หมายเลขโทรศัพท์ที่รายงานในฟิลิปปินส์ (+63)

เวลาท้องถิ่น
แบ๊บ
เบอร์โทรฉุกเฉิน
แบ๊บ
911
เมืองหลวง
ฟิลิปปินส์
Manila
ประเทศ รหัสโทรศัพท์: +63
E.164 (รหัสประเทศ): 63
เบอร์โทรฉุกเฉิน: 911
เมืองหลวง: มะนิลา
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
วาลูตา: ฟิลิปปินส์, เปโซ (PHP)
2 หลัก ISO: PH
3 หลัก ISO: PHL
เวลาท้องถิ่น: 22:11
เขตเวลา: Asia/Manila
ประชากร: 106 651 922
พื้นที่ที่ดิน: 300 000 KM2

หมายเลขโทรศัพท์ที่รายงานจากฟิลิปปินส์โดยไม่มีที่ตั้งรหัสพื้นที่

หมายเลขโทรศัพท์ที่รายงานเหล่านี้มาจากฟิลิปปินส์ แต่ไม่มีรหัสพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือและหมายเลขโทรศัพท์ IP (เช่น Skype). เมื่อโทรหาบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ / ต่างประเทศ ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) หรือศูนย์คู่ (00) ตามด้วยรหัสประเทศ แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น ในกรณีนี้ +63 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

เวลาท้องถิ่นและรายละเอียดอื่นๆ

เวลาท้องถิ่นในฟิลิปปินส์คือ 22:11.

หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ระบุจากฟิลิปปินส์

รายการด้านล่างมีหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่ไม่มีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เจาะจงกว่านี้ ยกเว้นว่ามาจากฟิลิปปินส์

+6320104408 +63 20104408 20104408 tel:+63-20104408
+6322149300 +63 22149300 22149300 tel:+63-22149300
+6322386660 +63 22386660 22386660 tel:+63-22386660
+6322389400 +63 22389400 22389400 tel:+63-22389400
+6322667979 +63 22667979 22667979 tel:+63-22667979
+6323182000 +63 23182000 23182000 tel:+63-23182000
+6323958000 +63 23958000 23958000 tel:+63-23958000
+6324625900 +63 24625900 24625900 tel:+63-24625900
+6324626100 +63 24626100 24626100 tel:+63-24626100
+6324659900 +63 24659900 24659900 tel:+63-24659900
+6324857575 +63 24857575 24857575 tel:+63-24857575
+6324857979 +63 24857979 24857979 tel:+63-24857979
+6325100000 +63 25100000 25100000 tel:+63-25100000
+6325110000 +63 25110000 25110000 tel:+63-25110000
+6325120000 +63 25120000 25120000 tel:+63-25120000
+6325130000 +63 25130000 25130000 tel:+63-25130000
+6325140000 +63 25140000 25140000 tel:+63-25140000
+6325150000 +63 25150000 25150000 tel:+63-25150000
+6325160000 +63 25160000 25160000 tel:+63-25160000
+6325170000 +63 25170000 25170000 tel:+63-25170000
+6325180000 +63 25180000 25180000 tel:+63-25180000
+6325190000 +63 25190000 25190000 tel:+63-25190000
+6325753200 +63 25753200 25753200 tel:+63-25753200
+6325881000 +63 25881000 25881000 tel:+63-25881000
+6325883300 +63 25883300 25883300 tel:+63-25883300
+6326201700 +63 26201700 26201700 tel:+63-26201700
+6326201900 +63 26201900 26201900 tel:+63-26201900
+6326203400 +63 26203400 26203400 tel:+63-26203400
+6326368555 +63 26368555 26368555 tel:+63-26368555
+6326881200 +63 26881200 26881200 tel:+63-26881200
+6326881888 +63 26881888 26881888 tel:+63-26881888
+6327201410 +63 27201410 27201410 tel:+63-27201410
+6327529700 +63 27529700 27529700 tel:+63-27529700
+6327550090 +63 27550090 27550090 tel:+63-27550090
+6327552100 +63 27552100 27552100 tel:+63-27552100
+6327556990 +63 27556990 27556990 tel:+63-27556990
+6327590521 +63 27590521 27590521 tel:+63-27590521
+6327590522 +63 27590522 27590522 tel:+63-27590522
+6327591100 +63 27591100 27591100 tel:+63-27591100
+6327599670 +63 27599670 27599670 tel:+63-27599670
+6327712172 +63 27712172 27712172 tel:+63-27712172
+6327932100 +63 27932100 27932100 tel:+63-27932100
+6327958600 +63 27958600 27958600 tel:+63-27958600
+6327959000 +63 27959000 27959000 tel:+63-27959000
+6327959100 +63 27959100 27959100 tel:+63-27959100
+6327984600 +63 27984600 27984600 tel:+63-27984600
+6327987000 +63 27987000 27987000 tel:+63-27987000
+6328585000 +63 28585000 28585000 tel:+63-28585000
+6328741256 +63 28741256 28741256 tel:+63-28741256
+6328753480 +63 28753480 28753480 tel:+63-28753480