Talladega, Alabama - Mã vùng 256

Mã vùng
Talladega, AL
0256
Giờ địa phương
Talladega, AL
Số điện thoại khẩn cấp
Talladega, AL
911
Trạng thái: Alabama
Mã tiểu bang: AL
Diện tích: Talladega, AL
Mã vùng: 0256
Mã gọi quốc gia: +1
E.164 (Mã quốc gia): 1
Số điện thoại khẩn cấp: 911
Vốn: Washington DC
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Valuta: Đô la Mỹ (USD)
2 DIGIT ISO: US
3 DIGIT ISO: USA
Giờ địa phương: 00:03
Múi giờ: America/Chicago
Dân số: 4 530 315
Diện tích đất: 9 629 091 KM2

Talladega, Alabama - Hoa Kỳ, Alabama

Talladega đặt tại Hoa Kỳ và có mã vùng 256. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Talladega từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +1256 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Talladega, AL là 00:03.

Talladega - Số bưu điện

Talladega có 2 các số bưu điện khác nhau.
Số bưu điệnThành phốQuậnLon / Lat
35160TalladegaAlabama-86.1134/33.4354
35161TalladegaAlabama-86.1028/33.4202

Các khu vực khác ở Alabama với mã vùng 256

Talladega chia sẻ cùng một mã vùng (0256) với những 54 các khu vực khác ở Alabama.

Hartselle, Fyffe, Childersburg, Muscle Shoals, Lineville, Rainsville, Scottsboro, Alexander City, Stevenson, Heflin, Decatur, Hanceville, Boaz, Somerville, New Market, Piedmont, Arab, Ardmore, Ashland, Courtland, Centre, Gadsden, Talladega, Rainbow City, Hazel Green, Grant, Gurley, Leighton, Jacksonville, Guntersville, Anniston, Madison, Fort Payne, Florence, Athens, Huntsville, Cullman, Section, Sylacauga, Rogersville, Russellville, Red Bay, Wedowee, Attalla, Flat Rock, Henagar, Town Creek, New Hope, Killen, Dadeville, Oxford, Albertville, Ohatchee, Moulton

Mã vùng Tên khu vực
0256 Hartselle
0256 Fyffe
0256 Childersburg
0256 Muscle Shoals
0256 Lineville
0256 Rainsville
0256 Scottsboro
0256 Alexander City
0256 Stevenson
0256 Heflin
0256 Decatur
0256 Hanceville
0256 Boaz
0256 Somerville
0256 New Market
0256 Piedmont
0256 Arab
0256 Ardmore
0256 Ashland
0256 Courtland
0256 Centre
0256 Gadsden
0256 Talladega
0256 Rainbow City
0256 Hazel Green
0256 Grant
0256 Gurley
0256 Leighton
0256 Jacksonville
0256 Guntersville
0256 Anniston
0256 Madison
0256 Fort Payne
0256 Florence
0256 Athens
0256 Huntsville
0256 Cullman
0256 Section
0256 Sylacauga
0256 Rogersville
0256 Russellville
0256 Red Bay
0256 Wedowee
0256 Attalla
0256 Flat Rock
0256 Henagar
0256 Town Creek
0256 New Hope
0256 Killen
0256 Dadeville
0256 Oxford
0256 Albertville
0256 Ohatchee
0256 Moulton
Các số điện thoại được báo cáo trong Talladega

Danh sách dưới đây chứa tất cả các số điện thoại mà chúng tôi đã nhận được báo cáo.

+12563156469 +1 256-315-6469 (256) 315-6469 tel:+1-256-315-6469
+12563159372 +1 256-315-9372 (256) 315-9372 tel:+1-256-315-9372
+12562685061 +1 256-268-5061 (256) 268-5061 tel:+1-256-268-5061
+12563159371 +1 256-315-9371 (256) 315-9371 tel:+1-256-315-9371
+12563629505 +1 256-362-9505 (256) 362-9505 tel:+1-256-362-9505
+12563621230 +1 256-362-1230 (256) 362-1230 tel:+1-256-362-1230
+12563621239 +1 256-362-1239 (256) 362-1239 tel:+1-256-362-1239
+12563621231 +1 256-362-1231 (256) 362-1231 tel:+1-256-362-1231
+12563621233 +1 256-362-1233 (256) 362-1233 tel:+1-256-362-1233
+12563629100 +1 256-362-9100 (256) 362-9100 tel:+1-256-362-9100
+12563621237 +1 256-362-1237 (256) 362-1237 tel:+1-256-362-1237
+12562687746 +1 256-268-7746 (256) 268-7746 tel:+1-256-268-7746
+12563621241 +1 256-362-1241 (256) 362-1241 tel:+1-256-362-1241
+12563629105 +1 256-362-9105 (256) 362-9105 tel:+1-256-362-9105
+12562687745 +1 256-268-7745 (256) 268-7745 tel:+1-256-268-7745
+12563629106 +1 256-362-9106 (256) 362-9106 tel:+1-256-362-9106
+12563629110 +1 256-362-9110 (256) 362-9110 tel:+1-256-362-9110
+12563621229 +1 256-362-1229 (256) 362-1229 tel:+1-256-362-1229
+12563154889 +1 256-315-4889 (256) 315-4889 tel:+1-256-315-4889
+12563154884 +1 256-315-4884 (256) 315-4884 tel:+1-256-315-4884
+12563629109 +1 256-362-9109 (256) 362-9109 tel:+1-256-362-9109
+12563154892 +1 256-315-4892 (256) 315-4892 tel:+1-256-315-4892
+12562688588 +1 256-268-8588 (256) 268-8588 tel:+1-256-268-8588
+12563621240 +1 256-362-1240 (256) 362-1240 tel:+1-256-362-1240
+12563621232 +1 256-362-1232 (256) 362-1232 tel:+1-256-362-1232
+12563629108 +1 256-362-9108 (256) 362-9108 tel:+1-256-362-9108
+12563159368 +1 256-315-9368 (256) 315-9368 tel:+1-256-315-9368
+12563159365 +1 256-315-9365 (256) 315-9365 tel:+1-256-315-9365
+12563159373 +1 256-315-9373 (256) 315-9373 tel:+1-256-315-9373
+12563154885 +1 256-315-4885 (256) 315-4885 tel:+1-256-315-4885
+12563621242 +1 256-362-1242 (256) 362-1242 tel:+1-256-362-1242
+12563154858 +1 256-315-4858 (256) 315-4858 tel:+1-256-315-4858
+12563154886 +1 256-315-4886 (256) 315-4886 tel:+1-256-315-4886
+12563621234 +1 256-362-1234 (256) 362-1234 tel:+1-256-362-1234
+12563154891 +1 256-315-4891 (256) 315-4891 tel:+1-256-315-4891
+12563159370 +1 256-315-9370 (256) 315-9370 tel:+1-256-315-9370
+12563629104 +1 256-362-9104 (256) 362-9104 tel:+1-256-362-9104
+12563159374 +1 256-315-9374 (256) 315-9374 tel:+1-256-315-9374
+12563159375 +1 256-315-9375 (256) 315-9375 tel:+1-256-315-9375
+12563159369 +1 256-315-9369 (256) 315-9369 tel:+1-256-315-9369
+12563629103 +1 256-362-9103 (256) 362-9103 tel:+1-256-362-9103
+12563621236 +1 256-362-1236 (256) 362-1236 tel:+1-256-362-1236
+12563629504 +1 256-362-9504 (256) 362-9504 tel:+1-256-362-9504
+12563621243 +1 256-362-1243 (256) 362-1243 tel:+1-256-362-1243
+12563629107 +1 256-362-9107 (256) 362-9107 tel:+1-256-362-9107
+12563158864 +1 256-315-8864 (256) 315-8864 tel:+1-256-315-8864
+12563159367 +1 256-315-9367 (256) 315-9367 tel:+1-256-315-9367
+12563629099 +1 256-362-9099 (256) 362-9099 tel:+1-256-362-9099
+12563621235 +1 256-362-1235 (256) 362-1235 tel:+1-256-362-1235
+12563154887 +1 256-315-4887 (256) 315-4887 tel:+1-256-315-4887