Отговорност на издателя

WHOCALLED.TODAY Е КОНСТИТУЦИОННО ЗАЩИТАНА БАЗА ДАННИ

Информацията WebFinance Digital i Sverige AB предоставя на уебсайта WhoCalled.Today се състои от база данни. Тази база данни е защитена от шведския Закон за свободата на изразяване (1991: 1469) (YGL), което означава, че базата данни има конституционна защита.

Конституционната защита означава между другото и това

  • Законът за личните данни (PuL) не се прилага, ако прилагането на PuL би било в противоречие с YGL.
  • Един ефект от приложимостта на конституционната защита е, че Законът за личните данни (1998: 204) не се прилага.
  • Нотификаторите имат право да останат анонимни
  • Никой орган или друго лице не може да прави визуализация преди публикуване
  • Само едно лице, издателят, носи юридическа отговорност за съдържанието
  • Властите или други лица не могат да разследват имената на информатори

Отговорният издател за WhoCalled.Today е Ричард Андерсън, назначен от WebFinance Digital i Sverige AB.
Име на базата данни: https://whocalled.today/