Mã vùng 48 (Koszalin)

Giờ địa phương
Koszalin
Dân số
Koszalin
107 670
Số điện thoại khẩn cấp
Koszalin
997
Diện tích: Koszalin
Mã gọi quốc gia: +48
E.164 (Mã quốc gia): 48
Số điện thoại khẩn cấp: 997
Vốn: Warsaw
Ngôn ngữ: Đánh bóng
Valuta: Zloty của Ba Lan (PLN)
2 DIGIT ISO: PL
3 DIGIT ISO: POL
Giờ địa phương: 07:45
Múi giờ: Europe/Warsaw
Dân số: 107 670
Diện tích đất: 312 685 KM2

Mã vùng 48 - Koszalin

Koszalin đặt tại Ba Lan và có mã vùng 48. Khi gọi cho một người hoặc một công ty ở Koszalin từ nước ngoài, trước tiên bạn phải nhập dấu cộng (+) hoặc dấu kép (00), sau đó là mã quốc gia và sau đó là mã vùng. Trong trường hợp này +4848 tiếp theo là số điện thoại.

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Koszalin là 07:45. Koszalin có dân số 107 670 citiciens (2018-08-21).

Koszalin - Số bưu điện

Koszalin có 489 các số bưu điện khác nhau.
Hiển thị tất cả các số bưu điện
Số bưu điệnThành phốQuậnLon / Lat
75-578KoszalinTây Pomerania16.2087/54.1937
75-604KoszalinTây Pomerania16.1986/54.1906
75-605KoszalinTây Pomerania16.2012/54.1907
75-607KoszalinTây Pomerania16.2027/54.1915
75-608KoszalinTây Pomerania16.2049/54.1909
75-609KoszalinTây Pomerania16.2086/54.1909
75-610KoszalinTây Pomerania16.2071/54.1899
75-611KoszalinTây Pomerania16.2079/54.1906
75-612KoszalinTây Pomerania16.2011/54.1904
75-613KoszalinTây Pomerania16.198/54.1903
75-614KoszalinTây Pomerania16.1922/54.1902
75-617KoszalinTây Pomerania16.205/54.1903
75-620KoszalinTây Pomerania16.1913/54.188
75-621KoszalinTây Pomerania16.1978/54.1872
75-603KoszalinTây Pomerania16.1954/54.1905
75-602KoszalinTây Pomerania16.194/54.1905
75-579KoszalinTây Pomerania16.2103/54.1922
75-580KoszalinTây Pomerania16.2206/54.1944
75-581KoszalinTây Pomerania16.2206/54.1931
75-583KoszalinTây Pomerania16.2221/54.1941
75-584KoszalinTây Pomerania16.2183/54.1966
75-585KoszalinTây Pomerania16.2203/54.1956
75-586KoszalinTây Pomerania16.2225/54.1935
75-587KoszalinTây Pomerania16.2128/54.1927
75-588KoszalinTây Pomerania16.2141/54.1922
75-589KoszalinTây Pomerania16.221/54.1937
75-590KoszalinTây Pomerania16.2217/54.194
75-600KoszalinTây Pomerania16.1901/54.1904
75-601KoszalinTây Pomerania16.1919/54.1904
75-622KoszalinTây Pomerania16.1962/54.1875
75-625KoszalinTây Pomerania16.1993/54.1897
75-641KoszalinTây Pomerania16.2285/54.1885
75-642KoszalinTây Pomerania16.2322/54.1925
75-643KoszalinTây Pomerania16.234/54.194
75-644KoszalinTây Pomerania16.2378/54.1898
75-645KoszalinTây Pomerania16.2287/54.1907
75-646KoszalinTây Pomerania16.2275/54.19
75-647KoszalinTây Pomerania16.2259/54.1932
75-648KoszalinTây Pomerania16.2172/54.1966
75-650KoszalinTây Pomerania16.2153/54.1898
75-653KoszalinTây Pomerania16.2236/54.1899
75-654KoszalinTây Pomerania16.2229/54.1914
75-655KoszalinTây Pomerania16.2163/54.1908
75-656KoszalinTây Pomerania16.2156/54.1917
75-640KoszalinTây Pomerania16.2283/54.1885
75-639KoszalinTây Pomerania16.2312/54.181
75-626KoszalinTây Pomerania16.1916/54.1893
75-627KoszalinTây Pomerania16.1982/54.1895
75-628KoszalinTây Pomerania16.2003/54.1895
75-629KoszalinTây Pomerania16.2012/54.1894
75-630KoszalinTây Pomerania16.2285/54.1844
75-631KoszalinTây Pomerania16.2023/54.1896
75-632KoszalinTây Pomerania16.1992/54.1892
75-633KoszalinTây Pomerania16.2011/54.1891
75-634KoszalinTây Pomerania16.2277/54.1835
75-635KoszalinTây Pomerania16.2295/54.1818
75-636KoszalinTây Pomerania16.2298/54.1824
75-637KoszalinTây Pomerania16.2313/54.1836
75-638KoszalinTây Pomerania16.231/54.183
75-657KoszalinTây Pomerania16.2141/54.191
75-453KoszalinTây Pomerania16.2003/54.2076
75-519KoszalinTây Pomerania16.2057/54.1989
75-520KoszalinTây Pomerania16.2034/54.1956
75-521KoszalinTây Pomerania16.2045/54.1962
75-522KoszalinTây Pomerania16.2041/54.1976
75-523KoszalinTây Pomerania16.2073/54.1978
75-525KoszalinTây Pomerania16.2039/54.1953
75-526KoszalinTây Pomerania16.2047/54.1947
75-527KoszalinTây Pomerania16.2078/54.1962
75-528KoszalinTây Pomerania16.209/54.1968
75-529KoszalinTây Pomerania16.2074/54.1971
75-531KoszalinTây Pomerania16.2131/54.1997
75-540KoszalinTây Pomerania16.1972/54.1912
75-541KoszalinTây Pomerania16.1993/54.1917
75-512KoszalinTây Pomerania16.2004/54.1937
75-511KoszalinTây Pomerania16.1962/54.1917
75-454KoszalinTây Pomerania16.2044/54.2103
75-455KoszalinTây Pomerania16.1865/54.2085
75-496KoszalinTây Pomerania16.1763/54.2014
75-500KoszalinTây Pomerania16.1935/54.1907
75-501KoszalinTây Pomerania16.196/54.192
75-502KoszalinTây Pomerania16.1996/54.1938
75-503KoszalinTây Pomerania16.1999/54.1963
75-504KoszalinTây Pomerania16.1982/54.1943
75-505KoszalinTây Pomerania16.1979/54.1929
75-506KoszalinTây Pomerania16.2019/54.1957
75-507KoszalinTây Pomerania16.2013/54.1968
75-508KoszalinTây Pomerania16.203/54.1965
75-509KoszalinTây Pomerania16.1936/54.1905
75-542KoszalinTây Pomerania16.2011/54.1933
75-543KoszalinTây Pomerania16.1985/54.1917
75-561KoszalinTây Pomerania16.2069/54.1954
75-562KoszalinTây Pomerania16.2089/54.1959
75-563KoszalinTây Pomerania16.2162/54.1938
75-564KoszalinTây Pomerania16.209/54.1957
75-565KoszalinTây Pomerania16.2081/54.1945
75-566KoszalinTây Pomerania16.2102/54.1949
75-567KoszalinTây Pomerania16.2103/54.1946
75-568KoszalinTây Pomerania16.209/54.1939
75-569KoszalinTây Pomerania16.2106/54.1931
75-573KoszalinTây Pomerania16.2053/54.1941
75-574KoszalinTây Pomerania16.206/54.1939
75-575KoszalinTây Pomerania16.2078/54.1944
75-576KoszalinTây Pomerania16.2068/54.1934
75-560KoszalinTây Pomerania16.2063/54.1959
75-558KoszalinTây Pomerania16.2043/54.1924
75-544KoszalinTây Pomerania16.2019/54.1933
75-545KoszalinTây Pomerania16.2025/54.1927
75-546KoszalinTây Pomerania16.2012/54.1916
75-547KoszalinTây Pomerania16.2035/54.1927
75-548KoszalinTây Pomerania16.2031/54.1939
75-549KoszalinTây Pomerania16.2047/54.1929
75-551KoszalinTây Pomerania16.2061/54.1922
75-552KoszalinTây Pomerania16.2081/54.1928
75-553KoszalinTây Pomerania16.2099/54.1938
75-554KoszalinTây Pomerania16.2087/54.1928
75-555KoszalinTây Pomerania16.2104/54.1937
75-556KoszalinTây Pomerania16.2077/54.1919
75-557KoszalinTây Pomerania16.203/54.1936
75-577KoszalinTây Pomerania16.207/54.1928
75-658KoszalinTây Pomerania16.2144/54.1919
75-724KoszalinTây Pomerania16.1902/54.1846
75-803KoszalinTây Pomerania16.1852/54.186
75-805KoszalinTây Pomerania16.1855/54.1853
75-806KoszalinTây Pomerania16.1849/54.1844
75-808KoszalinTây Pomerania16.1853/54.1819
75-809KoszalinTây Pomerania16.1985/54.1485
75-810KoszalinTây Pomerania16.2037/54.155
75-811KoszalinTây Pomerania16.1858/54.169
75-813KoszalinTây Pomerania16.2076/54.1518
75-814KoszalinTây Pomerania16.1818/54.1845
75-815KoszalinTây Pomerania16.1839/54.1854
75-816KoszalinTây Pomerania16.184/54.1701
75-817KoszalinTây Pomerania16.1851/54.159
75-818KoszalinTây Pomerania16.1793/54.1641
75-802KoszalinTây Pomerania16.1838/54.1862
75-801KoszalinTây Pomerania16.1836/54.1873
75-726KoszalinTây Pomerania16.1894/54.1844
75-727KoszalinTây Pomerania16.1921/54.1833
75-728KoszalinTây Pomerania16.1921/54.1822
75-729KoszalinTây Pomerania16.1846/54.1867
75-731KoszalinTây Pomerania16.186/54.1862
75-732KoszalinTây Pomerania16.187/54.1857
75-733KoszalinTây Pomerania16.1866/54.185
75-734KoszalinTây Pomerania16.1894/54.1836
75-736KoszalinTây Pomerania16.2043/54.1736
75-737KoszalinTây Pomerania16.2059/54.2172
75-738KoszalinTây Pomerania16.1951/54.1764
75-751KoszalinTây Pomerania16.1704/54.2012
75-800KoszalinTây Pomerania16.1825/54.1887
75-819KoszalinTây Pomerania16.1988/54.1669
75-820KoszalinTây Pomerania16.1822/54.1863
75-842KoszalinTây Pomerania16.1709/54.1803
75-843KoszalinTây Pomerania16.1748/54.1833
75-844KoszalinTây Pomerania16.1724/54.1821
75-845KoszalinTây Pomerania16.1645/54.1778
75-846KoszalinTây Pomerania16.1748/54.1767
75-847KoszalinTây Pomerania16.1798/54.1789
75-848KoszalinTây Pomerania16.1807/54.1737
75-850KoszalinTây Pomerania16.1954/54.1881
75-852KoszalinTây Pomerania16.2092/54.1921
75-900KoszalinTây Pomerania16.1709/54.2463
75-950KoszalinTây Pomerania16.1736/54.2379
76-642KoszalinTây Pomerania16.2383/54.1935
76-669KoszalinTây Pomerania16.2312/54.1755
75-841KoszalinTây Pomerania16.1779/54.1813
75-839KoszalinTây Pomerania16.1752/54.1817
75-821KoszalinTây Pomerania16.1805/54.1857
75-823KoszalinTây Pomerania16.1787/54.1852
75-824KoszalinTây Pomerania16.1772/54.1853
75-826KoszalinTây Pomerania16.1817/54.1863
75-827KoszalinTây Pomerania16.1804/54.186
75-830KoszalinTây Pomerania16.2111/54.1525
75-832KoszalinTây Pomerania16.1771/54.1845
75-833KoszalinTây Pomerania16.1786/54.1829
75-834KoszalinTây Pomerania16.176/54.1838
75-835KoszalinTây Pomerania16.1771/54.1822
75-836KoszalinTây Pomerania16.1764/54.1822
75-837KoszalinTây Pomerania16.175/54.1831
75-838KoszalinTây Pomerania16.1755/54.1819
78-813KoszalinTây Pomerania16.2088/54.1506
75-659KoszalinTây Pomerania16.2129/54.1912
75-675KoszalinTây Pomerania16.2153/54.1846
75-676KoszalinTây Pomerania16.22/54.1852
75-677KoszalinTây Pomerania16.2193/54.1847
75-678KoszalinTây Pomerania16.2198/54.1848
75-679KoszalinTây Pomerania16.2191/54.1864
75-680KoszalinTây Pomerania16.221/54.1858
75-681KoszalinTây Pomerania16.2257/54.187
75-682KoszalinTây Pomerania16.2262/54.1858
75-684KoszalinTây Pomerania16.2283/54.1876
75-685KoszalinTây Pomerania16.2271/54.1817
75-686KoszalinTây Pomerania16.231/54.186
75-687KoszalinTây Pomerania16.2277/54.1938
75-688KoszalinTây Pomerania16.2278/54.193
75-674KoszalinTây Pomerania16.215/54.1853
75-673KoszalinTây Pomerania16.2176/54.1894
75-660KoszalinTây Pomerania16.2173/54.1888
75-661KoszalinTây Pomerania16.2154/54.1916
75-662KoszalinTây Pomerania16.2161/54.1897
75-663KoszalinTây Pomerania16.2179/54.1909
75-664KoszalinTây Pomerania16.2176/54.1876
75-665KoszalinTây Pomerania16.2217/54.1882
75-666KoszalinTây Pomerania16.2228/54.1858
75-667KoszalinTây Pomerania16.2295/54.1835
75-668KoszalinTây Pomerania16.2479/54.1807
75-669KoszalinTây Pomerania16.2431/54.1757
75-670KoszalinTây Pomerania16.2184/54.1897
75-671KoszalinTây Pomerania16.2425/54.1845
75-672KoszalinTây Pomerania16.2414/54.1884
75-689KoszalinTây Pomerania16.2315/54.1934
75-690KoszalinTây Pomerania16.2308/54.1929
75-707KoszalinTây Pomerania16.2043/54.1864
75-708KoszalinTây Pomerania16.2035/54.1841
75-709KoszalinTây Pomerania16.2197/54.1805
75-710KoszalinTây Pomerania16.2006/54.1797
75-711KoszalinTây Pomerania16.1959/54.1896
75-712KoszalinTây Pomerania16.2008/54.1876
75-713KoszalinTây Pomerania16.2017/54.1853
75-714KoszalinTây Pomerania16.203/54.1854
75-715KoszalinTây Pomerania16.2038/54.1863
75-716KoszalinTây Pomerania16.204/54.1857
75-717KoszalinTây Pomerania16.2059/54.1845
75-719KoszalinTây Pomerania16.1957/54.1744
75-720KoszalinTây Pomerania16.1848/54.1877
75-706KoszalinTây Pomerania16.2053/54.1878
75-705KoszalinTây Pomerania16.2029/54.1873
75-691KoszalinTây Pomerania16.2298/54.1925
75-692KoszalinTây Pomerania16.235/54.1915
75-693KoszalinTây Pomerania16.2341/54.1911
75-694KoszalinTây Pomerania16.233/54.191
75-695KoszalinTây Pomerania16.232/54.1909
75-696KoszalinTây Pomerania16.2318/54.1898
75-697KoszalinTây Pomerania16.2302/54.1904
75-698KoszalinTây Pomerania16.2349/54.1927
75-699KoszalinTây Pomerania16.2355/54.1811
75-700KoszalinTây Pomerania16.1963/54.1897
75-701KoszalinTây Pomerania16.1982/54.1886
75-703KoszalinTây Pomerania16.2059/54.1889
75-704KoszalinTây Pomerania16.2061/54.1883
75-721KoszalinTây Pomerania16.1858/54.1864
75-452KoszalinTây Pomerania16.1922/54.2043
75-113KoszalinTây Pomerania16.1718/54.1843
75-201KoszalinTây Pomerania16.1732/54.1905
75-202KoszalinTây Pomerania16.1452/54.1942
75-203KoszalinTây Pomerania16.1731/54.1901
75-204KoszalinTây Pomerania16.174/54.1914
75-205KoszalinTây Pomerania16.1755/54.1921
75-206KoszalinTây Pomerania16.157/54.2086
75-207KoszalinTây Pomerania16.1557/54.2095
75-208KoszalinTây Pomerania16.1562/54.2094
75-209KoszalinTây Pomerania16.1496/54.1969
75-211KoszalinTây Pomerania16.1563/54.1888
75-212KoszalinTây Pomerania16.1669/54.196
75-213KoszalinTây Pomerania16.1606/54.1983
75-215KoszalinTây Pomerania16.1611/54.2014
75-200KoszalinTây Pomerania16.1654/54.1908
75-137KoszalinTây Pomerania16.1503/54.1831
75-120KoszalinTây Pomerania16.1651/54.1868
75-121KoszalinTây Pomerania16.1662/54.186
75-122KoszalinTây Pomerania16.151/54.1815
75-123KoszalinTây Pomerania16.1626/54.1875
75-124KoszalinTây Pomerania16.156/54.1917
75-125KoszalinTây Pomerania16.155/54.1903
75-127KoszalinTây Pomerania16.1534/54.1909
75-129KoszalinTây Pomerania16.159/54.1924
75-130KoszalinTây Pomerania16.1611/54.1917
75-131KoszalinTây Pomerania16.1648/54.1903
75-132KoszalinTây Pomerania16.1536/54.1939
75-135KoszalinTây Pomerania16.1604/54.187
75-136KoszalinTây Pomerania16.2095/54.1904
75-216KoszalinTây Pomerania16.1556/54.2017
75-217KoszalinTây Pomerania16.1557/54.2054
75-235KoszalinTây Pomerania16.1553/54.2063
75-236KoszalinTây Pomerania16.1602/54.2115
75-238KoszalinTây Pomerania16.2274/54.2081
75-240KoszalinTây Pomerania16.1792/54.1929
75-241KoszalinTây Pomerania16.1774/54.1913
75-242KoszalinTây Pomerania16.1764/54.1935
75-243KoszalinTây Pomerania16.1736/54.1938
75-244KoszalinTây Pomerania16.1744/54.1951
75-245KoszalinTây Pomerania16.1961/54.1973
75-250KoszalinTây Pomerania16.1679/54.201
75-251KoszalinTây Pomerania16.1608/54.2071
75-252KoszalinTây Pomerania16.1759/54.1944
75-253KoszalinTây Pomerania16.1655/54.2035
75-234KoszalinTây Pomerania16.1607/54.2024
75-233KoszalinTây Pomerania16.1598/54.2055
75-218KoszalinTây Pomerania16.1699/54.1952
75-220KoszalinTây Pomerania16.163/54.1975
75-221KoszalinTây Pomerania16.1674/54.1975
75-222KoszalinTây Pomerania16.1668/54.1997
75-223KoszalinTây Pomerania16.1646/54.1991
75-224KoszalinTây Pomerania16.1653/54.2001
75-225KoszalinTây Pomerania16.1636/54.1999
75-226KoszalinTây Pomerania16.1657/54.2005
75-227KoszalinTây Pomerania16.1634/54.202
75-228KoszalinTây Pomerania16.1612/54.2042
75-229KoszalinTây Pomerania16.1604/54.2056
75-230KoszalinTây Pomerania16.1629/54.2029
75-232KoszalinTây Pomerania16.1634/54.2041
75-254KoszalinTây Pomerania16.1631/54.2072
75-257KoszalinTây Pomerania16.1664/54.2064
75-020KoszalinTây Pomerania16.1801/54.1901
75-021KoszalinTây Pomerania16.1794/54.1901
75-022KoszalinTây Pomerania16.1782/54.1901
75-025KoszalinTây Pomerania16.1758/54.1901
75-028KoszalinTây Pomerania16.1737/54.19
75-029KoszalinTây Pomerania16.1702/54.189
75-031KoszalinTây Pomerania16.1717/54.1891
75-033KoszalinTây Pomerania16.173/54.1895
75-034KoszalinTây Pomerania16.175/54.1878
75-035KoszalinTây Pomerania16.1751/54.1896
75-036KoszalinTây Pomerania16.1758/54.1885
75-037KoszalinTây Pomerania16.1766/54.1898
75-038KoszalinTây Pomerania16.1792/54.1897
75-017KoszalinTây Pomerania16.1881/54.1892
75-016KoszalinTây Pomerania16.1909/54.1763
75-001KoszalinTây Pomerania16.1879/54.1903
75-002KoszalinTây Pomerania16.1854/54.1907
75-003KoszalinTây Pomerania16.1842/54.1909
75-004KoszalinTây Pomerania16.1835/54.1911
75-005KoszalinTây Pomerania16.1846/54.1902
75-007KoszalinTây Pomerania16.1817/54.1905
75-008KoszalinTây Pomerania16.1832/54.1899
75-009KoszalinTây Pomerania16.1838/54.1892
75-011KoszalinTây Pomerania16.1853/54.1899
75-012KoszalinTây Pomerania16.1863/54.1896
75-013KoszalinTây Pomerania16.1832/54.1893
75-014KoszalinTây Pomerania16.1837/54.1891
75-015KoszalinTây Pomerania16.1876/54.1891
75-042KoszalinTây Pomerania16.1817/54.1898
75-051KoszalinTây Pomerania16.1809/54.1916
75-076KoszalinTây Pomerania16.178/54.1865
75-077KoszalinTây Pomerania16.177/54.1863
75-078KoszalinTây Pomerania16.1759/54.1856
75-079KoszalinTây Pomerania16.1722/54.1888
75-100KoszalinTây Pomerania16.1722/54.1869
75-103KoszalinTây Pomerania16.1719/54.1866
75-104KoszalinTây Pomerania16.1721/54.1855
75-105KoszalinTây Pomerania16.174/54.1851
75-106KoszalinTây Pomerania16.1737/54.1843
75-107KoszalinTây Pomerania16.1752/54.1842
75-108KoszalinTây Pomerania16.1704/54.1839
75-109KoszalinTây Pomerania16.1705/54.1858
75-111KoszalinTây Pomerania16.1723/54.1846
75-075KoszalinTây Pomerania16.179/54.1869
75-074KoszalinTây Pomerania16.177/54.1873
75-055KoszalinTây Pomerania16.1799/54.1908
75-056KoszalinTây Pomerania16.1808/54.1915
75-057KoszalinTây Pomerania16.1799/54.1912
75-058KoszalinTây Pomerania16.1794/54.1914
75-059KoszalinTây Pomerania16.1809/54.1924
75-061KoszalinTây Pomerania16.1811/54.1895
75-062KoszalinTây Pomerania16.1813/54.1891
75-063KoszalinTây Pomerania16.1799/54.1889
75-064KoszalinTây Pomerania16.1805/54.1885
75-065KoszalinTây Pomerania16.1812/54.1886
75-070KoszalinTây Pomerania16.1815/54.1873
75-072KoszalinTây Pomerania16.1776/54.189
75-073KoszalinTây Pomerania16.1801/54.1872
75-112KoszalinTây Pomerania16.1733/54.1835
75-255KoszalinTây Pomerania16.1609/54.2092
75-376KoszalinTây Pomerania16.2069/54.215
75-393KoszalinTây Pomerania16.2024/54.2168
75-394KoszalinTây Pomerania16.203/54.2176
75-395KoszalinTây Pomerania16.2022/54.2173
75-396KoszalinTây Pomerania16.2012/54.2167
75-397KoszalinTây Pomerania16.2026/54.216
75-398KoszalinTây Pomerania16.2034/54.2162
75-399KoszalinTây Pomerania16.2042/54.2166
75-400KoszalinTây Pomerania16.187/54.1923
75-401KoszalinTây Pomerania16.1901/54.1915
75-402KoszalinTây Pomerania16.1928/54.1919
75-403KoszalinTây Pomerania16.1942/54.1922
75-404KoszalinTây Pomerania16.1959/54.1929
75-405KoszalinTây Pomerania16.1863/54.1943
75-392KoszalinTây Pomerania16.2092/54.2088
75-391KoszalinTây Pomerania16.2085/54.2102
75-377KoszalinTây Pomerania16.2049/54.2143
75-378KoszalinTây Pomerania16.2041/54.2142
75-379KoszalinTây Pomerania16.2031/54.2135
75-380KoszalinTây Pomerania16.2019/54.2137
75-381KoszalinTây Pomerania16.2076/54.2108
75-382KoszalinTây Pomerania16.2092/54.2112
75-383KoszalinTây Pomerania16.2094/54.2114
75-384KoszalinTây Pomerania16.2101/54.2114
75-385KoszalinTây Pomerania16.21/54.2103
75-386KoszalinTây Pomerania16.2093/54.2103
75-388KoszalinTây Pomerania16.2077/54.2099
75-389KoszalinTây Pomerania16.2086/54.2096
75-390KoszalinTây Pomerania16.2094/54.2093
75-406KoszalinTây Pomerania16.1969/54.1931
75-407KoszalinTây Pomerania16.1953/54.1933
75-433KoszalinTây Pomerania16.2032/54.2108
75-434KoszalinTây Pomerania16.1951/54.1982
75-436KoszalinTây Pomerania16.2076/54.2053
75-437KoszalinTây Pomerania16.2071/54.1998
75-438KoszalinTây Pomerania16.2264/54.2037
75-442KoszalinTây Pomerania16.191/54.1991
75-443KoszalinTây Pomerania16.1887/54.1986
75-444KoszalinTây Pomerania16.187/54.2008
75-445KoszalinTây Pomerania16.1903/54.2017
75-447KoszalinTây Pomerania16.1913/54.2037
75-448KoszalinTây Pomerania16.1976/54.2084
75-449KoszalinTây Pomerania16.1973/54.2102
75-450KoszalinTây Pomerania16.2012/54.21
75-432KoszalinTây Pomerania16.1867/54.1998
75-430KoszalinTây Pomerania16.1763/54.2187
75-408KoszalinTây Pomerania16.1975/54.1949
75-409KoszalinTây Pomerania16.1943/54.1935
75-410KoszalinTây Pomerania16.1977/54.2146
75-411KoszalinTây Pomerania16.1955/54.195
75-412KoszalinTây Pomerania16.1845/54.1976
75-414KoszalinTây Pomerania16.1865/54.198
75-415KoszalinTây Pomerania16.1865/54.1946
75-422KoszalinTây Pomerania16.1848/54.1946
75-423KoszalinTây Pomerania16.1846/54.1941
75-425KoszalinTây Pomerania16.1962/54.1975
75-426KoszalinTây Pomerania16.1909/54.1985
75-427KoszalinTây Pomerania16.1941/54.2003
75-429KoszalinTây Pomerania16.1898/54.1987
75-451KoszalinTây Pomerania16.1949/54.2072
75-256KoszalinTây Pomerania16.1678/54.2026
75-328KoszalinTây Pomerania16.1872/54.2104
75-329KoszalinTây Pomerania16.1896/54.2106
75-330KoszalinTây Pomerania16.1817/54.2001
75-331KoszalinTây Pomerania16.1828/54.1999
75-332KoszalinTây Pomerania16.1828/54.2012
75-333KoszalinTây Pomerania16.1769/54.2016
75-334KoszalinTây Pomerania16.1842/54.2006
75-335KoszalinTây Pomerania16.1819/54.1984
75-336KoszalinTây Pomerania16.1833/54.1974
75-337KoszalinTây Pomerania16.1835/54.2037
75-338KoszalinTây Pomerania16.1919/54.2086
75-339KoszalinTây Pomerania16.1871/54.2119
75-327KoszalinTây Pomerania16.1888/54.211
75-324KoszalinTây Pomerania16.1854/54.1978
75-323KoszalinTây Pomerania16.1847/54.1968
75-299KoszalinTây Pomerania16.1603/54.207
75-300KoszalinTây Pomerania16.1764/54.1969
75-302KoszalinTây Pomerania16.1805/54.1957
75-304KoszalinTây Pomerania16.2096/54.2092
75-305KoszalinTây Pomerania16.1834/54.1943
75-306KoszalinTây Pomerania16.1823/54.1956
75-307KoszalinTây Pomerania16.1842/54.1946
75-308KoszalinTây Pomerania16.1806/54.1958
75-309KoszalinTây Pomerania16.175/54.2005
75-320KoszalinTây Pomerania16.1833/54.1956
75-321KoszalinTây Pomerania16.182/54.1975
75-322KoszalinTây Pomerania16.1845/54.1954
75-342KoszalinTây Pomerania16.1835/54.2064
75-343KoszalinTây Pomerania16.1782/54.2063
75-344KoszalinTây Pomerania16.1815/54.208
75-363KoszalinTây Pomerania16.2008/54.2124
75-364KoszalinTây Pomerania16.1908/54.2111
75-365KoszalinTây Pomerania16.2088/54.2137
75-366KoszalinTây Pomerania16.206/54.2116
75-367KoszalinTây Pomerania16.2081/54.2122
75-368KoszalinTây Pomerania16.2051/54.2113
75-369KoszalinTây Pomerania16.2092/54.2122
75-370KoszalinTây Pomerania16.2041/54.2125
75-371KoszalinTây Pomerania16.2215/54.2029
75-372KoszalinTây Pomerania16.2046/54.2155
75-373KoszalinTây Pomerania16.2056/54.2165
75-374KoszalinTây Pomerania16.2023/54.2125
75-375KoszalinTây Pomerania16.2025/54.2141
75-362KoszalinTây Pomerania16.1932/54.2106
75-361KoszalinTây Pomerania16.1922/54.2101
75-347KoszalinTây Pomerania16.1859/54.2178
75-348KoszalinTây Pomerania16.1777/54.2026
75-349KoszalinTây Pomerania16.1908/54.2084
75-351KoszalinTây Pomerania16.1896/54.2086
75-352KoszalinTây Pomerania16.1884/54.2076
75-353KoszalinTây Pomerania16.1875/54.2085
75-354KoszalinTây Pomerania16.1809/54.2033
75-355KoszalinTây Pomerania16.1823/54.2032
75-360KoszalinTây Pomerania16.1825/54.2052
75-359KoszalinTây Pomerania16.1773/54.2002
75-358KoszalinTây Pomerania16.1787/54.1998
75-357KoszalinTây Pomerania16.1793/54.2
75-356KoszalinTây Pomerania16.1838/54.2021
76-024Czersk KoszalińskiTây Pomerania16.1512/54.1378
76-004Sucha KoszalińskaTây Pomerania16.2683/54.2578
76-004Węgorzewo KoszalińskieTây Pomerania16.3571/54.1953
76-039Kraśnik KoszalińskiTây Pomerania15.9903/54.1232
76-039Laski KoszalińskieTây Pomerania16.084/54.1415
76-037Łasin KoszalińskiTây Pomerania15.8073/54.2204
76-038Łasin KoszalińskiTây Pomerania15.8127/54.219