Код на населеното място 42 (Stara Zagora)

Код на населеното място
Стара Загора
042
Местно време
Стара Загора
Население
Стара Загора
143 431
Телефонен номер за спешни случаи
Стара Загора
112 or 166
■ площ: Stara Zagora
Код на населеното място: 042
Код за повикване на държава: +359
E.164 (код на държавата): 359
Телефонен номер за спешни случаи: 112 or 166
Капитал: София
език: български
Валута: български лев (BGN)
2 ЦИФРОВО ISO: BG
3 ЦИФРОВО ISO: BGR
Местно време: 07:03
Часова зона: Europe/Sofia
Население: 143 431
Площ на земята: 110 910 KM2

Код на населеното място 42 - Stara Zagora

Stara Zagora се намира в България и има регионален код 42. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Stara Zagora от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +35942 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Стара Загора е 07:03. Стара Загора има население от 143 431 граждани (2019-09-05).

Stara Zagora - Пощенски номера

Stara Zagora има 1 пощенски номер.
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
6000Стара Загора / Stara ZagoraСтара Загора / Stara Zagora25.6419/42.4328

Докладвани телефонни номера в Stara Zagora

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+35942937455 +359 42 937 455 042 937 455 tel:+359-42-937-455