Код на населеното място 1 (Boulogne-Billancourt)

Код на населеното място
Булон-Биланкур
01
Местно време
Булон-Биланкур
Население
Булон-Биланкур
119 645
Телефонен номер за спешни случаи
Булон-Биланкур
17
■ площ: Boulogne-Billancourt
Код на населеното място: 01
Код за повикване на държава: +33
E.164 (код на държавата): 33
Телефонен номер за спешни случаи: 17
Капитал: Париж
език: Френски
Валута: евро (EUR)
2 ЦИФРОВО ISO: FR
3 ЦИФРОВО ISO: FRA
Местно време: 15:22
Часова зона: Europe/Paris
Население: 119 645
Площ на земята: 547 030 KM2

Код на населеното място 1 - Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt се намира във Франция и има регионален код 1. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Boulogne-Billancourt от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +331 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Булон-Биланкур е 15:22. Булон-Биланкур има население от 119 645 граждани (2019-03-23).

Boulogne-Billancourt - Пощенски номера

Boulogne-Billancourt има 35 различни пощенски номера.
Показване на всички пощенски номера
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
92100Boulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92645 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92649 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92650 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92651 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92653 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92654 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92655 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92656 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92658 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92659 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92660 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92772 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92773 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92774 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92776 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92643 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92642 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92641 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92101 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92102 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92103 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92104 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92105 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92106 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92108 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92109 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92511 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92513 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92514 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92516 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92517 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92518 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92519 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333
92779 CEDEXBoulogne-BillancourtИл дьо Франс2.25/48.8333

Докладвани телефонни номера в Boulogne-Billancourt

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+33149101015 +33 1 49 10 10 15 01 49 10 10 15 tel:+33-1-49-10-10-15
+33157598564 +33 1 57 59 85 64 01 57 59 85 64 tel:+33-1-57-59-85-64
+33170283017 +33 1 70 28 30 17 01 70 28 30 17 tel:+33-1-70-28-30-17
+33170283018 +33 1 70 28 30 18 01 70 28 30 18 tel:+33-1-70-28-30-18
+33170283019 +33 1 70 28 30 19 01 70 28 30 19 tel:+33-1-70-28-30-19
+33170283020 +33 1 70 28 30 20 01 70 28 30 20 tel:+33-1-70-28-30-20
+33170283021 +33 1 70 28 30 21 01 70 28 30 21 tel:+33-1-70-28-30-21
+33170680306 +33 1 70 68 03 06 01 70 68 03 06 tel:+33-1-70-68-03-06
+33170680313 +33 1 70 68 03 13 01 70 68 03 13 tel:+33-1-70-68-03-13
+33170680370 +33 1 70 68 03 70 01 70 68 03 70 tel:+33-1-70-68-03-70
+33170680400 +33 1 70 68 04 00 01 70 68 04 00 tel:+33-1-70-68-04-00
+33170680410 +33 1 70 68 04 10 01 70 68 04 10 tel:+33-1-70-68-04-10
+33170680448 +33 1 70 68 04 48 01 70 68 04 48 tel:+33-1-70-68-04-48
+33170680452 +33 1 70 68 04 52 01 70 68 04 52 tel:+33-1-70-68-04-52
+33170680470 +33 1 70 68 04 70 01 70 68 04 70 tel:+33-1-70-68-04-70
+33170680490 +33 1 70 68 04 90 01 70 68 04 90 tel:+33-1-70-68-04-90
+33170834881 +33 1 70 83 48 81 01 70 83 48 81 tel:+33-1-70-83-48-81
+33170838939 +33 1 70 83 89 39 01 70 83 89 39 tel:+33-1-70-83-89-39
+33170955279 +33 1 70 95 52 79 01 70 95 52 79 tel:+33-1-70-95-52-79
+33171172129 +33 1 71 17 21 29 01 71 17 21 29 tel:+33-1-71-17-21-29
+33171172133 +33 1 71 17 21 33 01 71 17 21 33 tel:+33-1-71-17-21-33
+33171172138 +33 1 71 17 21 38 01 71 17 21 38 tel:+33-1-71-17-21-38
+33171172141 +33 1 71 17 21 41 01 71 17 21 41 tel:+33-1-71-17-21-41
+33171172145 +33 1 71 17 21 45 01 71 17 21 45 tel:+33-1-71-17-21-45
+33171172150 +33 1 71 17 21 50 01 71 17 21 50 tel:+33-1-71-17-21-50
+33171172153 +33 1 71 17 21 53 01 71 17 21 53 tel:+33-1-71-17-21-53
+33171172154 +33 1 71 17 21 54 01 71 17 21 54 tel:+33-1-71-17-21-54
+33171172157 +33 1 71 17 21 57 01 71 17 21 57 tel:+33-1-71-17-21-57
+33171172161 +33 1 71 17 21 61 01 71 17 21 61 tel:+33-1-71-17-21-61
+33171172162 +33 1 71 17 21 62 01 71 17 21 62 tel:+33-1-71-17-21-62
+33171172169 +33 1 71 17 21 69 01 71 17 21 69 tel:+33-1-71-17-21-69
+33171172173 +33 1 71 17 21 73 01 71 17 21 73 tel:+33-1-71-17-21-73
+33171172177 +33 1 71 17 21 77 01 71 17 21 77 tel:+33-1-71-17-21-77
+33175602795 +33 1 75 60 27 95 01 75 60 27 95 tel:+33-1-75-60-27-95
+33175605552 +33 1 75 60 55 52 01 75 60 55 52 tel:+33-1-75-60-55-52
+33175605560 +33 1 75 60 55 60 01 75 60 55 60 tel:+33-1-75-60-55-60
+33175605910 +33 1 75 60 59 10 01 75 60 59 10 tel:+33-1-75-60-59-10
+33176430062 +33 1 76 43 00 62 01 76 43 00 62 tel:+33-1-76-43-00-62
+33176430126 +33 1 76 43 01 26 01 76 43 01 26 tel:+33-1-76-43-01-26
+33176430128 +33 1 76 43 01 28 01 76 43 01 28 tel:+33-1-76-43-01-28
+33176430132 +33 1 76 43 01 32 01 76 43 01 32 tel:+33-1-76-43-01-32
+33176430427 +33 1 76 43 04 27 01 76 43 04 27 tel:+33-1-76-43-04-27
+33176430473 +33 1 76 43 04 73 01 76 43 04 73 tel:+33-1-76-43-04-73
+33176430540 +33 1 76 43 05 40 01 76 43 05 40 tel:+33-1-76-43-05-40
+33176430730 +33 1 76 43 07 30 01 76 43 07 30 tel:+33-1-76-43-07-30
+33176430805 +33 1 76 43 08 05 01 76 43 08 05 tel:+33-1-76-43-08-05
+33176430813 +33 1 76 43 08 13 01 76 43 08 13 tel:+33-1-76-43-08-13
+33176430911 +33 1 76 43 09 11 01 76 43 09 11 tel:+33-1-76-43-09-11
+33176430915 +33 1 76 43 09 15 01 76 43 09 15 tel:+33-1-76-43-09-15
+33176430916 +33 1 76 43 09 16 01 76 43 09 16 tel:+33-1-76-43-09-16