Код на населеното място 53 (Enschede)

Код на населеното място
Енсхеде
053
Местно време
Енсхеде
Население
Енсхеде
153 655
Телефонен номер за спешни случаи
Енсхеде
112
■ площ: Enschede
Код на населеното място: 053
Код за повикване на държава: +31
E.164 (код на държавата): 31
Телефонен номер за спешни случаи: 112
Капитал: Амстердам
език: холандски; фламандски
Валута: евро (EUR)
2 ЦИФРОВО ISO: NL
3 ЦИФРОВО ISO: NLD
Местно време: 17:26
Часова зона: Europe/Amsterdam
Население: 153 655
Площ на земята: 41 526 KM2

Код на населеното място 53 - Enschede

Enschede се намира в Холандия и има регионален код 53. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Enschede от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +3153 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Енсхеде е 17:26. Енсхеде има население от 153 655 граждани (2019-09-05).

Enschede - Пощенски номера

Enschede има 23 различни пощенски номера.
Показване на всички пощенски номера
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
7511EnschedeОверийсел6.9007/52.22
7535EnschedeОверийсел6.9155/52.2126
7536EnschedeОверийсел6.926/52.1856
7541EnschedeОверийсел6.903/52.2086
7542EnschedeОверийсел6.9008/52.1929
7543EnschedeОверийсел6.8771/52.2056
7544EnschedeОверийсел6.8776/52.1921
7545EnschedeОверийсел6.8641/52.2125
7546EnschedeОверийсел6.8531/52.1928
7547EnschedeОверийсел6.8376/52.2218
7534EnschedeОверийсел6.9625/52.2113
7533EnschedeОверийсел6.9195/52.2216
7532EnschedeОверийсел6.9615/52.2201
7512EnschedeОверийсел6.8978/52.2138
7513EnschedeОверийсел6.8825/52.2154
7514EnschedeОверийсел6.8956/52.2257
7521EnschedeОверийсел6.8616/52.229
7522EnschedeОверийсел6.8706/52.2385
7523EnschedeОверийсел6.8945/52.2361
7524EnschedeОверийсел6.9073/52.2534
7525EnschedeОверийсел6.9336/52.2573
7531EnschedeОверийсел6.9164/52.2294
7548EnschedeОверийсел6.7964/52.2016

Докладвани телефонни номера в Enschede

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+31534864704 +31 53 486 4704 053 486 4704 tel:+31-53-486-4704