Mã vùng 604 (Abbotsford, BC)

Mã vùng
Abbotsford, BC
0604
Giờ địa phương
Abbotsford, BC
Số điện thoại khẩn cấp
Abbotsford, BC
911
Diện tích: Abbotsford, BC
Mã vùng: 0604
Mã gọi quốc gia: +1
E.164 (Mã quốc gia): 1
Số điện thoại khẩn cấp: 911
Vốn: Washington DC
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Valuta: Đô la Mỹ (USD)
2 DIGIT ISO: US
3 DIGIT ISO: USA
Giờ địa phương: 16:24
Múi giờ: America/Adak
Dân số: 327 167 434
Diện tích đất: 9 629 091 KM2

Mã vùng 604 - Abbotsford, BC

Abbotsford, BC đặt tại Hoa Kỳ và có mã vùng 604. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Abbotsford, BC từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +1604 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Abbotsford, BC là 16:24.

Các số điện thoại được báo cáo trong Abbotsford, BC

Danh sách dưới đây chứa tất cả các số điện thoại mà chúng tôi đã nhận được báo cáo.

+16045043469 +1 604-504-3469 (604) 504-3469 tel:+1-604-504-3469