รหัสพื้นที่ 2 (Caen)

รหัสพื้นที่
Caen
02
เวลาท้องถิ่น
Caen
ประชากร
Caen
110 624
เบอร์โทรฉุกเฉิน
Caen
17
พื้นที่: Caen
รหัสพื้นที่: 02
ประเทศ รหัสโทรศัพท์: +33
E.164 (รหัสประเทศ): 33
เบอร์โทรฉุกเฉิน: 17
เมืองหลวง: ปารีส
ภาษา: ภาษาฝรั่งเศส
วาลูตา: ยูโร (EUR)
2 หลัก ISO: FR
3 หลัก ISO: FRA
เวลาท้องถิ่น: 02:40
เขตเวลา: Europe/Paris
ประชากร: 110 624
พื้นที่ที่ดิน: 547 030 KM2

รหัสพื้นที่ 2 - Caen

Caen ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส และมีรหัสพื้นที่ 2. เมื่อโทรหาบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Caen จากต่างประเทศ ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) หรือศูนย์คู่ (00) ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ในกรณีนี้ +332 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

เวลาท้องถิ่นและรายละเอียดอื่นๆ

เวลาท้องถิ่นใน ก็อง 02:40. Caen มีประชากรของ 110 624 พลเมือง (2019-09-05).

Caen - หมายเลขไปรษณีย์

Caen มี 104 หมายเลขไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน.
แสดงหมายเลขไปรษณีย์ทั้งหมด
เลขที่ไปรษณีย์เทศบาลเขตลน/ลัต
14067 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14089 CEDEX 6Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14090 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14091 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14092 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14093 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14094 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14095 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14096 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14097 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14098 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14099 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14086 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14085 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14070 CEDEX 5Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14074 CEDEX 5Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14075 CEDEX 5Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14076 CEDEX 5Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14077 CEDEX 5Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14078 CEDEX 5Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14079 CEDEX 5Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14081 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14082 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14083 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14084 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14901 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14902 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14919 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14921 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14922 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14923 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14924 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14925 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14926 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14931 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14932 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14933 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14934 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14916 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14915 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14903 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14904 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14905 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14906 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14907 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14908 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14909 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14911 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14912 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14913 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14914 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14949 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14000Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14018 CEDEX 2Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14019 CEDEX 2Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14020 CEDEX 3Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14023 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14024 CEDEX 5Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14025 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14026 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14027 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14028 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14029 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14030 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14017 CEDEX 2Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14016 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14005 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14006 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14007 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14008 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14009 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14010 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14011 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14012 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14013 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14014 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14015 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14031 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14032 CEDEX 5Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14051 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14052 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14053 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14054 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14058 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14059 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14061 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14062 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14063 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14064 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14065 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14050 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14048 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14033 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14034 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14035 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14036 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14037 CEDEX 1Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14038 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14039 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14040 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14045 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14046 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14047 CEDEX 9Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859
14066 CEDEX 4Caenนอร์มังดี-0.3591/49.1859

หมายเลขโทรศัพท์ที่รายงานใน Caen

รายการด้านล่างประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่เราได้รับรายงาน

+33214370013 +33 2 14 37 00 13 02 14 37 00 13 tel:+33-2-14-37-00-13
+33214610704 +33 2 14 61 07 04 02 14 61 07 04 tel:+33-2-14-61-07-04
+33214610711 +33 2 14 61 07 11 02 14 61 07 11 tel:+33-2-14-61-07-11
+33214610712 +33 2 14 61 07 12 02 14 61 07 12 tel:+33-2-14-61-07-12
+33214610724 +33 2 14 61 07 24 02 14 61 07 24 tel:+33-2-14-61-07-24
+33214610725 +33 2 14 61 07 25 02 14 61 07 25 tel:+33-2-14-61-07-25
+33214610726 +33 2 14 61 07 26 02 14 61 07 26 tel:+33-2-14-61-07-26
+33214610728 +33 2 14 61 07 28 02 14 61 07 28 tel:+33-2-14-61-07-28
+33214610731 +33 2 14 61 07 31 02 14 61 07 31 tel:+33-2-14-61-07-31
+33214610733 +33 2 14 61 07 33 02 14 61 07 33 tel:+33-2-14-61-07-33
+33214610734 +33 2 14 61 07 34 02 14 61 07 34 tel:+33-2-14-61-07-34
+33214610735 +33 2 14 61 07 35 02 14 61 07 35 tel:+33-2-14-61-07-35
+33214610736 +33 2 14 61 07 36 02 14 61 07 36 tel:+33-2-14-61-07-36
+33214610737 +33 2 14 61 07 37 02 14 61 07 37 tel:+33-2-14-61-07-37
+33214610738 +33 2 14 61 07 38 02 14 61 07 38 tel:+33-2-14-61-07-38
+33214610739 +33 2 14 61 07 39 02 14 61 07 39 tel:+33-2-14-61-07-39
+33214610740 +33 2 14 61 07 40 02 14 61 07 40 tel:+33-2-14-61-07-40
+33214610747 +33 2 14 61 07 47 02 14 61 07 47 tel:+33-2-14-61-07-47
+33214610748 +33 2 14 61 07 48 02 14 61 07 48 tel:+33-2-14-61-07-48
+33214610749 +33 2 14 61 07 49 02 14 61 07 49 tel:+33-2-14-61-07-49
+33214610753 +33 2 14 61 07 53 02 14 61 07 53 tel:+33-2-14-61-07-53
+33214610756 +33 2 14 61 07 56 02 14 61 07 56 tel:+33-2-14-61-07-56
+33214610758 +33 2 14 61 07 58 02 14 61 07 58 tel:+33-2-14-61-07-58
+33231932660 +33 2 31 93 26 60 02 31 93 26 60 tel:+33-2-31-93-26-60
+33250540357 +33 2 50 54 03 57 02 50 54 03 57 tel:+33-2-50-54-03-57
+33261520120 +33 2 61 52 01 20 02 61 52 01 20 tel:+33-2-61-52-01-20
+33261880046 +33 2 61 88 00 46 02 61 88 00 46 tel:+33-2-61-88-00-46
+33261880147 +33 2 61 88 01 47 02 61 88 01 47 tel:+33-2-61-88-01-47
+33261880195 +33 2 61 88 01 95 02 61 88 01 95 tel:+33-2-61-88-01-95
+33261880227 +33 2 61 88 02 27 02 61 88 02 27 tel:+33-2-61-88-02-27
+33261880256 +33 2 61 88 02 56 02 61 88 02 56 tel:+33-2-61-88-02-56
+33261880257 +33 2 61 88 02 57 02 61 88 02 57 tel:+33-2-61-88-02-57
+33261880318 +33 2 61 88 03 18 02 61 88 03 18 tel:+33-2-61-88-03-18
+33261880329 +33 2 61 88 03 29 02 61 88 03 29 tel:+33-2-61-88-03-29
+33261880838 +33 2 61 88 08 38 02 61 88 08 38 tel:+33-2-61-88-08-38
+33261881024 +33 2 61 88 10 24 02 61 88 10 24 tel:+33-2-61-88-10-24