Код на населеното място 3 (Altkirch)

Код на населеното място
Алткирх
03
Местно време
Алткирх
Население
Алткирх
5 775
Телефонен номер за спешни случаи
Алткирх
17
■ площ: Altkirch
Код на населеното място: 03
Телефонен код на държавата: +33
E.164 (код на държавата): 33
Телефонен номер за спешни случаи: 17
Капитал: Париж
език: Френски
Валута: евро (EUR)
2 ЦИФРОВО ISO: FR
3 ЦИФРОВО ISO: FRA
Местно време: 19:33
Часова зона: Europe/Paris
Население: 5 775
Площ на земята: 547 030 KM2

Код на населеното място 3 - Altkirch

Altkirch се намира във Франция и има регионален код 3. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Altkirch от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +333 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Altkirch е 19:33. Алткирх има население от 5 775 граждани (2019-03-29).

Altkirch - Пощенски номера

Altkirch има 6 различни пощенски номера.
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
68130AltkirchGrand Est7.25/47.6167
68131 CEDEXAltkirchGrand Est7.25/47.6167
68132 CEDEXAltkirchGrand Est7.25/47.6167
68133 CEDEXAltkirchGrand Est7.25/47.6167
68134 CEDEXAltkirchGrand Est7.25/47.6167
68139 CEDEXAltkirchGrand Est7.25/47.6167

Докладвани телефонни номера в Altkirch

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+33367362070 +33 3 67 36 20 70 03 67 36 20 70 tel:+33-3-67-36-20-70
+33367362217 +33 3 67 36 22 17 03 67 36 22 17 tel:+33-3-67-36-22-17
+33367362230 +33 3 67 36 22 30 03 67 36 22 30 tel:+33-3-67-36-22-30
+33367362231 +33 3 67 36 22 31 03 67 36 22 31 tel:+33-3-67-36-22-31
+33367362232 +33 3 67 36 22 32 03 67 36 22 32 tel:+33-3-67-36-22-32
+33367362233 +33 3 67 36 22 33 03 67 36 22 33 tel:+33-3-67-36-22-33
+33367362234 +33 3 67 36 22 34 03 67 36 22 34 tel:+33-3-67-36-22-34
+33367362235 +33 3 67 36 22 35 03 67 36 22 35 tel:+33-3-67-36-22-35
+33367362236 +33 3 67 36 22 36 03 67 36 22 36 tel:+33-3-67-36-22-36
+33367362237 +33 3 67 36 22 37 03 67 36 22 37 tel:+33-3-67-36-22-37
+33367362238 +33 3 67 36 22 38 03 67 36 22 38 tel:+33-3-67-36-22-38
+33367362239 +33 3 67 36 22 39 03 67 36 22 39 tel:+33-3-67-36-22-39
+33367362240 +33 3 67 36 22 40 03 67 36 22 40 tel:+33-3-67-36-22-40
+33367362241 +33 3 67 36 22 41 03 67 36 22 41 tel:+33-3-67-36-22-41
+33367362242 +33 3 67 36 22 42 03 67 36 22 42 tel:+33-3-67-36-22-42
+33367362243 +33 3 67 36 22 43 03 67 36 22 43 tel:+33-3-67-36-22-43
+33367362244 +33 3 67 36 22 44 03 67 36 22 44 tel:+33-3-67-36-22-44
+33367362245 +33 3 67 36 22 45 03 67 36 22 45 tel:+33-3-67-36-22-45
+33367362246 +33 3 67 36 22 46 03 67 36 22 46 tel:+33-3-67-36-22-46
+33367362247 +33 3 67 36 22 47 03 67 36 22 47 tel:+33-3-67-36-22-47
+33367362249 +33 3 67 36 22 49 03 67 36 22 49 tel:+33-3-67-36-22-49
+33367362270 +33 3 67 36 22 70 03 67 36 22 70 tel:+33-3-67-36-22-70
+33367362271 +33 3 67 36 22 71 03 67 36 22 71 tel:+33-3-67-36-22-71
+33367362272 +33 3 67 36 22 72 03 67 36 22 72 tel:+33-3-67-36-22-72
+33367362273 +33 3 67 36 22 73 03 67 36 22 73 tel:+33-3-67-36-22-73
+33367362274 +33 3 67 36 22 74 03 67 36 22 74 tel:+33-3-67-36-22-74
+33367362275 +33 3 67 36 22 75 03 67 36 22 75 tel:+33-3-67-36-22-75
+33367362276 +33 3 67 36 22 76 03 67 36 22 76 tel:+33-3-67-36-22-76
+33367362277 +33 3 67 36 22 77 03 67 36 22 77 tel:+33-3-67-36-22-77
+33367362278 +33 3 67 36 22 78 03 67 36 22 78 tel:+33-3-67-36-22-78
+33367362279 +33 3 67 36 22 79 03 67 36 22 79 tel:+33-3-67-36-22-79
+33367362280 +33 3 67 36 22 80 03 67 36 22 80 tel:+33-3-67-36-22-80
+33367362281 +33 3 67 36 22 81 03 67 36 22 81 tel:+33-3-67-36-22-81
+33367362282 +33 3 67 36 22 82 03 67 36 22 82 tel:+33-3-67-36-22-82
+33367362283 +33 3 67 36 22 83 03 67 36 22 83 tel:+33-3-67-36-22-83
+33367362284 +33 3 67 36 22 84 03 67 36 22 84 tel:+33-3-67-36-22-84
+33367362285 +33 3 67 36 22 85 03 67 36 22 85 tel:+33-3-67-36-22-85