Код на населеното място 47 (Buskerud)

Местно време
Бускеруд
Телефонен номер за спешни случаи
Бускеруд
112
Капитал
Норвегия
Oslo
■ площ: Buskerud
Код за повикване на държава: +47
E.164 (код на държавата): 47
Телефонен номер за спешни случаи: 112
Капитал: Осло
език: норвежки
букмол, норвежки; норвежки бумол
норвежки нюнорск; Нюнорск, норвежки
Валута: норвежка крона (NOK)
2 ЦИФРОВО ISO: NO
3 ЦИФРОВО ISO: NOR
Местно време: 19:17
Часова зона: Europe/Oslo
Площ на земята: 324 220 KM2

Код на населеното място 47 - Buskerud

Buskerud се намира в Норвегия и има регионален код 47. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Buskerud от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +4747 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Бускеруд е 19:17.

Докладвани телефонни номера в Buskerud

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+4731279685 +47 31 27 96 85 31 27 96 85 tel:+47-31-27-96-85