Код на населеното място 342 (Barneveld)

Код на населеното място
Barneveld
0342
Местно време
Barneveld
Население
Barneveld
28 640
Телефонен номер за спешни случаи
Barneveld
112
■ площ: Barneveld
Код на населеното място: 0342
Код за повикване на държава: +31
E.164 (код на държавата): 31
Телефонен номер за спешни случаи: 112
Капитал: Амстердам
език: холандски; фламандски
Валута: евро (EUR)
2 ЦИФРОВО ISO: NL
3 ЦИФРОВО ISO: NLD
Местно време: 07:33
Часова зона: Europe/Amsterdam
Население: 28 640
Площ на земята: 41 526 KM2

Код на населеното място 342 - Barneveld

Barneveld се намира в Холандия и има регионален код 342. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Barneveld от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +31342 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Барневелд е 07:33. Barneveld има население от 28 640 граждани (2017-10-17).

Barneveld - Пощенски номера

Barneveld има 3 различни пощенски номера.
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
3771BarneveldГелдерланд5.5877/52.1467
3772BarneveldГелдерланд5.582/52.1315
3773BarneveldГелдерланд5.6058/52.1379

Докладвани телефонни номера в Barneveld

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+31342886601 +31 342 886 601 0342 886 601 tel:+31-342-886-601