Код на населеното място 416 (Toronto, ON)

Код на населеното място
Торонто, ОН
0416
Местно време
Торонто, ОН
Телефонен номер за спешни случаи
Торонто, ОН
911
■ площ: Toronto, ON
Код на населеното място: 0416
Телефонен код на държавата: +1
E.164 (код на държавата): 1
Телефонен номер за спешни случаи: 911
Капитал: Отава
език: Английски
Френски
Валута: канадски долар (CAD)
2 ЦИФРОВО ISO: CA
3 ЦИФРОВО ISO: CAN
Местно време: 00:51
Часова зона: America/Atikokan
Население: 37 058 856
Площ на земята: 9 984 670 KM2

Код на населеното място 416 - Toronto, ON

Toronto, ON се намира в Канада и има регионален код 416. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Toronto, ON от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +1416 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Торонто, ON е 00:51.