Код на населеното място 56 (Burgas)

Код на населеното място
Бургас
056
Местно време
Бургас
Население
Бургас
410 331
Телефонен номер за спешни случаи
Бургас
112 or 166
■ площ: Burgas
Код на населеното място: 056
Код за повикване на държава: +359
E.164 (код на държавата): 359
Телефонен номер за спешни случаи: 112 or 166
Капитал: София
език: български
Валута: български лев (BGN)
2 ЦИФРОВО ISO: BG
3 ЦИФРОВО ISO: BGR
Местно време: 21:04
Часова зона: Europe/Sofia
Население: 410 331
Площ на земята: 110 910 KM2

Код на населеното място 56 - Burgas

Burgas се намира в България и има регионален код 56. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Burgas от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +35956 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Бургас е 21:04. Бургас има население от 410 331 граждани (2021-11-13).

Burgas - Пощенски номера

Burgas има 1 пощенски номер.
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
8000Бургас / BurgasБургас / Бургас27.4667/42.5

Докладвани телефонни номера в Burgas

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+35956940326 +359 56 940 326 056 940 326 tel:+359-56-940-326
+35956940364 +359 56 940 364 056 940 364 tel:+359-56-940-364