Докладвани телефонни номера в Коста Рика (+506)

Местно време
Коста Рика
Телефонен номер за спешни случаи
Коста Рика
911
Капитал
Коста Рика
San José
Код за повикване на държава: +506
E.164 (код на държавата): 506
Телефонен номер за спешни случаи: 911
Капитал: Сан Хосе
език: испански; кастилски
Валута: Коста Рика Колон (CRC)
2 ЦИФРОВО ISO: CR
3 ЦИФРОВО ISO: CRI
Местно време: 11:05
Часова зона: America/Costa_Rica
Население: 4 999 441
Площ на земята: 51 100 KM2

Отчетени телефонни номера от Коста Рика без местоположение с код на региона

Тези съобщени телефонни номера произхождат от Коста Рика, но нямат регионален код, това е обичайно за мобилни телефонни номера, а също и за IP телефонни номера (например Skype). Когато се обаждате на лице или компания, намираща се в Коста Рика / в чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това местния телефонен номер. В такъв случай +506 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Коста Рика е 11:05.

Неуточнени телефонни номера от Коста Рика

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, на които липсва по-конкретна геолокация, освен че произхождат от Коста Рика.

+50622023000 +506 2202 3000 2202 3000 tel:+506-2202-3000
+50622025095 +506 2202 5095 2202 5095 tel:+506-2202-5095
+50622027600 +506 2202 7600 2202 7600 tel:+506-2202-7600
+50622029000 +506 2202 9000 2202 9000 tel:+506-2202-9000
+50622029068 +506 2202 9068 2202 9068 tel:+506-2202-9068
+50622029100 +506 2202 9100 2202 9100 tel:+506-2202-9100
+50622029193 +506 2202 9193 2202 9193 tel:+506-2202-9193
+50622076000 +506 2207 6000 2207 6000 tel:+506-2207-6000
+50622076204 +506 2207 6204 2207 6204 tel:+506-2207-6204
+50622077000 +506 2207 7000 2207 7000 tel:+506-2207-7000
+50622077098 +506 2207 7098 2207 7098 tel:+506-2207-7098
+50622090800 +506 2209 0800 2209 0800 tel:+506-2209-0800
+50622090850 +506 2209 0850 2209 0850 tel:+506-2209-0850
+50622103900 +506 2210 3900 2210 3900 tel:+506-2210-3900
+50622103904 +506 2210 3904 2210 3904 tel:+506-2210-3904
+50622103905 +506 2210 3905 2210 3905 tel:+506-2210-3905
+50622103906 +506 2210 3906 2210 3906 tel:+506-2210-3906
+50622104000 +506 2210 4000 2210 4000 tel:+506-2210-4000
+50622104310 +506 2210 4310 2210 4310 tel:+506-2210-4310
+50622104363 +506 2210 4363 2210 4363 tel:+506-2210-4363
+50622110801 +506 2211 0801 2211 0801 tel:+506-2211-0801
+50622110845 +506 2211 0845 2211 0845 tel:+506-2211-0845
+50622110850 +506 2211 0850 2211 0850 tel:+506-2211-0850
+50622122000 +506 2212 2000 2212 2000 tel:+506-2212-2000
+50622125610 +506 2212 5610 2212 5610 tel:+506-2212-5610
+50622140559 +506 2214 0559 2214 0559 tel:+506-2214-0559
+50622140633 +506 2214 0633 2214 0633 tel:+506-2214-0633
+50622140740 +506 2214 0740 2214 0740 tel:+506-2214-0740
+50622141390 +506 2214 1390 2214 1390 tel:+506-2214-1390
+50622143793 +506 2214 3793 2214 3793 tel:+506-2214-3793
+50622143822 +506 2214 3822 2214 3822 tel:+506-2214-3822
+50622156482 +506 2215 6482 2215 6482 tel:+506-2215-6482
+50622204101 +506 2220 4101 2220 4101 tel:+506-2220-4101
+50622211558 +506 2221 1558 2221 1558 tel:+506-2221-1558
+50622211594 +506 2221 1594 2221 1594 tel:+506-2221-1594
+50622222152 +506 2222 2152 2222 2152 tel:+506-2222-2152
+50622223363 +506 2222 3363 2222 3363 tel:+506-2222-3363
+50622223379 +506 2222 3379 2222 3379 tel:+506-2222-3379
+50622223389 +506 2222 3389 2222 3389 tel:+506-2222-3389
+50622223641 +506 2222 3641 2222 3641 tel:+506-2222-3641
+50622223643 +506 2222 3643 2222 3643 tel:+506-2222-3643
+50622230252 +506 2223 0252 2223 0252 tel:+506-2223-0252
+50622230718 +506 2223 0718 2223 0718 tel:+506-2223-0718
+50622298714 +506 2229 8714 2229 8714 tel:+506-2229-8714
+50622343232 +506 2234 3232 2234 3232 tel:+506-2234-3232
+50622343310 +506 2234 3310 2234 3310 tel:+506-2234-3310
+50622343312 +506 2234 3312 2234 3312 tel:+506-2234-3312
+50622343313 +506 2234 3313 2234 3313 tel:+506-2234-3313
+50622344311 +506 2234 4311 2234 4311 tel:+506-2234-4311
+50622344315 +506 2234 4315 2234 4315 tel:+506-2234-4315