Код на населеното място 69 (Frankfurt am Main)

Код на населеното място
Франкфурт на Майн
069
Местно време
Франкфурт на Майн
Население
Франкфурт на Майн
763 380
Телефонен номер за спешни случаи
Франкфурт на Майн
110
■ площ: Frankfurt am Main
Код на населеното място: 069
Код за повикване на държава: +49
E.164 (код на държавата): 49
Телефонен номер за спешни случаи: 110
Капитал: Берлин
език: Немски
Валута: евро (EUR)
2 ЦИФРОВО ISO: DE
3 ЦИФРОВО ISO: DEU
Местно време: 02:35
Часова зона: Europe/Berlin
Население: 763 380
Площ на земята: 357 021 KM2

Код на населеното място 69 - Frankfurt am Main

Frankfurt am Main се намира в Германия и има регионален код 69. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Frankfurt am Main от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +4969 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време във Франкфурт на Майн е 02:35. Франкфурт на Майн има население от 763 380 граждани (2021-04-18).

Frankfurt am Main - Пощенски номера

Frankfurt am Main има 41 различни пощенски номера.
Показване на всички пощенски номера
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
65936Frankfurt am MainХесен8.5663/50.1207
60528Frankfurt am MainХесен8.644/50.0837
60489Frankfurt am MainХесен8.6088/50.1252
60488Frankfurt am MainХесен8.6155/50.1416
60487Frankfurt am MainХесен8.6414/50.1257
60486Frankfurt am MainХесен8.6365/50.1162
60439Frankfurt am MainХесен8.6337/50.1605
60438Frankfurt am MainХесен8.632/50.1787
60437Frankfurt am MainХесен8.6753/50.1924
60529Frankfurt am MainХесен8.5916/50.0841
60549Frankfurt am MainХесен8.5702/50.0413
65934Frankfurt am MainХесен8.5749/50.1027
65933Frankfurt am MainХесен8.5999/50.0979
65931Frankfurt am MainХесен8.5044/50.091
65929Frankfurt am MainХесен8.5389/50.1045
60599Frankfurt am MainХесен8.7111/50.096
60598Frankfurt am MainХесен8.6816/50.09
60596Frankfurt am MainХесен8.6735/50.0974
60594Frankfurt am MainХесен8.6886/50.1039
60435Frankfurt am MainХесен8.6912/50.1544
60433Frankfurt am MainХесен8.6684/50.1605
60431Frankfurt am MainХесен8.6549/50.1457
60320Frankfurt am MainХесен8.6725/50.139
60318Frankfurt am MainХесен8.6865/50.1252
60316Frankfurt am MainХесен8.6966/50.1209
60314Frankfurt am MainХесен8.7119/50.1137
60313Frankfurt am MainХесен8.6823/50.1153
60311Frankfurt am MainХесен8.6831/50.1112
60310Frankfurt am MainХесен8.673/50.1107
60308Frankfurt am MainХесен8.6529/50.1125
60322Frankfurt am MainХесен8.6762/50.125
60323Frankfurt am MainХесен8.6655/50.1219
60389Frankfurt am MainХесен8.7116/50.1383
60388Frankfurt am MainХесен8.7537/50.1506
60386Frankfurt am MainХесен8.7554/50.1268
60385Frankfurt am MainХесен8.7108/50.1253
60329Frankfurt am MainХесен8.6663/50.1074
60327Frankfurt am MainХесен8.6522/50.1038
60326Frankfurt am MainХесен8.6299/50.1025
60325Frankfurt am MainХесен8.6596/50.1155
60306Frankfurt am MainХесен8.6702/50.1159

Докладвани телефонни номера в Frankfurt am Main

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+4969120063536 +49 69 120063536 069 120063536 tel:+49-69-120063536
+4969120066654 +49 69 120066654 069 120066654 tel:+49-69-120066654
+4969120066656 +49 69 120066656 069 120066656 tel:+49-69-120066656
+4969175364810 +49 69 175364810 069 175364810 tel:+49-69-175364810
+4969175368641 +49 69 175368641 069 175368641 tel:+49-69-175368641
+4969204575295 +49 69 204575295 069 204575295 tel:+49-69-204575295
+496920457852 +49 69 20457852 069 20457852 tel:+49-69-20457852
+496920457856 +49 69 20457856 069 20457856 tel:+49-69-20457856
+496920457858 +49 69 20457858 069 20457858 tel:+49-69-20457858
+4969204579204 +49 69 204579204 069 204579204 tel:+49-69-204579204
+4969204579205 +49 69 204579205 069 204579205 tel:+49-69-204579205
+4969204579238 +49 69 204579238 069 204579238 tel:+49-69-204579238
+4969204579271 +49 69 204579271 069 204579271 tel:+49-69-204579271
+4969204579281 +49 69 204579281 069 204579281 tel:+49-69-204579281
+4969204579284 +49 69 204579284 069 204579284 tel:+49-69-204579284
+4969204579286 +49 69 204579286 069 204579286 tel:+49-69-204579286
+496921923999 +49 69 21923999 069 21923999 tel:+49-69-21923999
+496922227587 +49 69 22227587 069 22227587 tel:+49-69-22227587
+496925499762 +49 69 25499762 069 25499762 tel:+49-69-25499762
+496925499767 +49 69 25499767 069 25499767 tel:+49-69-25499767
+496926012260 +49 69 26012260 069 26012260 tel:+49-69-26012260
+496940059000 +49 69 40059000 069 40059000 tel:+49-69-40059000
+496941313725 +49 69 41313725 069 41313725 tel:+49-69-41313725
+496941313727 +49 69 41313727 069 41313727 tel:+49-69-41313727
+49695050810 +49 69 5050810 069 5050810 tel:+49-69-5050810
+49699090194 +49 69 9090194 069 9090194 tel:+49-69-9090194
+496995799781 +49 69 95799781 069 95799781 tel:+49-69-95799781
+496995799829 +49 69 95799829 069 95799829 tel:+49-69-95799829