Код на населеното място 82 (Ruse)

Код на населеното място
Русе
082
Местно време
Русе
Население
Русе
156 238
Телефонен номер за спешни случаи
Русе
112 or 166
■ площ: Ruse
Код на населеното място: 082
Код за повикване на държава: +359
E.164 (код на държавата): 359
Телефонен номер за спешни случаи: 112 or 166
Капитал: София
език: български
Валута: български лев (BGN)
2 ЦИФРОВО ISO: BG
3 ЦИФРОВО ISO: BGR
Местно време: 06:01
Часова зона: Europe/Sofia
Население: 156 238
Площ на земята: 110 910 KM2

Код на населеното място 82 - Ruse

Ruse се намира в България и има регионален код 82. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Ruse от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +35982 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Русе е 06:01. Русе има население от 156 238 граждани (2019-03-04).

Ruse - Пощенски номера

Ruse има 5 различни пощенски номера.
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
5084Попрусевци / PoprusevciВелико Търново / Велико Търново25.987/42.9583
3126Брусен / BrusenВраца / Vraca23.75/43.1333
2185Брусен / BrusenСофия / София24.1/42.9
7000Русе / RuseРусе / Ruse25.9708/43.8564
6488Брусевци / BrusevciХасково / Khaskovo25.9333/41.5833

Докладвани телефонни номера в Ruse

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+35982518931 +359 82 518 931 082 518 931 tel:+359-82-518-931
+35982299104 +359 82 299 104 082 299 104 tel:+359-82-299-104