Số điện thoại được báo cáo ở Bồ Đào Nha (+v-n-de-famalic��o)

Giờ địa phương
Bồ Đào Nha
Số điện thoại khẩn cấp
Bồ Đào Nha
112
Vốn
Bồ Đào Nha
Lisbon
Mã gọi quốc gia: +351
E.164 (Mã quốc gia): 351
Số điện thoại khẩn cấp: 112
Vốn: Lisbon
Ngôn ngữ: Người Bồ Đào Nha
Valuta: Euro (EUR)
2 DIGIT ISO: PT
3 DIGIT ISO: PRT
Giờ địa phương: 05:41
Múi giờ: Atlantic/Azores
Dân số: 10 676 000
Diện tích đất: 92 391 KM2

Chi tiết để gọi Portugal

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Portugal Là 05:41.