4322
70-453SzczecinTây Pomerania14.5454/53.4352
70-452SzczecinTây Pomerania14.5506/53.4352
70-451SzczecinTây Pomerania14.5425/53.4345
70-450SzczecinTây Pomerania14.548/53.436
70-445SzczecinTây Pomerania14.5468/53.4339
70-444SzczecinTây Pomerania14.5448/53.4339
70-443SzczecinTây Pomerania14.5475/53.435
70-442SzczecinTây Pomerania14.5461/53.4318
70-441SzczecinTây Pomerania14.5432/53.4276
70-440SzczecinTây Pomerania14.5444/53.4302
70-437SzczecinTây Pomerania14.543/53.4314
70-436SzczecinTây Pomerania14.5463/53.4309
70-435SzczecinTây Pomerania14.5486/53.4306
70-434SzczecinTây Pomerania14.5486/53.4355
70-454SzczecinTây Pomerania14.5436/53.4371
70-455SzczecinTây Pomerania14.5464/53.4337
70-456SzczecinTây Pomerania14.5423/53.4381
70-476SzczecinTây Pomerania14.5415/53.4322
70-475SzczecinTây Pomerania14.542/53.4303
70-473SzczecinTây Pomerania14.5428/53.4303
70-472SzczecinTây Pomerania14.5441/53.4291
70-471SzczecinTây Pomerania14.5447/53.4273
70-470SzczecinTây Pomerania14.5455/53.4273
70-467SzczecinTây Pomerania14.5386/53.4386
70-466SzczecinTây Pomerania14.5413/53.4362
70-465SzczecinTây Pomerania14.5431/53.4339
70-464SzczecinTây Pomerania14.5441/53.432
70-463SzczecinTây Pomerania14.5423/53.4326
70-462SzczecinTây Pomerania14.5422/53.4333
70-461SzczecinTây Pomerania14.5457/53.4326
70-460SzczecinTây Pomerania14.5455/53.4332
70-433SzczecinTây Pomerania14.5482/53.4342
70-344SzczecinTây Pomerania14.5353/53.4294
70-216SzczecinTây Pomerania14.5486/53.4222
70-132SzczecinTây Pomerania14.5255/53.4045
70-131SzczecinTây Pomerania14.5267/53.4068
70-130SzczecinTây Pomerania14.5275/53.4052
70-123SzczecinTây Pomerania14.5271/53.4109
70-121SzczecinTây Pomerania14.5264/53.4075
70-120SzczecinTây Pomerania14.5337/53.41
70-117SzczecinTây Pomerania14.5273/53.4084
70-116SzczecinTây Pomerania14.5304/53.4067
70-115SzczecinTây Pomerania14.5348/53.4076
70-114SzczecinTây Pomerania14.5341/53.4085
70-113SzczecinTây Pomerania14.5351/53.4086
70-112SzczecinTây Pomerania14.5355/53.4097
70-111SzczecinTây Pomerania14.5292/53.4083
70-110SzczecinTây Pomerania14.5321/53.4135
70-133SzczecinTây Pomerania14.526/53.4049
70-134SzczecinTây Pomerania14.5246/53.4051
70-136SzczecinTây Pomerania14.5207/53.4028
70-215SzczecinTây Pomerania14.5497/53.4209
70-214SzczecinTây Pomerania14.5492/53.4216
70-213SzczecinTây Pomerania14.5478/53.4192
70-212SzczecinTây Pomerania14.5502/53.4203
70-211SzczecinTây Pomerania14.5506/53.42
70-210SzczecinTây Pomerania14.5523/53.421
70-207SzczecinTây Pomerania14.5514/53.422
70-206SzczecinTây Pomerania14.5536/53.4223
70-205SzczecinTây Pomerania14.5551/53.4231
70-204SzczecinTây Pomerania14.5544/53.4238
70-203SzczecinTây Pomerania14.5564/53.4237
70-202SzczecinTây Pomerania14.5584/53.4238
70-201SzczecinTây Pomerania14.5529/53.4244
70-200SzczecinTây Pomerania14.5536/53.4247
70-107SzczecinTây Pomerania14.525/53.4081
70-106SzczecinTây Pomerania14.5302/53.4149
70-104SzczecinTây Pomerania14.5404/53.4139
70-017SzczecinTây Pomerania14.5262/53.3957
70-016SzczecinTây Pomerania14.5239/53.3942
70-015SzczecinTây Pomerania14.5225/53.3945
70-013SzczecinTây Pomerania14.5224/53.3972
70-011SzczecinTây Pomerania14.5332/53.3951
70-010SzczecinTây Pomerania14.533/53.3966
70-009SzczecinTây Pomerania14.5145/53.3938
70-008SzczecinTây Pomerania14.5163/53.3956
70-007SzczecinTây Pomerania14.5207/53.3924
70-006SzczecinTây Pomerania14.5166/53.3941
70-005SzczecinTây Pomerania14.517/53.3931
70-004SzczecinTây Pomerania14.5163/53.3927
70-002SzczecinTây Pomerania14.5196/53.3923
70-001SzczecinTây Pomerania14.5183/53.3894
70-021SzczecinTây Pomerania14.5277/53.3971
70-022SzczecinTây Pomerania14.5227/53.396
70-023SzczecinTây Pomerania14.5253/53.4004
70-103SzczecinTây Pomerania14.5367/53.4123
70-102SzczecinTây Pomerania14.5353/53.4135
70-101SzczecinTây Pomerania14.5357/53.4144
70-100SzczecinTây Pomerania14.5366/53.4149
70-037SzczecinTây Pomerania14.5394/53.4092
70-035SzczecinTây Pomerania14.5471/53.4153
70-034SzczecinTây Pomerania14.5439/53.4102
70-033SzczecinTây Pomerania14.5433/53.4099
70-031SzczecinTây Pomerania14.5435/53.4073
70-030SzczecinTây Pomerania14.5401/53.4052
70-028SzczecinTây Pomerania14.533/53.4032
70-027SzczecinTây Pomerania14.5249/53.4015
70-026SzczecinTây Pomerania14.5289/53.4025
70-025SzczecinTây Pomerania14.5237/53.3986
70-531SzczecinTây Pomerania14.5536/53.4333
70-217SzczecinTây Pomerania14.5488/53.4211
70-343SzczecinTây Pomerania14.532/53.4265
70-315SzczecinTây Pomerania14.5352/53.4272
70-314SzczecinTây Pomerania14.5358/53.4276
70-313SzczecinTây Pomerania14.5328/53.4245
70-312SzczecinTây Pomerania14.5326/53.4254
70-311SzczecinTây Pomerania14.5368/53.4249
70-310SzczecinTây Pomerania14.535/53.4241
70-307SzczecinTây Pomerania14.5401/53.4274
70-306SzczecinTây Pomerania14.5392/53.428
70-305SzczecinTây Pomerania14.5418/53.4277
70-304SzczecinTây Pomerania14.5439/53.4273
70-303SzczecinTây Pomerania14.5397/53.4293
70-302SzczecinTây Pomerania14.5421/53.4288
70-301SzczecinTây Pomerania14.5407/53.4284
70-300SzczecinTây Pomerania14.5413/53.4297
70-316SzczecinTây Pomerania14.5323/53.4282
70-317SzczecinTây Pomerania14.5332/53.4276
70-320SzczecinTây Pomerania14.5241/53.4321
70-342SzczecinTây Pomerania14.5309/53.4237
70-341SzczecinTây Pomerania14.5328/53.4309
70-340SzczecinTây Pomerania14.5315/53.4298
70-337SzczecinTây Pomerania14.5309/53.4308
70-335SzczecinTây Pomerania14.538/53.4278
70-333SzczecinTây Pomerania14.5369/53.4279
70-332SzczecinTây Pomerania14.5386/53.4295
70-331SzczecinTây Pomerania14.5375/53.4299
70-330SzczecinTây Pomerania14.5393/53.4312
70-327SzczecinTây Pomerania14.5383/53.4314
70-326SzczecinTây Pomerania14.5398/53.4323
70-325SzczecinTây Pomerania14.5388/53.4326
70-323SzczecinTây Pomerania14.5348/53.4259
70-322SzczecinTây Pomerania14.5332/53.4261
70-263SzczecinTây Pomerania14.5387/53.4231
70-262SzczecinTây Pomerania14.5388/53.4244
70-261SzczecinTây Pomerania14.5396/53.4261
70-237SzczecinTây Pomerania14.5376/53.4171
70-236SzczecinTây Pomerania14.5395/53.4184
70-234SzczecinTây Pomerania14.5425/53.4153
70-233SzczecinTây Pomerania14.5478/53.4253
70-232SzczecinTây Pomerania14.5451/53.4237
70-231SzczecinTây Pomerania14.5472/53.4207
70-230SzczecinTây Pomerania14.5466/53.4232
70-227SzczecinTây Pomerania14.5471/53.4205
70-226SzczecinTây Pomerania14.5481/53.4235
70-225SzczecinTây Pomerania14.5498/53.4249
70-224SzczecinTây Pomerania14.5489/53.4228
70-223SzczecinTây Pomerania14.5486/53.4235
70-222SzczecinTây Pomerania14.5497/53.4239
70-221SzczecinTây Pomerania14.5469/53.4181
70-238SzczecinTây Pomerania14.5378/53.4205
70-240SzczecinTây Pomerania14.5392/53.422
70-241SzczecinTây Pomerania14.5432/53.4238
70-260SzczecinTây Pomerania14.5397/53.4244
70-257SzczecinTây Pomerania14.5379/53.4252
70-256SzczecinTây Pomerania14.5384/53.4257
70-255SzczecinTây Pomerania14.5406/53.4255
70-254SzczecinTây Pomerania14.5434/53.4251
70-253SzczecinTây Pomerania14.5385/53.4268
70-252SzczecinTây Pomerania14.5391/53.4272
70-251SzczecinTây Pomerania14.5413/53.4263
70-250SzczecinTây Pomerania14.5413/53.4268
70-246SzczecinTây Pomerania14.5421/53.4251
70-245SzczecinTây Pomerania14.544/53.4259
70-244SzczecinTây Pomerania14.5444/53.4263
70-243SzczecinTây Pomerania14.5427/53.4241
70-242SzczecinTây Pomerania14.5413/53.4235
70-220SzczecinTây Pomerania14.5479/53.4197
70-877SzczecinTây Pomerania14.7593/53.3856
70-845SzczecinTây Pomerania14.6881/53.4065
70-844SzczecinTây Pomerania14.6861/53.408
70-843SzczecinTây Pomerania14.681/53.4038
70-842SzczecinTây Pomerania14.6819/53.4016
70-841SzczecinTây Pomerania14.6766/53.4001
70-840SzczecinTây Pomerania14.6817/53.3994
70-839SzczecinTây Pomerania14.6802/53.3998
70-837SzczecinTây Pomerania14.6786/53.4037
70-836SzczecinTây Pomerania14.675/53.4004
70-835SzczecinTây Pomerania14.676/53.3987
70-834SzczecinTây Pomerania14.6771/53.3967
70-833SzczecinTây Pomerania14.6706/53.4003
70-832SzczecinTây Pomerania14.6663/53.3998
70-831SzczecinTây Pomerania14.669/53.3969
70-846SzczecinTây Pomerania14.6965/53.408
70-847SzczecinTây Pomerania14.7004/53.4075
70-848SzczecinTây Pomerania14.6814/53.3979
70-876SzczecinTây Pomerania14.7553/53.3835
70-875SzczecinTây Pomerania14.7453/53.384
70-874SzczecinTây Pomerania14.7425/53.3832
70-873SzczecinTây Pomerania14.7466/53.3826
70-872SzczecinTây Pomerania14.7488/53.3804
70-871SzczecinTây Pomerania14.7377/53.3793
70-870SzczecinTây Pomerania14.7333/53.3796
70-856SzczecinTây Pomerania14.7111/53.4032
70-855SzczecinTây Pomerania14.7072/53.409
70-854SzczecinTây Pomerania14.6903/53.4019
70-853SzczecinTây Pomerania14.6895/53.4003
70-852SzczecinTây Pomerania14.6918/53.3981
70-851SzczecinTây Pomerania14.6819/53.3956
70-850SzczecinTây Pomerania14.683/53.3968
70-830SzczecinTây Pomerania14.6746/53.3966
70-825SzczecinTây Pomerania14.6689/53.3958
70-824SzczecinTây Pomerania14.6671/53.3969
70-801SzczecinTây Pomerania14.6617/53.4
70-800SzczecinTây Pomerania14.6421/53.3966
70-798SzczecinTây Pomerania14.6872/53.3761
70-797SzczecinTây Pomerania14.6853/53.3749
70-796SzczecinTây Pomerania14.6858/53.3758
70-795SzczecinTây Pomerania14.6951/53.3787
70-794SzczecinTây Pomerania14.6936/53.3767
70-793SzczecinTây Pomerania14.6956/53.3715
70-792SzczecinTây Pomerania14.6932/53.3737
70-791SzczecinTây Pomerania14.6885/53.372
70-790SzczecinTây Pomerania14.6768/53.3712
70-789SzczecinTây Pomerania14.6682/53.3692
70-787SzczecinTây Pomerania14.6681/53.3762
70-786SzczecinTây Pomerania14.6656/53.3776
70-802SzczecinTây Pomerania14.6645/53.3968
70-803SzczecinTây Pomerania14.6644/53.3965
70-804SzczecinTây Pomerania14.6639/53.3957
70-823SzczecinTây Pomerania14.6669/53.395
70-822SzczecinTây Pomerania14.6663/53.3945
70-820SzczecinTây Pomerania14.6646/53.3954
70-819SzczecinTây Pomerania14.6649/53.395
70-815SzczecinTây Pomerania14.6825/53.3844
70-814SzczecinTây Pomerania14.6803/53.3945
70-813SzczecinTây Pomerania14.6776/53.3886
70-812SzczecinTây Pomerania14.678/53.3869
70-811SzczecinTây Pomerania14.6699/53.3927
70-810SzczecinTây Pomerania14.6651/53.3932
70-809SzczecinTây Pomerania14.6556/53.386
70-807SzczecinTây Pomerania14.6695/53.3898
70-806SzczecinTây Pomerania14.6601/53.3914
70-805SzczecinTây Pomerania14.6621/53.3956
70-785SzczecinTây Pomerania14.6634/53.3777
70-878SzczecinTây Pomerania14.7395/53.3771
71-063SzczecinTây Pomerania14.533/53.4224
71-033SzczecinTây Pomerania14.4876/53.4182
71-032SzczecinTây Pomerania14.4925/53.4192
71-031SzczecinTây Pomerania14.4964/53.4211
71-030SzczecinTây Pomerania14.4902/53.4219
71-028SzczecinTây Pomerania14.494/53.4126
71-027SzczecinTây Pomerania14.4971/53.4177
71-026SzczecinTây Pomerania14.4982/53.4172
71-025SzczecinTây Pomerania14.5016/53.4125
71-024SzczecinTây Pomerania14.4982/53.4133
71-023SzczecinTây Pomerania14.4984/53.4123
71-022SzczecinTây Pomerania14.4936/53.4146
71-021SzczecinTây Pomerania14.4964/53.4123
71-020SzczecinTây Pomerania14.4887/53.4099
71-019SzczecinTây Pomerania14.4913/53.4136
71-034SzczecinTây Pomerania14.4888/53.419
71-035SzczecinTây Pomerania14.4886/53.4206
71-036SzczecinTây Pomerania14.4889/53.4204
71-062SzczecinTây Pomerania14.5323/53.4196
71-061SzczecinTây Pomerania14.5317/53.4222
71-052SzczecinTây Pomerania14.4954/53.4241
71-051SzczecinTây Pomerania14.4939/53.4276
71-050SzczecinTây Pomerania14.4855/53.4312
71-047SzczecinTây Pomerania14.4844/53.4252
71-046SzczecinTây Pomerania14.4963/53.4225
71-045SzczecinTây Pomerania14.4923/53.4226
71-044SzczecinTây Pomerania14.4889/53.4224
71-043SzczecinTây Pomerania14.4859/53.4231
71-042SzczecinTây Pomerania14.4807/53.4211
71-041SzczecinTây Pomerania14.4799/53.4195
71-040SzczecinTây Pomerania14.4758/53.42
71-037SzczecinTây Pomerania14.4788/53.418
71-018SzczecinTây Pomerania14.4888/53.4142
71-017SzczecinTây Pomerania14.4951/53.4069
71-016SzczecinTây Pomerania14.4997/53.4097
70-895SzczecinTây Pomerania14.7441/53.4361
70-893SzczecinTây Pomerania14.7373/53.3559
70-892SzczecinTây Pomerania14.7613/53.3433
70-891SzczecinTây Pomerania14.7466/53.3402
70-889SzczecinTây Pomerania14.7659/53.3991
70-888SzczecinTây Pomerania14.7713/53.3985
70-887SzczecinTây Pomerania14.7757/53.3955
70-886SzczecinTây Pomerania14.767/53.3967
70-885SzczecinTây Pomerania14.7762/53.3897
70-884SzczecinTây Pomerania14.7692/53.3901
70-883SzczecinTây Pomerania14.7665/53.3913
70-882SzczecinTây Pomerania14.7674/53.3883
70-881SzczecinTây Pomerania14.7273/53.3892
70-880SzczecinTây Pomerania14.7651/53.3888
70-896SzczecinTây Pomerania14.7032/53.4128
70-900SzczecinTây Pomerania14.5264/53.465
70-950SzczecinTây Pomerania14.5533/53.4371
71-015SzczecinTây Pomerania14.5041/53.409
71-014SzczecinTây Pomerania14.5045/53.4086
71-013SzczecinTây Pomerania14.5002/53.4078
71-012SzczecinTây Pomerania14.4926/53.4048
71-011SzczecinTây Pomerania14.5152/53.4093
71-010SzczecinTây Pomerania14.5157/53.406
71-008SzczecinTây Pomerania14.5095/53.408
71-007SzczecinTây Pomerania14.516/53.4112
71-006SzczecinTây Pomerania14.5065/53.4051
71-005SzczecinTây Pomerania14.4909/53.3995
71-004SzczecinTây Pomerania14.4952/53.3994
71-003SzczecinTây Pomerania14.4993/53.4007
71-002SzczecinTây Pomerania14.4983/53.3992
71-001SzczecinTây Pomerania14.5025/53.3988
70-879SzczecinTây Pomerania14.7626/53.3871
70-784SzczecinTây Pomerania14.6688/53.3826
70-672SzczecinTây Pomerania14.5877/53.4063
70-633SzczecinTây Pomerania14.5532/53.4164
70-632SzczecinTây Pomerania14.5546/53.4153
70-631SzczecinTây Pomerania14.5561/53.4163
70-630SzczecinTây Pomerania14.5535/53.415
70-623SzczecinTây Pomerania14.5616/53.4073
70-622SzczecinTây Pomerania14.5602/53.4086
70-621SzczecinTây Pomerania14.5583/53.4073
70-620SzczecinTây Pomerania14.5546/53.4004
70-617SzczecinTây Pomerania14.5599/53.4048
70-615SzczecinTây Pomerania14.5633/53.3959
70-614SzczecinTây Pomerania14.566/53.4055
70-613SzczecinTây Pomerania14.5676/53.4066
70-612SzczecinTây Pomerania14.5612/53.4076
70-611SzczecinTây Pomerania14.5623/53.4097
70-634SzczecinTây Pomerania14.5565/53.4158
70-640SzczecinTây Pomerania14.5562/53.4179
70-642SzczecinTây Pomerania14.5565/53.415
70-671SzczecinTây Pomerania14.6064/53.3957
70-667SzczecinTây Pomerania14.6096/53.4034
70-666SzczecinTây Pomerania14.6/53.4059
70-665SzczecinTây Pomerania14.5965/53.4072
70-664SzczecinTây Pomerania14.5988/53.4103
70-663SzczecinTây Pomerania14.5749/53.4119
70-661SzczecinTây Pomerania14.5922/53.4054
70-660SzczecinTây Pomerania14.5732/53.413
70-656SzczecinTây Pomerania14.5641/53.4198
70-655SzczecinTây Pomerania14.5703/53.4263
70-653SzczecinTây Pomerania14.5634/53.4225
70-651SzczecinTây Pomerania14.5667/53.4216
70-646SzczecinTây Pomerania14.5638/53.4187
70-644SzczecinTây Pomerania14.5608/53.4198
70-610SzczecinTây Pomerania14.5632/53.414
70-608SzczecinTây Pomerania14.5934/53.4269
70-607SzczecinTây Pomerania14.5851/53.4269
70-550SzczecinTây Pomerania14.5565/53.4287
70-549SzczecinTây Pomerania14.5585/53.4286
70-547SzczecinTây Pomerania14.5572/53.4268
70-546SzczecinTây Pomerania14.5564/53.4272
70-543SzczecinTây Pomerania14.5589/53.4253
70-542SzczecinTây Pomerania14.5596/53.4239
70-541SzczecinTây Pomerania14.5576/53.4261
70-540SzczecinTây Pomerania14.5589/53.4269
70-537SzczecinTây Pomerania14.5593/53.4264
70-536SzczecinTây Pomerania14.5595/53.4258
70-535SzczecinTây Pomerania14.5613/53.4248
70-534SzczecinTây Pomerania14.557/53.4246
70-533SzczecinTây Pomerania14.56/53.4243
70-532SzczecinTây Pomerania14.5549/53.4336
70-551SzczecinTây Pomerania14.5555/53.428
70-552SzczecinTây Pomerania14.5534/53.4299
70-553SzczecinTây Pomerania14.5549/53.429
70-606SzczecinTây Pomerania14.5808/53.4254
70-605SzczecinTây Pomerania14.5837/53.4174
70-604SzczecinTây Pomerania14.576/53.4183
70-603SzczecinTây Pomerania14.5708/53.4182
70-601SzczecinTây Pomerania14.5636/53.4183
70-566SzczecinTây Pomerania14.5615/53.4243
70-563SzczecinTây Pomerania14.5561/53.4263
70-562SzczecinTây Pomerania14.555/53.4258
70-561SzczecinTây Pomerania14.5546/53.4272
70-560SzczecinTây Pomerania14.5545/53.4254
70-557SzczecinTây Pomerania14.5534/53.4265
70-556SzczecinTây Pomerania14.5532/53.4271
70-555SzczecinTây Pomerania14.5547/53.4309
70-554SzczecinTây Pomerania14.5538/53.4312
70-674SzczecinTây Pomerania14.5871/53.4062
70-673SzczecinTây Pomerania14.5886/53.406
70-783SzczecinTây Pomerania14.6578/53.3786
70-761SzczecinTây Pomerania14.6196/53.3763
70-760SzczecinTây Pomerania14.621/53.3781
70-754SzczecinTây Pomerania14.6069/53.3712
70-753SzczecinTây Pomerania14.6096/53.3714
70-752SzczecinTây Pomerania14.6118/53.3665
70-751SzczecinTây Pomerania14.6018/53.3678
70-750SzczecinTây Pomerania14.605/53.3714
70-748SzczecinTây Pomerania14.5995/53.3683
70-747SzczecinTây Pomerania14.6013/53.37
70-746SzczecinTây Pomerania14.5938/53.3677
70-744SzczecinTây Pomerania14.5949/53.3657
70-743SzczecinTây Pomerania14.5959/53.3662
70-742SzczecinTây Pomerania14.5985/53.3663
70-741SzczecinTây Pomerania14.6153/53.3631
70-762SzczecinTây Pomerania14.6279/53.3835
70-763SzczecinTây Pomerania14.6259/53.3782
70-764SzczecinTây Pomerania14.6306/53.3813
70-782SzczecinTây Pomerania14.6614/53.359
70-781SzczecinTây Pomerania14.6586/53.3654
70-780SzczecinTây Pomerania14.6479/53.3724
70-778SzczecinTây Pomerania14.647/53.3795
70-777SzczecinTây Pomerania14.6514/53.3788
70-776SzczecinTây Pomerania14.6377/53.3735
70-775SzczecinTây Pomerania14.631/53.3792
70-774SzczecinTây Pomerania14.637/53.38
70-773SzczecinTây Pomerania14.6387/53.381
70-772SzczecinTây Pomerania14.6451/53.3842
70-771SzczecinTây Pomerania14.6348/53.3848
70-770SzczecinTây Pomerania14.6369/53.3833
70-767SzczecinTây Pomerania14.6445/53.3882
70-766SzczecinTây Pomerania14.6308/53.3841
70-740SzczecinTây Pomerania14.6117/53.3631
70-737SzczecinTây Pomerania14.609/53.3633
70-736SzczecinTây Pomerania14.604/53.3638
70-712SzczecinTây Pomerania14.5928/53.3521
70-711SzczecinTây Pomerania14.591/53.3482
70-710SzczecinTây Pomerania14.5891/53.3454
70-708SzczecinTây Pomerania14.5745/53.3498
70-707SzczecinTây Pomerania14.5726/53.3509
70-706SzczecinTây Pomerania14.571/53.3508
70-705SzczecinTây Pomerania14.5751/53.348
70-704SzczecinTây Pomerania14.5749/53.3451
70-703SzczecinTây Pomerania14.5647/53.3437
70-702SzczecinTây Pomerania14.5636/53.3462
70-701SzczecinTây Pomerania14.5584/53.3434
70-700SzczecinTây Pomerania14.5533/53.3386
70-676SzczecinTây Pomerania14.5932/53.4037
70-675SzczecinTây Pomerania14.5864/53.4062
70-720SzczecinTây Pomerania14.5839/53.3549
70-713SzczecinTây Pomerania14.5831/53.3527
70-714SzczecinTây Pomerania14.5797/53.3543
70-735SzczecinTây Pomerania14.6001/53.3634
70-734SzczecinTây Pomerania14.5968/53.363
70-733SzczecinTây Pomerania14.6019/53.3598
70-732SzczecinTây Pomerania14.6053/53.3595
70-731SzczecinTây Pomerania14.5983/53.3587
70-730SzczecinTây Pomerania14.5943/53.3626
70-727SzczecinTây Pomerania14.5899/53.3624
70-726SzczecinTây Pomerania14.5856/53.3588
70-725SzczecinTây Pomerania14.5897/53.3603
70-724SzczecinTây Pomerania14.5885/53.3592
70-723SzczecinTây Pomerania14.5868/53.3567
70-722SzczecinTây Pomerania14.5935/53.3589
70-721SzczecinTây Pomerania14.5864/53.3558
70-715SzczecinTây Pomerania14.5725/53.3528
78-400SzczecinekTây Pomerania16.6891/53.7066
19-400SzczecinkiWarmia-Masuria22.5874/54.0815
11-420SzczeciniakWarmia-Masuria21.4662/54.168
19-330SzczecinowoWarmia-Masuria22.1712/53.9739
11-200SzczecinyWarmia-Masuria20.5976/54.2563
95-061SzczecinŁódź Voivodeship19.7173/51.9187
87-860SzczecinKujawsko-Pomorskie19.0099/52.3664