Utgivaransvar

WHOCALLED.TODAY ÄR EN GRUNDLAGSSKYDDAD DATABAS

Informationen WebFinance Digital i Sverige AB tillhandahåller på webbplatsen WhoCalled.Today består av en databas. Denna databas skyddas av Svenska yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd.

Grundlagsskyddet innebär bland annat att

  • Personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av PuL skulle strida mot YGL.
  • En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.
  • Meddelare har rätt att vara anonym
  • Ingen myndighet eller annan får förhandsgranska före publicering
  • Endast en person, utgivaren, är ansvarig enligt lag för innehållet
  • Myndighet eller annan inte får efterforska meddelares namn

Ansvarig utgivare för WhoCalled.Today är Richard Andersson, utsedd av WebFinance Digital i Sverige AB.
Databasens namn: https://whocalled.today/