Код на населеното място 33 (Amersfoort)

Код на населеното място
Амерсфорт
033
Местно време
Амерсфорт
Население
Амерсфорт
139 914
Телефонен номер за спешни случаи
Амерсфорт
112
■ площ: Amersfoort
Код на населеното място: 033
Код за повикване на държава: +31
E.164 (код на държавата): 31
Телефонен номер за спешни случаи: 112
Капитал: Амстердам
език: холандски; фламандски
Валута: евро (EUR)
2 ЦИФРОВО ISO: NL
3 ЦИФРОВО ISO: NLD
Местно време: 15:43
Часова зона: Europe/Amsterdam
Население: 139 914
Площ на земята: 41 526 KM2

Код на населеното място 33 - Amersfoort

Amersfoort се намира в Холандия и има регионален код 33. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Amersfoort от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +3133 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Амерсфорт е 15:43. Амерсфорт има население от 139 914 граждани (2019-01-14).

Amersfoort - Пощенски номера

Amersfoort има 15 различни пощенски номера.
Показване на всички пощенски номера
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
3811AmersfoortУтрехт5.3882/52.1557
3825AmersfoortУтрехт5.4189/52.1959
3824AmersfoortУтрехт5.3768/52.2007
3823AmersfoortУтрехт5.3936/52.1886
3822AmersfoortУтрехт5.4036/52.182
3821AmersfoortУтрехт5.4165/52.1747
3819AmersfoortУтрехт5.3493/52.155
3818AmersfoortУтрехт5.3701/52.1447
3817AmersfoortУтрехт5.3892/52.145
3816AmersfoortУтрехт5.4078/52.1532
3815AmersfoortУтрехт5.41/52.1657
3814AmersfoortУтрехт5.3976/52.1618
3813AmersfoortУтрехт5.3874/52.1699
3812AmersfoortУтрехт5.3655/52.1605
3826AmersfoortУтрехт5.4258/52.2015

Докладвани телефонни номера в Amersfoort

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+31337548918 +31 33 754 8918 033 754 8918 tel:+31-33-754-8918
+31337548936 +31 33 754 8936 033 754 8936 tel:+31-33-754-8936