Số điện thoại được báo cáo ở Tây Ban Nha (+c��diz)

Giờ địa phương
Tây Ban Nha
Số điện thoại khẩn cấp
Tây Ban Nha
112
Vốn
Tây Ban Nha
Madrid
Mã gọi quốc gia: +34
E.164 (Mã quốc gia): 34
Số điện thoại khẩn cấp: 112
Vốn: Madrid
Ngôn ngữ: Người Tây Ban Nha; Người Castilian
Xứ Basque
Tiếng Catalan; Valencian
Galicia
Occitan (bài 1500)
Valuta: Euro (EUR)
2 DIGIT ISO: ES
3 DIGIT ISO: ESP
Giờ địa phương: 09:00
Múi giờ: Africa/Ceuta
Dân số: 46 723 749
Diện tích đất: 504 782 KM2

Chi tiết để gọi Spain

Giờ địa phương và các chi tiết khác

Giờ địa phương ở Tây Ban Nha là 09:00.