Số điện thoại được báo cáo ở Chile (+valpara��so)

Giờ địa phương
Chile
Số điện thoại khẩn cấp
Chile
133
Vốn
Chile
Santiago
Mã gọi quốc gia: +56
E.164 (Mã quốc gia): 56
Số điện thoại khẩn cấp: 133
Vốn: Santiago
Ngôn ngữ: Người Tây Ban Nha; Người Castilian
Valuta: (CLF)Peso Chile (CLP)
2 DIGIT ISO: CL
3 DIGIT ISO: CHL
Giờ địa phương: 02:07
Múi giờ: America/Punta_Arenas
Dân số: 18 729 160
Diện tích đất: 756 950 KM2

Chi tiết để gọi Chile

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Chile là 02:07.