Код на населеното място 1 (Vienna)

Код на населеното място
Виена
01
Местно време
Виена
Население
Виена
1 691 468
Телефонен номер за спешни случаи
Виена
112 or 133
■ площ: Vienna
Код на населеното място: 01
Телефонен код на държавата: +43
E.164 (код на държавата): 43
Телефонен номер за спешни случаи: 112 or 133
Капитал: Виена
език: Немски
Валута: евро (EUR)
2 ЦИФРОВО ISO: AT
3 ЦИФРОВО ISO: AUT
Местно време: 20:13
Часова зона: Europe/Vienna
Население: 1 691 468
Площ на земята: 83 858 KM2

Код на населеното място 1 - Vienna

Vienna се намира в Австрия и има регионален код 1. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Vienna от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +431 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време във Виена е 20:13. Виена има население от 1 691 468 граждани (2019-07-30).

Докладвани телефонни номера в Vienna

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+4312297184 +43 1 2297184 01 2297184 tel:+43-1-2297184
+4312297714 +43 1 2297714 01 2297714 tel:+43-1-2297714
+4312323232 +43 1 2323232 01 2323232 tel:+43-1-2323232
+43124201520 +43 1 24201520 01 24201520 tel:+43-1-24201520
+4312505603 +43 1 2505603 01 2505603 tel:+43-1-2505603
+431266867001 +43 1 266867001 01 266867001 tel:+43-1-266867001
+431266867003 +43 1 266867003 01 266867003 tel:+43-1-266867003
+431266867004 +43 1 266867004 01 266867004 tel:+43-1-266867004
+4312676212 +43 1 2676212 01 2676212 tel:+43-1-2676212
+4312749701 +43 1 2749701 01 2749701 tel:+43-1-2749701
+4313367633 +43 1 3367633 01 3367633 tel:+43-1-3367633
+4313580350 +43 1 3580350 01 3580350 tel:+43-1-3580350
+4313719901012 +43 1 3719901012 01 3719901012 tel:+43-1-3719901012
+4313719937528 +43 1 3719937528 01 3719937528 tel:+43-1-3719937528
+4313719955667 +43 1 3719955667 01 3719955667 tel:+43-1-3719955667
+43140017 +43 1 40017 01 40017 tel:+43-1-40017
+4315065050 +43 1 5065050 01 5065050 tel:+43-1-5065050
+4315317088000 +43 1 5317088000 01 5317088000 tel:+43-1-5317088000
+43171158803 +43 1 71158803 01 71158803 tel:+43-1-71158803
+431719626509 +43 1 719626509 01 719626509 tel:+43-1-719626509
+4317991994300 +43 1 7991994300 01 7991994300 tel:+43-1-7991994300
+43187722521820 +43 1 87722521820 01 87722521820 tel:+43-1-87722521820
+4315225941 +43 1 5225941 01 5225941 tel:+43-1-5225941