Код на населеното място 70 (The Hague)

Код на населеното място
Хага
070
Местно време
Хага
Население
Хага
474 292
Телефонен номер за спешни случаи
Хага
112
■ площ: The Hague
Код на населеното място: 070
Код за повикване на държава: +31
E.164 (код на държавата): 31
Телефонен номер за спешни случаи: 112
Капитал: Амстердам
език: холандски; фламандски
Валута: евро (EUR)
2 ЦИФРОВО ISO: NL
3 ЦИФРОВО ISO: NLD
Местно време: 15:47
Часова зона: Europe/Amsterdam
Население: 474 292
Площ на земята: 41 526 KM2

Код на населеното място 70 - The Hague

The Hague се намира в Холандия и има регионален код 70. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в The Hague от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +3170 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Хага е 15:47. Хага има население от 474 292 граждани (2017-10-24).

Докладвани телефонни номера в The Hague

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+31703844600 +31 70 384 4600 070 384 4600 tel:+31-70-384-4600
+31707568021 +31 70 756 8021 070 756 8021 tel:+31-70-756-8021