Agoura Hills, California - Mã vùng 818

Mã vùng
Agoura Hills, CA
0818
Giờ địa phương
Agoura Hills, CA
Số điện thoại khẩn cấp
Agoura Hills, CA
911
Trạng thái: California
Mã tiểu bang: CA
Diện tích: Agoura Hills, CA
Mã vùng: 0818
Mã gọi quốc gia: +1
E.164 (Mã quốc gia): 1
Số điện thoại khẩn cấp: 911
Vốn: Washington DC
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Valuta: Đô la Mỹ (USD)
2 DIGIT ISO: US
3 DIGIT ISO: USA
Giờ địa phương: 18:58
Múi giờ: America/Los_Angeles
Dân số: 39 512 223
Diện tích đất: 9 629 091 KM2

Agoura Hills, California - Hoa Kỳ, California

Agoura Hills đặt tại Hoa Kỳ và có mã vùng 818. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Agoura Hills từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +1818 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Agoura Hills, CA là 18:58.

Agoura Hills - Số bưu điện

Agoura Hills có 2 các số bưu điện khác nhau.
Số bưu điệnThành phốQuậnLon / Lat
91301Agoura HillsCalifornia-118.7573/34.1227
91376Agoura HillsCalifornia-118.7745/34.1364

Các khu vực khác ở California với mã vùng 818

Agoura Hills chia sẻ cùng một mã vùng (0818) với những 13 các khu vực khác ở California.

Sylmar, Sun Valley, Calabasas, Agoura Hills, Burbank, Northridge, Pacoima, Van Nuys, Glendale, North Hollywood, San Fernando, Panorama City, Woodland Hills

Mã vùng Tên khu vực
0818 Sylmar
0818 Sun Valley
0818 Calabasas
0818 Agoura Hills
0818 Burbank
0818 Northridge
0818 Pacoima
0818 Van Nuys
0818 Glendale
0818 North Hollywood
0818 San Fernando
0818 Panorama City
0818 Woodland Hills
Các số điện thoại được báo cáo trong Agoura Hills

Danh sách dưới đây chứa tất cả các số điện thoại mà chúng tôi đã nhận được báo cáo.

+18187064315 +1 818-706-4315 (818) 706-4315 tel:+1-818-706-4315