รหัสพื้นที่ 3 (Lille)

รหัสพื้นที่
ลีลล์
03
เวลาท้องถิ่น
ลีลล์
ประชากร
ลีลล์
232 440
เบอร์โทรฉุกเฉิน
ลีลล์
17
พื้นที่: Lille
รหัสพื้นที่: 03
ประเทศ รหัสโทรศัพท์: +33
E.164 (รหัสประเทศ): 33
เบอร์โทรฉุกเฉิน: 17
เมืองหลวง: ปารีส
ภาษา: ภาษาฝรั่งเศส
วาลูตา: ยูโร (EUR)
2 หลัก ISO: FR
3 หลัก ISO: FRA
เวลาท้องถิ่น: 18:59
เขตเวลา: Europe/Paris
ประชากร: 232 440
พื้นที่ที่ดิน: 547 030 KM2

รหัสพื้นที่ 3 - Lille

Lille ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส และมีรหัสพื้นที่ 3. เมื่อโทรหาบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Lille จากต่างประเทศ ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) หรือศูนย์คู่ (00) ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ในกรณีนี้ +333 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

เวลาท้องถิ่นและรายละเอียดอื่นๆ

เวลาท้องถิ่นใน ลีล คือ 18:59. ลีลล์ มีประชากรของ 232 440 พลเมือง (2019-03-29).

Lille - หมายเลขไปรษณีย์

Lille มี 126 หมายเลขไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน.
แสดงหมายเลขไปรษณีย์ทั้งหมด
เลขที่ไปรษณีย์เทศบาลเขตลน/ลัต
76170Lillebonneนอร์มังดี0.5362/49.5203
65490Oursbelilleอ็อกซิทานี่0.0347/43.2851
62194 CEDEXLillersHauts-de-France2.4804/50.5635
62189 CEDEXLillersHauts-de-France2.4804/50.5635
62190LillersHauts-de-France2.4804/50.5635
62191 CEDEXLillersHauts-de-France2.4804/50.5635
62192 CEDEXLillersHauts-de-France2.4804/50.5635
62193 CEDEXLillersHauts-de-France2.4804/50.5635
59853 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59788 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59789 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59800LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59816 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59851 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59852 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59864 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59863 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59862 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59861 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59859 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59787 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59785 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59714 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59715 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59716 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59717 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59718 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59719 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59777LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59779 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59781 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59782 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59783 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59784 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59865 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59867 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59896 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59897 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59898 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59899 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59900 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59998 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59876 CEDEXSaint-André-lez-LilleHauts-de-France3.05/50.6667
59520Marquette-lez-LilleHauts-de-France3.0661/50.6763
59350Saint-André-lez-LilleHauts-de-France3.05/50.6667
59871 CEDEXSaint-André-lez-LilleHauts-de-France3.05/50.6667
59872 CEDEXSaint-André-lez-LilleHauts-de-France3.05/50.6667
59895 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59894 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59893 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59868 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59878 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59881 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59882 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59883 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59884 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59885 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59887 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59889 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59891 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59892 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59875 CEDEXSaint-André-lez-LilleHauts-de-France3.05/50.6667
59713 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59000LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59017 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59018 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59019 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59020 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59021 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59022 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59023 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59024 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59025 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59026 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59027 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59028 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59029 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59016 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59015 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59014 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59001 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59002 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59003 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59004 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59005 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59006 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59007 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59008 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59009 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59010 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59011 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59012 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59013 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59030 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59031 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59048 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59049 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59078 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59080 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59084 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59092 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59097 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59160LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59260LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59555 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59586 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59686 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59711 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59047 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59046 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59045 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59032 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59033 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59034 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59035 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59036 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59037 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59038 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
59039 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59040 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59041 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59042 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59043 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59044 CEDEXLilleHauts-de-France3.0586/50.633
59712 CEDEX 9LilleHauts-de-France3.0586/50.633
35111LillemerBretagne-1.8617/48.5645

หมายเลขโทรศัพท์ที่รายงานใน Lille

รายการด้านล่างประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่เราได้รับรายงาน

+33328074980 +33 3 28 07 49 80 03 28 07 49 80 tel:+33-3-28-07-49-80
+33328776870 +33 3 28 77 68 70 03 28 77 68 70 tel:+33-3-28-77-68-70
+33328776929 +33 3 28 77 69 29 03 28 77 69 29 tel:+33-3-28-77-69-29
+33359095510 +33 3 59 09 55 10 03 59 09 55 10 tel:+33-3-59-09-55-10
+33359095512 +33 3 59 09 55 12 03 59 09 55 12 tel:+33-3-59-09-55-12
+33359095513 +33 3 59 09 55 13 03 59 09 55 13 tel:+33-3-59-09-55-13
+33359095514 +33 3 59 09 55 14 03 59 09 55 14 tel:+33-3-59-09-55-14
+33359228325 +33 3 59 22 83 25 03 59 22 83 25 tel:+33-3-59-22-83-25
+33359363346 +33 3 59 36 33 46 03 59 36 33 46 tel:+33-3-59-36-33-46
+33359363657 +33 3 59 36 36 57 03 59 36 36 57 tel:+33-3-59-36-36-57
+33359541957 +33 3 59 54 19 57 03 59 54 19 57 tel:+33-3-59-54-19-57
+33359550051 +33 3 59 55 00 51 03 59 55 00 51 tel:+33-3-59-55-00-51
+33359567651 +33 3 59 56 76 51 03 59 56 76 51 tel:+33-3-59-56-76-51
+33359572727 +33 3 59 57 27 27 03 59 57 27 27 tel:+33-3-59-57-27-27
+33359574550 +33 3 59 57 45 50 03 59 57 45 50 tel:+33-3-59-57-45-50
+33359633883 +33 3 59 63 38 83 03 59 63 38 83 tel:+33-3-59-63-38-83
+33359695214 +33 3 59 69 52 14 03 59 69 52 14 tel:+33-3-59-69-52-14
+33359695215 +33 3 59 69 52 15 03 59 69 52 15 tel:+33-3-59-69-52-15
+33359695218 +33 3 59 69 52 18 03 59 69 52 18 tel:+33-3-59-69-52-18
+33359695235 +33 3 59 69 52 35 03 59 69 52 35 tel:+33-3-59-69-52-35
+33359698402 +33 3 59 69 84 02 03 59 69 84 02 tel:+33-3-59-69-84-02
+33359810228 +33 3 59 81 02 28 03 59 81 02 28 tel:+33-3-59-81-02-28
+33359810232 +33 3 59 81 02 32 03 59 81 02 32 tel:+33-3-59-81-02-32
+33359810257 +33 3 59 81 02 57 03 59 81 02 57 tel:+33-3-59-81-02-57
+33359813453 +33 3 59 81 34 53 03 59 81 34 53 tel:+33-3-59-81-34-53
+33359814951 +33 3 59 81 49 51 03 59 81 49 51 tel:+33-3-59-81-49-51
+33359818191 +33 3 59 81 81 91 03 59 81 81 91 tel:+33-3-59-81-81-91
+33359818284 +33 3 59 81 82 84 03 59 81 82 84 tel:+33-3-59-81-82-84
+33361080266 +33 3 61 08 02 66 03 61 08 02 66 tel:+33-3-61-08-02-66
+33362276006 +33 3 62 27 60 06 03 62 27 60 06 tel:+33-3-62-27-60-06
+33362276123 +33 3 62 27 61 23 03 62 27 61 23 tel:+33-3-62-27-61-23
+33362815031 +33 3 62 81 50 31 03 62 81 50 31 tel:+33-3-62-81-50-31
+33362815040 +33 3 62 81 50 40 03 62 81 50 40 tel:+33-3-62-81-50-40
+33362815041 +33 3 62 81 50 41 03 62 81 50 41 tel:+33-3-62-81-50-41
+33362815042 +33 3 62 81 50 42 03 62 81 50 42 tel:+33-3-62-81-50-42
+33362815043 +33 3 62 81 50 43 03 62 81 50 43 tel:+33-3-62-81-50-43
+33362815044 +33 3 62 81 50 44 03 62 81 50 44 tel:+33-3-62-81-50-44
+33362815045 +33 3 62 81 50 45 03 62 81 50 45 tel:+33-3-62-81-50-45
+33362815046 +33 3 62 81 50 46 03 62 81 50 46 tel:+33-3-62-81-50-46
+33362815047 +33 3 62 81 50 47 03 62 81 50 47 tel:+33-3-62-81-50-47
+33362815048 +33 3 62 81 50 48 03 62 81 50 48 tel:+33-3-62-81-50-48
+33362815049 +33 3 62 81 50 49 03 62 81 50 49 tel:+33-3-62-81-50-49
+33362815050 +33 3 62 81 50 50 03 62 81 50 50 tel:+33-3-62-81-50-50
+33362815051 +33 3 62 81 50 51 03 62 81 50 51 tel:+33-3-62-81-50-51
+33362815052 +33 3 62 81 50 52 03 62 81 50 52 tel:+33-3-62-81-50-52
+33362815053 +33 3 62 81 50 53 03 62 81 50 53 tel:+33-3-62-81-50-53
+33362815054 +33 3 62 81 50 54 03 62 81 50 54 tel:+33-3-62-81-50-54
+33362815055 +33 3 62 81 50 55 03 62 81 50 55 tel:+33-3-62-81-50-55
+33362815056 +33 3 62 81 50 56 03 62 81 50 56 tel:+33-3-62-81-50-56
+33362815057 +33 3 62 81 50 57 03 62 81 50 57 tel:+33-3-62-81-50-57