Код на населеното място 45 (Gradets, Sliven)

Код на населеното място
Градец, Сливен
045
Местно време
Градец, Сливен
Телефонен номер за спешни случаи
Градец, Сливен
112 or 166
■ площ: Gradets, Sliven
Код на населеното място: 045
Код за повикване на държава: +359
E.164 (код на държавата): 359
Телефонен номер за спешни случаи: 112 or 166
Капитал: София
език: български
Валута: български лев (BGN)
2 ЦИФРОВО ISO: BG
3 ЦИФРОВО ISO: BGR
Местно време: 05:38
Часова зона: Europe/Sofia
Население: 7 148 785
Площ на земята: 110 910 KM2

Код на населеното място 45 - Gradets, Sliven

Gradets, Sliven се намира в България и има регионален код 45. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Gradets, Sliven от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +35945 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местно време в Градец, Сливен е 05:38.

Докладвани телефонни номера в Gradets, Sliven

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+3594582179 +359 45 821 79 045 821 79 tel:+359-45-821-79