Код на населеното място 2 (Nantes)

Код на населеното място
Нант
02
Местно време
Нант
Население
Нант
306 694
Телефонен номер за спешни случаи
Нант
17
■ площ: Nantes
Код на населеното място: 02
Телефонен код на държавата: +33
E.164 (код на държавата): 33
Телефонен номер за спешни случаи: 17
Капитал: Париж
език: Френски
Валута: евро (EUR)
2 ЦИФРОВО ISO: FR
3 ЦИФРОВО ISO: FRA
Местно време: 11:08
Часова зона: Europe/Paris
Население: 306 694
Площ на земята: 547 030 KM2

Код на населеното място 2 - Nantes

Nantes се намира във Франция и има регионален код 2. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Nantes от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +332 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Нант е 11:08. Нант има население от 306 694 граждани (2019-10-09).

Nantes - Пощенски номера

Nantes има 181 различни пощенски номера.
Показване на всички пощенски номера
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
77230VinantesИл дьо Франс2.7349/49.0104
60650SenantesHauts-de-France1.8356/49.4865
49390VernantesPays de la Loire0.053/47.3932
44925 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44912 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44911 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44900 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44379 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44373 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44372 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44371 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44339 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44913 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44914 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44915 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44924 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44923 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44922 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44921 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44919 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44918 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44917 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44916 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44338 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44337 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44324 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44323 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44322 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44321 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44319 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44318 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44317 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44316 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44315 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44325 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44326 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44336 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44335 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44334 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44333 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44332 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44331 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44329 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44328 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44327 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44314 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44929 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44966 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44965 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44964 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44963 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44959 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44958 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44957 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44956 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44967 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44968 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44969 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44978 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44977 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44976 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44975 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44974 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44973 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44972 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44971 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44955 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44954 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44953 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44936 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44935 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44934 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44933 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44932 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44931 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44928 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44927 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44937 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44938 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44939 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44952 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44951 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44949 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44947 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44945 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44944 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44942 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44941 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44926 CEDEX 9NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44313 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44100NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44040 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44038 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44036 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44035 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44034 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44033 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44032 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44024 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44023 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44041 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44042 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44099 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44097 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44095 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44094 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44093 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44092 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44090 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44047 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44046 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44022 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44021 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44009 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44008 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44007 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44006 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44005 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44004 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44003 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44002 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44001 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44010 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44011 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44020 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44019 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44018 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44017 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44016 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44015 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44014 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44013 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44012 CEDEX 1NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44000NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44101 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44312 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44277 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44276 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44275 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44274 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44273 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44272 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44268 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44265 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44263 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44300NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44301 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44311 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44309 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44308 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44307 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44306 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44305 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44304 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44303 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44302 CEDEX 3NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44262 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44261 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44184 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44179 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44176 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44109 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44107 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44106 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44105 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44104 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44103 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44185 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44186 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44209 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44205 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44204 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44203 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44202 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44201 CEDEX 2NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44200NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44188 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44187 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
44102 CEDEX 4NantesPays de la Loire-1.5534/47.2173
38350Nantes-en-RatierОверн-Рона-Алпи5.8167/44.9333
28210SenantesЦентър Вал дьо Лоара1.5667/48.6667

Докладвани телефонни номера в Nantes

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+33228082040 +33 2 28 08 20 40 02 28 08 20 40 tel:+33-2-28-08-20-40
+33228082260 +33 2 28 08 22 60 02 28 08 22 60 tel:+33-2-28-08-22-60
+33240710525 +33 2 40 71 05 25 02 40 71 05 25 tel:+33-2-40-71-05-25
+33249880018 +33 2 49 88 00 18 02 49 88 00 18 tel:+33-2-49-88-00-18
+33249880059 +33 2 49 88 00 59 02 49 88 00 59 tel:+33-2-49-88-00-59
+33249880069 +33 2 49 88 00 69 02 49 88 00 69 tel:+33-2-49-88-00-69
+33249881173 +33 2 49 88 11 73 02 49 88 11 73 tel:+33-2-49-88-11-73
+33251800224 +33 2 51 80 02 24 02 51 80 02 24 tel:+33-2-51-80-02-24
+33251849334 +33 2 51 84 93 34 02 51 84 93 34 tel:+33-2-51-84-93-34
+33251891522 +33 2 51 89 15 22 02 51 89 15 22 tel:+33-2-51-89-15-22
+33251892364 +33 2 51 89 23 64 02 51 89 23 64 tel:+33-2-51-89-23-64
+33255660083 +33 2 55 66 00 83 02 55 66 00 83 tel:+33-2-55-66-00-83
+33255660085 +33 2 55 66 00 85 02 55 66 00 85 tel:+33-2-55-66-00-85
+33255660101 +33 2 55 66 01 01 02 55 66 01 01 tel:+33-2-55-66-01-01
+33255660102 +33 2 55 66 01 02 02 55 66 01 02 tel:+33-2-55-66-01-02
+33255660115 +33 2 55 66 01 15 02 55 66 01 15 tel:+33-2-55-66-01-15
+33272179015 +33 2 72 17 90 15 02 72 17 90 15 tel:+33-2-72-17-90-15
+33272179023 +33 2 72 17 90 23 02 72 17 90 23 tel:+33-2-72-17-90-23
+33272179024 +33 2 72 17 90 24 02 72 17 90 24 tel:+33-2-72-17-90-24
+33272960001 +33 2 72 96 00 01 02 72 96 00 01 tel:+33-2-72-96-00-01