Mã vùng 450 (Chomedey, QC)

Mã vùng
Chomedey, QC
0450
Giờ địa phương
Chomedey, QC
Số điện thoại khẩn cấp
Chomedey, QC
911
Diện tích: Chomedey, QC
Mã vùng: 0450
Mã gọi quốc gia: +1
E.164 (Mã quốc gia): 1
Số điện thoại khẩn cấp: 911
Vốn: Washington DC
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Valuta: Đô la Mỹ (USD)
2 DIGIT ISO: US
3 DIGIT ISO: USA
Giờ địa phương: 14:00
Múi giờ: America/Adak
Dân số: 327 167 434
Diện tích đất: 9 629 091 KM2

Mã vùng 450 - Chomedey, QC

Chomedey, QC đặt tại Hoa Kỳ và có mã vùng 450. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Chomedey, QC từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +1450 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Chomedey, QC Là 14:00.

Các số điện thoại được báo cáo trong Chomedey, QC

Danh sách dưới đây chứa tất cả các số điện thoại mà chúng tôi đã nhận được báo cáo.

+14506861018 +1 450-686-1018 (450) 686-1018 tel:+1-450-686-1018