Код на населеното място 514 (Montreal, QC)

Код на населеното място
Монреал, QC
0514
Местно време
Монреал, QC
Телефонен номер за спешни случаи
Монреал, QC
911
■ площ: Montreal, QC
Код на населеното място: 0514
Код за повикване на държава: +1
E.164 (код на държавата): 1
Телефонен номер за спешни случаи: 911
Капитал: Отава
език: Английски
Френски
Валута: канадски долар (CAD)
2 ЦИФРОВО ISO: CA
3 ЦИФРОВО ISO: CAN
Местно време: 15:39
Часова зона: America/Atikokan
Население: 37 058 856
Площ на земята: 9 984 670 KM2

Код на населеното място 514 - Montreal, QC

Montreal, QC се намира в Канада и има регионален код 514. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Montreal, QC от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +1514 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местно време в Монреал, QC е 15:39.