Код на населеното място 43 (Ancash)

Код на населеното място
Ancash
043
Местно време
Ancash
Население
Ancash
1 039 415
Телефонен номер за спешни случаи
Ancash
911
■ площ: Ancash
Код на населеното място: 043
Код за повикване на държава: +51
E.164 (код на държавата): 51
Телефонен номер за спешни случаи: 911
Капитал: Лима
език: испански; кастилски
Валута: Перуански Нуево Сол (PEN)
2 ЦИФРОВО ISO: PE
3 ЦИФРОВО ISO: PER
Местно време: 21:52
Часова зона: America/Lima
Население: 1 039 415
Площ на земята: 1 285 220 KM2

Код на населеното място 43 - Ancash

Ancash се намира в Перу и има регионален код 43. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Ancash от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +5143 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Анкаш е 21:52. Ancash има население от 1 039 415 граждани (2013-10-16).

Ancash - Пощенски номера

Ancash има 7762 различни пощенски номера.
Показване на всички пощенски номера
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
25100Nuevo AncashУкаяли-74.2487/-8.5704
16410AncashЛорето-74.3338/-5.364
15525HuancashЛима-76.3491/-11.5496
12650AncashmarcaХунин-75.8049/-11.447
12750HuancashХунин-75.8493/-10.9167
10540HuancashmachayХуануко-76.5999/-10.1993
10810HuancashХуануко-76.7204/-9.2179
10605HuancashХуануко-76.8219/-9.7602
10520HuancashХуануко-76.5295/-9.9739
08460HuancashahuaКуско-71.8769/-14.3344
04185AncasheАрекипа-71.3923/-15.2127
03360AncashacaApurimac-72.6773/-14.2911
03600HuancashajaApurimac-73.4785/-14.296
02162HuaychoAncash-77.4981/-9.0241
02162TincoAncash-77.4981/-9.0241
02162PanriAncash-77.4981/-9.0241
02162ColloAncash-77.4981/-9.0241
02162PariaAncash-77.4981/-9.0241
02162Barrios AltosAncash-77.4981/-9.0241
02162ChichagAncash-77.4981/-9.0241
02162QuinajAncash-77.4981/-9.0241
02162ChalhuaAncash-77.4981/-9.0241
02162AgupuquioAncash-77.4981/-9.0241
02162ChalhuacochaAncash-77.4981/-9.0241
02162Huaca TukuAncash-77.4981/-9.0241
02162CochabambaAncash-77.4981/-9.0241
02162San FelipeAncash-77.4981/-9.0241
02162ShirapampaAncash-77.4981/-9.0241
02162PacariscaAncash-77.4981/-9.0241
02162MayushAncash-77.4981/-9.0241
02162PachachinAncash-77.4981/-9.0241
02162ColcabambaAncash-77.505/-9.0075
02162CochaucroAncash-77.4981/-9.0241
02162HuamantangaAncash-77.4981/-9.0241
02162HuamasAncash-77.4981/-9.0241
02163YanamaAncash-77.4833/-9.0333
02162ChullpiAncash-77.4981/-9.0241
02162SocosAncash-77.4981/-9.0241
02162HuacatuyocAncash-77.4981/-9.0241
02162AlpabambaAncash-77.4981/-9.0241
02162UtegAncash-77.4981/-9.0241
02162MachcoAncash-77.4981/-9.0241
02162CarhuaparaAncash-77.4981/-9.0241
02162HuarawyaAncash-77.4981/-9.0241
02162PiscosAncash-77.4981/-9.0241
02162CunyaAncash-77.4981/-9.0241
02162TactashAncash-77.4981/-9.0241
02162Manzana PampaAncash-77.4981/-9.0241
02162UrpeguagangaAncash-77.4981/-9.0241
02162CumpucAncash-77.4981/-9.0241
02162LucmapampaAncash-77.4981/-9.0241
02162ChilcabambaAncash-77.4981/-9.0241
02162TashtaAncash-77.4981/-9.0241
02162TauripampaAncash-77.4981/-9.0241
02162AirabambaAncash-77.4981/-9.0241
02162MashuAncash-77.4981/-9.0241
02162LlanllaAncash-77.4981/-9.0241
02162Los ClavelesAncash-77.4981/-9.0241
02162VaqueriaAncash-77.5392/-9.0169
02162LauripataAncash-77.4981/-9.0241
02162SanjaAncash-77.5117/-9.0097
02162YerbabuenaAncash-77.5094/-9.0158
02140HuacapampaAncash-77.7895/-9.3444
02140PutacaAncash-77.7895/-9.3444
02140ConchiAncash-77.7895/-9.3444
02140ShampacAncash-77.7895/-9.3444
02140BellavistaAncash-77.715/-9.2347
02140IncashiAncash-77.7895/-9.3444
02140OratoriaAncash-77.7895/-9.3444
02140CochayocAncash-77.7895/-9.3444
02140PiacorralAncash-77.7895/-9.3444
02140PampamarcaAncash-77.7895/-9.3444
02140PrimorpampaAncash-77.7153/-9.2311
02140Uchcu PedroAncash-77.7895/-9.3444
02140Pueblo ViejoAncash-77.8242/-9.3728
02140IscupampaAncash-77.8217/-9.38
02140KachiAncash-77.7895/-9.3444
02140CachusAncash-77.7375/-9.2667
02140TarnayAncash-77.7253/-9.2436
02140TocashAncash-77.7895/-9.3444
02140CabracanchaAncash-77.7895/-9.3444
02140AngaspampaAncash-77.7895/-9.3444
02140ShupluyAncash-77.6942/-9.2178
02140Ocsha PachanAncash-77.7895/-9.3444
02140TambraAncash-77.8453/-9.3978
02140AntaAncash-77.7197/-9.2381
02140San IsidroAncash-77.7895/-9.3444
02140QuellecanchaAncash-77.7895/-9.3444
02152SoledadAncash-77.6967/-9.1601
02152Monte BelloAncash-77.6967/-9.1601
02152ArhuayAncash-77.6972/-9.1475
02152Ranrahirca AltoAncash-77.6967/-9.1601
02152LlecllishAncash-77.6967/-9.1601
02152Ranra PuntaAncash-77.6967/-9.1601
02152EncayocAncash-77.6889/-9.1514
02152Ladrillo PampaAncash-77.6967/-9.1601
02152BicentenarioAncash-77.6967/-9.1601
02152CajapampaAncash-77.6803/-9.1614
02152ApachicoAncash-77.6967/-9.1601
02152La FloridaAncash-77.6967/-9.1601
02152IndependenciaAncash-77.6967/-9.1601
02152RanrahircaAncash-77.7219/-9.1714
02152Oculluqui RuriAncash-77.6967/-9.1601
02152CochapampaAncash-77.6967/-9.1601
02675PocsoAncash-78.0388/-9.3152
02675MacashcaAncash-77.949/-9.3169
02675MarcopampaAncash-77.949/-9.3169
02675PatipampaAncash-77.949/-9.3169
02675LucumapampaAncash-77.949/-9.3169
02675SavilaAncash-77.949/-9.3169
02675AllpaquitaAncash-77.9367/-9.2989
02675YanarranraAncash-77.949/-9.3169
02675BellavistaAncash-77.9358/-9.3197
02675UcracanchaAncash-77.9383/-9.3628
02675PirhuashAncash-77.9772/-9.3208
02675ChirimoyaAncash-77.949/-9.3169
02675Huarca CatacAncash-77.949/-9.3169
02675MacrayAncash-77.9678/-9.3097
02675TablicaAncash-77.949/-9.3169
02675TablergaAncash-77.8928/-9.3067
02675PampacanchaAncash-77.949/-9.3169
02675PallcaAncash-77.949/-9.3169
02675ChacapampaAncash-77.949/-9.3169
02675OcupampaAncash-77.949/-9.3169
02675PacchacAncash-77.949/-9.3169
02675OropampaAncash-77.949/-9.3169
02675NunyaAncash-77.949/-9.3169
02675Ocoshuy BajoAncash-77.949/-9.3169
02675Ojoran (Huellapampa)Ancash-77.949/-9.3169
02675La PalmaAncash-78.0218/-9.3265
02675La RinconadaAncash-77.949/-9.3169
02675TincoAncash-78.0286/-9.2834
02675ColcashAncash-77.949/-9.3169
02675JulcamarcaAncash-77.949/-9.3169
02675PariacolcaAncash-77.9953/-9.3217
02675Limon PampaAncash-77.949/-9.3169
02675HuascaranAncash-77.949/-9.3169
02675TelarpampaAncash-77.949/-9.3169
02675ChayapAncash-77.949/-9.3169
02675La VictoriaAncash-77.9975/-9.3247
02675MituaAncash-77.949/-9.3169
02675Ocushuy AltoAncash-77.949/-9.3169
02675Cruz- PuntaAncash-77.949/-9.3169
02675Huacuy AltoAncash-77.949/-9.3169
02675HuancaAncash-77.949/-9.3169
02675PuquioAncash-77.9711/-9.3161
02675QuitacanchaAncash-77.9728/-9.3667
02675PucaqueroAncash-77.949/-9.3169
02675RumocAncash-77.9633/-9.3633
02675HuachoAncash-77.9458/-9.3053
02675PotreroAncash-77.9472/-9.2978
02675RumichacaAncash-78.0347/-9.3269
02675Cano ChicoAncash-77.949/-9.3169
02675YrcahuainAncash-77.949/-9.3169
02675CruzpianaAncash-77.949/-9.3169
02675Huacuy Bajo (Tinco)Ancash-77.949/-9.3169
02675PunapAncash-77.8811/-9.2922
02675Coracollo AltoAncash-77.949/-9.3169
02675Huallme (Coracollo Bajo)Ancash-77.949/-9.3169
02675QuillquishAncash-77.949/-9.3169
02675PuiraAncash-77.949/-9.3169
02675CachapAncash-77.9633/-9.3306
02676QuilloAncash-78.0414/-9.3292
02675CruzpampaAncash-77.9159/-9.353
02675QuitaAncash-77.949/-9.3169
02675HuamboAncash-77.9269/-9.3286
02675PuquiohuainAncash-77.949/-9.3169
02675CanchiraoAncash-77.949/-9.3169
02675ZacshaAncash-77.949/-9.3169
02675QueropampaAncash-77.949/-9.3169
02675HuantarAncash-78.0529/-9.3308
02675PuytuAncash-78.0133/-9.334
02675CotucanchaAncash-77.949/-9.3169
02675AcushAncash-77.949/-9.3169
02675QuenchapAncash-77.949/-9.3169
02675CanoAncash-77.9892/-9.3636
02675ConchiAncash-77.949/-9.3169
02675CuntipAncash-77.949/-9.3169
02675RayanpampaAncash-77.949/-9.3169
02675Santa RosaAncash-77.949/-9.3169
02675Cuntip AltoAncash-77.949/-9.3169
02675CarhuapampaAncash-77.949/-9.3169
02675RancapAncash-77.949/-9.3169
02675CanhuarAncash-77.949/-9.3169
02675PonecAncash-77.949/-9.3169
02155HuachacpampaAncash-77.759/-9.1775
02155SalviaAncash-77.759/-9.1775
02155ChicchimicunanAncash-77.759/-9.1775
02155MuqueAncash-77.759/-9.1775
02155Cebadilla HircaAncash-77.759/-9.1775
02155Atun PampaAncash-77.759/-9.1775
02155CochasAncash-77.7622/-9.1611
02155InchanAncash-77.759/-9.1775
02155IskuAncash-77.759/-9.1775
02155PuquioAncash-77.759/-9.1775
02155SacuayoAncash-77.7281/-9.2056
02155CantzoAncash-77.759/-9.1775
02155ShilltaAncash-77.759/-9.1775
02155Huaran PuroAncash-77.759/-9.1775
02155Sej Sej PuroAncash-77.759/-9.1775
02155LlushuAncash-77.759/-9.1775
02155AccllashAncash-77.759/-9.1775
02155TomapampaAncash-77.759/-9.1775
02155CuchpapAncash-77.759/-9.1775
02155PergepampaAncash-77.759/-9.1775
02155YuracotoAncash-77.759/-9.1775
02155PichilloAncash-77.759/-9.1775
02155Santo ToribioAncash-77.759/-9.1775
02155ChiujaAncash-77.759/-9.1775
02155HuanquepampaAncash-77.759/-9.1775
02155PirushAncash-77.759/-9.1775
02155PojriAncash-77.7725/-9.2033
02155AntapampaAncash-77.759/-9.1775
02155YaulliAncash-77.7322/-9.1956
02155HuamboAncash-77.759/-9.1775
02155Chuchin BajoAncash-77.759/-9.1775
02155Chuchin Alto (Chucchin)Ancash-77.759/-9.1775
02155QuishuayocAncash-77.759/-9.1775
02155LlaulliAncash-77.759/-9.1775
02155Cruz PuntaAncash-77.759/-9.1775
02155MatacotoAncash-77.7492/-9.1783
02148MancosAncash-77.7133/-9.1911
02150TamaraAncash-77.6501/-9.1923
02150ManzanayocAncash-77.6501/-9.1923
02150MamapampaAncash-77.6501/-9.1923
02150JhancayanAncash-77.6501/-9.1923
02150ArmapampaAncash-77.6501/-9.1923
02150Cruz CatacAncash-77.6872/-9.2122
02150Cruz CotoAncash-77.6501/-9.1923
02150ShoropuntaAncash-77.6501/-9.1923
02150CacchupampaAncash-77.6501/-9.1923
02150MarcayocAncash-77.6501/-9.1923
02150YanamitoAncash-77.6617/-9.1833
02150CanchapampaAncash-77.6156/-9.2075
02150MataraAncash-77.6501/-9.1923
02150Chimpa MancosAncash-77.6501/-9.1923
02150MitaAncash-77.6881/-9.2072
02150Dos de EneroAncash-77.6967/-9.1831
02150YauyoAncash-77.6501/-9.1923
02150CancanAncash-77.6501/-9.1923
02150TinguaAncash-77.6811/-9.2211
02150QueshqueAncash-77.6728/-9.1806
02150MuyocAncash-77.6501/-9.1923
02150GarayAncash-77.6614/-9.1989
02150AcraypampaAncash-77.6501/-9.1923
02150TrancacutaAncash-77.6501/-9.1923
02150PaltacAncash-77.6501/-9.1923
02150AtumpampaAncash-77.6501/-9.1923
02150Atumpampa HuayaponAncash-77.6501/-9.1923
02150San VicenteAncash-77.7136/-9.195
02150HuashcaoAncash-77.6501/-9.1923
02150Pueblo ViejoAncash-77.6501/-9.1923
02150PapircaAncash-77.6383/-9.2008
02150HuayaponAncash-77.6775/-9.1961
02150CarancapampaAncash-77.6501/-9.1923
02150HuaypanAncash-77.6197/-9.1989
02150Caranca PampaAncash-77.6501/-9.1923
02150HuamayocAncash-77.6501/-9.1923
02150PumarranraAncash-77.6501/-9.1923
02150TishtecAncash-77.6794/-9.2331
02150Hanan TinguaAncash-77.6501/-9.1923
02150PiscaAncash-77.6375/-9.1836
02150UshnoAncash-77.6501/-9.1923
02150LlushoAncash-77.6501/-9.1923
02150PutacaAncash-77.6501/-9.1923
02150Santa RosaAncash-77.6501/-9.1923
02150HuaromoAncash-77.6501/-9.1923
02150HuascaranAncash-77.7064/-9.1872
02150UtupampaAncash-77.6497/-9.195
02145FlorecienteAncash-77.8327/-9.3161
02145HuaracpampaAncash-77.8327/-9.3161
02145RuricayanAncash-77.8327/-9.3161
02145QuishuarAncash-77.8327/-9.3161
02145PampahuasiAncash-77.8327/-9.3161
02145CashaircaAncash-77.8327/-9.3161
02145MarcaAncash-77.8327/-9.3161
02145CascaparaAncash-77.7164/-9.2258
02145RayanAncash-77.8327/-9.3161
02145PichipampaAncash-77.8327/-9.3161
02145Pucap ChicoAncash-77.8327/-9.3161
02145Pucap GrandeAncash-77.8327/-9.3161
02145ShiraAncash-77.8327/-9.3161
02145NiñahuainAncash-77.8327/-9.3161
02145ÑauishAncash-77.8327/-9.3161
02145San DamianAncash-77.8327/-9.3161
02145AtashaAncash-77.7475/-9.2386
02145IscuAncash-77.8327/-9.3161
02145TincoAncash-77.7292/-9.24
02145AnchinAncash-77.9056/-9.3928
02145CanshacAncash-77.8327/-9.3161
02160PiscuyAncash-77.6664/-9.0935
02160RamrashpachanAncash-77.6664/-9.0935
02160MarapAncash-77.7356/-9.0928
02160RajapampaAncash-77.6664/-9.0935
02160RayanAncash-77.7219/-9.0844
02160SashilpampaAncash-77.6664/-9.0935
02160ShacllaqueruAncash-77.6664/-9.0935
02160OngoAncash-77.6664/-9.0935
02160Santa ElenaAncash-77.6664/-9.0935
02160MarehuilcaAncash-77.6664/-9.0935
02160CanyasbambaAncash-77.6664/-9.0935
02160CarhuanAncash-77.7197/-9.1117
02160Campo SantoAncash-77.6664/-9.0935
02160PiquipAncash-77.7481/-9.1486
02160Santa TeresaAncash-77.755/-9.1036
02160Nuevo ProgresoAncash-77.6664/-9.0935
02160ShocoshAncash-77.6494/-9.1767
02160MazacpampaAncash-77.6664/-9.0935
02160AtmaAncash-77.6664/-9.0935
02160Marap BajoAncash-77.6664/-9.0935
02160San AntonioAncash-77.6664/-9.0935
02160SedanAncash-77.6664/-9.0935
02160MushoAncash-77.6672/-9.1678
02160PatapataAncash-77.7461/-9.0819
02160PachururiAncash-77.6664/-9.0935
02160MazacAncash-77.6664/-9.0935
02160AuraAncash-77.7322/-9.1533
02160MishihuanushjaAncash-77.6664/-9.0935
02160ShuyupAncash-77.6664/-9.0935
02160CayepampaAncash-77.6975/-9.1008
02160Mio AltoAncash-77.6664/-9.0935
02160PunyanAncash-77.7592/-9.1333
02160Mio BajoAncash-77.6664/-9.0935
02160MiradorAncash-77.6664/-9.0935
02160PampacAncash-77.7522/-9.1422
02160QuillashAncash-77.6664/-9.0935
02160CayaAncash-77.75/-9.1667
02160PanashAncash-77.6664/-9.0935
02160PariantanaAncash-77.6664/-9.0935
02160MasraAncash-77.6664/-9.0935
02160CapillapampaAncash-77.6664/-9.0935
02160PariacanchaAncash-77.6664/-9.0935
02160ShorocotoAncash-77.6664/-9.0935
02160RuntuAncash-77.7364/-9.1406
02160CancharumiAncash-77.6664/-9.0935
02160ShiracatomaAncash-77.6664/-9.0935
02160PunyanpampaAncash-77.6664/-9.0935
02160ChilcaAncash-77.73/-9.0983
02160ShacshaAncash-77.6664/-9.0935
02160ShillcopAncash-77.7111/-9.1403
02160ChuruhuarcaAncash-77.6664/-9.0935
02160HuepeshAncash-77.7172/-9.1158
02160TucuhuranAncash-77.6664/-9.0935
02160TullpaAncash-77.7464/-9.1517
02160TumpaAncash-77.6622/-9.1731
02160ErapampaAncash-77.6664/-9.0935
02160CollcapampaAncash-77.6664/-9.0935
02160HuashaoAncash-77.6664/-9.0935
02160AcobambaAncash-77.7369/-9.1428
02160LlactaAncash-77.6664/-9.0935
02160EnapampaAncash-77.6664/-9.0935
02160UchucotoAncash-77.6664/-9.0935
02160HuincushAncash-77.6664/-9.0935
02160HumacchucoAncash-77.6664/-9.0935
02160KeushuAncash-77.6664/-9.0935
02158YungayAncash-77.7436/-9.1383
02160ChupanAncash-77.6664/-9.0935
02160Cocha OngoAncash-77.6664/-9.0935
02160Ancash TumpaAncash-77.6622/-9.1731
02160AncashAncash-77.6664/-9.0935
02160Jara AllpaAncash-77.6664/-9.0935
02160CochahuainAncash-77.7425/-9.1478
02160IrishAncash-77.6664/-9.0935
02160InisquitanAncash-77.6664/-9.0935
02160CochapampaAncash-77.743/-9.2015
02160ChopihircanAncash-77.6664/-9.0935
02160YanamachicoAncash-77.6664/-9.0935
02160UcrucanchaAncash-77.6664/-9.0935
02160ConchiAncash-77.6664/-9.0935
02160HuantucanAncash-77.6664/-9.0935
02160Huandoy ChicoAncash-77.6664/-9.0935
02160CuricashaAncash-77.6664/-9.0935
02160ApagrandeAncash-77.6664/-9.0935
02160UtcushAncash-77.7492/-9.1572
02160CuncashpampaAncash-77.6664/-9.0935
02160HuanchuyAncash-77.7647/-9.12
02160LucmapampaAncash-77.6664/-9.0935
02160Huambo MushoAncash-77.6792/-9.1706
02160CoptacAncash-77.7039/-9.1342
02160LomaAncash-77.6664/-9.0935
02160ChuquibambaAncash-77.7367/-9.1578
02160HuarcaAncash-77.7097/-9.105
02160HuarascuchoAncash-77.6664/-9.0935
02160AiraAncash-77.6664/-9.0935
02160UraypampaAncash-77.6664/-9.0935
02243RupahuasiAncash-77.5293/-8.6305
02243CaniasbambaAncash-77.5293/-8.6305
02243GargungaAncash-77.5293/-8.6305
02243TunahuayllaAncash-77.5293/-8.6305
02243AguyacuAncash-77.5293/-8.6305
02243PaullaAncash-77.5293/-8.6305
02243ShogoshragraAncash-77.5293/-8.6305
02243GayapacoAncash-77.5293/-8.6305
02243PurupuroAncash-77.5293/-8.6305
02243UchubambaAncash-77.5293/-8.6305
02243ColpapampaAncash-77.5293/-8.6305
02243SegsebambaAncash-77.5293/-8.6305
02243HuayangaAncash-77.5293/-8.6305
02243AuyuAncash-77.5293/-8.6305
02243PachachacaAncash-77.5293/-8.6305
02243BalconAncash-77.5293/-8.6305
02243PacchaAncash-77.5293/-8.6305
02243UmbeAncash-77.5341/-8.6248
02243HuanchucAncash-77.5293/-8.6305
02243HuaracayojAncash-77.5293/-8.6305
02243PampahuariAncash-77.5293/-8.6305
02243MaquiyocAncash-77.5293/-8.6305
02243SicsibambaAncash-77.5752/-8.6222
02243RogacoAncash-77.5293/-8.6305
02243CulantrilloAncash-77.5293/-8.6305
02243CharcasAncash-77.5293/-8.6305
02249ArahuayAncash-77.6205/-8.6716
02249TambopampaAncash-77.6205/-8.6716
02249ChinchinyaAncash-77.6205/-8.6716
02249ChihuanAncash-77.6205/-8.6716
02249HuashllajAncash-77.6205/-8.6716
02249GaratzapampaAncash-77.6205/-8.6716
02249ChullapaAncash-77.6205/-8.6716
02249HuashillaAncash-77.6205/-8.6716
02249LipiacAncash-77.6205/-8.6716
02249AnturmaAncash-77.6205/-8.6716
02249MillhuacochaAncash-77.6205/-8.6716
02249Condor HuachananAncash-77.6205/-8.6716
02249ColcabambaAncash-77.6205/-8.6716
02249PotreroAncash-77.6205/-8.6716
02249PucagagaAncash-77.6205/-8.6716
02251ChullinAncash-77.6205/-8.6716
02249ChiclaomonteAncash-77.6205/-8.6716
02249YanahircaAncash-77.6205/-8.6716
02249UtubambaAncash-77.6205/-8.6716
02249SaucipampaAncash-77.6205/-8.6716
02249QuircabambaAncash-77.6205/-8.6716
02249Palo SecoAncash-77.6205/-8.6716
02249HuayllaAncash-77.6205/-8.6716
02249TarahuayllaAncash-77.6205/-8.6716
02249QueropuntaAncash-77.6205/-8.6716
02249Santo MioAncash-77.6205/-8.6716
02249CuevaAncash-77.6205/-8.6716
02249GachilAncash-77.6205/-8.6716
02249ChontahircaAncash-77.6205/-8.6716
02249HuarangayAncash-77.6205/-8.6716
02249GantuAncash-77.6205/-8.6716
02249LlullinAncash-77.5169/-9.2177
02249GagapaquiAncash-77.6205/-8.6716
02249TashtaAncash-77.6205/-8.6716
02249CollpaAncash-77.6205/-8.6716
02249BellavistaAncash-77.6205/-8.6716
02249PatzatzinAncash-77.6205/-8.6716
02249LlaccheAncash-77.6205/-8.6716
02249TurunaAncash-77.6205/-8.6716
02249Segsi RajraAncash-77.6205/-8.6716
02249TauribambaAncash-77.6205/-8.6716
02249FundicionAncash-77.6205/-8.6716
02249PatasAncash-77.6205/-8.6716
02249TurunahircaAncash-77.6205/-8.6716
02249HuaracayocAncash-77.6205/-8.6716
02249ChontabambaAncash-77.6205/-8.6716
02249YanamishiAncash-77.6205/-8.6716
02249ChimpahuayllaAncash-77.6205/-8.6716
02249AllpashAncash-77.6205/-8.6716
02249YacupampaAncash-77.6205/-8.6716
02249ChuncanaAncash-77.6205/-8.6716
02249JamboyAncash-77.6205/-8.6716
02249HuachinaAncash-77.6205/-8.6716
02249AgohircaAncash-77.6205/-8.6716
02249ChinchobambaAncash-77.5833/-8.6667
02249HuachucallanAncash-77.6205/-8.6716
02249IncayacuAncash-77.6205/-8.6716
02249TorocanapaAncash-77.6205/-8.6716
02249CochapampaAncash-77.6205/-8.6716
02249Huaclla CruzAncash-77.6205/-8.6716
02249MitobambaAncash-77.6/-8.6667
02249San JuanAncash-77.6205/-8.6716
02249RosamonteAncash-77.6205/-8.6716
02249ÑahuinmonteAncash-77.6205/-8.6716
02249CilindreAncash-77.6205/-8.6716
02249YachapaAncash-77.6205/-8.6716
02249HuacallopucroAncash-77.6205/-8.6716
02249Cruce YanahircaAncash-77.6205/-8.6716
02249CaparapuyAncash-77.6205/-8.6716
02249ÑuñumshaAncash-77.6205/-8.6716
02249AndaymayoAncash-77.6333/-8.6667
02249CochabambaAncash-77.6205/-8.6716
02249Cuchipa MicunanAncash-77.6205/-8.6716
02249Inca RagaAncash-77.6205/-8.6716
02249YanacolpaAncash-77.6205/-8.6716
02249ChiclaumonteAncash-77.6205/-8.6716
02249UtzujpampaAncash-77.6205/-8.6716
02249GashacyacuAncash-77.6205/-8.6716
02249GasajAncash-77.6205/-8.6716
02249YerbabuenaAncash-77.6205/-8.6716
02249AhijaderoAncash-77.6205/-8.6716
02249ManzanapucreAncash-77.6205/-8.6716
02249VillegasAncash-77.6205/-8.6716
02249Mishi PuquioAncash-77.6205/-8.6716
02249CullunAncash-77.6205/-8.6716
02249Ichic TictiAncash-77.6205/-8.6716
02249CoricayAncash-77.6205/-8.6716
02249Cochas GrandeAncash-77.6205/-8.6716
02249AmpojroAncash-77.6205/-8.6716
02249Shiraca PampaAncash-77.6205/-8.6716
02249Ichic CochasAncash-77.6205/-8.6716
02249AguapampaAncash-77.6205/-8.6716
02249Cocha PampaAncash-77.6205/-8.6716
02228TashtaAncash-77.696/-8.4548
02228GuenuaAncash-77.696/-8.4548
02228MantaAncash-77.696/-8.4548
02228Santa AnaAncash-77.696/-8.4548
02228CoshurobambaAncash-77.696/-8.4548
02228San JuanAncash-77.696/-8.4548
02228PumacochaAncash-77.696/-8.4548
02228TambillosAncash-77.696/-8.4548
02228CaliapAncash-77.696/-8.4548
02228HuanzaAncash-77.696/-8.4548
02228HuangorAncash-77.696/-8.4548
02228Yerba BuenaAncash-77.696/-8.4548
02228HuayllapampaAncash-77.696/-8.4548
02228RolloAncash-77.696/-8.4548
02228TicahuasiAncash-77.696/-8.4548
02228QuircapataAncash-77.696/-8.4548
02228ShahuanaAncash-77.696/-8.4548
02228ChaupircaAncash-77.696/-8.4548
02228GantuAncash-77.696/-8.4548
02228RagashAncash-77.696/-8.4548
02228TucushAncash-77.696/-8.4548
02228AyaviñaAncash-77.696/-8.4548
02228AchapampaAncash-77.696/-8.4548
02228ShinshinyaAncash-77.696/-8.4548
02228PachipampaAncash-77.696/-8.4548
02228CuevaAncash-77.696/-8.4548
02228LagunaAncash-77.696/-8.4548
02228MiradorAncash-77.696/-8.4548
02228QuisuarAncash-77.696/-8.4548
02228PacchaAncash-77.696/-8.4548
02228LachojAncash-77.696/-8.4548
02228Quingao BajoAncash-77.696/-8.4548
02228TurunaAncash-77.696/-8.4548
02228RatayhuasiAncash-77.696/-8.4548
02228La EsperanzaAncash-77.696/-8.4548
02228CallejonAncash-77.696/-8.4548
02228PaicaranAncash-77.696/-8.4548
02228UchucragashAncash-77.696/-8.4548
02228GagapangaAncash-77.696/-8.4548
02228CashapucreAncash-77.696/-8.4548
02228GachgashAncash-77.696/-8.4548
02228PegalloAncash-77.696/-8.4548
02228Quingao AltoAncash-77.696/-8.4548
02228CachonaAncash-77.696/-8.4548
02228AngascochaAncash-77.696/-8.4548
02228CollotaAncash-77.696/-8.4548
02228LlantenAncash-77.696/-8.4548
02228RemateAncash-77.696/-8.4548
02228UllcutayAncash-77.696/-8.4548
02234HiguitoAncash-77.5098/-8.396
02234ShiragpampaAncash-77.5098/-8.396
02234El PotreroAncash-77.5098/-8.396
02234TinyayoAncash-77.4928/-8.4003
02234San IsidroAncash-77.5098/-8.396
02234JoquillosAncash-77.5098/-8.396
02234CorongoAncash-77.5098/-8.396
02234JocosbambaAncash-77.5098/-8.396
02234GochorgoAncash-77.5098/-8.396
02234San PabloAncash-77.5098/-8.396
02234QuichespampaAncash-77.5098/-8.396
02234BolognesiAncash-77.5098/-8.396
02234Condor CerroAncash-77.4775/-8.4158
02234CañasAncash-77.5098/-8.396
02234CollotaAncash-77.5098/-8.396
02234MatagusanoAncash-77.5098/-8.396
02234QuichesAncash-77.4908/-8.395
02234Casa BlancaAncash-77.5098/-8.396
02234HuaychoyacuAncash-77.5098/-8.396
02234MaraybambaAncash-77.5098/-8.396
02234AngorajraAncash-77.5098/-8.396
02234MiobambaAncash-77.5098/-8.396
02234Santa AnitaAncash-77.5098/-8.396
02234PuruguayAncash-77.4803/-8.3247
02234PucayacuAncash-77.5098/-8.396
02230RumichacaAncash-77.5301/-8.5121
02230GasajpampaAncash-77.5301/-8.5121
02230Cruce AhijaderoAncash-77.5301/-8.5121
02230MirafloresAncash-77.5301/-8.5121
02230GarhuasacaAncash-77.5301/-8.5121
02230SacsayAncash-77.5301/-8.5121
02230FloridaAncash-77.5301/-8.5121
02230CutamayoAncash-77.5301/-8.5121
02230Cuyojhuaylla 1Ancash-77.5301/-8.5121
02230YaraAncash-77.5301/-8.5121
02230Cuyojhuaylla 2Ancash-77.5301/-8.5121
02230ColcabambaAncash-77.5301/-8.5121
02230PingulloAncash-77.5301/-8.5121
02230SuyrobambaAncash-77.5301/-8.5121
02230SucchaAncash-77.5301/-8.5121
02230UchugagaAncash-77.5301/-8.5121
02230LlamaAncash-77.5301/-8.5121
02230AngashAncash-77.5301/-8.5121
02230ChullinAncash-77.5301/-8.5121
02230Parobamba ChicoAncash-77.5301/-8.5121
02230TurunaAncash-77.5301/-8.5121
02230Tupac AmaruAncash-77.5301/-8.5121
02230HuayllabambaAncash-77.5677/-8.536
02230Aytumanga (Aguitumanga)Ancash-77.5301/-8.5121
02230OgapampaAncash-77.5301/-8.5121
02230MarcoAncash-77.5301/-8.5121
02230PirpoAncash-77.5301/-8.5121
02230HuaracuyAncash-77.5301/-8.5121
02230AhijaderoAncash-77.5301/-8.5121
02230Maraybamba AbajoAncash-77.5301/-8.5121
02230PunacochaAncash-77.5301/-8.5121
02230ChinchuAncash-77.5301/-8.5121
02230PachavilcaAncash-77.5301/-8.5121
02230PucallpaAncash-77.5301/-8.5121
02230Santa ClaraAncash-77.5301/-8.5121
02230San JoseAncash-77.5301/-8.5121
02240QuiromachayAncash-77.646/-8.3629
02240ChingalpoAncash-77.646/-8.3629
02240IncagagaAncash-77.646/-8.3629
02240San MiguelAncash-77.6615/-8.3636
02240ChachasbambaAncash-77.646/-8.3629
02240TinyacochaAncash-77.646/-8.3629
02240Puente PiedraAncash-77.646/-8.3629
02240ChaquicochaAncash-77.646/-8.3629
02240PotreroAncash-77.646/-8.3629
02240RayanAncash-77.646/-8.3629
02240LabrascochaAncash-77.646/-8.3629
02225ChipilloAncash-77.6532/-8.5878
02225Cashapucro Bajo (2 de Mayo)Ancash-77.6532/-8.5878
02225Nuevo AmanecerAncash-77.6532/-8.5878
02225ChoquebambaAncash-77.6532/-8.5878
02225MiradorAncash-77.6532/-8.5878
02225JerupuquioAncash-77.6532/-8.5878
02225CajaragraAncash-77.6532/-8.5878
02225ChayancoAncash-77.6532/-8.5878
02225CuchisAncash-77.6532/-8.5878
02225Mishquiyacu (Nuevo Progreso)Ancash-77.6532/-8.5878
02225Huayobamba AltoAncash-77.6532/-8.5878
02225PachapucroAncash-77.6532/-8.5878
02225CashapampaAncash-77.6532/-8.5878
02225PauranyaAncash-77.6532/-8.5878
02225GagachaquinAncash-77.6532/-8.5878
02225QuichipataAncash-77.6532/-8.5878
02225ColpaAncash-77.6532/-8.5878
02225ColpapampaAncash-77.6532/-8.5878
02225HuarauyapampaAncash-77.6532/-8.5878
02225PorbenirAncash-77.6532/-8.5878
02225Huanchi a LtoAncash-77.6532/-8.5878
02225HuanchajAncash-77.6532/-8.5878
02225CapillapampaAncash-77.6532/-8.5878
02225GachillpampaAncash-77.6532/-8.5878
02225PaucaAncash-77.6532/-8.5878
02225EscalonAncash-77.6532/-8.5878
02225HuayobambaAncash-77.6532/-8.5878
02225HuayllapampaAncash-77.6532/-8.5878
02225Huayllampo BajoAncash-77.6532/-8.5878
02225Huayllampo AltoAncash-77.6532/-8.5878
02225Huanchi BajoAncash-77.6532/-8.5878
02225PararapampaAncash-77.6532/-8.5878
02225PariashpampaAncash-77.6532/-8.5878
02225PasacanchaAncash-77.6532/-8.5878
02225Pasacancha ChicoAncash-77.6532/-8.5878
02225Cashapucro Alto (5 Estrellas)Ancash-77.6532/-8.5878
02225CapachaAncash-77.6532/-8.5878
02225YuncajlloAncash-77.6532/-8.5878
02225ShongohuarcoAncash-77.6532/-8.5878
02225AntashAncash-77.6532/-8.5878
02225Tarabamba AltoAncash-77.6532/-8.5878
02225UrpaypuquioAncash-77.6532/-8.5878
02225Toro CapanaAncash-77.6532/-8.5878
02225AntaragaAncash-77.6532/-8.5878
02225TarabambaAncash-77.6532/-8.5878
02225TucuhuagananAncash-77.6532/-8.5878
02225BellavistaAncash-77.6532/-8.5878
02225TaclushAncash-77.6532/-8.5878
02225ShejsheAncash-77.6532/-8.5878
02245OcshayAncash-77.4624/-8.4495
02245SillahircaAncash-77.4435/-8.4678
02245El PorvenirAncash-77.4435/-8.4678
02245PuquioAncash-77.4435/-8.4678
02245AsuyAncash-77.4497/-8.4572
02245BellavistaAncash-77.4435/-8.4678
02245UllullucoAncash-77.4267/-8.4556
02235HuancachacaAncash-77.5607/-8.3002
02235HuayloAncash-77.5607/-8.3002
02235CondoriacoAncash-77.5607/-8.3002
02235HuanzaAncash-77.5607/-8.3002
02235AranjuezAncash-77.5607/-8.3002
02235PacchaAncash-77.5607/-8.3002
02235PacayacuAncash-77.5607/-8.3002
02235Los Jardines (Quilca Alto)Ancash-77.5607/-8.3002
02235RayanpampaAncash-77.5607/-8.3002
02235LanlaAncash-77.5607/-8.3002
02235Los Pinos (Quilca Bajo)Ancash-77.5607/-8.3002
02235HuascoAncash-77.5607/-8.3002
02235MollepampaAncash-77.5607/-8.3002
02235JocosAncash-77.5607/-8.3002
02235AcobambaAncash-77.5607/-8.3002
02220MitobambaAncash-77.6154/-8.5403
02220PachachinAncash-77.6154/-8.5403
02220SaurapaAncash-77.6154/-8.5403
02220Maraybamba ArribaAncash-77.6154/-8.5403
02220UsamasangaAncash-77.6154/-8.5403
02220Pueblo ViejoAncash-77.6154/-8.5403
02220San FranciscoAncash-77.6154/-8.5403
02220QuerobambaAncash-77.6154/-8.5403
02220PariashAncash-77.6154/-8.5403
02220PumahuasiAncash-77.6154/-8.5403
02220Shactay ArribaAncash-77.6154/-8.5403
02220SiraumarcaAncash-77.6154/-8.5403
02220UsapampaAncash-77.6154/-8.5403
02220TinyayoAncash-77.6154/-8.5403
02220FundicionAncash-77.6154/-8.5403
02220PuyugueroAncash-77.6154/-8.5403
02220Puca CruzAncash-77.6154/-8.5403
02220RanrabambaAncash-77.6154/-8.5403
02220YurajyacoAncash-77.6154/-8.5403
02220CruzjircaAncash-77.6154/-8.5403
02220ÑunyashAncash-77.6154/-8.5403
02220PutagaAncash-77.6154/-8.5403
02220Santa AnaAncash-77.6154/-8.5403
02220HuaylluranAncash-77.6154/-8.5403
02220ShactayAncash-77.6154/-8.5403
02220CasablancaAncash-77.6154/-8.5403
02222SihuasAncash-77.6167/-8.5667
02220GarahuallpaAncash-77.6154/-8.5403
02712Buenos AiresAncash-78.4975/-9.1242
02711Buenos AiresAncash-78.4975/-9.1242
02710Medano NegroAncash-78.4359/-9.1001
02710El ParaisoAncash-78.4359/-9.1001
02710La UnionAncash-78.4359/-9.1001
02710El PlatanalAncash-78.4359/-9.1001
02710Pampa la CarboneraAncash-78.4359/-9.1001
02710Pampa HermosaAncash-78.4359/-9.1001
02710Tangay BajoAncash-78.4359/-9.1001
02710Nueva EsperanzaAncash-78.4359/-9.1001
02710Base 2Ancash-78.4359/-9.1001
02710Base 3Ancash-78.4359/-9.1001
02710Base 5Ancash-78.4359/-9.1001
02710Base 6Ancash-78.4359/-9.1001
02710Base 7Ancash-78.4359/-9.1001
02710Nuevo AmanecerAncash-78.4359/-9.1001
02710Nuevo HorizonteAncash-78.4359/-9.1001
02710ChaparralAncash-78.4359/-9.1001
02710MusapampaAncash-78.4359/-9.1001
02710Nuevo MundoAncash-78.4359/-9.1001
02815Nueva EsperanzaAncash-78.6092/-8.9922
02816SantaAncash-78.6092/-8.9922
02815El RamiAncash-78.6092/-8.9922
02815Puente SantaAncash-78.6092/-8.9922
02815Puerto SantaAncash-78.6473/-8.9877
02815Rio SecoAncash-78.593/-8.9812
02815Barrio GuapoAncash-78.6092/-8.9922
02815Casa BlancaAncash-78.6092/-8.9922
02815La Huaca II ZonaAncash-78.6092/-8.9922
02815La PrimaveraAncash-78.6092/-8.9922
02815Pueblo ViejoAncash-78.6092/-8.9922
02815San BartoloAncash-78.6051/-8.9737
02815Pampa la GramaAncash-78.6092/-8.9922
02815Barrio Guapo II ZonaAncash-78.6092/-8.9922
02815San Luis de EstefaniaAncash-78.6092/-8.9922
02815San LuisAncash-78.6092/-8.9922
02815La Huaca Iii ZonaAncash-78.6092/-8.9922
02815Casa ColoradaAncash-78.6092/-8.9922
02815El AltoAncash-78.6014/-8.9903
02700SamancoAncash-78.4961/-9.2617
02700VesiqueAncash-78.4839/-9.2125
02700PopoAncash-78.4274/-9.2736
02700Huambacho ViejoAncash-78.4333/-9.2667
02700San PedroAncash-78.4425/-9.2795
02700Huambacho Nueva la HuacaAncash-78.4425/-9.2795
02700La CapillaAncash-78.4752/-9.2652
02700Huambacho (El Arenal)Ancash-78.4425/-9.2795
02700Huambacho Nueva (La Huaca)Ancash-78.4425/-9.2795
02700Los ChimusAncash-78.4764/-9.3192
02720Agua PotableAncash-78.3032/-9.1415
02720Beta ColoradaAncash-78.3032/-9.1415
02720San JacintoAncash-78.2785/-9.1438
02720Pan de AzucarAncash-78.3032/-9.1415
02720QuemadoAncash-78.3032/-9.1415
02720PunkuriAncash-78.3032/-9.1415
02720San PedritoAncash-78.45/-9.2339
02720La MinaAncash-78.3032/-9.1415
02720CarrizalAncash-78.3032/-9.1415
02720CoscachyAncash-78.3032/-9.1415
02720TambohuarapoAncash-78.3032/-9.1415
02720BraulioAncash-78.3032/-9.1415
02720Maquina NuevaAncash-78.3032/-9.1415
02720CapellaniaAncash-78.3796/-9.2016
02720Huaca TierraAncash-78.3032/-9.1415
02720HuacatamboAncash-78.4158/-9.2316
02720San JoseAncash-78.3246/-9.1527
02720Maquina ViejaAncash-78.3032/-9.1415
02720San JuanAncash-78.3635/-9.1643
02720PañamarcaAncash-78.3032/-9.1415
02720CaylanAncash-78.3032/-9.1415
02720Tierra FirmeAncash-78.3032/-9.1415
02720Sute AltoAncash-78.3032/-9.1415
02720HuaraycoAncash-78.3032/-9.1415
02720Quisque AltoAncash-78.3032/-9.1415
02720Toma San JacintoAncash-78.3032/-9.1415
02720Cerro BlancoAncash-78.3396/-9.1815
02720El AlgarrobalAncash-78.3032/-9.1415
02720La LagunaAncash-78.3032/-9.1415
02720La GramaAncash-78.3032/-9.1415
02720AlgarrobalAncash-78.2103/-9.1342
02720PalenqueAncash-78.3032/-9.1415
02720La CarboneraAncash-78.3032/-9.1415
02721NepeñaAncash-78.3589/-9.1725
02720Sute BajoAncash-78.3032/-9.1415
02720La CumbreAncash-78.4648/-9.1884
02720MotocachyAncash-78.3032/-9.1415
02720Monte ParraAncash-78.3032/-9.1415
02720MorterosAncash-78.3032/-9.1415
02720Recicladores la CarboneraAncash-78.3032/-9.1415
02720Caña CastillaAncash-78.3032/-9.1415
02730PacaypampaAncash-78.124/-9.1633
02730CuculiAncash-78.124/-9.1633
02730JanAncash-78.124/-9.1633
02730HuellapampaAncash-78.124/-9.1633
02730TambarAncash-78.1333/-9.15
02730Huarac IrcamAncash-78.124/-9.1633
02730San PedritoAncash-78.124/-9.1633
02730TamboAncash-78.124/-9.1633
02730Vinchamarca GrandeAncash-78.1808/-9.156
02730Cruz BlancaAncash-78.124/-9.1633
02730AntaAncash-78.0737/-9.2494
02730VirahuancaAncash-78.2021/-9.1609
02731MoroAncash-78.1819/-9.1389
02730HuarcosAncash-78.163/-9.1486
02730Señor de los MilagrosAncash-78.124/-9.1633
02730HuambachoAncash-78.124/-9.1633
02730Huerta GrandeAncash-78.124/-9.1633
02730ShocospuquioAncash-78.124/-9.1633
02730MallquihuaracAncash-78.124/-9.1633
02730CacreAncash-78.124/-9.1633
02730Toma ChicaAncash-78.124/-9.1633
02730HuarcanponAncash-78.124/-9.1633
02730PirhuaruriAncash-78.124/-9.1633
02730Santa RosaAncash-78.126/-9.149
02730BellavistaAncash-78.124/-9.1633
02730HornillosAncash-78.0761/-9.1003
02730MacracanchaAncash-78.124/-9.1633
02730Piedra GrandeAncash-78.124/-9.1633
02730WintonAncash-78.124/-9.1633
02730Cushipampa AltaAncash-78.124/-9.1633
02730Calla la BocaAncash-78.124/-9.1633
02730CalizaAncash-78.124/-9.1633
02730PucapampaAncash-78.0843/-9.166
02730PocosAncash-78.1439/-9.1413
02730Breña Baja (Isco)Ancash-78.124/-9.1633
02730MishanAncash-78.124/-9.1633
02730Siete HuacasAncash-78.124/-9.1633
02730Breña Alta (Sector)Ancash-78.124/-9.1633
02730CholoqueAncash-78.124/-9.1633
02730Pocos HuancaAncash-78.1403/-9.1438
02730Captuy BajoAncash-78.1847/-9.1022
02730LeoneraAncash-78.124/-9.1633
02730Vinchamarca ChicaAncash-78.2167/-9.15
02730HuecorAncash-78.124/-9.1633
02730ParedonesAncash-78.124/-9.1633
02730Caura AltaAncash-78.124/-9.1633
02730TomequilloAncash-78.124/-9.1633
02730ParaisoAncash-78.124/-9.1633
02730Laria BajaAncash-78.124/-9.1633
02730SalitreAncash-78.1193/-9.1003
02730QuillhuayAncash-78.124/-9.1633
02730TincoAncash-78.124/-9.1633
02730Las PencasAncash-78.124/-9.1633
02730Media LunaAncash-78.124/-9.1633
02730YapacayanAncash-78.0676/-9.1695
02730San IsidroAncash-78.124/-9.1633
02730San BenitoAncash-78.124/-9.1633
02730ValdiviaAncash-78.124/-9.1633
02730TomequeAncash-78.2333/-9.1667
02730LimonhircaAncash-78.124/-9.1633
02730San FelixAncash-78.124/-9.1633
02730HuauyanAncash-78.124/-9.1633
02730Pampa ColoradaAncash-78.124/-9.1633
02730CañabravaAncash-78.124/-9.1633
02730CondorumiAncash-78.124/-9.1633
02730San LuisAncash-78.1444/-9.1076
02730Caura BajaAncash-78.124/-9.1633
02730Captuy AltoAncash-78.1714/-9.0911
02820ConochuarmeAncash-78.122/-8.7765
02820PilcashAncash-78.1239/-8.7706
02820CaseronAncash-78.0742/-8.8183
02820CochircaAncash-78.122/-8.7765
02820PaltayocAncash-78.122/-8.7765
02820CayhuamarcaAncash-78.122/-8.7765
02820HuincopAncash-78.122/-8.7765
02820ShacshaAncash-78.1564/-8.6764
02820Santa Rosa de PaquircaAncash-78.122/-8.7765
02820ChiripampaAncash-78.0947/-8.7911
02820CaycorAncash-78.122/-8.7765
02820MashapuquioAncash-78.122/-8.7765
02820CariapircaAncash-78.122/-8.7765
02820TaquilponAncash-78.1464/-8.6757
02820HuanchancayanAncash-78.122/-8.7765
02820CayanAncash-78.1046/-8.7937
02820MurayocAncash-78.09/-8.7486
02820QuelchuranAncash-78.122/-8.7765
02820ShushunAncash-78.2026/-8.7925
02820NaranjoAncash-78.2047/-8.8405
02820HuancarapAncash-78.1122/-8.7444
02820MarahuasAncash-78.1069/-8.7586
02820Casa BlancaAncash-78.0978/-8.6614
02820HuanchayAncash-78.1667/-8.8667
02820Chiripampa HaciendaAncash-78.122/-8.7765
02820PochcosAncash-78.122/-8.7765
02820PichucainAncash-78.122/-8.7765
02820ShiushiAncash-78.0736/-8.7678
02820ChuquicaraAncash-78.122/-8.7765
02820UshupaAncash-78.122/-8.7765
02820HuaquiaAncash-78.0571/-8.7893
02820SecchaAncash-78.0906/-8.8133
02820AuquesatoAncash-78.122/-8.7765
02820ChachasAncash-78.1667/-8.8833
02820HuanrocAncash-78.0936/-8.7672
02820PatacAncash-78.122/-8.7765
02820AlizoAncash-78.122/-8.7765
02820TambarAncash-78.122/-8.7765
02820HuantaroAncash-78.095/-8.7519
02820MinasAncash-78.122/-8.7765
02820ConchasAncash-78.129/-8.8357
02820ShiquishAncash-78.0983/-8.7956
02820Padre UranAncash-78.122/-8.7765
02820ChihuainAncash-78.0831/-8.7747
02820AtaqueroAncash-78.03/-8.8128
02820AlcaparosaAncash-78.122/-8.7765
02820ChancapAncash-78.0978/-8.7806
02820ChampancayanAncash-78.122/-8.7765
02820MaucanAncash-78.0889/-8.7672
02820HuacayAncash-78.122/-8.7765
02820HuaraqueAncash-78.122/-8.7765
02820MarcapampaAncash-78.1161/-8.7636
02820ChingerAncash-78.122/-8.7765
02820TucuparaAncash-78.122/-8.7765
02820MayayocAncash-78.122/-8.7765
02820ColtoAncash-78.065/-8.8117
02820Unchucoto (Dalmacia)Ancash-78.122/-8.7765
02820TuninAncash-78.122/-8.7765
02820MiradorAncash-78.1137/-8.6655
02820HuasquilAncash-78.15/-8.85
02820LampiAncash-78.0619/-8.7669
02820CarayocAncash-78.1028/-8.8061
02820CachasAncash-78.122/-8.7765
02820SacollapoAncash-78.122/-8.7765
02820La SoledadAncash-78.122/-8.7765
02820TarapampaAncash-78.122/-8.7765
02820Santa AnaAncash-78.2167/-8.8833
02820RurincariaAncash-78.122/-8.7765
02820Santa ClaraAncash-78.0661/-8.7922
02820RupiuranAncash-78.122/-8.7765
02820QuishuararanAncash-78.0722/-8.8286
02820CholoqueAncash-78.122/-8.7765
02820YupacAncash-78.122/-8.7765
02820Quilcay GrandeAncash-78.0971/-8.768
02820PotreroAncash-78.122/-8.7765
02820La CuchillaAncash-78.122/-8.7765
02820Quilcay ChicoAncash-78.0883/-8.7597
02820QuihuayAncash-78.1067/-8.7414
02820ChucutAncash-78.122/-8.7765
02820IranAncash-78.1047/-8.8142
02820CachapAncash-78.0549/-8.8392
02820San JuanAncash-78.0539/-8.7853
02820LacraparaAncash-78.0539/-8.7667
02820San BlasAncash-78.1069/-8.7533
02820PurguaraAncash-78.122/-8.7765
02820QuerosotanaAncash-78.122/-8.7765
02820CacapaquiAncash-78.122/-8.7765
02820San MiguelAncash-78.122/-8.7765
02820AnapampaAncash-78.122/-8.7765
02820TrancaAncash-78.0853/-8.7428
02820PumacuchoAncash-78.122/-8.7765
02820CruzircaAncash-78.122/-8.7765
02820LlactararanAncash-78.122/-8.7765
02820CallanAncash-78.122/-8.7765
02820CotoyocAncash-78.122/-8.7765
02820HigosAncash-78.122/-8.7765
02820RemolinoAncash-78.122/-8.7765
02820Kilometro 87Ancash-78.122/-8.7765
02820AnconAncash-78.0803/-8.7853
02820RanranAncash-78.08/-8.7747
02820RayampampaAncash-78.122/-8.7765
02820CullacAncash-78.122/-8.7765
02820CururupAncash-78.122/-8.7765
02820MacateAncash-78.0833/-8.7667
02820CajancaAncash-78.122/-8.7765
02820LucumaAncash-78.122/-8.7765
02820AcarAncash-78.122/-8.7765
02820TocasAncash-78.1181/-8.8333
02820Pongo AltoAncash-78.1078/-8.7294
02820PosadaAncash-78.122/-8.7765
02820CariaAncash-78.0614/-8.8233
02811CoishcoAncash-78.6156/-9.0231
02740CanchasAncash-78.1/-8.9833
02740SalitreAncash-78.0764/-8.961
02740HuaronAncash-78.0764/-8.961
02740SucchuranAncash-78.0764/-8.961
02740HuarupampaAncash-78.0764/-8.961
02740PampaAncash-78.0764/-8.961
02740AmapampaAncash-78.0764/-8.961
02740Cruz VivaAncash-78.0764/-8.961
02740NahuinAncash-78.1833/-8.95
02740Palpa RumiAncash-78.0764/-8.961
02740Huari CatacAncash-78.0764/-8.961
02740Anchac AnchacAncash-78.0764/-8.961
02740Sunchu PampaAncash-78.0764/-8.961
02740San AntonioAncash-78.0764/-8.961
02740TiczaAncash-78.0764/-8.961
02741JimbeAncash-78.1377/-9.0148
02740ColcapAncash-78.0667/-8.9667
02740TejawayAncash-78.0764/-8.961
02740Salitre GrandeAncash-78.0764/-8.961
02740Quero CanchaAncash-78.0764/-8.961
02740Lampanin ChicoAncash-78.0764/-8.961
02740AzurangraAncash-78.0764/-8.961
02740TaullishpampaAncash-78.0764/-8.961
02740MucharanAncash-78.0208/-8.9717
02740QuemishcochaAncash-78.0764/-8.961
0274031 de MayoAncash-78.0764/-8.961
02740CuncaAncash-78.15/-8.9
02740QuepancotoAncash-78.043/-8.95
02740CayguashAncash-78.0764/-8.961
02740AnguyAncash-78.1167/-8.95
02740Arenal Nuevo ProgresoAncash-78.0764/-8.961
02740MuchcapampaAncash-78.0764/-8.961
02740LampaninAncash-78.1427/-8.9333
02740Cruz PampaAncash-78.0764/-8.961
02740Palillo ChicoAncash-78.0764/-8.961
02740CalircaAncash-78.0622/-9.041
02740ShoncaAncash-78.0739/-8.9431
02740HuashcayanAncash-78.0167/-8.9833
02740OlivoAncash-78.0764/-8.961
02740AtuhuayAncash-78.0764/-8.961
02740Atun ChacraAncash-78.0764/-8.961
02740QuitaAncash-78.0758/-8.9389
02740MishuaAncash-78.1275/-8.9703
02740RupantinAncash-78.0764/-8.961
02740RacuaybambaAncash-78.0764/-8.961
02740La HuacaAncash-78.0764/-8.961
02740Miraflores de San PabloAncash-78.0764/-8.961
02740ChequesAncash-78.0764/-8.961
02740HuaranAncash-78.1406/-8.9342
02740Callan PampaAncash-78.0764/-8.961
02740ShocoshtumanaAncash-78.0764/-8.961
02740La CurvaAncash-78.0764/-8.961
02740CutcoAncash-78.0764/-8.961
02740MiradorAncash-78.0764/-8.961
02740PacchaAncash-78.0333/-8.9833
02740La PlayaAncash-78.0764/-8.961
02740Alto PeruAncash-78.0764/-8.961
02740Yerba BuenaAncash-78.0764/-8.961
02740Yepish AnyilircaAncash-78.0764/-8.961
02740HuanchuyAncash-78.0667/-8.9833
02740Iglesia CotoAncash-78.0764/-8.961
02740ChacanaAncash-78.15/-8.95
02740CurcurianAncash-78.0764/-8.961
02740QuilcayAncash-78.1397/-8.8967
02740Palillo AltoAncash-78.0764/-8.961
02740MesitaAncash-78.0764/-8.961
02740UllumaquinAncash-78.0764/-8.961
02740ShucuquiAncash-78.0764/-8.961
02740Alizo MucharanAncash-78.0764/-8.961
02740Nueva VictoriaAncash-78.0764/-8.961
02740AlizoAncash-78.0075/-8.9544
02740MinasAncash-78.0764/-8.961
02740AchipuAncash-78.0764/-8.961
02740RayanAncash-78.0971/-8.9279
02740ColliqueAncash-78.0764/-8.961
02740Palillo BajoAncash-78.0764/-8.961
02740CashacotoAncash-78.0764/-8.961
02740Llicllao BajoAncash-78.0764/-8.961
02740San TadeoAncash-78.0764/-8.961
02740Llicllao AltoAncash-78.0764/-8.961
02740Agua QuitaAncash-78.0764/-8.961
02740Barrio NuevoAncash-78.0764/-8.961
02740TaurantinAncash-78.0764/-8.961
02740CochapetiAncash-78.0764/-8.961
02740ChiquisAncash-78.0764/-8.961
02740Magdalena NuevaAncash-78.0764/-8.961
02740PotreroAncash-78.0764/-8.915
02740San PabloAncash-78.0764/-8.961
02740LucmaAncash-78.0764/-8.961
02740Barranco AltoAncash-78.0764/-8.961
02740TrancapampaAncash-78.0764/-8.961
02740Lucma PampaAncash-78.0764/-8.961
02740YanacAncash-78.0764/-8.961
02740Mal PasoAncash-78.0764/-8.961
02740GuadalupeAncash-78.0628/-9.0129
02740TarapampaAncash-78.0622/-9.041
02740NaranjoAncash-78.0764/-8.961
02740PerazAncash-78.0764/-8.961
02740Ichic HuancaAncash-78.0764/-8.961
02740HueruroAncash-78.0764/-8.961
02740AntamarcaAncash-78.1539/-8.9275
02740PaucatsiAncash-78.1472/-8.9064
02740Santo DomingoAncash-78.1471/-9.0265
02740Predio MorteroAncash-78.0764/-8.961
02740Pozo RicoAncash-78.0764/-8.961
02740CashapampaAncash-78.0364/-8.9528
02740Piedra GrandeAncash-78.1667/-9.0167
02740ChinchupuquioAncash-78.0175/-8.9317
02740CosmaAncash-78.0403/-9.0433
02740CocharuriAncash-78.1067/-8.9025
02740Buena VistaAncash-78.0764/-8.961
02740HuiriAncash-78.0764/-8.961
02740MacracanchaAncash-78.0764/-8.961
02740CauishAncash-78.0764/-8.961
02740CastilloAncash-78.0903/-8.9031
02740Pisin AltoAncash-78.0764/-8.961
02740HuancaAncash-78.0764/-8.961
02740BellavistaAncash-78.0764/-8.961
02740HornopampaAncash-78.1531/-8.9008
02740Huaca PununanAncash-78.0764/-8.961
02740ChingaAncash-78.0197/-8.9753
02740TejahuaiAncash-78.0764/-8.961
02740Santa RosaAncash-78.1318/-9.0065
02740Pisin BajoAncash-78.0764/-8.961
02740TaraAncash-78.0464/-8.975
02740MarcoAncash-78.1333/-8.9167
02740CartagenaAncash-78.0764/-8.961
02740Puoca PampaAncash-78.0764/-8.961
02740CarhuamarcaAncash-78.065/-8.9325
0280014 IncasAncash-78.4012/-8.8777
02800Santa ClemenciaAncash-78.5368/-8.9935
02800Los MaleñosAncash-78.4012/-8.8777
02800El ArenalAncash-78.4012/-8.8777
02800Santa Rosa AltaAncash-78.4012/-8.8777
02800Cambio PuenteAncash-78.5514/-8.9925
02800Monte ZarumoAncash-78.4012/-8.8777
02800La LagunaAncash-78.4012/-8.8777
02800ZarumillaAncash-78.4012/-8.8777
02800Monte ChimboteAncash-78.4012/-8.8777
02800Tangay AltoAncash-78.4012/-8.8777
02800Huaca Castillo Santo AngelAncash-78.4012/-8.8777
02800Tupac Amaru AltoAncash-78.4012/-8.8777
0280023 de Octubre - la CampiñaAncash-78.4012/-8.8777
02800Asociacion Victor Raul Haya de lAncash-78.4012/-8.8777
02800La Huaca (El 47)Ancash-78.4012/-8.8777
02800Piedra Rajada ( El Porvenir)Ancash-78.4012/-8.8777
02800Nueva EsperanzaAncash-78.4012/-8.8777
02800CarrizalAncash-78.4012/-8.8777
02800La BarbacoaAncash-78.5643/-8.9153
02800CarrizalesAncash-78.4012/-8.8777
02800La AguadaAncash-78.4012/-8.8777
02800Ancash (Pampa Alta de Vinzos)Ancash-78.4012/-8.8777
02800Santa ElizaAncash-78.4012/-8.8777
02800PorvenirAncash-78.4012/-8.8777
02800Santa Rosa BajaAncash-78.4012/-8.8777
02800Alto CanalAncash-78.5624/-8.9434
02800La Cramarca Baja (Santiago AntunAncash-78.4012/-8.8777
02800RinconadaAncash-78.5639/-8.8902
02800La GranjaAncash-78.4012/-8.8777
02800Tupac Amaru (Km7)Ancash-78.4012/-8.8777
02800Asociacion San PedroAncash-78.4012/-8.8777
02800Santa CruzAncash-78.2734/-8.8889
02800Asociacion Enzo LinoAncash-78.4012/-8.8777
02800CupseAncash-78.4012/-8.8777
02800LupahuaryAncash-78.4012/-8.8777
02800Cascajal Bajo - la CuadraAncash-78.4012/-8.8777
02800Cascajal Alto (Campamento)Ancash-78.4012/-8.8777
02800Kilometro 24Ancash-78.4012/-8.8777
02801ChimboteAncash-78.5783/-9.0853
02800Cerro CailanAncash-78.4012/-8.8777
02800Cerro de PascoAncash-78.4012/-8.8777
02804ChimboteAncash-78.5783/-9.0853
02800AmautaAncash-78.4012/-8.8777
02800Valle el ProgresoAncash-78.4012/-8.8777
02800Cruz PampaAncash-78.2734/-8.8889
02800La TomaAncash-78.5756/-8.8397
02800Tambo Real NuevoAncash-78.4012/-8.8777
02800Cascajal Bajo - RuralAncash-78.4012/-8.8777
02800Cerro BlancoAncash-78.4012/-8.8777
02800VinzosAncash-78.5511/-8.8036
02800BuenavistaAncash-78.4012/-8.8777
02802ChimboteAncash-78.5783/-9.0853
02803ChimboteAncash-78.5783/-9.0853
02800La VictoriaAncash-78.4012/-8.8777
02800PampaduraAncash-78.4012/-8.8777
02800Pampa el ToroAncash-78.4012/-8.8777
02800CahuideAncash-78.4012/-8.8777
02800SalitreAncash-78.4012/-8.8777
02800SuchmanAncash-78.4012/-8.8777
02800San JuanAncash-78.4012/-8.8777
02800Cantera de VinzosAncash-78.4012/-8.8777
02800Lacramarca AltaAncash-78.4012/-8.8777
02800ChachapoyasAncash-78.4012/-8.8777
02800Chachapoyas AltoAncash-78.4012/-8.8777
02800Tambo Real ViejoAncash-78.4012/-8.8777
02800El PedregalAncash-78.4012/-8.8777
02800El MilagroAncash-78.4012/-8.8777
02800Bajo CanalAncash-78.5522/-8.9453
02800La MoraAncash-78.4012/-8.8777
02800San JoseAncash-78.4012/-8.8777
02800TablonesAncash-78.3817/-8.7008
02800Las CrucesAncash-78.3627/-8.8879
02800El CastilloAncash-78.5736/-8.9317
02800Pampas Casa BlancaAncash-78.4012/-8.8777
02800Tupac AmaruAncash-78.4012/-8.8777
02800Alto PeruAncash-78.5721/-9.0702
02800Las QuiebrasAncash-78.4012/-8.8777
02800ArenalAncash-78.557/-9.0657
02407MolynojircaAncash-77.3923/-9.7378
02407CatarataAncash-77.3923/-9.7378
02407LlacshaAncash-77.3923/-9.7378
02407PocraAncash-77.3923/-9.7378
02407Hichic HuishcaAncash-77.3923/-9.7378
02407Huanca CanchaAncash-77.3923/-9.7378
02407San JulioAncash-77.3923/-9.7378
02407ChaupisAncash-77.3923/-9.7378
02407YacucanchaAncash-77.3923/-9.7378
02407JatunhuishcaAncash-77.3923/-9.7378
02407HuishcapataAncash-77.3923/-9.7378
02407Carmen AltoAncash-77.3923/-9.7378
02407TicapampaAncash-77.45/-9.75
02407YanamarayAncash-77.3923/-9.7378
02407San LorenzoAncash-77.3923/-9.7378
02407IsmucanchaAncash-77.3923/-9.7378
02407CompinaAncash-77.3923/-9.7378
02407CompinacuchoAncash-77.3923/-9.7378
02407RampacAncash-77.3923/-9.7378
02407SalinasAncash-77.3923/-9.7378
02407CollaracraAncash-77.3923/-9.7378
02407Buenos AiresAncash-77.3923/-9.7378
02407CancanaAncash-77.3923/-9.7378
02407OkupampaAncash-77.3923/-9.7378
02407CondeAncash-77.3923/-9.7378
02407TrangaAncash-77.3923/-9.7378
02407LlullucachiAncash-77.3923/-9.7378
02407Alto PeruAncash-77.3923/-9.7378
02407CashapucroAncash-77.3923/-9.7378
02407CutacanchaAncash-77.3923/-9.7378
02407ChaqueypampaAncash-77.3923/-9.7378
02407Hatun HuishcaAncash-77.3923/-9.7378
02407ChecllaAncash-77.3923/-9.7378
02407PatacochaAncash-77.3923/-9.7378
02407TomapataAncash-77.3923/-9.7378
02407AnascanchaAncash-77.3923/-9.7378
02407ChuyanAncash-77.3923/-9.7378
02407TaullishAncash-77.3923/-9.7378
02407CashacanchaAncash-77.3923/-9.7378
02635ChauparcoAncash-77.5399/-10.0028
02635TapacochaAncash-77.5833/-10.0167
02635TayapicAncash-77.5399/-10.0028
02635ShuyucacaAncash-77.5399/-10.0028
02635MinaAncash-77.5399/-10.0028
02635SipresAncash-77.5399/-10.0028
02635IchuqjacanAncash-77.5399/-10.0028
02635MaraypampaAncash-77.5399/-10.0028
02635JircaAncash-77.5399/-10.0028
02635HuillcapampaAncash-77.5399/-10.0028
02635Soledad de RucuyAncash-77.5399/-10.0028
02635LlamahuashanAncash-77.5399/-10.0028
02635JacanAncash-77.5399/-10.0028
02635ShecllaAncash-77.5399/-10.0028
02635QueracanchaAncash-77.5399/-10.0028
02635AllpallinaAncash-77.5399/-10.0028
02635Santa Rosa de AllpacochaAncash-77.5399/-10.0028
02635CanchajircaAncash-77.5399/-10.0028
02635PampahuainAncash-77.5399/-10.0028
02635RacracAncash-77.5399/-10.0028
02635Yurac MacheAncash-77.5399/-10.0028
02635Huanca CuytuAncash-77.5399/-10.0028
02635ShiquiAncash-77.5399/-10.0028
02635Huanca PampaAncash-77.5399/-10.0028
02635RacumpiAncash-77.5399/-10.0028
02635CollumpeAncash-77.5399/-10.0028
02635YanacochaAncash-77.5399/-10.0028
02635UcunchaAncash-77.5399/-10.0028
02635PucarancaAncash-77.5399/-10.0028
02635Puca RancaAncash-77.5606/-10.029
02635QuemishjircaAncash-77.5399/-10.0028
02635QuenguaAncash-77.5399/-10.0028
02635CotuAncash-77.5399/-10.0028
02635CarhuancayocAncash-77.5399/-10.0028
02640Pueblo ViejoAncash-77.6538/-10.1192
02640RanicapAncash-77.6538/-10.1192
02640HuancarAncash-77.6538/-10.1192
02640HuayllapampaAncash-77.6538/-10.1192
02640CruceroAncash-77.6538/-10.1192
02640MalvadoAncash-77.6538/-10.1192
02640HuantunAncash-77.6538/-10.1192
02640RamcamaAncash-77.6538/-10.1192
02640AcopampaAncash-77.6538/-10.1192
02640Santa MariaAncash-77.6538/-10.1192
02640PocorAncash-77.6538/-10.1192
02640Huishec (Maravia)Ancash-77.6538/-10.1192
02640JaupacAncash-77.6538/-10.1192
02640HuertasAncash-77.5915/-10.1232
02640MandahuazAncash-77.6538/-10.1192
02640HuacparaAncash-77.6538/-10.1192
02640Vista AlegreAncash-77.6538/-10.1192
02640MaquiaAncash-77.6294/-10.1156
02640QuechasAncash-77.6538/-10.1192
02640PararinAncash-77.654/-10.0502
02640HuaquisAncash-77.6538/-10.1192
02640Karka HuainAncash-77.6538/-10.1192
02640HuañunquiAncash-77.6538/-10.1192
02640RarypampaAncash-77.6538/-10.1192
02640Oscar AltaAncash-77.6538/-10.1192
02640RinconadaAncash-77.6538/-10.1192
02640Ocar BajoAncash-77.6538/-10.1192
02640QuilcaAncash-77.6538/-10.1192
02483Ramrash PampaAncash-77.3732/-10.0941
02483HuarwarAncash-77.3732/-10.0941
02483Mata CanchaAncash-77.3732/-10.0941
02483Raju TancaAncash-77.3732/-10.0941
02483HumanyaAncash-77.3732/-10.0941
02483WishcaAncash-77.3732/-10.0941
02483ColquimarcaAncash-77.3732/-10.0941
02483CoyasAncash-77.3732/-10.0941
02483WillcapampaAncash-77.3732/-10.0941
02483RupecacaAncash-77.3732/-10.0941
02483HuallaoAncash-77.3732/-10.0941
02483AmbarAncash-77.3732/-10.0941
02483El MilagroAncash-77.3732/-10.0941
02483JacarAncash-77.3732/-10.0941
02483ConocochaAncash-77.3732/-10.0941
02483Jatun MacheAncash-77.3732/-10.0941
02483Pampas ChicoAncash-77.3978/-10.1153
02483HuamboAncash-77.371/-10.1343
02483MayorarcaAncash-77.5983/-9.9579
02483CarachucoAncash-77.3732/-10.0941
02483LlopaAncash-77.3732/-10.0941
02483Condor WainAncash-77.3732/-10.0941
02483TincokAncash-77.3732/-10.0941
02483PushanAncash-77.3732/-10.0941
02483Pukio CorralAncash-77.3732/-10.0941
02483JarpunAncash-77.3732/-10.0941
02483Pukyu YacoAncash-77.3732/-10.0941
02483AcrayAncash-77.3732/-10.0941
02483Inca HuacancaAncash-77.3732/-10.0941
02483TuncumacheAncash-77.3732/-10.0941
02483QuellecuanaAncash-77.3732/-10.0941
02483PucriAncash-77.3732/-10.0941
02483GontumazAncash-77.3732/-10.0941
02483LlutsquiAncash-77.3732/-10.0941
02490HuacacuytoAncash-77.4543/-10.0742
02490JacacAncash-77.4543/-10.0742
02490AncaAncash-77.4543/-10.0742
02490MarcaAncash-77.4743/-10.0883
02490MogoteAncash-77.5175/-10.146
02490Anta AntaAncash-77.4543/-10.0742
02490HuamancayanAncash-77.4543/-10.0742
02490ChucchusAncash-77.4543/-10.0742
02490RicrahuasiAncash-77.4543/-10.0742
02490MarahuayinAncash-77.4543/-10.0742
02490HuellaAncash-77.4543/-10.0742
02490Vista AlegreAncash-77.4738/-10.0929
02490RurecAncash-77.4543/-10.0742
02490Casha PampaAncash-77.4543/-10.0742
02490UlluntoAncash-77.4543/-10.0742
02490PutakaAncash-77.4543/-10.0742
02490TingoAncash-77.4543/-10.0742
02490PucahuayAncash-77.4543/-10.0742
02490LlaptaAncash-77.4543/-10.0742
02490HuertasAncash-77.4543/-10.0742
02490IchocaAncash-77.447/-10.1268
02490HuacracaccaAncash-77.4543/-10.0742
02490CashajatoAncash-77.4543/-10.0742
02490Luis PardoAncash-77.4543/-10.0742
02490MushcochaAncash-77.4543/-10.0742
02490ShacallpuAncash-77.4543/-10.0742
02490ChurapAncash-77.4848/-10.1212
02490PakonAncash-77.4543/-10.0742
02490ShautaAncash-77.4543/-10.0742
02490PakchaAncash-77.4543/-10.0742
02490CuyhuanAncash-77.4543/-10.0742
02490AlizoAncash-77.4654/-10.0574
02490HuancuparaAncash-77.4543/-10.0742
02490PackarAncash-77.4543/-10.0742
02490KeshkiAncash-77.4543/-10.0742
02490ColinaAncash-77.4543/-10.0742
02490RarapeAncash-77.4543/-10.0742
02490RancasAncash-77.4543/-10.0742
02490MayapiAncash-77.4543/-10.0742
02490Huanca HuasiAncash-77.4782/-10.1084
02490Rosas PampaAncash-77.4543/-10.0742
02490PampanAncash-77.4543/-10.0742
02490ColcaAncash-77.4845/-10.1075
02490SocopuquioAncash-77.4543/-10.0742
02490AcatanaAncash-77.4543/-10.0742
02645SonyaoAncash-77.5875/-10.108
02645LlacllinAncash-77.6167/-10.0667
02645HuanchuyAncash-77.5875/-10.108
02645ChaucayanAncash-77.5484/-10.1812
02645HuaromayocAncash-77.5875/-10.108
02645OchucolcaAncash-77.5875/-10.108
02645HuertasAncash-77.5915/-10.1232
02645CharcaAncash-77.5875/-10.108
02645PaltapAncash-77.5875/-10.108
02645HuacyonAncash-77.5875/-10.108
02495HuancorAncash-77.5147/-10.0577
02495EslabonAncash-77.5147/-10.0577
02495CullcuyAncash-77.5147/-10.0577
02495LetradaAncash-77.5147/-10.0577
02495TicawainAncash-77.5147/-10.0577
02495ShutuaAncash-77.5147/-10.0577
02495PinquinAncash-77.5147/-10.0577
02495TunasAncash-77.5147/-10.0577
02495TomayparaAncash-77.5147/-10.0577
02495AntarcaAncash-77.5147/-10.0577
02495Potrero ChicoAncash-77.5147/-10.0577
02495PuclliAncash-77.5147/-10.0577
02495Ichic JircanAncash-77.5147/-10.0577
02495Illa HuayiAncash-77.5147/-10.0577
02495PacchinAncash-77.5147/-10.0577
02495PullhuashAncash-77.5147/-10.0577
02495Llama CanchaAncash-77.5147/-10.0577
02495RaramoAncash-77.5147/-10.0577
02495Yurac PachaAncash-77.5147/-10.0577
02495YanacochaAncash-77.5147/-10.0577
02495CarampaAncash-77.5147/-10.0577
02495ChururoAncash-77.5307/-10.1341
02495RancasAncash-77.5147/-10.0577
02495MuchpaAncash-77.5147/-10.0577
02495Cruz PampaAncash-77.5147/-10.0577
02495HuaykeAncash-77.5147/-10.0577
02495HuayhuasAncash-77.5147/-10.0577
02495PajacuncaAncash-77.5147/-10.0577
02495CumyanAncash-77.5147/-10.0577
02495CarapumAncash-77.5147/-10.0577
02495LlikillpocAncash-77.5147/-10.0577
02495LlicujircanAncash-77.5147/-10.0577
02495Punya PuquioAncash-77.5147/-10.0577
02495HuchuypampaAncash-77.5147/-10.0577
02495ParahuasAncash-77.5147/-10.0577
02495PanchayAncash-77.5147/-10.0577
02495SillarumiAncash-77.5147/-10.0577
02495HuayllapampaAncash-77.5333/-10.05
02495Chacra CanchaAncash-77.5147/-10.0577
02495Tabla GrandeAncash-77.5147/-10.0577
02495Winchus CanchaAncash-77.5147/-10.0577
02495ShanyoAncash-77.5147/-10.0577
02495UrancanchaAncash-77.5147/-10.0577
02495Curi MarcaAncash-77.5147/-10.0577
02495TullpaAncash-77.5147/-10.0577
02495ChinchipeAncash-77.5147/-10.0577
02495AramayAncash-77.5147/-10.0577
02495MarapampaAncash-77.5147/-10.0577
02495ObrajeAncash-77.5147/-10.0577
02495Cuytu CanchaAncash-77.5147/-10.0577
02495Pitzka ChullaAncash-77.5147/-10.0577
02495Huallpa JircaAncash-77.5147/-10.0577
02495PariachullaAncash-77.5147/-10.0577
02495AtiAncash-77.5147/-10.0577
02495UyrurumiAncash-77.5147/-10.0577
02495CosmaAncash-77.5147/-10.0577
02495Cachi RucroAncash-77.5147/-10.0577
02495Caca CanchaAncash-77.5147/-10.0577
02495PitecAncash-77.5445/-10.0875
02495HornoAncash-77.5147/-10.0577
02495CochaAncash-77.5147/-10.0577
02495Machay CanchaAncash-77.5147/-10.0577
02495AynayocAncash-77.5147/-10.0577
02495QuequerwaAncash-77.5147/-10.0577
02495PorocshaAncash-77.5147/-10.0577
02495PallauyanaAncash-77.5147/-10.0577
02495ShupllacochaAncash-77.5147/-10.0577
02495PallautaAncash-77.5147/-10.0577
02495ShaquecAncash-77.5147/-10.0577
02495CacapachcaAncash-77.5147/-10.0577
02495WitcashAncash-77.5147/-10.0577
02495HuacajircaAncash-77.5147/-10.0577
02495MajaparacAncash-77.5147/-10.0577
02495PillipampaAncash-77.5147/-10.0577
02495MainAncash-77.5147/-10.0577
02495Cura MacheyAncash-77.5147/-10.0577
02633LimacAncash-77.5409/-9.9376
02633JuperodioAncash-77.5409/-9.9376
02633RosarioAncash-77.5409/-9.9376
02633RuruncanchaAncash-77.5409/-9.9376
02633CuchuasAncash-77.5409/-9.9376
02633ErakAncash-77.5409/-9.9376
02633PuruayAncash-77.5409/-9.9376
02633TocoshpucruAncash-77.5409/-9.9376
02633TincuAncash-77.5409/-9.9376
02633PurcuAncash-77.5409/-9.9376
02633RinconadaAncash-77.5409/-9.9376
02633PushpusAncash-77.5409/-9.9376
02633MoradaAncash-77.5409/-9.9376
02633TahuashAncash-77.5409/-9.9376
02633SequiajircaAncash-77.5409/-9.9376
02633ParinAncash-77.5409/-9.9376
02633Hualle UranAncash-77.5409/-9.9376
02633TanapacasAncash-77.5409/-9.9376
02633PichcahuancaAncash-77.5409/-9.9376
02633CotaparacoAncash-77.6/-10
02633PampacanchaAncash-77.5409/-9.9376
02633Huacajirca - MolinoAncash-77.5409/-9.9376
02633TaptashAncash-77.5409/-9.9376
02633HuelloAncash-77.5409/-9.9376
02633PariacallanAncash-77.5409/-9.9376
02633Marca CuncaAncash-77.5409/-9.9376
02633TullcanAncash-77.5409/-9.9376
02633ShutuAncash-77.5409/-9.9376
02633NecnaAncash-77.5409/-9.9376
02633OcupampaAncash-77.5409/-9.9376
02633AtocshecoAncash-77.5409/-9.9376
02633Olga MineraAncash-77.5409/-9.9376
02633Minera Pelagia RosalinaAncash-77.5409/-9.9376
02633ShiquiAncash-77.5409/-9.9376
02633PacuashAncash-77.5409/-9.9376
02633ShicuaAncash-77.5409/-9.9376
02633ShanyoAncash-77.5409/-9.9376
02633TacapAncash-77.5409/-9.9376
02633CarhuascanchaAncash-77.5409/-9.9376
02633CardonAncash-77.5409/-9.9376
02633Ichic QuenuaAncash-77.5409/-9.9376
02633CaranaAncash-77.5409/-9.9376
02633IchicchicuAncash-77.5409/-9.9376
02633AsiacanchaAncash-77.5409/-9.9376
02633PucrocAncash-77.5409/-9.9376
02633CarancanchaAncash-77.5409/-9.9376
02633ChoquecanchaAncash-77.5409/-9.9376
02633LlanquiAncash-77.5409/-9.9376
02633PucahuancaAncash-77.5409/-9.9376
02633CochaucruAncash-77.5409/-9.9376
02633IllajircaAncash-77.5409/-9.9376
02633CotucanchaAncash-77.5409/-9.9376
02633CarhuapampaAncash-77.5409/-9.9376
02410UcuschacaAncash-77.3171/-9.9112
02410TupucanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410Curpashca CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410YanacuncushAncash-77.3171/-9.9112
02410AcopallcaAncash-77.3171/-9.9112
02410JatupampaAncash-77.3171/-9.9112
02410CutapuquioAncash-77.3171/-9.9112
02410CutacanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410CutahuainAncash-77.3171/-9.9112
02410YanacAncash-77.3171/-9.9112
02410Cruz CanchaAncash-77.2726/-10.0591
02410GarbanzoAncash-77.3781/-9.7502
02410Acacapa HuainAncash-77.3171/-9.9112
02410HuaripampaAncash-77.3171/-9.9112
02410JatuncanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410Ucru CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410AllpacanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410YanahuancaAncash-77.2877/-10.0342
02410CollotaAncash-77.3171/-9.9112
02410Ultu ChacraAncash-77.3171/-9.9112
02410HuarapascaAncash-77.3171/-9.9112
02410Jatun IscuAncash-77.3071/-10.0702
02410Jatun HuishcaAncash-77.3171/-9.9112
02410UmatincuAncash-77.3171/-9.9112
02410Conde CorralAncash-77.3171/-9.9112
02410UtcuyacuAncash-77.45/-9.8167
02410HuellashanganAncash-77.3171/-9.9112
02410EslabonAncash-77.3171/-9.9112
02410Vista AlegreAncash-77.3171/-9.9112
02410Huajey CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410HuacuroAncash-77.3171/-9.9112
02410IscuAncash-77.3071/-10.0702
02410GitanaAncash-77.3171/-9.9112
02410ToroqaqaAncash-77.3171/-9.9112
02410HarapapampaAncash-77.3171/-9.9112
02410Coto CotoAncash-77.2694/-10.0786
02410YanayacuAncash-77.3171/-9.9112
02410EscuelawayAncash-77.3171/-9.9112
02410Tsaca CutaAncash-77.3171/-9.9112
02410YanamarcaAncash-77.3171/-9.9112
02410GenesiAncash-77.3171/-9.9112
02410HuancunaAncash-77.3171/-9.9112
02410CollcapataAncash-77.3171/-9.9112
02410Isque WuancaAncash-77.3171/-9.9112
02410CutaquichquiAncash-77.3171/-9.9112
02410TumshuAncash-77.3171/-9.9112
02410WitsuAncash-77.3171/-9.9112
02410Verde MinaAncash-77.3171/-9.9112
02410JacrashcanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410CuchusAncash-77.3171/-9.9112
02410HuancacanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410GalponAncash-77.3171/-9.9112
02410Huanca CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410TshururoAncash-77.3171/-9.9112
02410Planta Concentradora MagistralAncash-77.3171/-9.9112
02410TaparaAncash-77.3171/-9.9112
02410PatacanchaAncash-77.3781/-9.7502
02410BañosAncash-77.2594/-10.1407
02410Baño CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410TantashAncash-77.3171/-9.9112
02410MancharanAncash-77.3171/-9.9112
02410Manga Cota GranosAncash-77.3171/-9.9112
02410ServicentroAncash-77.3171/-9.9112
02410CatacAncash-77.4333/-9.8
02410CatacpataAncash-77.3171/-9.9112
02410ParcoAncash-77.3171/-9.9112
02410Cauquis CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410Madre de DiosAncash-77.3171/-9.9112
02410Peque PallcaAncash-77.3171/-9.9112
02410PariacataAncash-77.3171/-9.9112
02410LlicuaAncash-77.3171/-9.9112
02410Pishtac CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410LlocllisAncash-77.3171/-9.9112
02410CarpaAncash-77.3/-9.8167
02410Piruro CorralAncash-77.3001/-10.0865
02410BellavistaAncash-77.3171/-9.9112
02410PiñaoAncash-77.3171/-9.9112
02410Santo DomingoAncash-77.2653/-10.0466
02410PillcocanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410CashacanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410SantoyaAncash-77.3171/-9.9112
02410CashacutaAncash-77.3171/-9.9112
02410PurhueAncash-77.3171/-9.9112
02410PampajallcaAncash-77.3171/-9.9112
02410Atuto CatacAncash-77.3171/-9.9112
02410Chahua PampaAncash-77.3171/-9.9112
02410ShiullaAncash-77.3171/-9.9112
02410Mesa PataAncash-77.3171/-9.9112
02410ShocshaAncash-77.3171/-9.9112
02410OcolloAncash-77.3171/-9.9112
02410MesapampaAncash-77.3171/-9.9112
02410ArtezaAncash-77.3171/-9.9112
02410NiñicoAncash-77.3171/-9.9112
02410Pampa RajuAncash-77.3171/-9.9112
02410ChapacAncash-77.3171/-9.9112
02410Mushoc CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410Chacra UcruAncash-77.3171/-9.9112
02410PachacanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410ShiquiAncash-77.2933/-10.03
02410ShacushcaAncash-77.3171/-9.9112
02410PampacanchaAncash-77.2637/-10.0517
02410ChinchavoAncash-77.3171/-9.9112
02410Marca PuncoAncash-77.3171/-9.9112
02410MarcancaAncash-77.3171/-9.9112
02410MaretacaAncash-77.3171/-9.9112
02410Margarita PampaAncash-77.3171/-9.9112
02410MashaconcacAncash-77.3171/-9.9112
02410ChacapampaAncash-77.3171/-9.9112
02410MashraAncash-77.3171/-9.9112
02410ChacayacuAncash-77.2809/-10.1392
02410PachacotoAncash-77.4167/-9.8667
02410ArtilleraAncash-77.3171/-9.9112
02410RachacocoAncash-77.3171/-9.9112
02410Quenua PucruAncash-77.3171/-9.9112
02410Rodeo CorralAncash-77.3171/-9.9112
02410QuenuaAncash-77.2423/-10.0067
02410QueshquiAncash-77.3781/-9.7502
02410Lactu CorralAncash-77.3171/-9.9112
02410TiscocanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410Quenlla CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410ChullushAncash-77.3171/-9.9112
02410PuyhuanAncash-77.3171/-9.9112
02410AnjoshAncash-77.3171/-9.9112
02410RomatamboAncash-77.3171/-9.9112
02410Ranra CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410TincuAncash-77.3171/-9.9112
02410Ancus CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410QuishuarAncash-77.3171/-9.9112
02410Campamento Casa BlancaAncash-77.3171/-9.9112
02410RachicotoAncash-77.3171/-9.9112
02410ChurunaAncash-77.3171/-9.9112
02410Cachi UcroAncash-77.3171/-9.9112
02410SacracanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410SacshaAncash-77.3171/-9.9112
02410QueropataAncash-77.3171/-9.9112
02410QuerocochaAncash-77.3171/-9.9112
02410JutopampaAncash-77.3171/-9.9112
02410PutacaAncash-77.2184/-10.0778
02410Recuay CanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410CarhuacAncash-77.4259/-9.9515
02410RariaAncash-77.3171/-9.9112
02410San MiguelAncash-77.3171/-9.9112
02410PumapampaAncash-77.3171/-9.9112
02410JircancanchaAncash-77.3171/-9.9112
02410RecretaAncash-77.3166/-10.0352
02410LlacshahuancaAncash-77.3171/-9.9112
02410PukaventanaAncash-77.3171/-9.9112
02410Capuli RuriAncash-77.3171/-9.9112
02410Toco CotoAncash-77.3171/-9.9112
02410Santa RosaAncash-77.3171/-9.9112
02410San JuanAncash-77.3171/-9.9112
02410Llama CanchaAncash-77.3081/-10.0047
02410Raquina PampaAncash-77.3171/-9.9112
02410PuruhuayAncash-77.3171/-9.9112
02405SipchocanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405SincunaAncash-77.4474/-9.7065
02405ConchucutaAncash-77.4474/-9.7065
02405AyacayanaAncash-77.4474/-9.7065
02405HuantarAncash-77.4474/-9.7065
02405TupucpampaAncash-77.2138/-9.8677
02405OcoshiAncash-77.4474/-9.7065
02405Muqui CutaAncash-77.4474/-9.7065
02403RecuayAncash-77.4563/-9.7221
02405RanraucroAncash-77.4474/-9.7065
02405ChallhuaAncash-77.4474/-9.7065
02405OcopampaAncash-77.4474/-9.7065
02405RaramayocAncash-77.4474/-9.7065
02405OcajircaAncash-77.4474/-9.7065
02405ComunAncash-77.4474/-9.7065
02405PacchusAncash-77.4474/-9.7065
02405CachipataAncash-77.4474/-9.7065
02405Ayacayana GrandeAncash-77.4474/-9.7065
02405ShillacanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405CashapucroAncash-77.4474/-9.7065
02405PatzucutaAncash-77.4474/-9.7065
02405HuallcayanAncash-77.4474/-9.7065
02405CashapataAncash-77.4474/-9.7065
02405PequiiAncash-77.4474/-9.7065
02405YanahuancaAncash-77.4474/-9.7065
02405HuachacAncash-77.4474/-9.7065
02405CashacanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405San Miguel de AchicAncash-77.4474/-9.7065
02405BellavistaAncash-77.4474/-9.7065
02405Puebl0 ViejoAncash-77.4474/-9.7065
02405CullunayocAncash-77.4474/-9.7065
02405Coto CanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405CotucanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405AconanAncash-77.4474/-9.7065
02405PatacanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405YanamitoAncash-77.4474/-9.7065
02405Yungay PampaAncash-77.4474/-9.7065
02405DiesmocanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405ShecllapataAncash-77.4474/-9.7065
02405NinakakaAncash-77.4474/-9.7065
02405Cebada CanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405PampacanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405QuiruncanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405HuacotoAncash-77.4474/-9.7065
02405AzulhuancaAncash-77.4474/-9.7065
02405HuancapampaAncash-77.4474/-9.7065
02405BalazoAncash-77.4474/-9.7065
02405ShacchicutaAncash-77.4474/-9.7065
02405Canray ChicoAncash-77.4474/-9.7065
02405PariapataAncash-77.4474/-9.7065
02405PortilloAncash-77.4474/-9.7065
02405CollahuasiAncash-77.4474/-9.7065
02405ChopihuasiAncash-77.4474/-9.7065
02405Marcara PampaAncash-77.4474/-9.7065
02405AntapurhuayAncash-77.4474/-9.7065
02405TrangaAncash-77.4474/-9.7065
02405IrpepampaAncash-77.4474/-9.7065
02405TomapuntoAncash-77.4474/-9.7065
02405CochacatacAncash-77.4474/-9.7065
02405MataraAncash-77.4474/-9.7065
02405Chuquina (Cantu)Ancash-77.4474/-9.7065
02405MesapataAncash-77.4474/-9.7065
02405HuayllacanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405AnaskakaAncash-77.4474/-9.7065
02405ChuntaAncash-77.4474/-9.7065
02405ChuyanhuriAncash-77.4474/-9.7065
02405JatoAncash-77.4474/-9.7065
02405MillocutaAncash-77.4474/-9.7065
02405TuctuAncash-77.4474/-9.7065
02405JircacanchaAncash-77.4474/-9.7065
02405JuchuquiAncash-77.4474/-9.7065
02405ChiriacAncash-77.4474/-9.7065
02405Tambo Rio NegroAncash-77.4474/-9.7065
02405TucuhuainAncash-77.4474/-9.7065
02405AmpecAncash-77.4474/-9.7065
02405SocopampaAncash-77.4474/-9.7065
02405AncocanchaAncash-77.4474/-9.7065
02258PacayhuranAncash-77.3437/-8.7023
02258YahuarpataAncash-77.3437/-8.7023
02258YamyanAncash-77.3437/-8.7023
02258TelarhuasiAncash-77.3437/-8.7023
02258GasparpampaAncash-77.3437/-8.7023
02258GantuAncash-77.3437/-8.7023
02258PilancoAncash-77.3437/-8.7023
02258PacchaAncash-77.3437/-8.7023
02258YanahututoAncash-77.3437/-8.7023
02258AuyuquilloAncash-77.3437/-8.7023
02258UzamazangaAncash-77.3437/-8.7023
02258MachaypuncoAncash-77.3437/-8.7023
02258ManzanaAncash-77.3437/-8.7023
02258ViñacAncash-77.3437/-8.7023
02258LlucyashAncash-77.3437/-8.7023
02258MaraypampaAncash-77.3437/-8.7023
02258MaraycuchoAncash-77.3437/-8.7023
02258PiscosAncash-77.3437/-8.7023
02258LlojllaAncash-77.3437/-8.7023
02258VinchoAncash-77.3437/-8.7023
02258YacupacayAncash-77.3437/-8.7023
02258IllauroAncash-77.3437/-8.7023
02258HuayllahuranAncash-77.3437/-8.7023
02258TaracuchoAncash-77.3437/-8.7023
02258JarahuranAncash-77.3437/-8.7023
02258CochatucojAncash-77.3437/-8.7023
02258QuillicsayAncash-77.3437/-8.7023
02258QuitaAncash-77.3437/-8.7023
02258AchacotoAncash-77.3437/-8.7023
02258HuarangayAncash-77.3437/-8.7023
02258NunumiaAncash-77.3437/-8.7023
02258CunyajAncash-77.3437/-8.7023
02258ColpaAncash-77.3437/-8.7023
02258CushuroAncash-77.3437/-8.7023
02258RayamaAncash-77.3437/-8.7023
02258QuinuabambaAncash-77.3667/-8.7333
02258JachapushcoAncash-77.3437/-8.7023
02258SaltoAncash-77.3437/-8.7023
02258Santa CruzAncash-77.3437/-8.7023
02258CajapancaAncash-77.3437/-8.7023
02258UpshancoAncash-77.3437/-8.7023
02258CunyacAncash-77.3437/-8.7023
02258OcachacraAncash-77.3437/-8.7023
02250HuacrachinAncash-77.3953/-8.6128
02250VizarragaAncash-77.3953/-8.6128
02250CachonaAncash-77.3953/-8.6128
02250YuragyacuAncash-77.3953/-8.6128
02250Rajraj (Huayojirca)Ancash-77.3953/-8.6128
02250OcoponAncash-77.3953/-8.6128
02250PilancoAncash-77.735/-9.5134
02250RajrajAncash-77.3953/-8.6128
02250JocosbambaAncash-77.3953/-8.6128
02250Huagipampa ( Rurapatac)Ancash-77.3953/-8.6128
02250CoilloAncash-77.3953/-8.6128
02254ParobambaAncash-77.4289/-8.6967
02250PimentelAncash-77.3953/-8.6128
02250Parobamba NuevoAncash-77.3953/-8.6128
02250Mallqueguero JircaAncash-77.3953/-8.6128
02250CajasAncash-77.3953/-8.6128
02250SegsebambaAncash-77.3953/-8.6128
02250Sauce PuquioAncash-77.3953/-8.6128
02250RayanAncash-77.3953/-8.6128
02250Huallga HuallgaAncash-77.3953/-8.6128
02250PaucaAncash-77.3953/-8.6128
02250CashapampaAncash-77.3953/-8.6128
02250CochaAncash-77.3953/-8.6128
02250CachipanpaAncash-77.3953/-8.6128
02250CuyoghuayllaAncash-77.3953/-8.6128
02250Tomarajraj (Tomajirca)Ancash-77.3953/-8.6128
02250ProgresoAncash-77.3953/-8.6128
02250CarcaAncash-77.3953/-8.6128
02250QuillajAncash-77.3953/-8.6128
02250ChuchoAncash-77.3953/-8.6128
02250YanacolpaAncash-77.3953/-8.6128
02250LimaAncash-77.3953/-8.6128
02250ErajircaAncash-77.3953/-8.6128
02250YanajircaAncash-77.3953/-8.6128
02250LaurelAncash-77.3953/-8.6128
02250PuyaupampaAncash-77.3953/-8.6128
02250CanchanAncash-77.3953/-8.6128
02250PrimaveraAncash-77.3953/-8.6128
02250GotoshAncash-77.3953/-8.6128
02250CuchoAncash-77.3953/-8.6128
022501 de MayoAncash-77.3953/-8.6128
02250CuzcaAncash-77.3953/-8.6128
02250TintiAncash-77.3953/-8.6128
02250CumparumiAncash-77.3953/-8.6128
02250QuishuarAncash-77.3953/-8.6128
02250PomobambaAncash-77.3953/-8.6128
02250PotreroAncash-77.3953/-8.6128
02250TayaAncash-77.3953/-8.6128
02250CarhuachunaAncash-77.3953/-8.6128
02250YahuarcochaAncash-77.3953/-8.6128
02250QuichuaAncash-77.3953/-8.6128
02250Fray MartinAncash-77.3953/-8.6128
02250HuayllaAncash-77.3953/-8.6128
02250ShuegueroAncash-77.3953/-8.6128
02250HuariAncash-77.3953/-8.6128
02250ShumpillanAncash-77.3953/-8.6128
02250CondorsengaAncash-77.3953/-8.6128
02250Huanchag HuagayAncash-77.3953/-8.6128
02250HuanchacoAncash-77.3953/-8.6128
02250MuchcayojAncash-77.3953/-8.6128
02250PampanuevaAncash-77.3953/-8.6128
02250VilgoAncash-77.3953/-8.6128
02250HuanchaylloAncash-77.3953/-8.6128
02250UtutubambaAncash-77.3953/-8.6128
02250Tuna RagraAncash-77.3953/-8.6128
02250PachachinAncash-77.3953/-8.6128
02250ChachayAncash-77.3953/-8.6128
02250AuyupampaAncash-77.3953/-8.6128
02250ChamparaAncash-77.3953/-8.6128
02250ChangaAncash-77.3953/-8.6128
02250HuarazAncash-77.3953/-8.6128
02250ChicoragaAncash-77.3953/-8.6128
02250AmazonasAncash-77.3953/-8.6128
02250CayanAncash-77.3953/-8.6128
02250Asiaj CochaAncash-77.3953/-8.6128
02250ChichuanAncash-77.3953/-8.6128
02250Huashllaj (Puquiobamba)Ancash-77.3953/-8.6128
02250HuasicañayAncash-77.3953/-8.6128
02250PampayacuAncash-77.3953/-8.6128
02250ShuypillayAncash-77.3953/-8.6128
02250MarañonAncash-77.3953/-8.6128
02250ChacpaAncash-77.3953/-8.6128
02250PararaAncash-77.3953/-8.6128
02250TurunaAncash-77.3953/-8.6128
02250TablonAncash-77.3953/-8.6128
02250MaraybambaAncash-77.3953/-8.6128
02295HuayllancochaAncash-77.4663/-8.8897
02295ChacarajraAncash-77.4663/-8.8897
02295GagawagiAncash-77.4663/-8.8897
02295AtapachcaAncash-77.4663/-8.8897
02295AllacllacoAncash-77.4663/-8.8897
02295OlivopampaAncash-77.4663/-8.8897
02295Dos de MayoAncash-77.4663/-8.8897
02295ColpaAncash-77.4663/-8.8897
02295RunabambaAncash-77.4663/-8.8897
02295AcobambaAncash-77.4663/-8.8897
02295IngenioAncash-77.4663/-8.8897
02295PutacaAncash-77.4663/-8.8897
02295YanayacuAncash-77.4663/-8.8897
02295YaqueriaAncash-77.4663/-8.8897
02295AtojshaycoAncash-77.4663/-8.8897
02295HuaychoAncash-77.4663/-8.8897
02295San PedroAncash-77.4663/-8.8897
02295PuncubambaAncash-77.4663/-8.8897
02295EscoriaAncash-77.4663/-8.8897
02295AshuajAncash-77.4663/-8.8897
02295Nunumia CanchaAncash-77.4663/-8.8897
02295HuayllanAncash-77.4167/-8.8667
02295CañapampaAncash-77.4663/-8.8897
02295JachaspampaAncash-77.4663/-8.8897
02295AmpaAncash-77.4663/-8.8897
02295AgotunajAncash-77.4663/-8.8897
02295AsyacyacoAncash-77.4663/-8.8897
02295TinyashAncash-77.4663/-8.8897
02295TsaguigueroAncash-77.4663/-8.8897
02295HuanchacbambaAncash-77.4663/-8.8897
02295CucupamarcaAncash-77.4663/-8.8897
02295ChicopampaAncash-77.4663/-8.8897
02295CebadillaAncash-77.4663/-8.8897
02295YurajyacuAncash-77.4663/-8.8897
02295ChaupisAncash-77.4663/-8.8897
02260TincuAncash-77.5065/-8.7904
02260Mudrapunta (Ranrajirca)Ancash-77.5065/-8.7904
02260HuaycocollpaAncash-77.5065/-8.7904
02260MellgaragAncash-77.5065/-8.7904
02260Mesa RumiAncash-77.5065/-8.7904
02260Rayan PucroAncash-77.5065/-8.7904
02260Medio AspinaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuasicañayAncash-77.5065/-8.7904
02260Yuraj YacuAncash-77.5065/-8.7904
02260Yegua CorralAncash-77.5065/-8.7904
02260Socsi AltoAncash-77.5065/-8.7904
02260Jato PampaAncash-77.5065/-8.7904
02260Jatun IraAncash-77.5065/-8.7904
02260Molino PampaAncash-77.5065/-8.7904
02260UchucmayoAncash-77.5065/-8.7904
02260ShiullaAncash-77.5065/-8.7904
02260Ojsha HircaAncash-77.5065/-8.7904
02260Shiulla AltoAncash-77.5065/-8.7904
02260JorconAncash-77.5065/-8.7904
02260Monte UshajAncash-77.5065/-8.7904
02260Escudero MinasAncash-77.5065/-8.7904
02260TincoAncash-77.5065/-8.7904
02260RayanjircaAncash-77.5065/-8.7904
02260CushuruAncash-77.5065/-8.7904
02260QuillacochaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuaychoAncash-77.5065/-8.7904
02260Rayo IAncash-77.5065/-8.7904
02260UllucpatacjAncash-77.5065/-8.7904
02260RupahuajiAncash-77.5065/-8.7904
02260Rayanpampa IAncash-77.5065/-8.7904
02260DanzanaAncash-77.5065/-8.7904
02260UcushcashaAncash-77.5065/-8.7904
02260JancacuchoAncash-77.5065/-8.7904
02260RayoAncash-77.5065/-8.7904
02260JancapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260Rayanpampa IiAncash-77.5065/-8.7904
02260RagraAncash-77.4353/-8.7203
02260RajrajpampaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuarijircaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuayanayAncash-77.5065/-8.7904
02260MesapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260GochayojAncash-77.5065/-8.7904
02260Rosa Pampa PutacaAncash-77.5065/-8.7904
02260JachunayocAncash-77.5065/-8.7904
02260YuncajAncash-77.5065/-8.7904
02260MishicochaAncash-77.5065/-8.7904
02260RanquishAncash-77.5065/-8.7904
02260Nuevo Progreso ParcoAncash-77.5065/-8.7904
02260QuircabambaAncash-77.5065/-8.7904
02260RutunaAncash-77.5065/-8.7904
02260JamanaAncash-77.5065/-8.7904
02260Rumi RumiAncash-77.5065/-8.7904
02260Llapsha VadoAncash-77.5065/-8.7904
02260LucmapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260PichacpampaAncash-77.685/-9.461
02260Sapash RagraAncash-77.5065/-8.7904
02260VentanaAncash-77.5065/-8.7904
02260Viuda PampaAncash-77.5065/-8.7904
02260Ventana IAncash-77.5065/-8.7904
02260SaquicochaAncash-77.5065/-8.7904
02260Sauce PucroAncash-77.5065/-8.7904
02260TarapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260MarcoAncash-77.5065/-8.7904
02260HuacapaquiAncash-77.5065/-8.7904
02260PisharajraAncash-77.5065/-8.7904
02260UtutupampaAncash-77.5065/-8.7904
02260Pampa CruzAncash-77.5065/-8.7904
02260Ichic San JuanAncash-77.5065/-8.7904
02260ViñauyaAncash-77.5065/-8.7904
02260Pingos PampaAncash-77.5065/-8.7904
02260LlullayacuAncash-77.5065/-8.7904
02260TashtaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuayopampaAncash-77.5065/-8.7904
02260Vista FloridaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuacrapuntaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuancabambaAncash-77.5065/-8.7904
02260Parasu PampaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuillcapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260TambillosAncash-77.5065/-8.7904
02260Mamantisir HirkaAncash-77.5065/-8.7904
02260TamboAncash-77.5065/-8.7904
02260PariagagaAncash-77.5065/-8.7904
02260Villa PampaAncash-77.5065/-8.7904
02260PararaAncash-77.685/-9.461
02260Tsogo RajraAncash-77.5065/-8.7904
02260Zoto PampaAncash-77.5065/-8.7904
02260TsintsancoAncash-77.5065/-8.7904
02260PaushaAncash-77.5065/-8.7904
02260PauchosAncash-77.5065/-8.7904
02260HuajipampaAncash-77.685/-9.461
02260PaucapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260MachcacolcaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuishcashAncash-77.5065/-8.7904
02260MarayjorgonaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuampocruzAncash-77.5065/-8.7904
02262PomabambaAncash-77.4667/-8.8333
02260PutajaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuayllaAncash-77.5065/-8.7904
02260TayapucroAncash-77.5065/-8.7904
02260TayapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260TorreAncash-77.5065/-8.7904
02260PumacuchoAncash-77.5065/-8.7904
02260YanacochaAncash-77.5065/-8.7904
02260Pumachucho AltoAncash-77.5065/-8.7904
02260Socsi BajoAncash-77.5065/-8.7904
02260Yanacolpa AltoAncash-77.5065/-8.7904
02260Toro CapanaAncash-77.5065/-8.7904
02260IngenioAncash-77.5065/-8.7904
02260UshnoAncash-77.5065/-8.7904
02260Putaca ChogoAncash-77.5065/-8.7904
02260San JuanAncash-77.5065/-8.7904
02260LaurelAncash-77.5065/-8.7904
02260Ushno ChogoAncash-77.5065/-8.7904
02260Huanuco JircaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuanucoAncash-77.5065/-8.7904
02260PutacaAncash-77.5065/-8.7904
02260IncaragaAncash-77.5065/-8.7904
02260SogotayaAncash-77.5065/-8.7904
02260TrancajircaAncash-77.5065/-8.7904
02260PotreroAncash-77.4353/-8.7203
02260YacupañahuinAncash-77.5065/-8.7904
02260PajashAncash-77.5065/-8.7904
02260UtutoAncash-77.5065/-8.7904
02260PortachueloAncash-77.5065/-8.7904
02260TauribambaAncash-77.5065/-8.7904
02260PajchaAncash-77.5065/-8.7904
02260HuayllapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260HampashAncash-77.5065/-8.7904
02260YacupashtajAncash-77.5065/-8.7904
02260Gueushaj IiAncash-77.5065/-8.7904
02260Gollo CuchoAncash-77.5065/-8.7904
02260SosotayaAncash-77.5065/-8.7904
02260TaulliAncash-77.5065/-8.7904
02260TayaAncash-77.5065/-8.7904
02260GuechgasAncash-77.5065/-8.7904
02260GuellgayAncash-77.5065/-8.7904
02260ShinguaAncash-77.5065/-8.7904
02260GueushajAncash-77.5065/-8.7904
02260HijaderoAncash-77.5065/-8.7904
02260BaulAncash-77.5065/-8.7904
02260AngascanchaAncash-77.5065/-8.7904
02260Colis PatajAncash-77.5065/-8.7904
02260ChacuapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260Cruz Pampa PutacaAncash-77.5065/-8.7904
02260BadoAncash-77.5065/-8.7904
02260ChiuanAncash-77.5065/-8.7904
02260Agua CristalinaAncash-77.5065/-8.7904
02260ChacuabambaAncash-77.5065/-8.7904
02260Añas Ragra (Añaspampa)Ancash-77.5065/-8.7904
02260CarhuacAncash-77.5065/-8.7904
02260Cashapampa PutacaAncash-77.5065/-8.7904
02260ChoquebambaAncash-77.5065/-8.7904
02260CañapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260AntibopampaAncash-77.5065/-8.7904
02260ComunpampaAncash-77.5065/-8.7904
02260BatanAncash-77.5065/-8.7904
02260CachcaAncash-77.5065/-8.7904
02260Andres Castillo (Ayajamanan)Ancash-77.5065/-8.7904
02260AtzapiAncash-77.5065/-8.7904
02260AlpamayoAncash-77.5065/-8.7904
02260Conchos IAncash-77.5065/-8.7904
02260Conchos IIAncash-77.5065/-8.7904
02260Conchos IIIAncash-77.5065/-8.7904
02260Cruz JircaAncash-77.5065/-8.7904
02260ChuyasAncash-77.5065/-8.7904
02260ColpapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260Cotocancha AltoAncash-77.5065/-8.7904
02260AmpojroAncash-77.5065/-8.7904
02260CarhuajAncash-77.5065/-8.7904
02260Ampojro BajoAncash-77.5065/-8.7904
02260AylahuayonAncash-77.5065/-8.7904
02260ConopapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260Buena VistaAncash-77.5065/-8.7904
02260Cotocancha BajoAncash-77.5065/-8.7904
02260ChogopampaAncash-77.5065/-8.7904
02260CollotaAncash-77.5065/-8.7904
02260Caja RumiAncash-77.5065/-8.7904
02260CuchicanchaAncash-77.5065/-8.7904
02260CachipampaAncash-77.5065/-8.7904
02260ChogoAncash-77.685/-9.461
02260ChamparaAncash-77.685/-9.461
02260CochapampaAncash-77.5065/-8.7904
02260Cardon PampaAncash-77.5065/-8.7904
02260ChacpaAncash-77.5065/-8.7904
02260CuchichacaAncash-77.5065/-8.7904
02845ShanillacAncash-78.0556/-8.4461
02845HualalayAncash-78.0556/-8.4461
02845PargasAncash-78.0556/-8.4461
02845AhuaAncash-78.0556/-8.4461
02845San VicenteAncash-78.0556/-8.4461
02845HucuchacaAncash-78.0556/-8.4461
02845ShangallAncash-78.0556/-8.4461
02845UshquesAncash-78.0556/-8.4461
02845QuilcaAncash-78.0556/-8.4461
02845ShiraguramAncash-78.0556/-8.4461
02845NaranjalAncash-78.0556/-8.4461
02845HuangayocAncash-78.0556/-8.4461
02845PacchaAncash-78.0556/-8.4461
02845San Juan de las ArenasAncash-78.0556/-8.4461
02845AnchapampaAncash-78.0556/-8.4461
02845ApipucAncash-78.0556/-8.4461
02845ConllataAncash-78.0556/-8.4461
02845PachachacaAncash-78.0556/-8.4461
02845JucubesAncash-78.0556/-8.4461
02845BelenAncash-78.0556/-8.4461
02845TapugonAncash-78.0556/-8.4461
02845CuchimacaAncash-78.0556/-8.4461
02845Cruz MacaAncash-78.0556/-8.4461
02845ConculayAncash-78.0556/-8.4461
02845AlaypampaAncash-78.0114/-8.4153
02845QuichuaAncash-78.0556/-8.4461
02845PorpucalaAncash-78.0556/-8.4461
02845LluqueAncash-78.0556/-8.4461
02845AsumachaAncash-78.0556/-8.4461
02845Piedra SelladaAncash-78.0556/-8.4461
02845MatibambaAncash-78.0556/-8.4461
02845MopotunaAncash-78.0556/-8.4461
02845TaucaAncash-78.05/-8.4833
02845SahuachucoAncash-78.0556/-8.4461
02845ChuquicaritaAncash-78.0556/-8.4461
02845CahuaAncash-78.0556/-8.4461
02845HuacomballAncash-78.0556/-8.4461
02845La GalgadaAncash-78.1516/-8.455
02845CapishalaAncash-78.0556/-8.4461
02845RemolinoAncash-78.0556/-8.4461
02845LlactabambaAncash-78.0556/-8.4461
02845ShuypampaAncash-78.0556/-8.4461
02845ChilcumAncash-78.0556/-8.4461
02845QuisuarvalleAncash-78.0556/-8.4461
02845PatiagoñaAncash-78.0556/-8.4461
02845CulloshgaAncash-78.0556/-8.4461
02845LacapampaAncash-78.0556/-8.4461
02845ChantingallayAncash-78.0556/-8.4461
02845PumaramAncash-78.0556/-8.4461
02845Mano PoderosaAncash-78.0556/-8.4461
02845HuayllapucAncash-78.0556/-8.4461
02845TinayocAncash-78.0556/-8.4461
02845ColgayungaAncash-78.0556/-8.4461
02845CombamacaAncash-78.0556/-8.4461
02845ParichugoAncash-78.0556/-8.4461
02845La BandaAncash-78.0556/-8.4461
02845LlagatunanAncash-78.0556/-8.4461
02845YanapampaAncash-78.0556/-8.4461
02845ShuipeAncash-78.0556/-8.4461
02825Kilometro 17Ancash-78.1384/-8.5685
02825CocabalAncash-78.1301/-8.4983
02825Santa RosaAncash-78.068/-8.5259
02825UlipeAncash-78.1384/-8.5685
02825MirafloresAncash-78.0478/-8.5303
02825El IngenioAncash-78.1384/-8.5685
02825HuacaAncash-78.1384/-8.5685
02825Collo Collo BajoAncash-78.1384/-8.5685
02825CahuacAncash-78.1384/-8.5685
02825El CastilloAncash-78.1384/-8.5685
02825QuirozAncash-78.1384/-8.5685
02825ChiminidaAncash-78.1384/-8.5685
02825Kilometro 15Ancash-78.1384/-8.5685
02825RemolinoAncash-78.1384/-8.5685
02825Kilometro 20Ancash-78.1384/-8.5685
02825QuilcaAncash-78.1384/-8.5685
02825CochucoAncash-78.1384/-8.5685
02825PuripucAncash-78.0894/-8.505
02825ChuquiquillanAncash-78.1203/-8.6644
02825MitobambaAncash-78.1384/-8.5685
02825CanivaraAncash-78.1384/-8.5685
02825AncosAncash-78.1043/-8.4894
02825CalpañiAncash-78.1384/-8.5685
02825Kilometro 14Ancash-78.1384/-8.5685
02825PorvenirAncash-78.0746/-8.5071
02865ChuganAncash-77.7988/-8.1385
02865LagunaAncash-77.7988/-8.1385
02865San PedroAncash-77.7988/-8.1385
02865TauripampaAncash-77.7988/-8.1385
02865MongonAncash-77.7988/-8.1385
02865CochaconchucosAncash-77.7988/-8.1385
02865QuichuasAncash-77.7988/-8.1385
02865PachachacaAncash-77.7988/-8.1385
02865QuepinaAncash-77.7988/-8.1385
02865ChugurpampaAncash-77.7988/-8.1385
02865Los HigosAncash-77.7988/-8.1385
02865PushasAncash-77.7988/-8.1385
02865MollebambitaAncash-77.7167/-8.0833
02865ConzuzoAncash-77.7988/-8.1385
02865Tilaco GrandeAncash-77.7988/-8.1385
02865PuyalliAncash-77.7988/-8.1385
02865ShañuqueAncash-77.7988/-8.1385
02865MuybungoAncash-77.7988/-8.1385
02865Quebrada BlancaAncash-77.7988/-8.1385
02865La CalAncash-77.7988/-8.1385
02865La BandaAncash-77.7988/-8.1385
02865LlaturpataAncash-77.7988/-8.1385
02865TilacoAncash-77.7988/-8.1385
02865Chorro OscuroAncash-77.7988/-8.1385
02865PujabalAncash-77.7988/-8.1385
02865JorrococheAncash-77.7988/-8.1385
02865RinconadaAncash-77.7988/-8.1385
02865JongosAncash-77.7988/-8.1385
02865HuambavalleAncash-77.7988/-8.1385
02865RayanpampaAncash-77.7988/-8.1385
02865NauchavanaAncash-77.7988/-8.1385
02865JaujayanAncash-77.7988/-8.1385
02865QuezgaAncash-77.7988/-8.1385
02865HuaccharaAncash-77.7988/-8.1385
02865Sauce NuevoAncash-77.7988/-8.1385
02865Monte VerdeAncash-77.7988/-8.1385
02865RomeroAncash-77.7988/-8.1385
02865SauceAncash-77.7988/-8.1385
02865FraguaAncash-77.7988/-8.1385
02865Laguna BlancaAncash-77.7988/-8.1385
02865CusurcocheAncash-77.7988/-8.1385
02865El ChorroAncash-77.7988/-8.1385
02865CunchirAncash-77.7988/-8.1385
02865HuauritaAncash-77.7988/-8.1385
02865El AltoAncash-77.7988/-8.1385
02865VaqueriaAncash-77.7988/-8.1385
02865QuisuarAncash-77.7988/-8.1385
02865YucanraAncash-77.7988/-8.1385
02865Piedras OquisAncash-77.7988/-8.1385
02865CasgaAncash-77.7988/-8.1385
02866PampasAncash-77.9/-8.2
02865DerrumbosAncash-77.7988/-8.1385
02865ParagonAncash-77.7988/-8.1385
02865MagistralAncash-77.7988/-8.1385
02865ChiñuanAncash-77.7988/-8.1385
02865Vado de JongosAncash-77.7988/-8.1385
02865Chip ChipAncash-77.7988/-8.1385
02865UchupampaAncash-77.6672/-8.0744
02865Pampa el CondorAncash-77.7988/-8.1385
02865PorvenirAncash-77.7988/-8.1385
02865MarcopataAncash-77.7988/-8.1385
02865Palo DerechoAncash-77.7988/-8.1385
02865CachagonAncash-77.7988/-8.1385
02865ChinchangoAncash-77.7988/-8.1385
02865CerripeAncash-77.7988/-8.1385
02865HuauraAncash-77.7988/-8.1385
02865El MiradorAncash-77.7988/-8.1385
02865El EscalonAncash-77.7988/-8.1385
02865PelagatosAncash-77.7988/-8.1385
02835UchutantaAncash-78.0049/-8.2634
02835HuaquinoAncash-78.0049/-8.2634
02835CachamacaAncash-78.0049/-8.2634
02835CasmapaidaAncash-78.0049/-8.2634
02835Nuevo LlaymuchaAncash-78.0049/-8.2634
02835ShugulAncash-78.0049/-8.2634
02835AcogoñeAncash-78.0049/-8.2634
02835ColgasacapeAncash-78.0049/-8.2634
02835LlangarAncash-78.0049/-8.2634
02835LlaymuchaAncash-78.0049/-8.2634
02835Campo NuevoAncash-78.0049/-8.2634
02835PirguimacaAncash-78.0049/-8.2634
02835ShulgomoAncash-78.0049/-8.2634
02835LlauganrraAncash-78.0049/-8.2634
02835CulculbambaAncash-78.0049/-8.2634
02835LlaturbarateAncash-78.0049/-8.2634
02835HualangoAncash-78.0049/-8.2634
02835UchucañeAncash-78.0049/-8.2634
02835ShiracvalleAncash-78.0049/-8.2634
02835CacallamaAncash-78.0049/-8.2634
02835Cruz de Molle (Potrero)Ancash-78.0049/-8.2634
02835HuaquillactaAncash-78.0049/-8.2634
02835Cashavalle AltoAncash-78.0049/-8.2634
02835LanlabambaAncash-78.0049/-8.2634
02835PillillanAncash-78.0049/-8.2634
02835SalayoqueAncash-78.0049/-8.2634
02835ShunshayapeAncash-78.0049/-8.2634
02835ShucuanAncash-78.0049/-8.2634
02835HuabungoAncash-78.0049/-8.2634
02835ChaquiAncash-78.0049/-8.2634
02835UñumacaAncash-78.0049/-8.2634
02835PaucamaAncash-78.0049/-8.2634
02835CunchupeAncash-78.0049/-8.2634
02835La TomaAncash-78.0049/-8.2634
02835AgallanAncash-78.0049/-8.2634
02835HuachacaAncash-78.0049/-8.2634
02835UmacanrraAncash-78.0049/-8.2634
02835MatibambaAncash-78.0049/-8.2634
02835ChucacallaqueAncash-78.0049/-8.2634
02835HuaychuculloAncash-78.0049/-8.2634
02835PashtacaAncash-78.0049/-8.2634
02835ChucanaAncash-78.0049/-8.2634
02835PillcaypambaAncash-78.0049/-8.2634
02835San CristobalAncash-78.0049/-8.2634
02835HuacollanaAncash-78.0049/-8.2634
02835MayburAncash-78.0049/-8.2634
02835LaclanvalleAncash-78.0049/-8.2634
02835HuachaulloAncash-78.0049/-8.2634
02835CaquishinAncash-78.0049/-8.2634
02835Diez de AbrilAncash-78.0049/-8.2634
02835ParanyameAncash-78.0049/-8.2634
02835Pampa NegraAncash-78.0049/-8.2634
02835CallangaAncash-78.0049/-8.2634
02835CoordovaAncash-78.0049/-8.2634
02835ArapambaAncash-78.0049/-8.2634
02835Vista FloridaAncash-78.0049/-8.2634
02835El AltoAncash-78.0049/-8.2634
02835PishgoAncash-78.0049/-8.2634
02835ShaumacaAncash-78.0049/-8.2634
02835QuillinAncash-78.0049/-8.2634
02835CayllacaraAncash-78.0049/-8.2634
02835LlungurpambaAncash-78.0049/-8.2634
02835ShindolAncash-78.0049/-8.2634
02835HuamanyacaAncash-78.0049/-8.2634
02835TablachacaAncash-78.0049/-8.2634
02835CallacuayAncash-78.0049/-8.2634
02835PacchaAncash-78.0049/-8.2634
02835Santo DomingoAncash-78.0049/-8.2634
02835QuerdaAncash-78.0049/-8.2634
02835ParasiveAncash-78.0049/-8.2634
02835TucuaAncash-78.0049/-8.2634
02835CochicoldaAncash-78.0049/-8.2634
02835CochapambaAncash-78.0049/-8.2634
02835PallascaAncash-78.0167/-8.25
02835PambahuaAncash-78.0049/-8.2634
02835CuymalcaAncash-78.0049/-8.2634
02835Santa Rosa (La Comunida)Ancash-78.0049/-8.2634
02835LucumavalleAncash-78.0049/-8.2634
02835CochicallpaAncash-78.0049/-8.2634
02835AndavalleAncash-78.0049/-8.2634
02835CruzmacaAncash-78.0049/-8.2634
02835ChalacumalcaAncash-78.0049/-8.2634
02835SacaycachaAncash-78.0049/-8.2634
02835TambambaAncash-78.0049/-8.2634
02840TollmicocAncash-78.0303/-8.5156
02840ChuquiqueAncash-78.0303/-8.5156
02840AguayhuaAncash-78.0303/-8.5156
02840La RinconadaAncash-78.0303/-8.5156
02840CollocoguaAncash-78.0303/-8.5156
02840CotocotoAncash-78.0303/-8.5156
02840LimaytunanAncash-78.0303/-8.5156
02840BuenavistaAncash-78.0303/-8.5156
02840AzapichacaAncash-78.0303/-8.5156
02840MosunsacapAncash-78.0303/-8.5156
02840LlapoAncash-78.0396/-8.5113
02840AllaucaAncash-78.0303/-8.5156
02870La PeraAncash-77.9055/-8.2658
02870La PampaAncash-77.9055/-8.2658
02870AdamalcaAncash-77.9055/-8.2658
02870Pampa GrandeAncash-77.9055/-8.2658
02870CandoAncash-77.9055/-8.2658
02870Chupungo BajoAncash-77.9055/-8.2658
02870Pampa ChicaAncash-77.9055/-8.2658
02870ShullugayAncash-77.9055/-8.2658
02870QuichuaAncash-77.9055/-8.2658
02870MancharapeAncash-77.9055/-8.2658
02870HuaquicanchaAncash-77.9055/-8.2658
02870LacabambaAncash-77.9/-8.2667
02870HuariragaAncash-77.9055/-8.2658
02870QuichuaycochaAncash-77.9055/-8.2658
02870ChoraAncash-77.9055/-8.2658
02870PurpuroAncash-77.9055/-8.2658
02870LagunaAncash-77.9055/-8.2658
02870CuyroshAncash-77.9055/-8.2658
02870ShallapomasAncash-77.9055/-8.2658
02870HuripeAncash-77.9055/-8.2658
02870ChacpataAncash-77.9055/-8.2658
02870ShitamacaAncash-77.9055/-8.2658
02870LlambamarcaAncash-77.9055/-8.2658
02870CabiñaAncash-77.9055/-8.2658
02870PacchaAncash-77.9055/-8.2658
02870QuidaAncash-77.9055/-8.2658
02870RinconadaAncash-77.9055/-8.2658
02870CombacayanAncash-77.9055/-8.2658
02855UshulloAncash-77.9456/-8.3346
02855ChuraconAncash-77.9456/-8.3346
02855PaulliconAncash-77.9456/-8.3346
02855SacacheAncash-77.9456/-8.3346
02855OgapampaAncash-77.9456/-8.3346
02855PayumashAncash-77.9456/-8.3346
02855CarravalleAncash-77.9456/-8.3346
02855HuarasacapeAncash-77.9456/-8.3346
02855La CapillaAncash-77.9456/-8.3346
02855PisgusapeAncash-77.9456/-8.3346
02855HurusacapeAncash-77.9456/-8.3346
02855UrmacaAncash-77.9456/-8.3346
02855Playa de PascanaAncash-77.9456/-8.3346
02855CaraczacapeAncash-77.9456/-8.3346
02855UmbaqueAncash-77.9456/-8.3346
02855KinuacayAncash-77.9456/-8.3346
02855PuracochaAncash-77.9456/-8.3346
02855TucupinaAncash-77.9456/-8.3346
02855UncashAncash-77.9456/-8.3346
02855Tierra NegroAncash-77.9456/-8.3346
02855La LagunaAncash-77.9456/-8.3346
02855CuchupaycoAncash-77.9456/-8.3346
02855OcuballAncash-77.9456/-8.3346
02855ChallapuquioAncash-77.9456/-8.3346
02855Puca (Huaccha)Ancash-77.9456/-8.3346
02855HuacsavalleAncash-77.9456/-8.3346
02855La PampaAncash-77.9456/-8.3346
02855HuandovalAncash-77.9833/-8.3333
02855PucalaAncash-77.9456/-8.3346
02855Tres AcequiasAncash-77.9456/-8.3346
02855ChusgonAncash-77.9456/-8.3346
02855HuacchaAncash-77.9456/-8.3346
02855CachallucroAncash-77.9456/-8.3346
02855PuquiogoñeAncash-77.9456/-8.3346
02855Agua ColpaAncash-77.9456/-8.3346
02855Cuy GumaygashAncash-77.9456/-8.3346
02855CañumacaAncash-77.9456/-8.3346
02855ReamballeAncash-77.9456/-8.3346
02855CanduvalleAncash-77.9456/-8.3346
02855QuichicamacaAncash-77.9456/-8.3346
02855CanipambaAncash-77.9456/-8.3346
02855TauribaraAncash-77.9456/-8.3346
02855ShucumacaAncash-77.9456/-8.3346
02855CalaballeAncash-77.9456/-8.3346
02855NinabambaAncash-78.0263/-8.3229
02855MuchicayocAncash-77.9456/-8.3346
02855CuchiquillanAncash-77.9456/-8.3346
02855CuchumacaAncash-77.9456/-8.3346
02855CualutoAncash-77.9456/-8.3346
02855El Sauco o HualpacanrraAncash-77.9456/-8.3346
02855ShitaballAncash-77.9456/-8.3346
02855CallimacaAncash-77.9456/-8.3346
02855ChaucharaAncash-77.9456/-8.3346
02855SinsicapeAncash-77.9456/-8.3346
02855ChichirvalleAncash-77.9456/-8.3346
02855ChiquidaAncash-77.9456/-8.3346
02855MatalaAncash-77.9456/-8.3346
02860ShuvaAncash-77.9924/-8.3028
02860ShimpambaAncash-77.9924/-8.3028
02860CunrruguranAncash-77.9924/-8.3028
02860IshnanAncash-77.9924/-8.3028
02860Agallan AltoAncash-77.9924/-8.3028
02860InacoAncash-77.9924/-8.3028
02860ChaquiAncash-77.9924/-8.3028
02860HuacaschuqueAncash-78/-8.3
02860HuaychuAncash-77.9924/-8.3028
02860CashapaldaAncash-77.9924/-8.3028
02860Alto las ReynasAncash-77.9924/-8.3028
02860PuchuvalleAncash-77.9924/-8.3028
02860ShangalorgoAncash-77.9924/-8.3028
02860HuarulloAncash-77.9924/-8.3028
02875El TelarAncash-77.7307/-8.2581
02875PagrapampaAncash-77.7307/-8.2581
02875El RosarioAncash-77.7307/-8.2581
02875LlamacochaAncash-77.7307/-8.2581
02875Progreso TandarAncash-77.7307/-8.2581
02875CollisAncash-77.7307/-8.2581
02875ChuscuchoAncash-77.7307/-8.2581
02875ToldobambaAncash-77.7307/-8.2581
02875LlamaraAncash-77.7307/-8.2581
02875ManzanaAncash-77.7307/-8.2581
02875Mayas ViejoAncash-77.7307/-8.2581
02875QuirubambitaAncash-77.7307/-8.2581
02875CushcamacaAncash-77.7307/-8.2581
02875QuirubambaAncash-77.7307/-8.2581
02875La ColpaAncash-77.7307/-8.2581
02875PariacochaAncash-77.7307/-8.2581
02875MaraypampaAncash-77.7307/-8.2581
02875SarsaAncash-77.7307/-8.2581
02875CitabambitaAncash-77.7307/-8.2581
02875Santa Rosa de HuashlaAncash-77.7307/-8.2581
02875Santa AnaAncash-77.7307/-8.2581
02875MayasAncash-77.6667/-8.2833
02875San FelipeAncash-77.7307/-8.2581
02875Santa RosaAncash-77.7307/-8.2581
02875Monte SinaiAncash-77.7307/-8.2581
02875HuagorAncash-77.7307/-8.2581
02875CalamacaAncash-77.7307/-8.2581
02875ChaupiAncash-77.7307/-8.2581
02875VaqueriaAncash-77.7307/-8.2581
02875HuamanuraAncash-77.7307/-8.2581
02875MuchugranAncash-77.7307/-8.2581
02875PilancoAncash-77.7307/-8.2581
02875CallampampaAncash-77.7307/-8.2581
02875QuisuarAncash-77.7307/-8.2581
02875Cruz PampaAncash-77.7307/-8.2581
02875CargachiAncash-77.7307/-8.2581
02875HuarayracraAncash-77.7307/-8.2581
02875WicochitaAncash-77.7307/-8.2581
02875PachachacaAncash-77.7307/-8.2581
02875Loma GrandeAncash-77.7307/-8.2581
02875ManthashAncash-77.7307/-8.2581
02875ChilcaAncash-77.7307/-8.2581
02875ChalanAncash-77.6667/-8.1833
02875CallipampaAncash-77.7307/-8.2581
02875Monte GrandeAncash-77.7307/-8.2581
02875Corral RedondoAncash-77.7307/-8.2581
02875HuicochaAncash-77.7307/-8.2581
02875DesembocaderoAncash-77.7307/-8.2581
02875Uchu CumbalAncash-77.7307/-8.2581
02875La VaqueriaAncash-77.7307/-8.2581
02875CollparacraAncash-77.7307/-8.2581
02875UtutoAncash-77.7307/-8.2581
02875San MateoAncash-77.7307/-8.2581
02875LijaderoAncash-77.7307/-8.2581
02875BandurriaAncash-77.7307/-8.2581
02875LimonAncash-77.7307/-8.2581
02875PuquieraAncash-77.7307/-8.2581
02875CayarengaAncash-77.7307/-8.2581
02875TumabambaAncash-77.7307/-8.2581
02875El AltoAncash-77.7307/-8.2581
02875AlaguayAncash-77.7307/-8.2581
02875LabrascochaAncash-77.7307/-8.2581
02875San JoseAncash-77.7307/-8.2581
02875RelojAncash-77.7307/-8.2581
02875CumbalAncash-77.7307/-8.2581
02875YanabambaAncash-77.7307/-8.2581
02875Las EspinasAncash-77.7307/-8.2581
02875Majada VerdeAncash-77.7307/-8.2581
02876ConchucosAncash-77.85/-8.2667
02875SulchirAncash-77.7307/-8.2581
02875MagistralAncash-77.7307/-8.2581
02875UchicaAncash-77.7307/-8.2581
02875San Jose NuevoAncash-77.7307/-8.2581
02875Laguna BlancoAncash-77.7307/-8.2581
02875PirucanchaAncash-77.7307/-8.2581
02875RayampampaAncash-77.7307/-8.2581
02875AcapampaAncash-77.7307/-8.2581
02875Alizo PampaAncash-77.7307/-8.2581
02875HuajaAncash-77.7307/-8.2581
02875PutagaAncash-77.7307/-8.2581
02875AcrahaAncash-77.7307/-8.2581
02875El MolinoAncash-77.7307/-8.2581
02875El PichigayAncash-77.7307/-8.2581
02875Cerro NegroAncash-77.7307/-8.2581
02875GollogmarcaAncash-77.7307/-8.2581
02875ShuytucochaAncash-77.7307/-8.2581
02875QuirobambaAncash-77.7307/-8.2581
02875La EsperanzaAncash-77.7307/-8.2581
02875TauliAncash-77.7858/-9.1518
02875ContaderaAncash-77.7307/-8.2581
02875Muyo GrandeAncash-77.7307/-8.2581
02875HuataulloAncash-77.6167/-8.2
02875Buena VistaAncash-77.7307/-8.2581
02875San NicolasAncash-77.7307/-8.2581
02875Pampa GrandeAncash-77.7307/-8.2581
02875CedrosAncash-77.7307/-8.2581
02875ShundorAncash-77.7307/-8.2581
02875PantuyAncash-77.7307/-8.2581
02875IngenioAncash-77.7307/-8.2581
02875El CorralAncash-77.7307/-8.2581
02875MarrerosAncash-77.7307/-8.2581
02875ChalluacochaAncash-77.7307/-8.2581
02830CaynubambaAncash-78.07/-8.3427
02830HuayubambaAncash-78.07/-8.3427
02830ChilavaraAncash-78.07/-8.3427
02830PacchamacaAncash-78.07/-8.3427
02830FerrerAncash-78.07/-8.3427
02830ChaupeAncash-78.07/-8.3427
02830TomaringaAncash-78.07/-8.3427
02830SagasacapeAncash-78.07/-8.3427
02830IchaguidaAncash-78.07/-8.3427
02830QuirushpinaAncash-78.07/-8.3427
02830CurhuamboAncash-78.07/-8.3427
02830HuamacaAncash-78.07/-8.3427
02830IncencioAncash-78.07/-8.3427
02830BolognesiAncash-78.0667/-8.35
02830SacaycachaAncash-78.07/-8.3427
02830CapuliAncash-78.07/-8.3427
02830Barrio ObreroAncash-78.07/-8.3427
02830La LomaAncash-78.07/-8.3427
02830AgamacaAncash-78.07/-8.3427
02830NinabambaAncash-78.07/-8.3427
02830UñubambaAncash-78.07/-8.3427
02830CachubambaAncash-78.07/-8.3427
02830NaranjalAncash-78.07/-8.3427
02830SeminarioAncash-78.07/-8.3427
02830HuaclayocAncash-78.07/-8.3427
02850LlactabambaAncash-77.9593/-8.4039
02850San PedroAncash-77.9593/-8.4039
02850HuacollanaAncash-77.9593/-8.4039
02850ConllataAncash-77.9593/-8.4039
02850Manantial AmarilloAncash-77.9593/-8.4039
02850HuacachiqueAncash-77.9593/-8.4039
02850CaynumacaAncash-77.9593/-8.4039
02850HuacalmalcaAncash-77.9593/-8.4039
02850PinihuamboAncash-77.9593/-8.4039
02850HuascuvalleAncash-77.9593/-8.4039
02850IllicuaAncash-77.9593/-8.4039
02850CayenAncash-77.9593/-8.4039
02850La CuevaAncash-77.9593/-8.4039
02850CajapayAncash-77.9593/-8.4039
02850AñilpambaAncash-77.9593/-8.4039
02850La FloridaAncash-77.9593/-8.4039
02850HuauqueAncash-77.9593/-8.4039
02850QuirillocAncash-77.9593/-8.4039
02850El QuinualAncash-77.9593/-8.4039
02850El MolinoAncash-77.9593/-8.4039
02850HuayuvaraAncash-77.9593/-8.4039
02850LucumapampaAncash-77.9593/-8.4039
02850AracaboAncash-77.9593/-8.4039
02850El IngenioAncash-77.9593/-8.4039
02850CoyopampaAncash-77.9593/-8.4039
02850AijaAncash-77.9593/-8.4039
02850TalquiAncash-77.9593/-8.4039
02850PungusacapeAncash-77.9593/-8.4039
02850La PlantaAncash-77.9593/-8.4039
02850ParalacraAncash-77.9593/-8.4039
02850ChunapampaAncash-77.9593/-8.4039
02850ChugallamacaAncash-77.9593/-8.4039
02850Las PanisarasAncash-77.9593/-8.4039
02850SugarAncash-77.9593/-8.4039
02850Las MajadasAncash-77.9593/-8.4039
02850AlaypampitaAncash-77.9593/-8.4039
02850PushaguidaAncash-77.9593/-8.4039
02850HuangayoqueAncash-77.9593/-8.4039
02850ChichirvalleAncash-77.9593/-8.4039
02850LachucoAncash-77.9593/-8.4039
02850Las LajasAncash-77.9593/-8.4039
02850LachucubaraAncash-77.9593/-8.4039
02850CashamacaAncash-77.9593/-8.4039
02850ShullgomoAncash-77.9593/-8.4039
02850ChucumacaAncash-77.9593/-8.4039
02850RespondonAncash-77.9593/-8.4039
02850AllgumacaAncash-77.9593/-8.4039
02850PocshaAncash-77.9593/-8.4039
02850San MartinAncash-77.9593/-8.4039
02850UchuguyanAncash-77.9593/-8.4039
02850CabanaAncash-78.0333/-8.4
02850AliacoAncash-77.9593/-8.4039
02850UtucoAncash-77.9593/-8.4039
02850ShingaAncash-77.9593/-8.4039
02850AiramacaAncash-77.9593/-8.4039
02850ChichacalleAncash-77.9593/-8.4039
02850PuchumalcaAncash-77.9593/-8.4039
02850AdamacaAncash-77.9593/-8.4039
02850MaculgucheAncash-77.9593/-8.4039
02850PituirAncash-77.9593/-8.4039
02850CaruvallAncash-77.9593/-8.4039
02850ParacochaAncash-77.9593/-8.4039
02850SuruaraAncash-77.9593/-8.4039
02850QuichanrraAncash-77.9593/-8.4039
02850Siete MundosAncash-77.9593/-8.4039
02850RangraAncash-77.9593/-8.4039
02850ShañuqueAncash-77.9593/-8.4039
02850Santo ToribioAncash-77.9593/-8.4039
02850Tres AcequiasAncash-77.9593/-8.4039
02850ShitavalleAncash-77.9593/-8.4039
02850PuchuvalleAncash-77.9593/-8.4039
02850ComunAncash-77.9593/-8.4039
02850PashasAncash-77.9593/-8.4039
02850ShambagolAncash-77.9593/-8.4039
02850CabracashasAncash-77.9593/-8.4039
02850UruchanAncash-77.9593/-8.4039
02850Santa RosaAncash-77.9593/-8.4039
02850PatashvalleAncash-77.9593/-8.4039
02850CombeAncash-77.9593/-8.4039
02850BatiacochaAncash-77.9593/-8.4039
02850PichungonAncash-77.9593/-8.4039
02850HuamboAncash-77.9593/-8.4039
02850HuacumayAncash-77.9593/-8.4039
02850PashulAncash-77.9593/-8.4039
02850MayluqueAncash-77.9593/-8.4039
02850CarcamayAncash-77.9593/-8.4039
02850UgabuAncash-77.9593/-8.4039
02850PativalAncash-77.9593/-8.4039
02850SirapambaAncash-77.9593/-8.4039
02850OscopuquioAncash-77.9593/-8.4039
02850TogopeAncash-77.9593/-8.4039
02850CocchovalleAncash-77.9593/-8.4039
02850ShacuvalleAncash-77.9593/-8.4039
02850CuruñuayAncash-77.9593/-8.4039
02850HualangaAncash-77.9593/-8.4039
02465HuaniaAncash-77.3587/-10.4402
02465CutacallancayocAncash-77.3587/-10.4402
02465RumoAncash-77.3587/-10.4402
02465HuayllacochaAncash-77.3587/-10.4402
02465HuichcaAncash-77.3587/-10.4402
02465FloridaAncash-77.3587/-10.4402
02465ChecchiAncash-77.3587/-10.4402
02465LlipaAncash-77.3587/-10.4402
02465HuamaAncash-77.3587/-10.4402
02465Mira Quien VieneAncash-77.3587/-10.4402
02465Santiago de ChilcasAncash-77.3659/-10.4386
02465ChanyaAncash-77.3587/-10.4402
02465AnashuayinAncash-77.3587/-10.4402
02465CaupitanaAncash-77.3587/-10.4402
02465CaushanAncash-77.3587/-10.4402
02465HuijayAncash-77.3587/-10.4402
02465UjunAncash-77.3656/-10.4713
02465La MercedAncash-77.392/-10.461
02465Tambo BlancoAncash-77.3904/-10.4541
02465El DoradoAncash-77.3587/-10.4402
02465RucuyAncash-77.3587/-10.4402
02465San FernandoAncash-77.3587/-10.4402
02465ShacoAncash-77.3587/-10.4402
02465CorpallananAncash-77.3587/-10.4402
02465Pampa LagunaAncash-77.3587/-10.4402
02465WillajAncash-77.3587/-10.4402
02465ManchanAncash-77.3587/-10.4402
02465UñummiacotoAncash-77.3587/-10.4402
02465LucmayogAncash-77.3587/-10.4402
02465CochapampaAncash-77.3587/-10.4402
02465RinconadaAncash-77.3587/-10.4402
02465ConjapaAncash-77.3587/-10.4402
02465HuayalpunaAncash-77.3587/-10.4402
02465RacchaAncash-77.3587/-10.4402
02520Tierra BlancaAncash-77.5705/-10.476
02520Cerro BlancoAncash-77.5705/-10.476
02520ChavarraAncash-77.5705/-10.476
02520VillamarcaAncash-77.5705/-10.476
02520ChoqueAncash-77.4895/-10.4251
02520HuantarAncash-77.4878/-10.3927
02520HuaranguyocAncash-77.5705/-10.476
02520CuchirrumiAncash-77.5705/-10.476
02520Aysha GrandeAncash-77.5705/-10.476
02520Lucmacuta ChicoAncash-77.5705/-10.476
02520Castilla PampaAncash-77.5705/-10.476
02520Lucmacuta GrandeAncash-77.5705/-10.476
02520Churlin AltoAncash-77.5705/-10.476
02520CochupoAncash-77.5705/-10.476
02520PumahuainAncash-77.5705/-10.476
02520Pueblo ViejoAncash-77.5705/-10.476
02520Pacay HuachanoAncash-77.5705/-10.476
02520TapashAncash-77.5705/-10.476
02520ErezaAncash-77.4881/-10.4065
02520PacayalAncash-77.7336/-10.5497
02520JulquillasAncash-77.7273/-10.5341
02520AcushaAncash-77.4859/-10.4085
02520AzarmeAncash-77.5705/-10.476
02520Copa CotoAncash-77.5705/-10.476
02520CalaveraAncash-77.5705/-10.476
02520TunanAncash-77.5705/-10.476
02520MollecitoAncash-77.5705/-10.476
02520MembrilloAncash-77.5705/-10.476
02520CopaAncash-77.4874/-10.3718
02520HuancayojAncash-77.5705/-10.476
02520CopavilcaAncash-77.5333/-10.4333
02520PampahuachanaAncash-77.5705/-10.476
02520CapusaAncash-77.4869/-10.3866
02520HuacapampaAncash-77.4941/-10.4286
02520ChihuainAncash-77.5705/-10.476
02520CanchacallaAncash-77.5705/-10.476
02520PicuAncash-77.5705/-10.476
02520CoriocAncash-77.4822/-10.3812
02520Cancancho (Shambracoto)Ancash-77.5705/-10.476
02520Yauri PampaAncash-77.5705/-10.476
02520AucaicoAncash-77.6983/-10.5158
02520CanchanAncash-77.5705/-10.476
02520CulcullinAncash-77.5705/-10.476
02520MariahuachaAncash-77.5705/-10.476
02520TupinAncash-77.4747/-10.3579
02520TrancaAncash-77.5705/-10.476
02520CoycoyAncash-77.5705/-10.476
02520Aysha ChicaAncash-77.5705/-10.476
02520Casa ViejaAncash-77.5071/-10.4269
02520QuehuinAncash-77.5705/-10.476
02520AshaucotoAncash-77.5705/-10.476
02520QuenapanAncash-77.5705/-10.476
02450CojeAncash-77.2284/-10.4157
02450PircasAncash-77.2002/-10.4152
02450HuasparAncash-77.2284/-10.4157
02450HuanriAncash-77.1971/-10.4365
02450CascoraAncash-77.2381/-10.4007
02450MareñocAncash-77.2284/-10.4157
02450UshpacotoAncash-77.1992/-10.4224
02450PutiojAncash-77.2284/-10.4157
02450PumahuainAncash-77.2284/-10.4157
02450CorimantaAncash-77.2437/-10.4092
02450Rajan ViejoAncash-77.2284/-10.4157
02450Antar BajoAncash-77.2284/-10.4157
02450Tambo RealAncash-77.2284/-10.4157
02450Rajan NuevoAncash-77.2284/-10.4157
02450RajanAncash-77.2191/-10.3869
02450Antar AltoAncash-77.2284/-10.4157
02450LlaquianAncash-77.2284/-10.4157
02455AshmaAncash-77.2144/-10.3791
02455PajaAncash-77.2144/-10.3791
02455CumupateAncash-77.2144/-10.3791
02455YanacochaAncash-77.2144/-10.3791
02455PillpicalleAncash-77.2144/-10.3791
02455MinashAncash-77.2144/-10.3791
02455San Bartolome ConchocAncash-77.2144/-10.3791
02455QuenualAncash-77.2144/-10.3791
02455LlipaAncash-77.2058/-10.382
02455Llipa ViejoAncash-77.2144/-10.3791
02455HuanquiAncash-77.2144/-10.3791
02455HuishcashcorralAncash-77.2144/-10.3791
02455PishaypajAncash-77.2144/-10.3791
02455PuchiAncash-77.2144/-10.3791
02455Mina LlipaAncash-77.2144/-10.3791
02455MayushAncash-77.2144/-10.3791
02455Morro (Pisopate)Ancash-77.2144/-10.3791
02455UcucorralAncash-77.2144/-10.3791
02530ChinchipuquioAncash-77.4241/-10.3194
02530Canto de MiramarAncash-77.4241/-10.3194
02530UlchupuquioAncash-77.4241/-10.3194
02530AntantaAncash-77.4241/-10.3194
02530MaravillasAncash-77.4241/-10.3194
02530RayancotoAncash-77.4241/-10.3194
02530Cruz PampaAncash-77.4241/-10.3194
02530QuerupuquioAncash-77.4241/-10.3194
02530QuerujircaAncash-77.4241/-10.3194
02530RocotoyocAncash-77.4746/-10.3253
02530PaltacAncash-77.4241/-10.3194
02530Silla CotoAncash-77.4241/-10.3194
02530Quero (Shequia)Ancash-77.4241/-10.3194
02530CaliruriAncash-77.4241/-10.3194
02530AncushAncash-77.4241/-10.3194
02530HuampormeyAncash-77.4241/-10.3194
02530Vista AlegreAncash-77.422/-10.3483
02530Piedra BlancaAncash-77.4241/-10.3194
02530YanapacchaAncash-77.4241/-10.3194
02530AntachacraAncash-77.4241/-10.3194
02530YacancochaAncash-77.4241/-10.3194
02530HuashcaparaAncash-77.43/-10.3169
02530Chuchucora AltoAncash-77.4241/-10.3194
02530Chuchucora BajoAncash-77.4241/-10.3194
02530HuaromayocAncash-77.4241/-10.3194
02530La UnionAncash-77.4726/-10.3499
02530TayacotoAncash-77.4241/-10.3194
02530MacnaAncash-77.4309/-10.3435
02530MarquezAncash-77.4241/-10.3194
02530NinellocAncash-77.4241/-10.3194
02530SecsecAncash-77.4241/-10.3194
02530La Libertad de Paracpayan (ParacAncash-77.4241/-10.3194
02530NataoAncash-77.4734/-10.3448
02530CutacanchaAncash-77.4121/-10.3184
02530YuracpachaAncash-77.4241/-10.3194
02530Canto de Vista AlegreAncash-77.4241/-10.3194
02530MullacaAncash-77.4241/-10.3194
02530RarminAncash-77.4241/-10.3194
02530QuechinAncash-77.4241/-10.3194
02530HuayaneyAncash-77.4241/-10.3194
02530CorotancaAncash-77.4241/-10.3194
02530YanalucmaAncash-77.4241/-10.3194
02530ShahuampuquioAncash-77.4241/-10.3194
02530QuisuarcanchaAncash-77.4241/-10.3194
02530TicllapataAncash-77.4241/-10.3194
02530CoshucupampaAncash-77.4241/-10.3194
02530TaurijircaAncash-77.4241/-10.3194
02530Alaj MachayAncash-77.4241/-10.3194
02530CondorpuquioAncash-77.4241/-10.3194
02530CondorsenkaAncash-77.4241/-10.3194
02530PocpocaAncash-77.4241/-10.3194
02530CongasAncash-77.4419/-10.3371
02530TacamuchcayAncash-77.4241/-10.3194
02530PampacanchaAncash-77.4241/-10.3194
02530Accha JorconaAncash-77.4241/-10.3194
02530CochapampaAncash-77.428/-10.3516
02530ColcaAncash-77.4241/-10.3194
02530MiramarAncash-77.4653/-10.3202
02530UshnucotoAncash-77.4241/-10.3194
02530Ichic Tingo (Quisuar Cancha)Ancash-77.4241/-10.3194
02530PintecacaAncash-77.4441/-10.3516
02530PaquinAncash-77.4241/-10.3194
02530CochcopampaAncash-77.4241/-10.3194
02530HuanchuyAncash-77.4241/-10.3194
02530Sudan MaltaAncash-77.4241/-10.3194
02530UchimacheyAncash-77.4241/-10.3194
02530MezapataAncash-77.4241/-10.3194
02530MiracheAncash-77.4241/-10.3194
02530HushculluhuayinAncash-77.4241/-10.3194
02530PapachacraAncash-77.4241/-10.3194
02530PirauAncash-77.4241/-10.3194
02530JauranAncash-77.4241/-10.3194
02530CuliacAncash-77.4241/-10.3194
02530TucuhuayinAncash-77.4241/-10.3194
02530CuchicanchaAncash-77.4162/-10.3544
02530Yerba SantaAncash-77.4241/-10.3194
02530CochaAncash-77.4373/-10.3313
02530ToleroAncash-77.4241/-10.3194
02530LomolargoAncash-77.4241/-10.3194
02530ParianAncash-77.462/-10.3505
02530EstancuAncash-77.4241/-10.3194
02530RucuAncash-77.4241/-10.3194
02530ChachascotoAncash-77.4241/-10.3194
02530TankasAncash-77.4241/-10.3194
02530PucahuacraAncash-77.4241/-10.3194
02530SocopecaAncash-77.4241/-10.3194
02530PacchacotoAncash-77.4241/-10.3194
02530Berros PuquioAncash-77.4241/-10.3194
02530RucucotoAncash-77.4241/-10.3194
02530MollicotoAncash-77.4241/-10.3194
02530Carhuacot0Ancash-77.4241/-10.3194
02530LucmapampaAncash-77.4241/-10.3194
02530QueshpimarcaAncash-77.4241/-10.3194
02530PariachichiAncash-77.4241/-10.3194
02530Shatancot0Ancash-77.4241/-10.3194
02530MolinoAncash-77.4241/-10.3194
02530Cruz PataAncash-77.4241/-10.3194
02530HuallillinAncash-77.4241/-10.3194
02530CachirhuancaAncash-77.4241/-10.3194
02475CochasAncash-77.5419/-10.6425
02475Nueva VictoriaAncash-77.4885/-10.6507
02475La IslaAncash-77.4885/-10.6507
02475Tres CrucesAncash-77.4333/-10.5667
02475Las V IrgenesAncash-77.4885/-10.6507
02475Huaylias GrandeAncash-77.4885/-10.6507
02475Pampa NuevaAncash-77.4885/-10.6507
02475CabrillasAncash-77.45/-10.55
02475Huaylias ChicoAncash-77.4885/-10.6507
02475HuayacochaAncash-77.4251/-10.5949
02475San AntonioAncash-77.4885/-10.6507
02475CabanillasAncash-77.4885/-10.6507
02475La FloridaAncash-77.4885/-10.6507
02475NaranjalAncash-77.4885/-10.6507
02475AlpasAncash-77.5121/-10.635
02475Pan de AzucarAncash-77.4885/-10.6507
02475San TelmoAncash-77.45/-10.6333
02475Espachin BajoAncash-77.5736/-10.6546
02475Pichus BajoAncash-77.4885/-10.6507
02475CongonAncash-77.4333/-10.5833
02475Corazon de JesusAncash-77.4885/-10.6507
02475Piedra HuecaAncash-77.4767/-10.6237
02475Venado MuertoAncash-77.4885/-10.6507
02475Pueblo Nuevo - Huanchay (CarachaAncash-77.4885/-10.6507
02475CachijircaAncash-77.4885/-10.6507
02475Era PampaAncash-77.4885/-10.6507
02475EspachinAncash-77.4885/-10.6507
02475HuanchayAncash-77.4211/-10.5349
02480ArhuarAncash-77.2248/-10.5035
02480PariakAncash-77.2248/-10.5035
02480AmpuhuayinAncash-77.2248/-10.5035
02480ChimpaAncash-77.2248/-10.5035
02480JariAncash-77.2248/-10.5035
02480OcashAncash-77.2248/-10.5035
02480Dos de MayoAncash-77.2248/-10.5035
02480Cruz LucmaAncash-77.2248/-10.5035
02480MitchaAncash-77.2248/-10.5035
02480IncapaAncash-77.2248/-10.5035
02480LursaAncash-77.2248/-10.5035
02480MayushAncash-77.2248/-10.5035
02480RanrajircaAncash-77.2248/-10.5035
02480CallancotoAncash-77.2248/-10.5035
02480AcoAncash-77.2415/-10.4972
02480PaketAncash-77.2248/-10.5035
02480PimacheAncash-77.2536/-10.4906
02480MantaAncash-77.2248/-10.5035
02480LlanchaAncash-77.2248/-10.5035
02480CuchusAncash-77.2248/-10.5035
02480Pampa ChacraAncash-77.2248/-10.5035
02447RajacmayAncash-77.24/-10.3209
02447Putaca (Cuartel Corral)Ancash-77.24/-10.3209
02447NembrilloAncash-77.24/-10.3209
02447CajamarquillaAncash-77.1959/-10.3519
02447PurgaAncash-77.24/-10.3209
02447CochapateAncash-77.24/-10.3209
02447Rasacancha CorralesAncash-77.24/-10.3209
02447RauracAncash-77.24/-10.3209
02470MichcayAncash-77.3395/-10.5183
02470AntacochaAncash-77.3395/-10.5183
02470LlamachupanAncash-77.4167/-10.6
02470CollcopampaAncash-77.3395/-10.5183
02470Lirio PampaAncash-77.3395/-10.5183
02470OcopampaAncash-77.3399/-10.4713
02470CuchillasAncash-77.4064/-10.5298
02470CumpinAncash-77.3395/-10.5183
02470Llamachupan AntiguoAncash-77.3395/-10.5183
02470UjunAncash-77.3656/-10.4713
02470ArhuarAncash-77.3395/-10.5183
02470VilcapampaAncash-77.3395/-10.5183
02470AyamarcanAncash-77.3395/-10.5183
02470ChinchijuranAncash-77.3395/-10.5183
02470QuilcachaAncash-77.3395/-10.5183
02470LlancoAncash-77.3395/-10.5183
02470AcasAncash-77.3273/-10.4578
02470WayllampaAncash-77.3395/-10.5183
02470WalluarAncash-77.3395/-10.5183
02470HuacacochaAncash-77.3395/-10.5183
02470HuacchiquisuarAncash-77.3395/-10.5183
02470Ayamarcan AltoAncash-77.3395/-10.5183
02470CotopirroroAncash-77.3395/-10.5183
02470Buenos AiresAncash-77.3395/-10.5183
02470WichkaAncash-77.3395/-10.5183
02470CaurajinAncash-77.3395/-10.5183
02470TauyajAncash-77.3395/-10.5183
02460LacchasAncash-77.436/-10.4657
02460OcrosAncash-77.3967/-10.4029
02460HuarangalAncash-77.3644/-10.3806
02460MolinoAncash-77.4167/-10.4
02460RacracAncash-77.4289/-10.3933
02460CotocorralAncash-77.4069/-10.3932
02460WiksuAncash-77.3644/-10.3806
02460Manuel Gonzales PradaAncash-77.4064/-10.407
02460QuisuarvadoAncash-77.3644/-10.3806
02460SacapampaAncash-77.3644/-10.3806
02460YerbabuenaAncash-77.4333/-10.5167
02460Ashanco BajoAncash-77.3644/-10.3806
02460CochcopampaAncash-77.3644/-10.3806
02460Ashanco AltoAncash-77.3644/-10.3806
02460OncoyAncash-77.3644/-10.3806
02460CantaderaAncash-77.3644/-10.3806
02460Condor TanaAncash-77.3644/-10.3806
02460ChinchisAncash-77.3644/-10.3806
02460CosmosAncash-77.3644/-10.3806
02460TingoAncash-77.3644/-10.3806
02460HuallacAncash-77.3167/-10.2833
02460PucarumiAncash-77.3644/-10.3806
02460Puerto ChueloAncash-77.3644/-10.3806
02460Puente Dos OjosAncash-77.3644/-10.3806
02460CamaquichquiAncash-77.3644/-10.3806
02460San JuanAncash-77.3644/-10.3806
02460Tambo BalanzaAncash-77.3644/-10.3806
02460ChontaAncash-77.3644/-10.3806
02460RancayanAncash-77.3907/-10.3729
02460RinconadaAncash-77.4302/-10.4888
02460ChinchiwaAncash-77.3644/-10.3806
02460SoledadAncash-77.3644/-10.3806
02460CanuaAncash-77.3644/-10.3806
02460PampaAncash-77.3644/-10.3806
02460HuancapampaAncash-77.3644/-10.3806
02460JanquiAncash-77.3644/-10.3806
02460LlipllipaAncash-77.3644/-10.3806
02460La Cruz_x000D_Ancash-77.3644/-10.3806
02460AcopallacAncash-77.3644/-10.3806
02460MutquiAncash-77.3644/-10.3806
02460MachepampaAncash-77.3644/-10.3806
02460Cebada PampaAncash-77.3644/-10.3806
02460MarcopataAncash-77.3711/-10.3559
02460TabaquilloAncash-77.3644/-10.3806
02460Pampa LagunaAncash-77.3644/-10.3806
02460CashacotoAncash-77.4298/-10.3737
02460YanamecoAncash-77.3644/-10.3806
02460MatacaballoAncash-77.3644/-10.3806
02460Nueva FloridaAncash-77.3644/-10.3806
02460ChancurAncash-77.3644/-10.3806
02460BellavistaAncash-77.4187/-10.394
02460MirafloresAncash-77.3644/-10.3806
02460HuañacushAncash-77.3644/-10.3806
02460TararruryAncash-77.3644/-10.3806
02460PocripaAncash-77.3644/-10.3806
02460MembrilloAncash-77.4192/-10.4237
02460TacraAncash-77.3096/-10.3683
02273Buena VistaAncash-77.3246/-8.893
02273Ago CruzAncash-77.3246/-8.893
02273TarapampaAncash-77.3246/-8.893
02273PerrolcanchaAncash-77.3246/-8.893
02273JircahuranAncash-77.3246/-8.893
02273SinsoAncash-77.3246/-8.893
02273HuactahuranAncash-77.3246/-8.893
02273Santa LuciaAncash-77.3246/-8.893
02273MusgaAncash-77.3246/-8.893
02273ArequipaAncash-77.3246/-8.893
02273CantobambaAncash-77.3246/-8.893
02273CauchosAncash-77.3246/-8.893
02273PacoshbambaAncash-77.3246/-8.893
02273CachipampaAncash-77.3246/-8.893
02273CochapampaAncash-77.3246/-8.893
02273TorrepampaAncash-77.3246/-8.893
02273JaujaAncash-77.3246/-8.893
02273HuaracayogAncash-77.3246/-8.893
02273HuayobambaAncash-77.3246/-8.893
02273CanrashAncash-77.3246/-8.893
02273ViscachaAncash-77.3246/-8.893
02273PascaAncash-77.3246/-8.893
02273AmañicogAncash-77.3246/-8.893
02273TomaAncash-77.3246/-8.893
02273PukawajiAncash-77.3246/-8.893
02273TrancaAncash-77.3246/-8.893
02273PachapaquiAncash-77.3246/-8.893
02273LlumayAncash-77.3246/-8.893
02273TapialAncash-77.3246/-8.893
02273RahuayAncash-77.3246/-8.893
02273MataraAncash-77.3246/-8.893
02273Pozo PampaAncash-77.3246/-8.893
02273ShuyacAncash-77.3246/-8.893
02273YacupañahuinAncash-77.3246/-8.893
02290CabanaAncash-77.4452/-8.9252
02290HuancaAncash-77.4452/-8.9252
02290PuytucAncash-77.4452/-8.9252
02290LucmaAncash-77.4167/-8.9167
02290CarhuacashaAncash-77.4452/-8.9252
02290RajrajAncash-77.4452/-8.9252
02290Puca CochaAncash-77.4452/-8.9252
02290OjshasAncash-77.4452/-8.9252
02290ChipchicAncash-77.4452/-8.9252
02290ShirapuquioAncash-77.4452/-8.9252
02290QuishuarAncash-77.4452/-8.9252
02290Rosas PampaAncash-77.4452/-8.9252
02290MachajAncash-77.4452/-8.9252
02290LucmapampaAncash-77.4452/-8.9252
02290TrancaAncash-77.4452/-8.9252
02290BolicheAncash-77.4452/-8.9252
02290ChogoAncash-77.4452/-8.9252
02290JatoAncash-77.4452/-8.9252
02290TurumaAncash-77.4452/-8.9252
02290OlivoAncash-77.4452/-8.9252
02290OjshashAncash-77.4452/-8.9252
02290ShinhuaAncash-77.4452/-8.9252
02290PochgojAncash-77.4452/-8.9252
02290SecchaAncash-77.4452/-8.9252
02290CapillaniaAncash-77.4452/-8.9252
02290Cruz RagraAncash-77.4452/-8.9252
02290LlullayacuAncash-77.4452/-8.9252
02290TashtaAncash-77.4452/-8.9252
02290MasquipariaAncash-77.4452/-8.9252
02290SaucepampaAncash-77.4452/-8.9252
02290MasquiAncash-77.4452/-8.9252
02290Chaqui QuishuarAncash-77.4452/-8.9252
02290HuaripampaAncash-77.4452/-8.9252
02290MasquipucroAncash-77.4452/-8.9252
02290TaraAncash-77.4452/-8.9252
02290TayaAncash-77.4452/-8.9252
02290CharacAncash-77.4452/-8.9252
02290BatanAncash-77.4452/-8.9252
02290Uchcu ColpaAncash-77.4452/-8.9252
02290YanashAncash-77.4452/-8.9252
02290MasquichogoAncash-77.4452/-8.9252
02290GaramateAncash-77.4452/-8.9252
02290RayanAncash-77.4452/-8.9252
02290TaulliAncash-77.4452/-8.9252
02290Maria CuchuAncash-77.4452/-8.9252
02290UtutupampaAncash-77.4452/-8.9252
02289CalquibambaAncash-77.4564/-8.9675
02289MishipampaAncash-77.4564/-8.9675
02289InquisicionAncash-77.4564/-8.9675
02289MachaguayoAncash-77.4564/-8.9675
02289ParushAncash-77.4564/-8.9675
02289MachgoAncash-77.4564/-8.9675
02289AchcayAncash-77.4564/-8.9675
02289YurmaAncash-77.4564/-8.9675
02289YacuraquiAncash-77.4564/-8.9675
02289Lucmapampa (Caramati)Ancash-77.4564/-8.9675
02289DispensaAncash-77.4564/-8.9675
02289TayabambaAncash-77.5058/-9.0019
02289RamrashAncash-77.4564/-8.9675
02289ChucllushAncash-77.4564/-8.9675
02289CochabambaAncash-77.4564/-8.9675
02289EstrellaAncash-77.4564/-8.9675
02289PomabambaAncash-77.4564/-8.9675
02289TomapampaAncash-77.4564/-8.9675
02289AmapampaAncash-77.4564/-8.9675
02289PuruaAncash-77.4564/-8.9675
02289QuishuarAncash-77.4564/-8.9675
02289PuyopampaAncash-77.4564/-8.9675
02289SengayanAncash-77.4564/-8.9675
02289LluichocolpanAncash-77.4564/-8.9675
02289AcshoAncash-77.4564/-8.9675
02289HuaripampaAncash-77.4564/-8.9675
02289ChinguilAncash-77.4564/-8.9675
02289HuayllaAncash-77.4564/-8.9675
02289Verdun (Cochapampa)Ancash-77.4564/-8.9675
02289PuylloAncash-77.4564/-8.9675
02289ShicupuquioAncash-77.4564/-8.9675
02289ChimpapampaAncash-77.4564/-8.9675
02289AlonsoAncash-77.4564/-8.9675
02289TzimpaAncash-77.4564/-8.9675
02289UchcupuquioAncash-77.4564/-8.9675
02289CruzpampaAncash-77.4564/-8.9675
02289JatunchacraAncash-77.4564/-8.9675
02289HuarihircaAncash-77.4564/-8.9675
02289SaucipuquioAncash-77.4564/-8.9675
02289PircayAncash-77.4564/-8.9675
02289RocapampaAncash-77.4564/-8.9675
02289ChacapataAncash-77.4564/-8.9675
02289LlacmaAncash-77.4564/-8.9675
02289ChalhuaAncash-77.4564/-8.9675
02289QuitaraczaAncash-77.4564/-8.9675
02289RirpajAncash-77.4564/-8.9675
02289GantuAncash-77.4564/-8.9675
02289PumpuAncash-77.4564/-8.9675
02289SheirihircaAncash-77.4564/-8.9675
02289GajangaAncash-77.4564/-8.9675
02289TuturaAncash-77.4564/-8.9675
02289HuancaAncash-77.4564/-8.9675
02289AihuinyaAncash-77.4564/-8.9675
02289TarapampaAncash-77.4564/-8.9675
02289TicapampaAncash-77.4564/-8.9675
02289PotacaAncash-77.4564/-8.9675
02289Uchupampa (Convento)Ancash-77.4564/-8.9675
02289QuitabambaAncash-77.4564/-8.9675
02289HuayanayAncash-77.4564/-8.9675
02289ShocaAncash-77.4564/-8.9675
02291LlumpaAncash-77.3694/-8.9482
02289PurhuajircaAncash-77.4564/-8.9675
02289UshnoAncash-77.4564/-8.9675
02289GuenhuapucroAncash-77.4564/-8.9675
02289CushuroAncash-77.4564/-8.9675
02289AncuyaAncash-77.4564/-8.9675
02289ParaAncash-77.4564/-8.9675
02289LucmabambaAncash-77.4564/-8.9675
02289Manzana PampaAncash-77.4564/-8.9675
02289SalapampaAncash-77.4564/-8.9675
02289CashamonteAncash-77.4564/-8.9675
02289TingoAncash-77.5183/-9.0069
02289IngenioAncash-77.4564/-8.9675
02289CullunaAncash-77.4564/-8.9675
02275MelendresAncash-77.2901/-8.9096
02275LliuyajAncash-77.2901/-8.9096
02275PampamarcaAncash-77.2901/-8.9096
02275DuraznoAncash-77.2901/-8.9096
02275CayhuaragraAncash-77.2901/-8.9096
02275PitejAncash-77.2901/-8.9096
02275MarayAncash-77.2901/-8.9096
02275HuantziAncash-77.2901/-8.9096
02275TingoAncash-77.2901/-8.9096
02275ShiullaAncash-77.2901/-8.9096
02275GantobambaAncash-77.2901/-8.9096
02275GatzayAncash-77.2901/-8.9096
02275GasgaAncash-77.2901/-8.9096
02275CarhuajAncash-77.2901/-8.9096
02275PaltashAncash-77.2901/-8.9096
02275ShactayucroAncash-77.2901/-8.9096
02275CaviñaAncash-77.2901/-8.9096
02275TarmaAncash-77.2901/-8.9096
02275ApanaAncash-77.2901/-8.9096
02275LlamaAncash-77.3/-8.8833
02275TinyashAncash-77.2901/-8.9096
02275TzillcabambaAncash-77.2901/-8.9096
02270Cerro BlancoAncash-77.2772/-8.7849
02270SanachganAncash-77.2772/-8.7849
02270CochabambaAncash-77.2772/-8.7849
02270GantuAncash-77.2772/-8.7849
02270PachachinAncash-77.2772/-8.7849
02270Jatun PampaAncash-77.2772/-8.7849
02270CocobambaAncash-77.2772/-8.7849
02270SiscoAncash-77.2772/-8.7849
02270ChancasaAncash-77.2772/-8.7849
02270RancaAncash-77.2772/-8.7849
02270PucyungaAncash-77.2772/-8.7849
02270CondorhuajiAncash-77.2772/-8.7849
02270Papa JircaAncash-77.2772/-8.7849
02270YaynoAncash-77.2772/-8.7849
02270ChinchilAncash-77.2772/-8.7849
02270La MercedAncash-77.2772/-8.7849
02270OcchapampaAncash-77.2772/-8.7849
02270TurunaAncash-77.2772/-8.7849
02270ParcoAncash-77.2772/-8.7849
02270OgueranraAncash-77.2772/-8.7849
02270Chogo ChicoAncash-77.2772/-8.7849
02270Chogo GrandeAncash-77.2772/-8.7849
02270OcrosAncash-77.2772/-8.7849
02270ParatayAncash-77.2772/-8.7849
02270ColcabambaAncash-77.2772/-8.7849
02270HuayhuagshoAncash-77.2772/-8.7849
02270PiacAncash-77.2772/-8.7849
02270ShiquishAncash-77.2772/-8.7849
02270PataraAncash-77.2772/-8.7849
02270CardonAncash-77.2772/-8.7849
02270PacchaAncash-77.2772/-8.7849
02270HuachigmaAncash-77.2772/-8.7849
02270RegrishAncash-77.2772/-8.7849
02270PucahircaAncash-77.2772/-8.7849
02270AtashinAncash-77.2772/-8.7849
02279HuantullyAncash-77.2203/-8.8861
02279ChaupiAncash-77.2203/-8.8861
02279PampachacraAncash-77.2203/-8.8861
02279HigueronAncash-77.2203/-8.8861
02279HonuhuanayAncash-77.2203/-8.8861
02279PumpaAncash-77.2203/-8.8861
02279MachiAncash-77.2203/-8.8861
02279GantoAncash-77.2203/-8.8861
02264San PedroAncash-77.3877/-8.8231
02264ErajircaAncash-77.3877/-8.8231
02264YanapampaAncash-77.3877/-8.8231
02264ChaupisAncash-77.3877/-8.8231
02264YanacochaAncash-77.3877/-8.8231
02264ChuspinAncash-77.3877/-8.8231
02264Rayan PampaAncash-77.3877/-8.8231
02264Santa RosaAncash-77.3877/-8.8231
02264PachacutecAncash-77.3877/-8.8231
02264Dos CrucesAncash-77.3877/-8.8231
02264HuallpahuasiAncash-77.3877/-8.8231
02264Ganto JircaAncash-77.3877/-8.8231
02264Ranra ColcaAncash-77.3877/-8.8231
02264CardonAncash-77.3877/-8.8231
02264Huaca ColpanAncash-77.3877/-8.8231
02264Paccha ColpaAncash-77.3877/-8.8231
02264Molino JircaAncash-77.3877/-8.8231
02264HuallhuaAncash-77.3877/-8.8231
02264YacurraquinaAncash-77.3877/-8.8231
02264AngashAncash-77.3877/-8.8231
02264CanaybambaAncash-77.3877/-8.8231
02264PallahuasiAncash-77.3877/-8.8231
02264PomasAncash-77.3877/-8.8231
02264TzogoragraAncash-77.3877/-8.8231
02264AtashinAncash-77.3877/-8.8231
02264Yurac YacuAncash-77.3877/-8.8231
02264CarhuamarayAncash-77.3877/-8.8231
02264Pampa RedondaAncash-77.3877/-8.8231
02264HuashapampaAncash-77.3877/-8.8231
02264TucuhuagananAncash-77.3877/-8.8231
02264QuirinAncash-77.3877/-8.8231
02264Vacas PampaAncash-77.3877/-8.8231
02264CashamonteAncash-77.3877/-8.8231
02264RumichacaAncash-77.3877/-8.8231
02264HuayaupuquioAncash-77.3877/-8.8231
02264CascaAncash-77.3833/-8.8
02264Shinhua UcroAncash-77.3877/-8.8231
02264CochapampaAncash-77.3403/-8.8701
02264UrpaybambaAncash-77.3877/-8.8231
02264Umanhuanc0Ancash-77.3877/-8.8231
02264Casca AntiguoAncash-77.3877/-8.8231
02264PotoczaAncash-77.3877/-8.8231
02264HuaripataAncash-77.3877/-8.8231
02264Parush PampaAncash-77.3877/-8.8231
02264VilcabambaAncash-77.3877/-8.8231
02265VizcachaAncash-77.3532/-8.8621
02265RosaspampaAncash-77.3532/-8.8621
02265SacachayAncash-77.3532/-8.8621
02265TrancaAncash-77.3532/-8.8621
02265San MiguelAncash-77.3532/-8.8621
02265CauchusAncash-77.3532/-8.8621
02265AuyuAncash-77.3532/-8.8621
02265UnuhuanayAncash-77.3532/-8.8621
02265ChaupisAncash-77.3532/-8.8621
02265CollotaAncash-77.3532/-8.8621
02265ConventoAncash-77.3532/-8.8621
02265Alto PeruAncash-77.3532/-8.8621
02265SocosbambaAncash-77.3532/-8.8621
02265MoyabambaAncash-77.3532/-8.8621
02265AndaymayoAncash-77.3532/-8.8621
02265MachacAncash-77.3532/-8.8621
02265ShillapataAncash-77.3532/-8.8621
02265HuallauyaAncash-77.3532/-8.8621
02265Chacpa HircaAncash-77.3532/-8.8621
02265MachajAncash-77.3532/-8.8621
02265QuirinAncash-77.3532/-8.8621
02265PacchacolpaAncash-77.3532/-8.8621
02265AgorajraAncash-77.3532/-8.8621
02265TullubambaAncash-77.3532/-8.8621
02265HuauyanAncash-77.3532/-8.8621
02265ManzanahircaAncash-77.3532/-8.8621
02265Romero Hirca (Molino Hirca)Ancash-77.3532/-8.8621
02265ChaquicochaAncash-77.3532/-8.8621
02265Molino HircaAncash-77.3532/-8.8621
02265CheugaAncash-77.3532/-8.8621
02265PacosbambaAncash-77.3532/-8.8621
02265ChaupihircaAncash-77.3532/-8.8621
02265MatacochaAncash-77.3532/-8.8621
02265Padre RumiAncash-77.3532/-8.8621
02265AnimaspampaAncash-77.3532/-8.8621
02265AlmapampaAncash-77.3532/-8.8621
02265YacupañahuinAncash-77.3532/-8.8621
02265PahuaAncash-77.3532/-8.8621
02265QuerorajraAncash-77.3532/-8.8621
02265PiñingoyAncash-77.3532/-8.8621
02265HuayllapampaAncash-77.3532/-8.8621
02265YacuraquinaAncash-77.3532/-8.8621
02265HuancashAncash-77.3532/-8.8621
02265HuarinAncash-77.3532/-8.8621
02265ChaupihuranAncash-77.3532/-8.8621
02265GorgashAncash-77.3532/-8.8621
02265AyacochaAncash-77.3532/-8.8621
02265PiscobambaAncash-77.3586/-8.8652
02265Yana HallpaAncash-77.3532/-8.8621
02265PariaAncash-77.3532/-8.8621
02195QuihuayAncash-77.7412/-8.7619
02195LlaguitumiAncash-77.7412/-8.7619
02195VaqueriaAncash-77.7412/-8.7619
02195Nueva EsperanzaAncash-77.7412/-8.7619
02195ClementeAncash-77.7412/-8.7619
02195Paño PacchaAncash-77.7412/-8.7619
02195SecsiAncash-77.7412/-8.7619
02195AllcotunacAncash-77.7412/-8.7619
02195ShahuampucroAncash-77.7412/-8.7619
02195Alto PeruAncash-77.7412/-8.7619
02195ChamparaAncash-77.7412/-8.7619
02195ShacurumiAncash-77.7412/-8.7619
02195ParcayAncash-77.7412/-8.7619
02195Loma NegraAncash-77.7412/-8.7619
02195YuracmarcaAncash-77.6167/-8.7667
02195Pachma AltoAncash-77.7412/-8.7619
02195Tinco de Siempre VivasAncash-77.7412/-8.7619
02195PuenteAncash-77.7412/-8.7619
02195QuishuarateAncash-77.7412/-8.7619
02195RihuayAncash-77.7412/-8.7619
02195AlpamayoAncash-77.7412/-8.7619
02195BelenAncash-77.7412/-8.7619
02195OcamasAncash-77.7412/-8.7619
02195MayubambaAncash-77.7412/-8.7619
02195Marca MarcaAncash-77.7412/-8.7619
02195YanacochaAncash-77.7412/-8.7619
02195PuquioAncash-77.7412/-8.7619
02195HuillcaAncash-77.7412/-8.7619
02195QuitaraczaAncash-77.7412/-8.7619
02195RacuayAncash-77.7412/-8.7619
02195CebadillaAncash-77.7412/-8.7619
02195PucacochaAncash-77.7412/-8.7619
02195MacshaAncash-77.7412/-8.7619
02195CollotaAncash-77.6167/-8.7667
02195Santa RosaAncash-77.7412/-8.7619
02195AmllapAncash-77.7412/-8.7619
02195Pachma BajoAncash-77.7412/-8.7619
02190Rario AltoAncash-77.9525/-8.8464
02190IscapAncash-77.9525/-8.8464
02190Rurin UraAncash-77.9525/-8.8464
02190Huayran AltoAncash-77.9525/-8.8464
02190Quecuas AltoAncash-77.9525/-8.8464
02190Cullash PunroAncash-77.9525/-8.8464
02190TamboAncash-77.9525/-8.8464
02190Santo ToribioAncash-77.9525/-8.8464
02190PashpacAncash-77.9525/-8.8464
02190Union BellavistaAncash-77.9525/-8.8464
02190NahuinyacaAncash-77.9525/-8.8464
02190QuisuarAncash-77.9525/-8.8464
02190QuitacochaAncash-77.9525/-8.8464
02190San LorenzoAncash-77.9525/-8.8464
02174HuarcayocAncash-77.7226/-8.9087
02174HuaripampaAncash-77.8333/-8.95
02174HualcayanAncash-77.7226/-8.9087
02174LatacAncash-77.7226/-8.9087
02174AlpamayoAncash-77.7226/-8.9087
02174ChinchacAncash-77.7226/-8.9087
02174CupracAncash-77.7226/-8.9087
02174AnquiuranAncash-77.7226/-8.9087
02174ColtanAncash-77.7226/-8.9087
02174Lucma PampaAncash-77.7226/-8.9087
02174TazaAncash-77.7226/-8.9087
02174HuancarhuazAncash-77.7226/-8.9087
02174AnacpampaAncash-77.7226/-8.9087
02174PachmaAncash-77.7226/-8.9087
02174Los BañosAncash-77.7226/-8.9087
02174HuachacAncash-77.7226/-8.9087
02174CarancaAncash-77.7226/-8.9087
02174HuancapuAncash-77.7226/-8.9087
02174QuinuanyaAncash-77.7226/-8.9087
02174ShallarAncash-77.7226/-8.9087
02174SucchaAncash-77.7226/-8.9087
02174AlalananAncash-77.7226/-8.9087
02174LlushtocAncash-77.7226/-8.9087
02174Los CedrosAncash-77.7226/-8.9087
02174TzactzaAncash-77.7226/-8.9087
02174RayanpampaAncash-77.7226/-8.9087
02174ChiucaAncash-77.7226/-8.9087
02174ConayAncash-77.7226/-8.9087
02174HuchcuAncash-77.7226/-8.9087
02174CollicochaAncash-77.7226/-8.9087
02174YungaypampaAncash-77.7226/-8.9087
02174PariamarcaAncash-77.7226/-8.9087
02174PomabambaAncash-77.7226/-8.9087
02174ShuyoAncash-77.7226/-8.9087
02174ChanchamayoAncash-77.7226/-8.9087
02174CalcapoAncash-77.7226/-8.9087
02174MirasantaAncash-77.7226/-8.9087
02174ChanchonAncash-77.7226/-8.9087
02174CashapampaAncash-77.7226/-8.9087
02174PucaquitaAncash-77.7226/-8.9087
02174LarianAncash-77.7226/-8.9087
02174HatoAncash-77.7226/-8.9087
02174CuncashAncash-77.7226/-8.9087
02174PacayocAncash-77.7226/-8.9087
02174Fundo PotreroAncash-77.7226/-8.9087
02174ColcasAncash-77.7226/-8.9087
02174Llama CorralAncash-77.7226/-8.9087
02174YahuarpampaAncash-77.7226/-8.9087
02174ChumpaAncash-77.7226/-8.9087
02174TumanaAncash-77.7226/-8.9087
02174LutscanaAncash-77.7226/-8.9087
02174HuaromaAncash-77.7226/-8.9087
02174Nuevo ProgresoAncash-77.7226/-8.9087
02174CarauranAncash-77.7226/-8.9087
02174MismiAncash-77.7226/-8.9087
02174HuallumarcaAncash-77.7226/-8.9087
02174Pancho CuchoAncash-77.7226/-8.9087
02174ArequipaAncash-77.7226/-8.9087
02174Mesa ChicaAncash-77.7226/-8.9087
02174UltaAncash-77.7226/-8.9087
02174CholinAncash-77.7226/-8.9087
02174RurecAncash-77.7226/-8.9087
02174ShuroAncash-77.7226/-8.9087
02170AcoyoAncash-77.8033/-9.1886
02170Marco PampaAncash-77.8187/-9.1487
02170La HoyadaAncash-77.7908/-9.1422
02170AntircanAncash-77.8089/-9.1736
02170CoirocshoAncash-77.8187/-9.1487
02170FuiponAncash-77.8187/-9.1487
02170QuichuaAncash-77.8187/-9.1487
02170Macray BajoAncash-77.8187/-9.1487
02170HuacayAncash-77.8303/-9.1883
02170ChanahuasAncash-77.805/-9.145
02170HuanayoAncash-77.8187/-9.1487
02170HuancaAncash-77.8187/-9.1487
02170MarcaAncash-77.8133/-9.1411
02170Nuevo ProgresoAncash-77.8187/-9.1487
02170CarhuaAncash-77.8187/-9.1487
02170Quisuar AnanAncash-77.8187/-9.1487
02170HuayrapampaAncash-77.8187/-9.1487
02170HuaylloAncash-77.8/-9.1542
02170Cruz de MayoAncash-77.8187/-9.1487
02170ChupaAncash-77.8187/-9.1487
02170Allhupa YacunAncash-77.8187/-9.1487
02170PallacatacAncash-77.8187/-9.1487
02170CotoracaAncash-77.8244/-9.115
02170Conopa ChicoAncash-77.8292/-9.0933
02170AllmayAncash-77.8192/-9.1336
02170IsocotoAncash-77.8114/-9.1919
02170ChiclinAncash-77.8187/-9.1487
02170PactsakAncash-77.8187/-9.1487
02170HuaracayocAncash-77.8187/-9.1487
02170MolinoAncash-77.8187/-9.1487
02170HuancayocAncash-77.8187/-9.1487
02170TocashAncash-77.7892/-9.0867
02170CochatancaAncash-77.8572/-9.1158
02170CarayocAncash-77.8187/-9.1487
02171San JuanAncash-77.8187/-9.1487
02170QueruranAncash-77.7886/-9.1839
02170RiurinAncash-77.7922/-9.1917
02170KeskipampaAncash-77.8187/-9.1487
02170Huashta CruzAncash-77.8187/-9.1487
02170Rurin ShutuAncash-77.8187/-9.1487
02170HuamancayanAncash-77.8222/-9.1256
02170Jatun HuainAncash-77.8187/-9.1487
02170San AntonioAncash-77.8187/-9.1487
02170CatucanchaAncash-77.8187/-9.1487
02170LlactaAncash-77.7881/-9.0953
02170Azul CuncaAncash-77.8187/-9.1487
02170ChacayAncash-77.8187/-9.1487
02170IrcahuaiAncash-77.8187/-9.1487
02170HuashcaAncash-77.8022/-9.1181
02170PallancaAncash-77.8187/-9.1487
02170LlacllacAncash-77.8031/-9.1628
02170LlacllapampaAncash-77.8187/-9.1487
02170IncayaAncash-77.8006/-9.1089
02180HuancushAncash-77.957/-9.1432
02181PamparomasAncash-77.9814/-9.0736
02180Santa TeresaAncash-77.95/-9.1172
02180ChapanAncash-77.957/-9.1432
02180CullashcuncaAncash-77.957/-9.1432
02180Huarac HuranAncash-77.957/-9.1432
02180CanchapampaAncash-77.957/-9.1432
02180UltaAncash-77.957/-9.1432
02180AntaracaAncash-77.9119/-9.2181
02180ChorrillosAncash-77.975/-9.0964
02180HuancaAncash-77.957/-9.1432
02180HuanchuyAncash-77.957/-9.1432
02180HuaracpampaAncash-78.013/-9.1354
02180LlamahuillcaAncash-77.957/-9.1432
02180CruzpataAncash-77.957/-9.1432
02180Santa Rosa de CotoAncash-77.957/-9.1432
02180PiasAncash-77.9878/-9.165
02180Santa Rosa de CatedralAncash-77.957/-9.1432
02180Cajabamba AltaAncash-77.9225/-9.1122
02180ShanoAncash-77.9686/-9.1564
02180LluchquiAncash-77.957/-9.1432
02180CocateAncash-77.957/-9.1432
02180CapanAncash-77.9972/-9.1917
02180LlactaAncash-77.995/-9.0639
02180Fe y EsperanzaAncash-77.957/-9.1432
02180Cajabamba BajaAncash-77.9533/-9.1039
02180Chaca CatacAncash-77.957/-9.1432
02180ColquipucroAncash-77.9511/-9.1272
02180PutacaAncash-77.957/-9.1432
02180PucaraAncash-77.92/-9.2261
02180San JuanitoAncash-77.957/-9.1432
02180CochayoAncash-77.975/-9.0819
02180AchahuasAncash-77.957/-9.1432
02180SectacacaAncash-77.9914/-9.0833
02180PampapAncash-77.9783/-9.0492
02180ColtaAncash-77.957/-9.1432
02180PercoAncash-77.957/-9.1432
02180ChucllashAncash-77.957/-9.1432
02180MarmayAncash-77.957/-9.1432
02180RacratumancaAncash-77.957/-9.1432
02180PampacanchaAncash-77.957/-9.1432
02180CarachucoAncash-77.957/-9.1432
02180MarcopampaAncash-77.957/-9.1432
02180Catorce CurvasAncash-77.957/-9.1432
02180PinqueyAncash-77.957/-9.1432
02180PuninAncash-77.9789/-9.1097
02180PecuAncash-77.957/-9.1432
02180SapoteAncash-78.0253/-9.1201
02180CantuAncash-77.957/-9.1432
02180ParayocAncash-77.957/-9.1432
02180ConchipampaAncash-77.957/-9.1432
02180BrequeAncash-77.957/-9.1432
02180Perque IrcaAncash-77.957/-9.1432
02180PishaAncash-77.9294/-9.2231
02180Quita PunroAncash-77.957/-9.1432
02180UllpanAncash-78.041/-9.1019
02180OcshapampaAncash-77.957/-9.1432
02180LucmashAncash-77.957/-9.1432
02180QuinuapampaAncash-77.957/-9.1432
02180CarampaAncash-77.9556/-9.2136
02180CajayAncash-78.0394/-9.1907
02180Catorce IncasAncash-77.957/-9.1432
02180UchpacanchaAncash-77.9586/-9.0222
02180CarapAncash-77.957/-9.1432
02180SharcoAncash-77.957/-9.1432
02180HuinchusAncash-77.957/-9.1432
02180Carash AltoAncash-77.957/-9.1432
02180NunungaAncash-77.957/-9.1432
02180Chunya RuriAncash-77.957/-9.1432
02180UpiancaAncash-77.9783/-9.0889
02180ChunyaAncash-77.9742/-9.1636
02180HuaylasquitaAncash-77.957/-9.1432
02180ChaclancayoAncash-77.9697/-9.1139
02180PichiuAncash-77.9642/-9.2131
02180TuteyconAncash-77.957/-9.1432
02180ShococanchaAncash-77.957/-9.1432
02180PinculloAncash-77.957/-9.1432
02180TincoAncash-77.957/-9.1432
02180Quita ChincheAncash-77.957/-9.1432
02180CarashAncash-78.0031/-9.0826
02180QueropuquioAncash-77.9831/-9.0928
02180QuicacayanAncash-77.9228/-9.2167
02180KarkaAncash-77.957/-9.1432
02180HuascarAncash-77.957/-9.1432
02180PuyapampaAncash-77.957/-9.1432
02180MarcoAncash-78.0058/-9.0787
02180UchupAncash-78.0275/-9.0883
02180PuquioAncash-77.9711/-9.0767
02184HuarinyaAncash-77.891/-8.958
02184Chuchua CotuAncash-77.891/-8.958
02184AcoAncash-77.891/-8.958
02184Cruz PampaAncash-77.891/-8.958
02184CalicuhuanaAncash-77.891/-8.958
02184PatoAncash-77.891/-8.958
02184Huaca PununanAncash-77.891/-8.958
02184HuacanhuasiAncash-77.891/-8.958
02184Teja HuaiAncash-77.891/-8.958
02184SucreAncash-77.85/-8.95
02184Ichic CotuAncash-77.891/-8.958
02184HuinoAncash-77.891/-8.958
02184CataAncash-77.891/-8.958
02184Puca RumiAncash-77.891/-8.958
02184Ocoña Pampa BajaAncash-77.891/-8.958
02184TunascatacAncash-77.891/-8.958
02184Cruz VivaAncash-77.891/-8.958
02184Pomacucho BajoAncash-77.891/-8.958
02184HuicnocAncash-77.891/-8.958
02184Ocona Pampa AltaAncash-77.891/-8.958
02184HuichiAncash-77.891/-8.958
02184HuetoAncash-77.891/-8.958
02184HuanchinAncash-77.891/-8.958
02184SecchaAncash-77.891/-8.958
02184Parap PucrupAncash-77.891/-8.958
02184Pillash 1Ancash-77.891/-8.958
02184ManzanaAncash-77.891/-8.958
02184San DiegoAncash-77.891/-8.958
02184CochamarcaAncash-77.891/-8.958
02184Pillash 2Ancash-77.891/-8.958
02184LariaAncash-77.891/-8.958
02184Pomacucho AltoAncash-77.891/-8.958
02184QuinquinAncash-77.891/-8.958
02184AncoracaAncash-77.891/-8.958
02184Manzana LlipianAncash-77.891/-8.958
02184AchaAncash-77.891/-8.958
02184PucaAncash-77.891/-8.958
02184ParapAncash-77.891/-8.958
02184HuancupAncash-77.891/-8.958
02185HuanhuamacheAncash-77.894/-8.8897
02185CurcuyAncash-77.894/-8.8897
02185El PatoAncash-77.894/-8.8897
02185LlemaAncash-77.894/-8.8897
02185HuicnocAncash-77.894/-8.8897
02185NahuinyacoAncash-77.894/-8.8897
02185HuamanyacoAncash-77.894/-8.8897
02185Huaraz CalleAncash-77.894/-8.8897
02185DelicadosAncash-77.894/-8.8897
02185ShuyoAncash-77.894/-8.8897
02185HuaylasAncash-77.8938/-8.8724
02185YacupAncash-77.894/-8.8897
02185Huaroma PuquioAncash-77.894/-8.8897
02185AlisoAncash-77.894/-8.8897
02185Itacoc PuntaAncash-77.894/-8.8897
02175AnascallanAncash-77.8766/-9.0301
02175CucuriAncash-77.8766/-9.0301
02175MalamboAncash-77.8766/-9.0301
02175HuancayocAncash-77.8766/-9.0301
02175ZanjaAncash-77.8766/-9.0301
02175MandahuasAncash-77.8766/-9.0301
02175Pichi AltaAncash-77.8766/-9.0301
02175CotuAncash-77.8766/-9.0301
02175TunanpuquioAncash-77.8766/-9.0301
02175HuataAncash-77.8608/-9.0161
02175MishuacuchuAncash-77.8766/-9.0301
02175Puca RumiAncash-77.8766/-9.0301
02175Cocha CochaAncash-77.8766/-9.0301
02175TrancaAncash-77.8766/-9.0301
02175RancaAncash-77.8358/-9.0019
02175AncaramacAncash-77.8766/-9.0301
02175PacayoAncash-77.8766/-9.0301
02175InchapampaAncash-77.8766/-9.0301
02175PichipuquioAncash-77.8766/-9.0301
02175CanchoAncash-77.8766/-9.0301
02175HuachcuyocAncash-77.8766/-9.0301
02175ShaquipampaAncash-77.8766/-9.0301
02175La FrondaAncash-77.8766/-9.0301
02175Cruz VivaAncash-77.8766/-9.0301
02175CashapuroAncash-77.8766/-9.0301
02175YuracpachaAncash-77.8766/-9.0301
02175ChontaAncash-77.8766/-9.0301
02175NauyaAncash-77.8766/-9.0301
02175MaraypampaAncash-77.8766/-9.0301
02175AczeAncash-77.8766/-9.0301
02175AnimasAncash-77.8766/-9.0301
02175QuespacAncash-77.8766/-9.0301
02175HigosAncash-77.8766/-9.0301
02175ColcashAncash-77.8766/-9.0301
02175LauricochaAncash-77.8766/-9.0301
02175ParcapAncash-77.8766/-9.0301
02175Cahu NuevoAncash-77.8766/-9.0301
02175CaullaAncash-77.8766/-9.0301
02175RachinacAncash-77.8766/-9.0301
02175HuercoAncash-77.8766/-9.0301
02175OcuyocAncash-77.8766/-9.0301
02175AlalacpampaAncash-77.8766/-9.0301
02175MosquetaAncash-77.8766/-9.0301
02175RayanAncash-77.8766/-9.0301
02175TambilloAncash-77.8766/-9.0301
02175OmbuAncash-77.8766/-9.0301
02175RacracallanAncash-77.8892/-9.0306
02175MolinoAncash-77.8766/-9.0301
02175Pato RacaAncash-77.8766/-9.0301
02193CullashpampaAncash-77.9175/-8.7879
02193ApanaAncash-77.9175/-8.7879
02193RancapAncash-77.9175/-8.7879
02193MayucayanAncash-77.9175/-8.7879
02193MallcushAncash-77.9175/-8.7879
02193EymarAncash-77.9175/-8.7879
02193CallhuashAncash-77.9175/-8.7879
02193CupiAncash-77.9175/-8.7879
02193YungaypampaAncash-77.9175/-8.7879
02193Queralcot OAncash-77.9175/-8.7879
02193San PedroAncash-77.9175/-8.7879
02193PashpapAncash-77.9175/-8.7879
02193KicronAncash-77.9175/-8.7879
02193HuarochiriAncash-77.9175/-8.7879
02193PucapampaAncash-77.9175/-8.7879
02193HuarupampaAncash-77.9175/-8.7879
02193Pampa LibertadAncash-77.9175/-8.7879
02193RiwapAncash-77.9175/-8.7879
02193Plaza PampaAncash-77.9175/-8.7879
02193HuallancaAncash-77.8667/-8.8167
02193ColcapAncash-77.9175/-8.7879
02193AntaAncash-77.9175/-8.7879
02193GibraltarAncash-77.9175/-8.7879
02165YucoAncash-77.7498/-9.0225
02165PaquianAncash-77.7669/-9.0372
02165HuauyaAncash-77.7731/-9.0297
02165ChinchayAncash-77.7498/-9.0225
02165Ichic HuaylasAncash-77.8139/-9.0381
02165CacchuAncash-77.8453/-9.0628
02165Cullash PuroAncash-77.7498/-9.0225
02165PatyAncash-77.7498/-9.0225
02165MiramarAncash-77.7498/-9.0225
02165ChingalAncash-77.7498/-9.0225
02165RinconadaAncash-77.7931/-9.0753
02165CabinaAncash-77.7498/-9.0225
02167CarazAncash-77.809/-9.0469
02165ShocshaAncash-77.7498/-9.0225
02165YuracotoAncash-77.8203/-9.0144
02165ChunganaAncash-77.7498/-9.0225
02165ConchupAncash-77.7498/-9.0225
02165AllaucaAncash-77.8306/-9.0356
02165HoyadaAncash-77.7498/-9.0225
02165HuandoyAncash-77.7331/-9.0528
02165CullashpampaAncash-77.7925/-9.0178
02165OcoracraAncash-77.7498/-9.0225
02165ParonAncash-77.7406/-9.0389
02165CullunaAncash-77.7506/-9.0469
02165YanahuaraAncash-77.7498/-9.0225
02165PampacochaAncash-77.785/-9.0172
02165TarnaAncash-77.7498/-9.0225
02165Pavas (Iquin Pahuas)Ancash-77.7498/-9.0225
02165ShanllallaAncash-77.7498/-9.0225
02165Conopa GrandeAncash-77.7498/-9.0225
02165AntashAncash-77.7553/-9.0328
02165ManchuriaAncash-77.7498/-9.0225
02165QueralAncash-77.7842/-9.0017
02165ConoAncash-77.7498/-9.0225
02165IquinpavasAncash-77.7498/-9.0225
02165IncahuainAncash-77.7498/-9.0225
02165Cumpayhuara (Santa Rosa)Ancash-77.7498/-9.0225
02165ChuchinpampaAncash-77.7498/-9.0225
02165TrapichuranAncash-77.8386/-9.0619
02165KotoAncash-77.7498/-9.0225
02165TicrapaAncash-77.7619/-9.0578
02165Pavas (Antircan)Ancash-77.7498/-9.0225
02165UchocolcaAncash-77.7498/-9.0225
02165CochamarcaAncash-77.7498/-9.0225
02165Choquechaca (Shangol)Ancash-77.7498/-9.0225
02165ChosicaAncash-77.7744/-9.0497
02165LlacshuAncash-77.7498/-9.0225
02165San MiguelAncash-77.7739/-9.0667
02165LlactaAncash-77.7498/-9.0225
02165QuitapampaAncash-77.7498/-9.0225
02165HuacracotoAncash-77.7967/-9.0778
02627ErajircaAncash-77.6647/-9.921
02627KeroucruAncash-77.6647/-9.921
02627TincocAncash-77.6647/-9.921
02627NahuincochaAncash-77.6647/-9.921
02627MarcaAncash-77.6647/-9.921
02627PariatunaAncash-77.6647/-9.921
02627AsiacAncash-77.6647/-9.921
02627HuayopampaAncash-77.6647/-9.921
02627AncupAncash-77.6647/-9.921
02627MalvasAncash-77.6833/-9.9167
02627TrangaAncash-77.6647/-9.921
02627AmaAncash-77.6647/-9.921
02627CayacAncash-77.6647/-9.921
02627Cayac ChicoAncash-77.6647/-9.921
02627Cayac GrandeAncash-77.6647/-9.921
02627QuiñanyaAncash-77.6647/-9.921
02627ShiquiAncash-77.6647/-9.921
02627ChiuchiAncash-77.6647/-9.921
02627CarmochoAncash-77.6647/-9.921
02627HuaquequinAncash-77.6647/-9.921
02627UtcuAncash-77.6647/-9.921
02627Utcu UranAncash-77.6647/-9.921
02627CorayAncash-77.6647/-9.921
02627HuirasAncash-77.6647/-9.921
02627PacchaAncash-77.6647/-9.921
02627HuancurAncash-77.6647/-9.921
02627CarcelpampaAncash-77.6647/-9.921
02627San MiguelAncash-77.6647/-9.921
02627Ocoshi PataAncash-77.6647/-9.921
02627MolinopampaAncash-77.6647/-9.921
02627HuayauriAncash-77.6647/-9.921
02627HuacapaAncash-77.6647/-9.921
02627LlanllacAncash-77.6647/-9.921
02627Rauya (Ranya)Ancash-77.6647/-9.921
02627PaucarAncash-77.6647/-9.921
02627CorparaAncash-77.6647/-9.921
02627PatiAncash-77.6647/-9.921
02627PushpucuchoAncash-77.6647/-9.921
02627YanaparinAncash-77.6647/-9.921
02627CuncaAncash-77.6647/-9.921
02627PilcoAncash-77.6647/-9.921
02618PallayocAncash-77.7441/-9.8971
02618IrmanAncash-77.7441/-9.8971
02618JircanAncash-77.7441/-9.8971
02618HualliAncash-77.7441/-9.8971
02618LucmaAncash-77.7441/-9.8971
02618HuiscurcotoAncash-77.7441/-9.8971
02618HuancapuquioAncash-77.7441/-9.8971
02618CorrhuainAncash-77.7441/-9.8971
02618RucrupAncash-77.7441/-9.8971
02618HuasparonAncash-77.7441/-9.8971
02618SenquerAncash-77.7527/-9.6907
02618GranadaAncash-77.7441/-9.8971
02618QuiñanyaAncash-77.7441/-9.8971
02618ParancochaAncash-77.7441/-9.8971
02618HuayanAncash-77.7076/-9.8756
02618RanchinAncash-77.7441/-9.8971
02618CakapAncash-77.7441/-9.8971
02618HuacachoAncash-77.7441/-9.8971
02618Santiago de HuiñaAncash-77.7441/-9.8971
02618CashajananAncash-77.7441/-9.8971
02618AcojircaAncash-77.7441/-9.8971
02618CosmanAncash-77.7441/-9.8971
02618AquerAncash-77.7441/-9.8971
02618PoquiamAncash-77.7441/-9.8971
02618PuncoAncash-77.7441/-9.8971
02618QuillimpacAncash-77.7441/-9.8971
02618HuecaAncash-77.7441/-9.8971
02618ChilipuruAncash-77.7441/-9.8971
02618HuallanAncash-77.7441/-9.8971
02618ComuhuancaAncash-77.7441/-9.8971
02655Rio SecoAncash-78.1035/-9.8226
02655Quita SomberoAncash-78.1035/-9.8226
02655MiradorAncash-78.219/-9.9359
02655MolinoAncash-78.1147/-9.8814
02655CusmoAncash-78.0167/-9.85
02655LagunasAncash-78.1035/-9.8226
02655Santa RosaAncash-78.1035/-9.8226
02655MuchipampaAncash-78.1035/-9.8226
02655TurripampaAncash-78.0575/-9.8513
02655Caleta CulebrasAncash-78.2253/-9.9489
02655AmpanuAncash-78.1675/-9.9111
02655ChampaAncash-78/-9.8333
02655Casa RosadaAncash-78.1035/-9.8226
02655AterrizajeAncash-78.1035/-9.8226
02655QuianAncash-78.1035/-9.8226
02655QuillapampaAncash-78.0207/-9.8464
02655CongoncilloAncash-78.1401/-9.8994
02655HuayashAncash-78.1035/-9.8226
02630HuancayocAncash-77.6923/-9.9858
02630CochapetiAncash-77.6443/-9.9842
02630Huataspin (Pampar)Ancash-77.6923/-9.9858
02630RahuacpampaAncash-77.6923/-9.9858
02630Cullas JircaAncash-77.6923/-9.9858
02630AntayocAncash-77.6923/-9.9858
02630AmpipAncash-77.6923/-9.9858
02630TarnajircaAncash-77.6923/-9.9858
02630PalliAncash-77.6923/-9.9858
02630QueropuquioAncash-77.6923/-9.9858
02630Carhuas CochanAncash-77.6923/-9.9858
02630MembrillokAncash-77.6923/-9.9858
02630ChuchucoraAncash-77.6923/-9.9858
02630Santa CruzAncash-77.6923/-9.9858
02630CarahuanchiAncash-77.6923/-9.9858
02630TustuspampaAncash-77.6923/-9.9858
02630HuichayAncash-77.7709/-9.9781
02630PirauyaAncash-77.7626/-9.9935
02630MonasterioAncash-77.6923/-9.9858
02630LucmayocAncash-77.6923/-9.9858
02630PariacallanAncash-77.6923/-9.9858
02630San IsidroAncash-77.715/-10.0104
02630CinconaAncash-77.6923/-9.9858
02630AquellanAncash-77.6923/-9.9858
02630OcoshiAncash-77.6923/-9.9858
02630CoshtuAncash-77.6923/-9.9858
02630CoshmeAncash-77.6923/-9.9858
02630EquiparcoAncash-77.6494/-9.9711
02630YauyanAncash-77.6923/-9.9858
02630PumachupanAncash-77.6923/-9.9858
02630SaraAncash-77.6923/-9.9858
02630HuallcanAncash-77.6923/-9.9858
02630ShihuayAncash-77.6923/-9.9858
02630ChopicanchaAncash-77.6923/-9.9858
02630HuancuatoAncash-77.7067/-9.9957
02630PurhuayAncash-77.6923/-9.9858
02630MiramarAncash-77.6923/-9.9858
02630LampiAncash-77.6923/-9.9858
02630ShoqueAncash-77.6923/-9.9858
02630Carcel PampaAncash-77.6923/-9.9858
02630AñacjircaAncash-77.6923/-9.9858
02630LlullcaAncash-77.6923/-9.9858
02630PitzkarapraAncash-77.6923/-9.9858
02630Monte BelloAncash-77.6923/-9.9858
02630WashkapAncash-77.6923/-9.9858
02650ManacheAncash-78.1592/-10.0643
02650AlmapampaAncash-77.9186/-10.1739
02650Paypay GrandeAncash-77.9186/-10.1739
02651HuarmeyAncash-78.1522/-10.0681
02650Alto HuarmeyAncash-78.1435/-10.0702
02650SalitralAncash-78.1485/-10.0767
02650MandingaAncash-78.0844/-10.0545
02650CongonAncash-78.0785/-10.0281
02650HuanchaquitoAncash-78.1638/-10.0746
02650Maria CristinaAncash-77.9159/-10.0083
02650Mata CaballoAncash-77.9186/-10.1739
02650San Martin (Naranjal)Ancash-77.9186/-10.1739
02650ChilcalAncash-78.0296/-10.0194
02650Paypay ChicoAncash-77.9186/-10.1739
02650TuquilloAncash-78.1904/-10.015
02650SonsonAncash-78.0078/-10.0132
02650Puerto HuarmeyAncash-78.1655/-10.0967
02650AyguayAncash-77.9186/-10.1739
02650BermejoAncash-77.8978/-10.561
02650Huamba AltaAncash-77.9186/-10.1739
02650TaycaAncash-78.0592/-10.0096
02650Huamba BajaAncash-77.9186/-10.1739
02650CuzcuzAncash-78.1192/-10.0656
02650TamboreroAncash-77.9186/-10.1739
02650Huamba Ex HaciendaAncash-77.9186/-10.1739
026509 de OctubreAncash-77.9186/-10.1739
02650Tres CrucesAncash-77.8689/-9.9892
02650Las ZorrasAncash-78.0368/-10.2612
02650ArenalAncash-78.1331/-10.0673
02650Santa CatalinaAncash-77.9186/-10.1739
02650Puerto GrandeAncash-77.9186/-10.1739
02650LecheralAncash-78.1435/-10.0702
02650Garlero (Santa Rosa)Ancash-77.9186/-10.1739
02650KatscalAncash-77.9186/-10.1739
02650GramadalAncash-77.9872/-10.3909
02650Santa Rosa BarbacayAncash-77.9186/-10.1739
02650Las PalmasAncash-77.9186/-10.1739
02650YanacacaAncash-77.9186/-10.1739
02650San NicolasAncash-78.1566/-10.0769
02650Vista AlegreAncash-77.9186/-10.1739
02370CullcuyAncash-76.9311/-9.1912
02370ShogoshmarcaAncash-76.9311/-9.1912
02370PucuzAncash-76.9311/-9.1912
02370PuchcaAncash-76.9311/-9.1912
02370PariacanchaAncash-76.9433/-9.207
02370UcoAncash-76.9277/-9.1884
02370ChinchoquilloAncash-76.9311/-9.1912
02370LucmaAncash-76.9466/-9.1757
02370PucajircaAncash-76.9367/-9.2138
02370QuichipataAncash-76.9311/-9.1912
02370PiurocAncash-76.9473/-9.2099
02370Buena VistaAncash-76.9311/-9.1912
02370PutpushAncash-76.9311/-9.1912
02370AuyoAncash-76.9311/-9.1912
02370Atalaya (Cabra Cancha)Ancash-76.9311/-9.1912
02370PampacochaAncash-76.9259/-9.2056
02370Horno PuncoAncash-76.9311/-9.1912
02370TumarinAncash-76.9311/-9.1912
02370BatanAncash-76.9311/-9.1912
02370ColquicanchaAncash-76.9311/-9.1912
02370ChambrucoAncash-76.9333/-9.1986
02370CabracanchaAncash-76.9311/-9.1912
02333MatashAncash-76.9823/-9.4665
02333TaulliAncash-76.9823/-9.4665
02333WishllacAncash-76.9823/-9.4665
02333TomaAncash-76.9823/-9.4665
02333ChacuapampaAncash-76.9823/-9.4665
02333VistosoAncash-76.9823/-9.4665
02333PutacaAncash-76.969/-9.4124
02333Casha UcroAncash-76.9823/-9.4665
02333ChanaAncash-76.9823/-9.4665
02333HabaspampaAncash-76.9823/-9.4665
02333CashapatacAncash-76.9823/-9.4665
02333LluichushAncash-76.9823/-9.4665
02333Pichiu CentroAncash-76.9823/-9.4665
02333PuquioAncash-76.9823/-9.4665
02333MonteAncash-76.9823/-9.4665
02333RahuaychacraAncash-76.9823/-9.4665
02333Vista AlegreAncash-76.9823/-9.4665
02333Altos MachayAncash-76.9823/-9.4665
02333Pampa de HuamaninAncash-76.9823/-9.4665
02333TactaAncash-76.9903/-9.4358
02333HuancayocAncash-76.9983/-9.5047
02333CarhuacAncash-76.9823/-9.4665
02333Santa RitaAncash-76.9823/-9.4665
02333VichonAncash-76.9823/-9.4665
02333CachinanAncash-76.9823/-9.4665
02333TullcaAncash-76.9823/-9.4665
02333IncapuquioAncash-76.9823/-9.4665
02333VerdecochaAncash-76.9823/-9.4665
02333ChocupunoAncash-76.9823/-9.4665
02333CalloAncash-76.9823/-9.4665
02390Mashra PampaAncash-77.0919/-9.6282
02390ShipanAncash-77.0919/-9.6282
02390QuishuAncash-77.0919/-9.6282
02390RecodoAncash-77.0919/-9.6282
02390CashapatacAncash-77.0919/-9.6282
02390QuitapampaAncash-77.0919/-9.6282
02390RancasAncash-77.0919/-9.6282
02390PaltaAncash-77.1393/-9.5505
02390PotreroAncash-77.0919/-9.6282
02390Rayan PatacAncash-77.0919/-9.6282
02390CarhuaucroAncash-77.0919/-9.6282
02390NinaragraAncash-77.0919/-9.6282
02390MuchcayocAncash-77.0919/-9.6282
02390SalviaAncash-77.0919/-9.6282
02390CanrashAncash-77.0919/-9.6282
02390ShahuangaAncash-77.0919/-9.6282
02390MullipampaAncash-77.0919/-9.6282
02390ShiquipAncash-77.0919/-9.6282
02390ChacuacunayAncash-77.0919/-9.6282
02390ÑaopomarcaAncash-77.0919/-9.6282
02390PachachacaAncash-77.0919/-9.6282
02390MorocochaAncash-77.0919/-9.6282
02390NeguipAncash-77.0919/-9.6282
02390MillhuishAncash-77.0919/-9.6282
02390PutacaAncash-77.0919/-9.6282
02390RuntuAncash-77.0919/-9.6282
02390CarhuayocAncash-77.0919/-9.6282
02390Pichiu QuenuaraguaAncash-77.0919/-9.6282
02390Pichiu San PedroAncash-77.0919/-9.6282
02390Bellavista HuamaninAncash-77.0919/-9.6282
02390PacchaAncash-77.0919/-9.6282
02390ParashpampaAncash-77.0919/-9.6282
02390CasacanchaAncash-77.0919/-9.6282
02390CachcaAncash-77.0919/-9.6282
02390OpayacoAncash-77.0919/-9.6282
02390PinculloAncash-77.0919/-9.6282
02390OrcoshAncash-77.0919/-9.6282
02390CalvarioAncash-77.0919/-9.6282
02390PiruroAncash-77.0919/-9.6282
02390AyashAncash-77.0919/-9.6282
02390MatibambaAncash-77.0919/-9.6282
02390PacashAncash-77.0919/-9.6282
02390PishipuquioAncash-77.0919/-9.6282
02390PucagagaAncash-77.0919/-9.6282
02390CarashAncash-77.0919/-9.6282
02390QuinhuaragraAncash-77.0919/-9.6282
02391San MarcosAncash-77.1568/-9.5249
02390PuctoAncash-77.0919/-9.6282
02390PajushAncash-77.0919/-9.6282
02390RuirucanchaAncash-77.0919/-9.6282
02390CallasAncash-77.0919/-9.6282
02390BronceAncash-77.0919/-9.6282
02390Santa Cruz de MosnaAncash-77.0919/-9.6282
02390RucusAncash-77.0919/-9.6282
02390ChallhuayacoAncash-77.0919/-9.6282
02390ChallguasAncash-77.0919/-9.6282
02390Pujun PampaAncash-77.0919/-9.6282
02390PariayocAncash-77.0919/-9.6282
02390AtojhuachangaAncash-77.0919/-9.6282
02390MarayocAncash-77.0919/-9.6282
02390UtutupampaAncash-77.0919/-9.6282
02390UtutupatacAncash-77.0919/-9.6282
02390HuanchiAncash-77.0919/-9.6282
02390LucmaAncash-77.0919/-9.6282
02390GhonchiAncash-77.0919/-9.6282
02390AirachinAncash-77.0919/-9.6282
02390HuanchaAncash-77.0919/-9.6282
02390Ichic ChinchoAncash-77.0919/-9.6282
02390TupecAncash-77.0919/-9.6282
02390GageAncash-77.0919/-9.6282
02390HuayrongaAncash-77.0919/-9.6282
02390HuayopampaAncash-77.0919/-9.6282
02390ChinchoAncash-77.0919/-9.6282
02390UrurpaAncash-77.0919/-9.6282
02390Colla ChicaAncash-77.0919/-9.6282
02390AsgapAncash-77.0919/-9.6282
02390YuncanAncash-77.0919/-9.6282
02390CutapampaAncash-77.0919/-9.6282
02390ManianpampaAncash-77.0919/-9.6282
02390HuantarpampaAncash-77.0919/-9.6282
02390PapamurunaAncash-77.0919/-9.6282
02390ChiptaAncash-77.0919/-9.6282
02390CochaucroAncash-77.0919/-9.6282
02390GajacshateAncash-77.0919/-9.6282
02390LlaquirAncash-77.0919/-9.6282
02390YanacanchaAncash-77.0919/-9.6282
02390ChuquinAncash-77.0919/-9.6282
02390AngoAncash-77.0919/-9.6282
02390Jato ViejoAncash-77.0919/-9.6282
02390TrancaAncash-77.0919/-9.6282
02390ChuyoAncash-77.0919/-9.6282
02390Jatun PiruroAncash-77.0919/-9.6282
02390Vista AlegreAncash-77.0919/-9.6282
02390JatuncanchaAncash-77.0919/-9.6282
02390HuachacAncash-77.0919/-9.6282
02390TayapampaAncash-77.0919/-9.6282
02390ChullushAncash-77.0919/-9.6282
02390ConinAncash-77.0919/-9.6282
02390ChucchupampaAncash-77.0919/-9.6282
02390GauchoAncash-77.0919/-9.6282
02390IllauroAncash-77.0919/-9.6282
02390ContongaAncash-77.1393/-9.5505
02390HuancaAncash-77.0919/-9.6282
02390CoyllarAncash-77.0919/-9.6282
02390IshancaAncash-77.0919/-9.6282
02390Gotu PuquioAncash-77.0919/-9.6282
02390TuctoAncash-77.0919/-9.6282
02390JuprogAncash-77.0919/-9.6282
02390Huaripampa BajoAncash-77.0919/-9.6282
02390Marca JircanAncash-77.0919/-9.6282
02390MariashAncash-77.0919/-9.6282
02390Huaripampa AltoAncash-77.0919/-9.6282
02390ChinchanAncash-77.0919/-9.6282
02390HuarconAncash-77.0919/-9.6282
02390Huaripampa CentralAncash-77.0919/-9.6282
02390Llicu PatacAncash-77.0919/-9.6282
02385CantumarcaAncash-76.776/-9.2721
02385PorvenirAncash-76.7416/-9.2305
02385CochapatayAncash-76.776/-9.2721
02385MelodiaAncash-76.776/-9.2721
02385ViroAncash-76.7516/-9.2066
02385San Roque de ChunasAncash-76.776/-9.2721
02385RapayanAncash-76.7597/-9.2027
02385SantagAncash-76.776/-9.2721
02385TinyashAncash-76.776/-9.2721
02385Rayo MagashganAncash-76.776/-9.2721
02385HijinAncash-76.776/-9.2721
02385ChinchanAncash-76.776/-9.2721
02385TactabambaAncash-76.7702/-9.1991
02385Cachina PampaAncash-76.7869/-9.2517
02385JarashpampaAncash-76.776/-9.2721
02385HuagaAncash-76.776/-9.2721
02325QuemadoAncash-77.0627/-9.3556
02325PampacolcaAncash-77.0627/-9.3556
02325CanchapataAncash-77.0627/-9.3556
02325Cruz PampaAncash-77.0627/-9.3556
02325RahuapampaAncash-77.0627/-9.3556
02325CharcanAncash-77.0627/-9.3556
02325MancacashcaAncash-77.0627/-9.3556
02325CanchasAncash-77.0627/-9.3556
02325HuancayoAncash-77.0627/-9.3556
02325CapillapampaAncash-77.0627/-9.3556
02325VincocotaAncash-77.0627/-9.3556
02325PaucaAncash-77.0627/-9.3556
02330ParashapampaAncash-76.9849/-9.3474
02330QuitacochaAncash-76.9849/-9.3474
02330GoyllarpampaAncash-76.9849/-9.3474
02330MillpojAncash-76.9849/-9.3474
02330NequetoAncash-76.9849/-9.3474
02330PoyomonteAncash-76.9849/-9.3474
02330QuillaycanchaAncash-76.9849/-9.3474
02330GagahuainAncash-76.9849/-9.3474
02330CulluchacaAncash-76.9849/-9.3474
02330UchcumachayAncash-76.9849/-9.3474
02330CullashAncash-76.9849/-9.3474
02330PalcaAncash-76.9849/-9.3474
02330RambranAncash-76.9849/-9.3474
02330TullcaAncash-76.9849/-9.3474
02330TermopilasAncash-76.9849/-9.3474
02330RecrishAncash-76.9849/-9.3474
02330JactayAncash-76.9849/-9.3474
02330PotreroAncash-76.9849/-9.3474
02330NumiajAncash-76.9849/-9.3474
02330OcopampaAncash-76.9849/-9.3474
02330Minas Jirca (Plomaje)Ancash-76.9849/-9.3474
02330San JuanAncash-76.9908/-9.3496
02330YantagAncash-76.9849/-9.3474
02330CarhuacAncash-76.9849/-9.3474
02330TucuhuagananAncash-76.9849/-9.3474
02330San JorgeAncash-76.9849/-9.3474
02330San MiguelAncash-76.9692/-9.3108
02330PontoAncash-76.9849/-9.3474
02330ChaguarAncash-76.9849/-9.3474
02330Santa Rosa de TincoAncash-76.9849/-9.3474
02330YunguillaAncash-76.9849/-9.3474
02330ArinAncash-76.9849/-9.3474
02330Ponto ViejoAncash-76.9849/-9.3474
02330CashatoAncash-76.9849/-9.3474
02330CuchosAncash-76.9849/-9.3474
02330San AntonioAncash-76.9849/-9.3474
02330HuacaucroAncash-76.9849/-9.3474
02330QuillushAncash-76.9849/-9.3474
02330ConinAncash-76.9849/-9.3474
02330HuancapampaAncash-76.9849/-9.3474
02330HuayAncash-76.9849/-9.3474
02330LlahuinAncash-76.9973/-9.2755
02330Cruz JircanAncash-76.9849/-9.3474
02330HuactashAncash-76.9849/-9.3474
02330PichiuAncash-76.9849/-9.3474
02375CastilloAncash-76.884/-9.1511
02375PalataAncash-76.884/-9.1511
02375PaucasAncash-76.8991/-9.1523
02375YuraAncash-76.9391/-9.1366
02375NinamahiwaAncash-76.884/-9.1511
02375Señor de la SoledadAncash-76.884/-9.1511
02375IchicviscasAncash-76.884/-9.1511
02375PocoshAncash-76.884/-9.1511
02375YaurishAncash-76.884/-9.1511
02375ChupaAncash-76.884/-9.1511
02375MaquihuancashAncash-76.884/-9.1511
02375JuragAncash-76.884/-9.1511
02375PotreroAncash-76.884/-9.1511
02375HuampanaAncash-76.884/-9.1511
02375Huachua HupshananAncash-76.884/-9.1511
02375MotaAncash-76.9108/-9.1604
02375HuanacuncaAncash-76.884/-9.1511
02375SocorroAncash-76.884/-9.1511
02375PunrincolpaAncash-76.884/-9.1511
02375Angel MachayAncash-76.884/-9.1511
02375RontoyAncash-76.884/-9.1511
02375RagrancaAncash-76.884/-9.1511
02375MillpocAncash-76.9149/-9.1481
02375DesrumboAncash-76.884/-9.1511
02375VilcabambaAncash-76.884/-9.1511
02375Buena VistaAncash-76.884/-9.1511
02375CharanAncash-76.9044/-9.1711
02375QuenanAncash-76.884/-9.1511
02375QuechcaAncash-76.884/-9.1511
02375HuallcayAncash-76.884/-9.1511
02375Buenos AiresAncash-76.884/-9.1511
02375ViscasAncash-76.8421/-9.1441
02375RamaderaAncash-76.884/-9.1511
02375Charan CuchoAncash-76.884/-9.1511
02375Tasa CuchoAncash-76.884/-9.1511
02324QuechcaAncash-77.0925/-9.3316
02324IllaragAncash-77.0925/-9.3316
02324CochasAncash-77.0925/-9.3316
02324MitubambaAncash-77.0925/-9.3316
02324CaleroAncash-77.0925/-9.3316
02324MuchcolAncash-77.0925/-9.3316
02324LlocllaAncash-77.0925/-9.3316
02324HuisllacAncash-77.0925/-9.3316
02324TaulliAncash-77.0925/-9.3316
02324AllgupasenganAncash-77.0925/-9.3316
02324CachilAncash-77.0925/-9.3316
02324Llihuan ArhuayAncash-77.0925/-9.3316
02324TarapampaAncash-77.0925/-9.3316
02324PomachacaAncash-77.0925/-9.3316
02324PapachacraAncash-77.0925/-9.3316
02324HuancashAncash-77.0925/-9.3316
02324MasinAncash-77.0925/-9.3316
02324AjenAncash-77.0925/-9.3316
02324HuaripampaAncash-77.0925/-9.3316
02324CallashAncash-77.0925/-9.3316
02324JatopampaAncash-77.0925/-9.3316
02324ManahuiyayAncash-77.0925/-9.3316
02324ChuquibambaAncash-77.0925/-9.3316
02324Arguay GrandeAncash-77.0925/-9.3316
02324PucayacuAncash-77.0925/-9.3316
02324AcllacanchaAncash-77.5498/-9.1871
02324JancuAncash-77.0925/-9.3316
02324YacuraquinanAncash-77.0925/-9.3316
02324San Francisco de ShogshiAncash-77.0925/-9.3316
02324ParishAncash-77.0925/-9.3316
02324QuillagagaAncash-77.0925/-9.3316
02324ParoAncash-77.0925/-9.3316
02324HuayobambaAncash-77.0925/-9.3316
02324HuaynacanchaAncash-77.0925/-9.3316
02324HuayoAncash-77.0925/-9.3316
02324Callash de AgchasAncash-77.0925/-9.3316
02324AcchasAncash-77.0925/-9.3316
02324MatibambaAncash-77.0925/-9.3316
02324HuaytunaAncash-77.0925/-9.3316
02324ChihuanAncash-77.0925/-9.3316
02324JircahuayiAncash-77.0925/-9.3316
02324HuamoyojAncash-77.0925/-9.3316
02324ToldorumiAncash-77.0925/-9.3316
02324ShupeAncash-77.0925/-9.3316
02300UranchacraAncash-77.2362/-9.4678
02300Huarac PampaAncash-77.2362/-9.4678
02300CarhuascanchapataAncash-77.2362/-9.4678
02300CullcushAncash-77.2362/-9.4678
02300OlayanAncash-77.2362/-9.4678
02300AnyangaAncash-77.2362/-9.4678
02300JangogAncash-77.2362/-9.4678
02300ShogayacoAncash-77.2362/-9.4678
02300SucchaAncash-77.2362/-9.4678
02300QuitapampaAncash-77.2362/-9.4678
02300Huarac AntiguoAncash-77.2362/-9.4678
02300HumapampaAncash-77.2362/-9.4678
02300YurayacoAncash-77.2362/-9.4678
02300ChucosAncash-77.2362/-9.4678
02300TucuhuagananAncash-77.2362/-9.4678
02300GoyrunshaAncash-77.2362/-9.4678
02300HuampuranAncash-77.2362/-9.4678
02300HuagangaAncash-77.2362/-9.4678
02300AcoparaAncash-77.2362/-9.4678
02300QueroshyAncash-77.2362/-9.4678
02300HuantarAncash-77.1763/-9.4535
02320Barrio YerbabuenaAncash-77.0782/-9.4264
02320HuachisAncash-77.1167/-9.4167
02320JauyacAncash-77.0782/-9.4264
02320AncatanaAncash-77.0782/-9.4264
02320AtashAncash-77.0782/-9.4264
02320Cruz JircanAncash-77.0782/-9.4264
02320BrahuainAncash-77.0782/-9.4264
02320Carash ChicoAncash-77.0782/-9.4264
02320LlanquishAncash-77.0782/-9.4264
02320IshancaAncash-77.0782/-9.4264
02320TaulliAncash-77.0782/-9.4264
02320MuchcasAncash-77.0782/-9.4264
02320ToganaAncash-77.0782/-9.4264
02320Carash GrandeAncash-77.0782/-9.4264
02320QuitaqueroAncash-77.0782/-9.4264
02320CochasAncash-77.0782/-9.4264
02320JatupatacAncash-77.0782/-9.4264
02320QuecasAncash-77.0782/-9.4264
02320RathuainAncash-77.0782/-9.4264
02320TaullishAncash-77.0782/-9.4264
02320Pichiu AyashAncash-77.0782/-9.4264
02320PachiAncash-77.0782/-9.4264
02320Pampa de HuamaninAncash-77.0782/-9.4264
02320TictiAncash-77.0782/-9.4264
02320YacupashtacAncash-77.0782/-9.4264
02320ChupanAncash-77.0782/-9.4264
02320GoyrumshaAncash-77.0782/-9.4264
02320IshpangaAncash-77.0782/-9.4264
02320Gantu PataAncash-77.0782/-9.4264
02320Ichic ChaucanAncash-77.0782/-9.4264
02320Cambio 90Ancash-77.0782/-9.4264
02320YuncanAncash-77.0782/-9.4264
02320San Cristobal de TamboAncash-77.0782/-9.4264
02320ChocopampaAncash-77.0782/-9.4264
02320RanracanchaAncash-77.0782/-9.4264
02320Caballo ArmananAncash-77.0782/-9.4264
02320HuancayocAncash-77.0782/-9.4264
02320PatayAncash-77.0782/-9.4264
02320TambillosAncash-77.0782/-9.4264
02320CanchisAncash-77.0782/-9.4264
02320QuillocAncash-77.0782/-9.4264
02320Soledad de TamboAncash-77.0782/-9.4264
02320CastilloAncash-77.0782/-9.4264
02320PartunaAncash-77.0782/-9.4264
02320ChinchoAncash-77.0782/-9.4264
02320San Antonio de PotreroAncash-77.0782/-9.4264
02320ChocorajraAncash-77.0782/-9.4264
02320Yurac JircaAncash-77.0782/-9.4264
02320AllpachacaAncash-77.0782/-9.4264
02320QuichuasAncash-77.0782/-9.4264
02320QueroragraAncash-77.0782/-9.4264
02320CutanAncash-77.0782/-9.4264
02320HuariamazgaAncash-77.0782/-9.4264
02320QuishuarAncash-77.0782/-9.4264
02320ShillquiAncash-77.0782/-9.4264
02320San Francisco de YanapotoAncash-77.0782/-9.4264
02320ApocroAncash-77.0782/-9.4264
02320HuancayoAncash-77.0782/-9.4264
02320CanchanacAncash-77.0782/-9.4264
02320MatecAncash-77.0782/-9.4264
02380PucajircaAncash-76.808/-9.1887
02380ChucpiAncash-76.808/-9.1887
02380Vista AlegreAncash-76.808/-9.1887
02380SallajircanAncash-76.808/-9.1887
02380HuayoAncash-76.808/-9.1887
02380ShinhuaAncash-76.808/-9.1887
02380HuashgoAncash-76.808/-9.1887
02380ContaderaAncash-76.8172/-9.2301
02380CercojircaAncash-76.808/-9.1887
02380PaucarpatayAncash-76.7786/-9.1753
02380AyporAncash-76.808/-9.1887
02380CochapampaAncash-76.808/-9.1887
02380ChipilanAncash-76.808/-9.1887
02380CunrunyaAncash-76.808/-9.1887
02380QueropampaAncash-76.808/-9.1887
02380MarcashAncash-76.7966/-9.211
02380Santa Rosa de JahuanAncash-76.808/-9.1887
02380RagragAncash-76.808/-9.1887
02380AllpamarcaAncash-76.808/-9.1887
02380LlanquejAncash-76.808/-9.1887
02380MagallanAncash-76.7948/-9.2133
02380IchonAncash-76.808/-9.1887
02380MarangayeAncash-76.808/-9.1887
02380Ancash CochaAncash-76.7913/-9.2057
02380YanasAncash-76.7978/-9.1611
02380WinchanAncash-76.808/-9.1887
02380TupishAncash-76.808/-9.1887
02380PutacaAncash-76.808/-9.1887
02380HuacchisAncash-76.7878/-9.2003
02380RarancaAncash-76.808/-9.1887
02380RumichacaAncash-76.808/-9.1887
02355RosayocAncash-76.9295/-9.3086
02355La MercedAncash-76.9295/-9.3086
02355HuanhuashAncash-76.9295/-9.3086
02355CurpacanchaAncash-76.9295/-9.3086
02355TzicrayAncash-76.9295/-9.3086
02355ColcaAncash-76.9295/-9.3086
02355PomabambaAncash-76.9295/-9.3086
02355MallcayAncash-76.9295/-9.3086
02355CarpuAncash-76.9295/-9.3086
02355ChocyacpampaAncash-76.9295/-9.3086
02355Rosa PampaAncash-76.9295/-9.3086
02355CachirAncash-76.9295/-9.3086
02355TarapacaAncash-76.9287/-9.3069
02355HuarauyaAncash-76.9295/-9.3086
02355Cardon RagraAncash-76.9295/-9.3086
02355OcocochaAncash-76.9466/-9.2578
02355ChacabambaAncash-76.9295/-9.3086
02355ChuchosAncash-76.9295/-9.3086
02355PicoAncash-76.9295/-9.3086
02355ColcabambaAncash-76.9765/-9.2686
02355LluchquiAncash-76.9295/-9.3086
02355AmllaAncash-76.9295/-9.3086
02355OgoshuyhuaAncash-76.9295/-9.3086
02355RumichacaAncash-76.9295/-9.3086
02355HuacachiAncash-76.9395/-9.3167
02355QuinhuayAncash-76.9389/-9.2886
02355HuallacanchaAncash-76.9295/-9.3086
02355Jara ChacraAncash-76.9295/-9.3086
02355MataAncash-76.9295/-9.3086
02355CarinAncash-76.9295/-9.3086
02355ViocAncash-76.9627/-9.284
02355San Martin de MaraAncash-76.9295/-9.3086
02355JengaAncash-76.9295/-9.3086
02355TactabambaAncash-76.9295/-9.3086
02355LlucllucAncash-76.9329/-9.3209
02355PotagaAncash-76.9295/-9.3086
02355PachasAncash-76.9295/-9.3086
02355TujoAncash-76.9295/-9.3086
02355AllpashAncash-76.9295/-9.3086
02395JoroAncash-77.2117/-9.6554
02395TayashAncash-77.2117/-9.6554
02395Machcas AltoAncash-77.2117/-9.6554
02395CochaoAncash-77.2117/-9.6554
02395YanacanchaAncash-77.2117/-9.6554
02395Machcas BajoAncash-77.2117/-9.6554
02395NunupataAncash-77.2117/-9.6554
02395ChacapataAncash-77.2117/-9.6554
02395RolloAncash-77.2117/-9.6554
02395PacchangaAncash-77.2117/-9.6554
02395UltupuquioAncash-77.2117/-9.6554
02395HuayibambaAncash-77.2117/-9.6554
02395ChacparAncash-77.2117/-9.6554
02395JircahuayiAncash-77.2117/-9.6554
02395SalaAncash-77.2117/-9.6554
02395Jircahuayi de Chichucancha (JircAncash-77.2117/-9.6554
02395AngagAncash-77.2117/-9.6554
02395ShirapataAncash-77.2117/-9.6554
02395CachirAncash-77.2117/-9.6554
02395PirishAncash-77.2117/-9.6554
02395ChichucanchaAncash-77.2667/-9.5667
02395OcopatacAncash-77.2117/-9.6554
02395CapillaruriAncash-77.2117/-9.6554
02395ShiraucroAncash-77.2117/-9.6554
02395ConashAncash-77.2117/-9.6554
02395PuchuaAncash-77.2117/-9.6554
02395JatoAncash-77.2117/-9.6554
02395JircashAncash-77.2117/-9.6554
02395Cochao BajoAncash-77.2117/-9.6554
02395VilcabambaAncash-77.2117/-9.6554
02395RuriquilcaAncash-77.2117/-9.6554
02395RanracanchaAncash-77.2117/-9.6554
02395TaninAncash-77.2117/-9.6554
02395UnyashAncash-77.2117/-9.6554
02395TupecAncash-77.2117/-9.6554
02395MachacAncash-77.2167/-9.6833
02395Cruz BlancaAncash-77.2117/-9.6554
02395ShongoAncash-77.2117/-9.6554
02395PongosAncash-77.2117/-9.6554
02395HuarimayoAncash-77.2117/-9.6554
02395Cristo Rey de QuelleyacoAncash-77.2117/-9.6554
02395Alta CasaAncash-77.2117/-9.6554
02395BañosAncash-77.2117/-9.6554
02395HuishinAncash-77.2117/-9.6554
02395HuishcashAncash-77.2117/-9.6554
02395RauwaAncash-77.2117/-9.6554
02395TambillosAncash-77.2117/-9.6554
02395HuaricochaAncash-77.2117/-9.6554
02395ChaparaAncash-77.2117/-9.6554
02395CanshaAncash-77.2117/-9.6554
02395PampaAncash-77.2117/-9.6554
02395HuaroyaAncash-77.2117/-9.6554
02395IscogAncash-77.2117/-9.6554
02396Chavin de HuantarAncash-77.1776/-9.5791
02395PutcurAncash-77.2117/-9.6554
02395ChunaAncash-77.2117/-9.6554
02395ConinAncash-77.2117/-9.6554
02395PariacanchaAncash-77.2117/-9.6554
02395ShanquiAncash-77.2117/-9.6554
02395CochasAncash-77.2117/-9.6554
02395PutagaAncash-77.2117/-9.6554
02395ShamponAncash-77.2117/-9.6554
02395Huarimayo AltoAncash-77.2117/-9.6554
02395QuercosAncash-77.2117/-9.6554
02395CatayocAncash-77.2117/-9.6554
02395CayanAncash-77.2117/-9.6554
02395Lanchan GrandeAncash-77.2117/-9.6554
02395Nuevo ProgresoAncash-77.2117/-9.6554
02395UchuhuaytaAncash-77.2117/-9.6554
02395Lanchan ChicoAncash-77.2117/-9.6554
02305PuliachAncash-77.1314/-9.257
02305KenwashAncash-77.1314/-9.257
02305DelanteroAncash-77.1314/-9.257
02305CashaucroAncash-77.1314/-9.257
02305HuagampaAncash-77.1314/-9.257
02305SharcoAncash-77.1314/-9.257
02305TrancaAncash-77.1314/-9.257
02305PocpocyaAncash-77.1314/-9.257
02305IncananiAncash-77.1314/-9.257
02305TarajircanAncash-77.1314/-9.257
02305PuquiotunaAncash-77.1314/-9.257
02305TurunapampaAncash-77.1314/-9.257
02305QueroragraAncash-77.1314/-9.257
02305MucashAncash-77.1314/-9.257
02305RupahuayiAncash-77.1314/-9.257
02305CashajircaAncash-77.1314/-9.257
02305AñashuachananAncash-77.1314/-9.257
02305CuncashAncash-77.1314/-9.257
02305HuancarpataAncash-77.1314/-9.257
02305MujunAncash-77.1314/-9.257
02305GanllajircaAncash-77.1314/-9.257
02305Buena Vista de CachunaAncash-77.1314/-9.257
02305CayasAncash-77.1314/-9.257
02305GallanAncash-77.1314/-9.257
02305CashacashaAncash-77.1314/-9.257
02305MontipucroAncash-77.1314/-9.257
02305HuayllabambaAncash-77.1314/-9.257
02305MuyunaAncash-77.1314/-9.257
02305IllauroAncash-77.1314/-9.257
02305Agocancha AltoAncash-77.1314/-9.257
02305RayanpatacAncash-77.1314/-9.257
02305PiruroAncash-77.1314/-9.257
02305PucallpaAncash-77.1314/-9.257
02305ChacaragraAncash-77.1314/-9.257
02305ShonguAncash-77.1314/-9.257
02305QueullaAncash-77.1314/-9.257
02305ChinchasAncash-77.1314/-9.257
02305CajayragraAncash-77.1314/-9.257
02305PacubambaAncash-77.1314/-9.257
02305ChequeacochaAncash-77.1314/-9.257
02305CoquitanAncash-77.1314/-9.257
02305HerahuayiAncash-77.1314/-9.257
02305CruzjircanAncash-77.1314/-9.257
02305QuichitunaAncash-77.1314/-9.257
02305GuerurajraAncash-77.1314/-9.257
02305CardonyocAncash-77.1314/-9.257
02305YanacochaAncash-77.1314/-9.257
02305ArashniyocAncash-77.1314/-9.257
02305TayapucroAncash-77.1314/-9.257
02305SecsibambaAncash-77.1314/-9.257
02305TunaspatacAncash-77.1314/-9.257
02305CajayAncash-77.1314/-9.257
02305YanacolpaAncash-77.1314/-9.257
02305YayupampaAncash-77.1314/-9.257
02305HuayochacaAncash-77.1314/-9.257
02305PachanaAncash-77.1314/-9.257
02305RayampampaAncash-77.1314/-9.257
02305UshnoAncash-77.1314/-9.257
02305ColcaragraAncash-77.1314/-9.257
02305PuquiushAncash-77.1314/-9.257
02305Agucancha BajoAncash-77.1314/-9.257
02305Lino PatacAncash-77.1314/-9.257
02305PumpushAncash-77.1314/-9.257
02305ShunturagraAncash-77.1314/-9.257
02305CollotaAncash-77.1314/-9.257
02305PoypojyocAncash-77.1314/-9.257
02305Leglia (Legliaj)Ancash-77.1314/-9.257
02305ParoAncash-77.1314/-9.257
02305Inka YakoAncash-77.1314/-9.257
02305ChaupilomaAncash-77.1314/-9.257
02305HuaritamboAncash-77.1314/-9.257
02358ChacatoAncash-76.9045/-9.2525
02358Jatun OguAncash-76.9045/-9.2525
02358Chaca PampaAncash-76.9045/-9.2525
02358Coral JircaAncash-76.9045/-9.2525
02358Alto CascayAncash-76.9449/-9.242
02358HuarangalAncash-76.9838/-9.249
02358AlcayanAncash-76.9097/-9.2408
02358Buena VistaAncash-76.9708/-9.2466
02358SalitreAncash-76.9045/-9.2525
02358ContanAncash-76.9268/-9.2454
02358TumangaAncash-76.9045/-9.2525
02358Trebol PampaAncash-76.9254/-9.2414
02358CascayAncash-76.9548/-9.2428
02358PucaraAncash-76.9045/-9.2525
02358AlpashAncash-76.9045/-9.2525
02358Succha CochaAncash-76.9045/-9.2525
02358Nueva VictoriaAncash-76.9045/-9.2525
02358Bajo CascayAncash-76.9045/-9.2525
02358Quillay JircaAncash-76.9045/-9.2525
02358Yacu RajraAncash-76.9045/-9.2525
02358AnraAncash-76.9233/-9.2329
02303CarmenchacaAncash-77.2329/-9.3231
02303Anta PacchaAncash-77.2329/-9.3231
02303YarmataAncash-77.2329/-9.3231
02303OcshapampaAncash-77.2329/-9.3231
02303TashtaAncash-77.2329/-9.3231
02303YanagagaAncash-77.2329/-9.3231
02303Romero PampaAncash-77.2329/-9.3231
02303Lucma PampaAncash-77.2329/-9.3231
02303LucmayocAncash-77.2329/-9.3231
02303CushinAncash-77.2329/-9.3231
02303ColpaAncash-77.2329/-9.3231
02303Vista AlegreAncash-77.2329/-9.3231
02303AcopalcaAncash-77.2329/-9.3231
02303CullcuyAncash-77.2329/-9.3231
02303UrpayAncash-77.2329/-9.3231
02303CachichinanAncash-77.2329/-9.3231
02303Huaman MarcaAncash-77.2329/-9.3231
02304HuariAncash-77.2333/-9.3333
02303AndabambaAncash-77.2329/-9.3231
02303PachachacaAncash-77.2329/-9.3231
02303Ragrag AchikyaragAncash-77.2329/-9.3231
02303YacyaAncash-77.2329/-9.3231
02303MarcashAncash-77.2329/-9.3231
02303ColcasAncash-77.2329/-9.3231
02303ChanculloAncash-77.2329/-9.3231
02303Buenos AiresAncash-77.2329/-9.3231
02303QuerobambaAncash-77.2329/-9.3231
02303HuamparanAncash-77.2329/-9.3231
02303QuillicshaAncash-77.2329/-9.3231
02303AmpatacAncash-77.2329/-9.3231
02303LluytsucollpanaAncash-77.2329/-9.3231
02303PumacanchaAncash-77.2329/-9.3231
02303CabildoAncash-77.2329/-9.3231
02303PomachacaAncash-77.2333/-9.4
02303HuamantangaAncash-77.2329/-9.3231
02303MorocanchaAncash-77.2329/-9.3231
02303ShequeAncash-77.2329/-9.3231
02303MituchacaAncash-77.2329/-9.3231
02303PoyoyocAncash-77.2329/-9.3231
02303ChallhuayacoAncash-77.2329/-9.3231
02303AmpasAncash-77.2329/-9.3231
02303MallasAncash-77.2329/-9.3231
02303PariaucroAncash-77.2329/-9.3231
02303HuayochacaAncash-77.2329/-9.3231
02303UliaAncash-77.2329/-9.3231
02203AllaucanAncash-77.9701/-8.6415
02203YupanAncash-77.9687/-8.615
02203CopahuachiAncash-77.9701/-8.6415
02203TarabambaAncash-77.9701/-8.6415
02203San JuanAncash-77.9701/-8.6415
02203RupaAncash-77.9701/-8.6415
02203CumocAncash-77.9701/-8.6415
02209NinabambaAncash-77.8472/-8.6251
02209RanhuasAncash-77.8833/-8.6333
02209HuayllamasAncash-77.8472/-8.6251
02209PacatquiAncash-77.8472/-8.6251
02209MacanacunaAncash-77.8472/-8.6251
02209YanacAncash-77.8667/-8.6167
02200Tres CrucesAncash-77.8931/-8.6781
02200PalilloAncash-77.8931/-8.6781
02200TrigopampaAncash-77.8931/-8.6781
02200La PampaAncash-77.9/-8.65
02200LlacusbambaAncash-77.8931/-8.6781
02200LlipiajAncash-77.8931/-8.6781
02200MirasantaAncash-77.8931/-8.6781
02210QuircatayAncash-77.7889/-8.5233
02210HuichangaAncash-77.7889/-8.5233
02210Manzanilla PampaAncash-77.7889/-8.5233
02210Rosa HuetaAncash-77.7889/-8.5233
02210CashucroAncash-77.7889/-8.5233
02210HuarircaAncash-77.7889/-8.5233
02210PollaAncash-77.7889/-8.5233
02210UtutopampaAncash-77.7889/-8.5233
02210NogalAncash-77.7889/-8.5233
02210HuarupAncash-77.7889/-8.5233
02210ChinchancoAncash-77.7889/-8.5233
02210GochacAncash-77.7889/-8.5233
02210CuscaAncash-77.865/-8.5106
02210RayampampaAncash-77.7889/-8.5233
02210CedroAncash-77.7889/-8.5233
02210TaulliconAncash-77.7889/-8.5233
02210CollotaAncash-77.7889/-8.5233
02210HuallcallancaAncash-77.7889/-8.5233
02210ShocoshAncash-77.7889/-8.5233
02210TaricaAncash-77.7525/-8.6044
02210UrconAncash-77.7919/-8.5747
02210YantaconAncash-77.7889/-8.5233
02210TumbagAncash-77.7889/-8.5233
02205PillipampaAncash-78.0261/-8.5841
02205CobamiresAncash-78.0375/-8.5742
02205ChunyayAncash-78.0236/-8.6078
02205HuashgoAncash-78.0469/-8.6048
02205BambasAncash-78/-8.6
02205Pillipampa AntiguoAncash-78.0469/-8.6048
02205La LimeñaAncash-78.0469/-8.6048
02215HuallaAncash-77.8835/-8.508
02215Palo SecoAncash-77.8835/-8.508
02215San IsidroAncash-77.8835/-8.508
02215ChuliaAncash-77.8835/-8.508
02215AcoAncash-77.8833/-8.5333
02215SucchaAncash-77.8835/-8.508
02218HuamineyAncash-77.929/-8.5489
02218LlopishAncash-77.929/-8.5489
02218TullumicojAncash-77.929/-8.5489
02218CallahuacaAncash-77.929/-8.5489
02218ColcabambaAncash-77.929/-8.5489
02218HuayllapampaAncash-77.929/-8.5489
02218ChorroAncash-77.929/-8.5489
02218RayanAncash-77.929/-8.5489
02218Tauribamba (Nueva Victoria)Ancash-77.929/-8.5489
02218ArahueyAncash-77.929/-8.5489
02218PariaconAncash-77.929/-8.5489
02218CañiquiAncash-77.929/-8.5489
02218TuruhuasiAncash-77.929/-8.5489
02218ÑahuinAncash-77.929/-8.5489
02218VaqueriaAncash-77.929/-8.5489
02218MashjonjaAncash-77.929/-8.5489
02218ConcejoAncash-77.929/-8.5489
02218CorongoAncash-77.9167/-8.5833
02218AticaraAncash-77.929/-8.5489
02218TincoAncash-77.929/-8.5489
02218OcupaltayAncash-77.929/-8.5489
02218CashanteAncash-77.929/-8.5489
02218HuallancayojAncash-77.929/-8.5489
02218ChicuAncash-77.929/-8.5489
02218AtacallaAncash-77.929/-8.5489
02218ChacoAncash-77.929/-8.5489
02218AcobambaAncash-77.929/-8.5489
02218ShutocAncash-77.929/-8.5489
02680Limac BajaAncash-78.0203/-9.5059
02680HuaraspampaAncash-78.1263/-9.5157
02680Santa IsabelAncash-78.0203/-9.5059
02680San LuisAncash-78.0203/-9.5059
02680Limac AltaAncash-78.0203/-9.5059
02680PunchayhuacaAncash-78.0203/-9.5059
02680Fray MartinAncash-78.0203/-9.5059
02680Carhuac PetacaAncash-78.0203/-9.5059
02680San IsidroAncash-78.0134/-9.5094
02680WiscurcacaAncash-78.0203/-9.5059
02680Pampa ColoradaAncash-78.0203/-9.5059
02680CaposoAncash-78.0203/-9.5059
02680CabrillasAncash-78.0203/-9.5059
02680Lucifer GrandeAncash-78.0203/-9.5059
02680LimacAncash-78.0203/-9.5059
02680San Miguel de CalpocAncash-78.0203/-9.5059
02680HuamanaAncash-78.0203/-9.5059
02680San Antonio de MatuaAncash-78.0203/-9.5059
02681YautanAncash-77.9964/-9.5119
02680ValdiviaAncash-78.0203/-9.5059
02680San LorenzoAncash-78.0203/-9.5059
02680San MiguelAncash-77.9647/-9.4833
02680Portada AltaAncash-78.1021/-9.5203
02680QuisquisAncash-78.0248/-9.5125
02680PaypayAncash-78.0203/-9.5059
02680CantarillaAncash-78.0513/-9.5248
02680LlahuacAncash-78.0203/-9.5059
02680ChaclahuainAncash-78.0203/-9.5059
02680MishiruriAncash-78.0203/-9.5059
02680Capuco HuancaAncash-78.0203/-9.5059
02680Liza AltaAncash-78.0203/-9.5059
02680Cachipampa AltaAncash-78.0203/-9.5059
02680TutumaAncash-78.0203/-9.5059
02680Cruz PuntaAncash-77.9061/-9.4486
02680Liza BajaAncash-78.0203/-9.5059
02680Anan YautanAncash-78.0203/-9.5059
02680CalpocAncash-77.9486/-9.4822
02680KafurAncash-78.0203/-9.5059
02680MuñaAncash-78.0601/-9.5207
02680CanchapampaAncash-78.0524/-9.5131
02680PucapatzaAncash-78.0203/-9.5059
02680PurushAncash-77.9328/-9.4389
02680Cachipampa BajaAncash-78.0521/-9.5052
02680San PedroAncash-78.0203/-9.5059
02680El MilagroAncash-78.0203/-9.5059
02680QuiuchanAncash-78.0597/-9.5337
02680AlgarrobalAncash-78.0203/-9.5059
02680CondorarmaAncash-78.0203/-9.5059
02680VintoAncash-78.0207/-9.5145
02680Jaihua AltaAncash-78.0203/-9.5059
02680MashminAncash-78.0203/-9.5059
02680CasablancaAncash-78.0203/-9.5059
02680Buenos AiresAncash-78.0203/-9.5059
02680LagarAncash-78.0503/-9.5203
02680Nuevo KaquiAncash-78.0203/-9.5059
02680La MaquinaAncash-78.0203/-9.5059
02680Cerro CastilloAncash-78.0203/-9.5059
02680PoctaoAncash-78.0352/-9.5256
02680CuchipuroAncash-78.0447/-9.5225
02680ChingoyalAncash-78.0203/-9.5059
02680San CristobalAncash-78.0203/-9.5059
02680TomequeAncash-78.0203/-9.5059
02680ParquinAncash-77.9311/-9.48
02680La Hoyada AltaAncash-78.0752/-9.5327
02680TrapicheAncash-78.0203/-9.5059
02680PalcaAncash-78.0203/-9.5059
02680Jaihua BajaAncash-78.0203/-9.5059
02680AcoshapampaAncash-78.0203/-9.5059
0268031 de MayoAncash-78.0203/-9.5059
02680La Hoyada BajaAncash-78.0203/-9.5059
02680Los AngelesAncash-78.0203/-9.5059
02665Puerto CasmaAncash-78.3825/-9.4636
02665TortugasAncash-78.3552/-9.5101
02665EstabloAncash-78.3552/-9.5101
02665El CirhuelarAncash-78.3552/-9.5101
02665San MiguelAncash-78.3664/-9.4478
02665Barrio PiuraAncash-78.3552/-9.5101
02665San DiegoAncash-78.3435/-9.4695
02665San AndresAncash-78.3635/-9.4398
02665Santa CristinaAncash-78.3522/-9.4661
02665Santa DelfinaAncash-78.3625/-9.465
02665Tabon AltoAncash-78.3552/-9.5101
02665Tabon BajoAncash-78.3552/-9.5101
02665El Trece (San Andres)Ancash-78.3552/-9.5101
02665Pampas de TortugasAncash-78.3552/-9.5101
02665Los AlgarrobosAncash-78.3552/-9.5101
02665San PedroAncash-78.3552/-9.5101
02665Santa CatalinaAncash-78.3552/-9.5101
02670CuncaAncash-78.1267/-9.339
02670UntoAncash-78.08/-9.3365
02670Fundo BejarAncash-78.1427/-9.373
02670Rio SecoAncash-78.1566/-9.3545
02670TambillosAncash-78.1771/-9.3853
02670TaocacheAncash-78.1427/-9.373
02670Tarao ChicoAncash-78.1427/-9.373
02670Monte GrandeAncash-78.2434/-9.4712
02670Olivar BajoAncash-78.1427/-9.373
02670Tarao GrandeAncash-78.2149/-9.4254
02670MojonAncash-78.0637/-9.3318
02670HuanchuyAncash-78.1517/-9.36
02670Olivar AltoAncash-78.1427/-9.373
02670TucushuancaAncash-78.1919/-9.3933
02670Buena Vista BajaAncash-78.2169/-9.4448
02670RinconadaAncash-78.2309/-9.4379
02670Buena Vista AltaAncash-78.1427/-9.373
02670HornopampaAncash-78.1427/-9.373
02670Poyor AltoAncash-78.1427/-9.373
02670Yanacaca GrandeAncash-78.1232/-9.341
02670Sechin AltoAncash-78.2384/-9.4596
02670La ViñaAncash-78.1519/-9.3675
02670RumipallanaAncash-78.103/-9.3357
02670PucapampaAncash-78.1427/-9.373
02670Heroes del CenepaAncash-78.1427/-9.373
02670CahuacuchoAncash-78.1933/-9.4062
02670EmpedradaAncash-78.2167/-9.4167
02670HuacatierraAncash-78.1427/-9.373
02670ParedonAncash-78.1427/-9.373
02670PorvenirAncash-78.1427/-9.373
02670Poyor BajoAncash-78.1427/-9.373
02670TuctupillinAncash-78.1/-9.35
02670Piedra LabradaAncash-78.1427/-9.373
02670HuancamuñaAncash-78.2245/-9.4525
02670QuiscaoAncash-78.1427/-9.373
02670San FidelAncash-78.1427/-9.373
02670Yanacaca ChicoAncash-78.0969/-9.3384
02670HoyadaAncash-78.1427/-9.373
02660San Francisco BajoAncash-78.2232/-9.5182
02660El MilagroAncash-78.3305/-9.4602
02660Playa GrandeAncash-78.237/-9.7684
02660El AltoAncash-78.2232/-9.5182
02660CholoqueAncash-78.1905/-9.5631
02660El CastilloAncash-78.2162/-9.5497
02661El CarmenAncash-78.3124/-9.4722
02660San JoseAncash-78.2232/-9.5182
02660Cabeza de CarneroAncash-78.2232/-9.5182
02660Huaraz PampaAncash-78.2232/-9.5182
02660CarrizalAncash-78.2833/-9.6667
02660MojequeAncash-78.2253/-9.5154
02660San AntonioAncash-78.2232/-9.5182
02660Cuatro PalosAncash-78.2232/-9.5182
02660Manga SerranaAncash-78.2232/-9.5182
02660San Francisco AltoAncash-78.2232/-9.5182
02661Casma VillahermosaAncash-78.2232/-9.5182
02660Callejon de AquiñoAncash-78.2232/-9.5182
02661CasmaAncash-78.3017/-9.4747
02660ChilleAncash-78.2593/-9.4933
02660Tambo ViejoAncash-78.2232/-9.5182
02660NivinAncash-78.1398/-9.5364
02660Portada AltaAncash-78.2232/-9.5182
02660Km 367Ancash-78.2232/-9.5182
02660Km 359Ancash-78.2232/-9.5182
02660CantinaAncash-78.2369/-9.5282
02660Santa MariaAncash-78.2232/-9.5182
02660Puquio GrandeAncash-78.201/-9.553
02660Casma AltaAncash-78.2232/-9.5182
02660Santa MatildeAncash-78.2232/-9.5182
02660Calavera ChicaAncash-78.2232/-9.5182
02660Santa MelaniaAncash-78.3383/-9.4352
02660Km 369Ancash-78.2232/-9.5182
02660Santa ElenaAncash-78.3278/-9.4487
02660San PedroAncash-78.2232/-9.5182
02660Sechin BajoAncash-78.2232/-9.5182
02660La Grama (La Balsa)Ancash-78.2232/-9.5182
02660Pampa de LlamaAncash-78.2232/-9.5182
02660La PampaAncash-78.2232/-9.5182
02660San Pedro AltoAncash-78.2232/-9.5182
02660La HuacaAncash-78.3541/-9.4367
02660Santa AnaAncash-78.2426/-9.5166
02660TrapicheAncash-78.2232/-9.5182
02660La GramitaAncash-78.2232/-9.5182
02660PurgatorioAncash-78.2146/-9.5324
02660La HaciendaAncash-78.2232/-9.5182
02660PacaeAncash-78.148/-9.5429
02660RinconadaAncash-78.2232/-9.5182
02660Puente CarrizalAncash-78.2232/-9.5182
02660Pan de AzucarAncash-78.2232/-9.5182
02660HualgayocAncash-78.2232/-9.5182
02660Santa RosaAncash-78.3446/-9.4519
02660Rio SecoAncash-78.2232/-9.5182
02660San Pedro BajoAncash-78.2232/-9.5182
02660Calavera GrandeAncash-78.1667/-9.55
02280CotoshAncash-77.2564/-9.0077
02280PampachacraAncash-77.2564/-9.0077
02280ChihuanAncash-77.2564/-9.0077
02280San SebastianAncash-77.2564/-9.0077
02280Alfonso UgarteAncash-77.2564/-9.0077
02280OcobambaAncash-77.2564/-9.0077
02280OtocoAncash-77.2564/-9.0077
02280Quitzi GircaAncash-77.2564/-9.0077
02280San PedroAncash-77.2564/-9.0077
02280MinasAncash-77.2564/-9.0077
02280TauripampaAncash-77.2564/-9.0077
02280PalmaderaAncash-77.2564/-9.0077
02280MaribambaAncash-77.2833/-8.9667
02280YanacochaAncash-77.2564/-9.0077
02280HuallancaAncash-77.2564/-9.0077
02280Puka ShiracaAncash-77.2564/-9.0077
02280San FranciscoAncash-77.2564/-9.0077
02280ManyanyacuAncash-77.2564/-9.0077
02280PacchoAncash-77.2564/-9.0077
02280ChinchoAncash-77.2564/-9.0077
02280Jatun QuillushAncash-77.2564/-9.0077
02280TrancaAncash-77.2564/-9.0077
02280Jatun OcoAncash-77.2564/-9.0077
02280MarcaAncash-77.2564/-9.0077
02280Chincho AltoAncash-77.2564/-9.0077
02280Yurac RanraAncash-77.2564/-9.0077
02280OlivoAncash-77.2564/-9.0077
02280JaulincaAncash-77.2564/-9.0077
02280ChacuascanchaAncash-77.2564/-9.0077
02280JuncayAncash-77.2564/-9.0077
02280UshcaAncash-77.2564/-9.0077
02280HuacuyAncash-77.2564/-9.0077
02280Maray JircaAncash-77.2564/-9.0077
02280OcshacanchaAncash-77.2564/-9.0077
02280PuchaqueroAncash-77.2564/-9.0077
02280CushuroAncash-77.2564/-9.0077
02280HuancashAncash-77.2564/-9.0077
02280Santa RosaAncash-77.2564/-9.0077
02280Ñahuin PuquioAncash-77.2564/-9.0077
02280RayanAncash-77.2564/-9.0077
02280Ichic QuillushAncash-77.2564/-9.0077
02280PochgojAncash-77.2564/-9.0077
02280RanraucroAncash-77.2564/-9.0077
02280Tzic TziAncash-77.2564/-9.0077
02280LirioAncash-77.2564/-9.0077
02280EstrellasAncash-77.2564/-9.0077
02280Llamllin OcoAncash-77.2564/-9.0077
02280San MartinAncash-77.2564/-9.0077
02280PorogsaAncash-77.5506/-9.2611
02280PampacanchaAncash-77.2564/-9.0077
02280VicroAncash-77.2564/-9.0077
02280Ututu PampaAncash-77.2564/-9.0077
02280GantuAncash-77.2564/-9.0077
02280QuerobambaAncash-77.2564/-9.0077
02280TucushAncash-77.2564/-9.0077
02280San Juan de la CruzAncash-77.2564/-9.0077
02280CentenarioAncash-77.2564/-9.0077
02280Llullu QueroAncash-77.2564/-9.0077
02280TamboAncash-77.2564/-9.0077
02283YauyaAncash-77.3/-8.9833
02280ContayAncash-77.2564/-9.0077
02285RanchajAncash-77.1696/-9.0112
02285RurisAncash-77.1696/-9.0112
02285QuerobambaAncash-77.1696/-9.0112
02285JatoAncash-77.1696/-9.0112
02285CantobambaAncash-77.1696/-9.0112
02285PogpanAncash-77.1696/-9.0112
02285YanamayoAncash-77.1696/-9.0112
02285CachichinanAncash-77.1696/-9.0112
02285AzulgaraAncash-77.1696/-9.0112
02285LlamacaAncash-77.1696/-9.0112
02285HuarupampaAncash-77.1696/-9.0112
02285CochaAncash-77.1696/-9.0112
02285ChillishAncash-77.1696/-9.0112
02285Huaglla PuquioAncash-77.1696/-9.0112
02285GantuAncash-77.1696/-9.0112
02285ChinchilAncash-77.1696/-9.0112
02285FlorestaAncash-77.1696/-9.0112
02285GantubambaAncash-77.1696/-9.0112
02285Santa RosaAncash-77.1696/-9.0112
02285San JuanAncash-77.1696/-9.0112
02285Alto ProgresoAncash-77.1696/-9.0112
02285OcupampaAncash-77.1696/-9.0112
02285TaulliAncash-77.1696/-9.0112
02285CasharagraAncash-77.1696/-9.0112
02285PuyaujircaAncash-77.1696/-9.0112
02285DespensaAncash-77.1696/-9.0112
02285ChullapaAncash-77.1696/-9.0112
02285HuantarAncash-77.1696/-9.0112
02285San NicolasAncash-77.1696/-9.0112
02285SucchaAncash-77.2417/-9.0442
02285ChinchancoAncash-77.1696/-9.0112
02285Buena VistaAncash-77.1696/-9.0112
02285PajonAncash-77.1696/-9.0112
02285Buena Vista ChicoAncash-77.1696/-9.0112
02285MinaAncash-77.1696/-9.0112
02285Buena Esperanza de CachunaAncash-77.1696/-9.0112
02285YanabambaAncash-77.1696/-9.0112
02285ErapampaAncash-77.1696/-9.0112
02310VincocochaAncash-77.291/-9.0972
02310CaninacoAncash-77.291/-9.0972
02310AgoyAncash-77.291/-9.0972
02310YuragjachaAncash-77.291/-9.0972
02310YuracyacuAncash-77.291/-9.0972
02310PotreroAncash-77.291/-9.0972
02310RojrohuarcoAncash-77.291/-9.0972
02310Rosas TayapampaAncash-77.291/-9.0972
02310Rima RimaAncash-77.291/-9.0972
02310GantuAncash-77.291/-9.0972
02310RanracanchaAncash-77.291/-9.0972
02310AcormaAncash-77.291/-9.0972
02310PomallucayAncash-77.291/-9.0972
02310WajtarosasAncash-77.291/-9.0972
02310Gontza GircaAncash-77.291/-9.0972
02310PircayAncash-77.291/-9.0972
02310GollparagraAncash-77.291/-9.0972
02310Carrera PampaAncash-77.291/-9.0972
02310Huagra HuilcaAncash-77.291/-9.0972
02310VentanayocAncash-77.291/-9.0972
02310CruzpampaAncash-77.291/-9.0972
02310AgopuquioAncash-77.291/-9.0972
02310YanacaraAncash-77.291/-9.0972
02310Huarera PampaAncash-77.291/-9.0972
02310RachagrumiAncash-77.291/-9.0972
02310GaruashogoAncash-77.291/-9.0972
02310SagrapeAncash-77.291/-9.0972
02310UtutupampaAncash-77.291/-9.0972
02310PotacaAncash-77.291/-9.0972
02310Posada PampaAncash-77.291/-9.0972
02310Hierba BuenaAncash-77.291/-9.0972
02310PuchaqueruAncash-77.291/-9.0972
02310GayhuinaAncash-77.291/-9.0972
02310PiñaoAncash-77.291/-9.0972
02310PucayacoAncash-77.291/-9.0972
02310EspadinAncash-77.291/-9.0972
02310YaturAncash-77.291/-9.0972
02310PishaAncash-77.291/-9.0972
02310ActezegAncash-77.291/-9.0972
02310Rosas GrandeAncash-77.291/-9.0972
02310CardonAncash-77.291/-9.0972
02310HuacarumiAncash-77.291/-9.0972
02310GesgecanchaAncash-77.291/-9.0972
02310CapuliAncash-77.291/-9.0972
02310CanchabambaAncash-77.291/-9.0972
02310ColpaAncash-77.291/-9.0972
02310YanahuarmiAncash-77.291/-9.0972
02310RacmataAncash-77.291/-9.0972
02310CarashAncash-77.291/-9.0972
02310SalapampaAncash-77.291/-9.0972
02310Puyau PampaAncash-77.291/-9.0972
02310Pilanco PampaAncash-77.291/-9.0972
02310YanapomaAncash-77.291/-9.0972
02310RecretayocAncash-77.291/-9.0972
02310PucallpaAncash-77.291/-9.0972
02310RagrajpampaAncash-77.291/-9.0972
02310Sheyhua Villa SurAncash-77.291/-9.0972
02310Mulli JircaAncash-77.291/-9.0972
02310MallquibambaAncash-77.291/-9.0972
02310CochapampaAncash-77.291/-9.0972
02310AurinjaAncash-77.291/-9.0972
02310UcushcashaAncash-77.291/-9.0972
02310IngenioAncash-77.291/-9.0972
02310IncensioAncash-77.291/-9.0972
02310ArhuayAncash-77.291/-9.0972
02310OcshapampaAncash-77.291/-9.0972
02310Mendoza JircaAncash-77.291/-9.0972
02311San LuisAncash-77.35/-9.0833
02310UliaAncash-77.291/-9.0972
02310MuchcasAncash-77.291/-9.0972
02310TarapampaAncash-77.291/-9.0972
02310ShiraqucroAncash-77.291/-9.0972
02310TucushAncash-77.291/-9.0972
02310CullunayocAncash-77.291/-9.0972
02310San CristobalAncash-77.291/-9.0972
02310Huiyash JircaAncash-77.291/-9.0972
02310OcoroAncash-77.291/-9.0972
02310ShaclliAncash-77.291/-9.0972
02310TunasjircaAncash-77.291/-9.0972
02310HumanhuaucoAncash-77.291/-9.0972
02310MolinopampaAncash-77.291/-9.0972
02310TaulliAncash-77.291/-9.0972
02310HurpayhuagangaAncash-77.291/-9.0972
02310UchcucolpaAncash-77.291/-9.0972
02310MullipampaAncash-77.291/-9.0972
02310LinderoAncash-77.291/-9.0972
02310ÑawinAncash-77.291/-9.0972
02310SaucepampaAncash-77.291/-9.0972
02310TayaAncash-77.291/-9.0972
02310TumpaAncash-77.291/-9.0972
02310UchusquilloAncash-77.291/-9.0972
02310ShajtayAncash-77.291/-9.0972
02310CashaucruAncash-77.291/-9.0972
02310ColcabambaAncash-77.291/-9.0972
02310ChapacAncash-77.291/-9.0972
02310MesapataAncash-77.291/-9.0972
02310HuaritunaAncash-77.291/-9.0972
02310JatuntayanAncash-77.291/-9.0972
02310HuashcashAncash-77.291/-9.0972
02310PacchacAncash-77.291/-9.0972
02310TurunayocAncash-77.291/-9.0972
02310TambillosAncash-77.291/-9.0972
02310AsiacochaAncash-77.291/-9.0972
02310ShogaAncash-77.291/-9.0972
02310San SebastianAncash-77.291/-9.0972
02310BobadillaAncash-77.291/-9.0972
02310ChauchasAncash-77.291/-9.0972
02310Baranda JircaAncash-77.291/-9.0972
02310ApogroAncash-77.291/-9.0972
02310ApashpampaAncash-77.291/-9.0972
02310HuicuyAncash-77.291/-9.0972
02310CochabambaAncash-77.291/-9.0972
02310JapananAncash-77.291/-9.0972
02310Jatun PucroAncash-77.291/-9.0972
02310IllauroAncash-77.291/-9.0972
02310CollotaAncash-77.291/-9.0972
02310AshnucanchaAncash-77.291/-9.0972
02310ChinchubadoAncash-77.291/-9.0972
02310Circo JircaAncash-77.291/-9.0972
02310JutcunaAncash-77.291/-9.0972
02310Sincuna PampaAncash-77.291/-9.0972
02310San PedroAncash-77.291/-9.0972
02310UchucyacuAncash-77.291/-9.0972
02310Santo JamananAncash-77.291/-9.0972
02310IshancaAncash-77.291/-9.0972
02310MitushAncash-77.291/-9.0972
02310JacabambaAncash-77.291/-9.0972
02310JacraaAncash-77.291/-9.0972
02310LucmaAncash-77.291/-9.0972
02310AtogbambaAncash-77.291/-9.0972
02310MarayneyocAncash-77.291/-9.0972
02310AquillayocAncash-77.291/-9.0972
02310ShocoshAncash-77.291/-9.0972
02310ShanogAncash-77.291/-9.0972
02103PishaAncash-77.6309/-9.4041
02103ChuchinAncash-77.6309/-9.4041
02103Lleqlla PampaAncash-77.6309/-9.4041
02103Mullaca GircaAncash-77.6309/-9.4041
02103CarianAncash-77.6309/-9.4041
02103TrigopampaAncash-77.6075/-9.3861
02103JacripuAncash-77.6309/-9.4041
02103Jokta SelmiAncash-77.6309/-9.4041
02103San Pedro de AtashAncash-77.6309/-9.4041
02103WanquejircaAncash-77.6309/-9.4041
02103Toma RuryAncash-77.6309/-9.4041
02103JamashcaAncash-77.6309/-9.4041
02103Toru CochaAncash-77.6309/-9.4041
02103Santa RosaAncash-77.6128/-9.3903
02103Santa CruzAncash-77.6309/-9.4041
02103Santa Cruz de TrigopampaAncash-77.6309/-9.4041
02103Willca TunanAncash-77.6309/-9.4041
02103Cochapa HuertanAncash-77.6309/-9.4041
02103San Juan de PampacochaAncash-77.6309/-9.4041
02103PuyanAncash-77.6309/-9.4041
02103Nueva EsperanzaAncash-77.6309/-9.4041
02103ChallhuayAncash-77.6309/-9.4041
02103Rincon GauchoAncash-77.6309/-9.4041
02103KeyacAncash-77.6309/-9.4041
02103Keru UranAncash-77.6309/-9.4041
02103Keru PuntaAncash-77.6309/-9.4041
02103Pampa CorralAncash-77.6309/-9.4041
02103PoyorAncash-77.6158/-9.3969
02103Vista AlegreAncash-77.6309/-9.4041
02103Era CatacAncash-77.6309/-9.4041
02103MaravillaAncash-77.6309/-9.4041
02103CuypanAncash-77.6309/-9.4041
02103ZanjaAncash-77.6309/-9.4041
02103ShiquiAncash-77.6309/-9.4041
02103UranAncash-77.6011/-9.3869
02103HuayoshancaAncash-77.6309/-9.4041
02103ShuparAncash-77.6031/-9.3953
02103Los Pinos (Guadalupe)Ancash-77.6309/-9.4041
02103UnchucAncash-77.6309/-9.4041
02103Zanja PampaAncash-77.6309/-9.4041
02103Los ClavelesAncash-77.6309/-9.4041
02103YungarAncash-77.5931/-9.3778
02103MacraAncash-77.6309/-9.4041
02135HuauyancaAncash-77.6618/-9.2589
02135MullanaAncash-77.6618/-9.2589
02135PatyAncash-77.6618/-9.2589
02135Mal PasoAncash-77.6764/-9.2517
02135TincoAncash-77.6618/-9.2589
02135QuillashAncash-77.6618/-9.2589
02135CotupampaAncash-77.6618/-9.2589
02135MishquiAncash-77.66/-9.2589
02135Vista AlegreAncash-77.6618/-9.2589
02135PampacAncash-77.6783/-9.2619
02135TomaAncash-77.6664/-9.2728
02135San JoseAncash-77.6618/-9.2589
02135UnionAncash-77.6618/-9.2589
02135PucaraAncash-77.6618/-9.2589
02135Pueblo Viejo de TomaAncash-77.6618/-9.2589
02133Yana RumiAncash-77.5647/-9.1544
02133CarapoAncash-77.5647/-9.1544
02133PachacaAncash-77.5647/-9.1544
02133San LuisAncash-77.5647/-9.1544
02133ShillaAncash-77.625/-9.2308
02133Nuevo ProgresoAncash-77.5647/-9.1544
02133LliptaAncash-77.6167/-9.2275
02133Señor de Mayo de CatayAncash-77.5647/-9.1544
02133CurihuancaAncash-77.5647/-9.1544
02133CarpaAncash-77.5647/-9.1544
02133BelenAncash-77.5647/-9.1544
02133CongarAncash-77.6225/-9.2194
02115TicapampaAncash-77.433/-9.3439
02115HoncopampaAncash-77.433/-9.3439
02115AtocpampaAncash-77.433/-9.3439
02115MaruacatacAncash-77.5422/-9.3714
02115MallashAncash-77.433/-9.3439
02115HuapraAncash-77.5469/-9.3433
02115QuinrancaAncash-77.5342/-9.3631
02115San AntonioAncash-77.433/-9.3439
02115ShirapucroAncash-77.5494/-9.3558
02115PucaraAncash-77.433/-9.3439
02115PampamacaAncash-77.5497/-9.3608
02115YanamaAncash-77.5567/-9.3647
02115ChopijircaAncash-77.433/-9.3439
02115Lucma HuillcaAncash-77.433/-9.3439
02115Fundo AcoAncash-77.433/-9.3439
02115AcoAncash-77.5633/-9.3692
02113OcutunanAncash-77.5742/-9.356
02113LaborpampaAncash-77.5742/-9.356
02113PumpucAncash-77.5742/-9.356
02113San IsidroAncash-77.5742/-9.356
02113HuamanvilcaAncash-77.5742/-9.356
02113IndependenciaAncash-77.5742/-9.356
02113PariahuancaAncash-77.5811/-9.3656
02113IntijecananAncash-77.5742/-9.356
02113Ichic AhuacAncash-77.5742/-9.356
02113BellavistaAncash-77.57/-9.3633
02113San MartinAncash-77.5742/-9.356
02113Virgen del CarmenAncash-77.5742/-9.356
02113AhuacAncash-77.5742/-9.356
02110PaltashAncash-77.4955/-9.3037
02110Campo SantoAncash-77.4955/-9.3037
02110Quinrey CanchaAncash-77.4955/-9.3037
02110HuecochacAncash-77.4955/-9.3037
02110Casha CorralAncash-77.4955/-9.3037
02110PatocochaAncash-77.5742/-9.2975
02110PiscuyAncash-77.4955/-9.3037
02110WinacAncash-77.4955/-9.3037
02110UllmayAncash-77.4955/-9.3037
02110CercuyocAncash-77.4955/-9.3037
02110Punco CorralAncash-77.4955/-9.3037
02109MarcaraAncash-77.4955/-9.3037
02110Copa GrandeAncash-77.5636/-9.2922
02110PachinAncash-77.5589/-9.3253
02110Vista AlegreAncash-77.4955/-9.3037
02110Tuyu AltoAncash-77.4955/-9.3037
02110CochacAncash-77.4955/-9.3037
02110TuyuAncash-77.4955/-9.3037
02110Huascaruri (Trancapampa)Ancash-77.4955/-9.3037
02110HuashcarAncash-77.4955/-9.3037
02110ShanushAncash-77.4955/-9.3037
02110Lucas PampaAncash-77.4955/-9.3037
02110Pausha PampaAncash-77.4955/-9.3037
02110Puente - Nueva FloridaAncash-77.4955/-9.3037
02110HuamanvilcaAncash-77.4955/-9.3037
02110CullhuashAncash-77.4955/-9.3037
02110WiashAncash-77.4955/-9.3037
02110Cruz PampaAncash-77.4955/-9.3037
02110Aco PurhuayAncash-77.4955/-9.3037
02110ShumayAncash-77.4955/-9.3037
02110La FloridaAncash-77.4955/-9.3037
02110Huanunca (Rinconada)Ancash-77.4955/-9.3037
02110CachipachanAncash-77.4955/-9.3037
02110Nueva FloridaAncash-77.4955/-9.3037
02110Ucush PampaAncash-77.4955/-9.3037
02110ShiquiAncash-77.4955/-9.3037
02110VicosAncash-77.5506/-9.333
02110Vicos PachanAncash-77.4955/-9.3037
02110PurhuayAncash-77.6208/-9.3217
02110RecuayhuancaAncash-77.4955/-9.3037
02110TablahuainAncash-77.6378/-9.3289
02110QuetzcaAncash-77.4955/-9.3037
02110HuascapampaAncash-77.5586/-9.3228
02110Yacu UllumucAncash-77.4955/-9.3037
02110San Geronimo de CoyrocshoAncash-77.4955/-9.3037
02110ChucllapampaAncash-77.4955/-9.3037
02110YanahuancaAncash-77.5642/-9.3197
02110Coyca PatacAncash-77.4955/-9.3037
02139EscorsoneraAncash-77.7333/-9.3194
02139CayapAncash-77.7293/-9.2902
02139UchpaAncash-77.7293/-9.2902
02139San JuanAncash-77.7293/-9.2902
02139TrancapampaAncash-77.7293/-9.2902
02139SaucipuquioAncash-77.7097/-9.2697
02139UvillasAncash-77.7293/-9.2902
02139NunungaAncash-77.7293/-9.2902
02139Barrio Nuevo (Tacora)Ancash-77.7293/-9.2902
02139AtaqueroAncash-77.7058/-9.2575
02139HuellapAncash-77.7293/-9.2902
02139CochaAncash-77.7293/-9.2902
02139Anas AllpaAncash-77.7293/-9.2902
02139PacupampaAncash-77.7293/-9.2902
02139Pachu PerdishcaAncash-77.7293/-9.2902
02139Pacay UranAncash-77.7293/-9.2902
02139San Antonio (Puchmus)Ancash-77.7293/-9.2902
02139Llancup RuriAncash-77.7293/-9.2902
02139LucmapampaAncash-77.7293/-9.2902
02139CushapAncash-77.7293/-9.2902
02139CarhuacAncash-77.6928/-9.2617
02139Puca RumiAncash-77.7293/-9.2902
02139Mercedes PampaAncash-77.7293/-9.2902
02139IscoAncash-77.7293/-9.2902
02139Nahuin PuquioAncash-77.7293/-9.2902
02139QuesquicanchaAncash-77.7293/-9.2902
02139UllapAncash-77.7293/-9.2902
02105ChumpacAncash-77.6324/-9.361
02105MachapayAncash-77.6324/-9.361
02105PunapampaAncash-77.6324/-9.361
02105AntaAncash-77.5972/-9.3586
02105CashacorralAncash-77.6403/-9.3364
02105ChaquipampaAncash-77.6324/-9.361
02105TrancapampaAncash-77.6324/-9.361
02105Nueva EsperanzaAncash-77.6324/-9.361
02105AcoshaAncash-77.6052/-9.3657
02105CoscoAncash-77.6324/-9.361
02105CantuyocAncash-77.6324/-9.361
02105MuñozAncash-77.6324/-9.361
02105ChamanaAncash-77.6324/-9.361
02105CuchupuntaAncash-77.6231/-9.3497
02105Huacran de Santo ToribioAncash-77.6324/-9.361
02105HuacranAncash-77.6197/-9.3414
02105WatekaAncash-77.6324/-9.361
02105PumahuainAncash-77.6324/-9.361
02105PacchaAncash-77.6324/-9.361
02105LlecllipampaAncash-77.6324/-9.361
02105RaccrayocAncash-77.6272/-9.3367
02105LucmaAncash-77.6324/-9.361
02105ChilcaAncash-77.6324/-9.361
02105EsperanzaAncash-77.6058/-9.3439
02105CantarAncash-77.6242/-9.3725
02105QuebradaAncash-77.6008/-9.3511
02105MarepampaAncash-77.6194/-9.3703
02105QueroruriAncash-77.6324/-9.361
02105IshpacAncash-77.6324/-9.361
02105CochayocAncash-77.6261/-9.3806
02105Jalca HuainAncash-77.6324/-9.361
02105PampacanchaAncash-77.625/-9.3639
02105PariajircaAncash-77.6324/-9.361
02105Buena VistaAncash-77.6324/-9.361
02105HuanchinAncash-77.6324/-9.361
02105CabezadaAncash-77.6324/-9.361
02105IrhuaAncash-77.6344/-9.3642
02105PiñiuranAncash-77.6324/-9.361
02105PampahuainAncash-77.6324/-9.361
02105PichiuyanAncash-77.6324/-9.361
02105PacjacanchaAncash-77.6324/-9.361
02105PapiancaAncash-77.6324/-9.361
02105AmaquiAncash-77.6324/-9.361
02130PishapAncash-77.6449/-9.2235
02130PunyanAncash-77.6449/-9.2235
02130Upe UranAncash-77.6449/-9.2235
02130ShapashmarcaAncash-77.6449/-9.2235
02130CutunanAncash-77.6449/-9.2235
02130LlocllaAncash-77.6449/-9.2235
02130CochacAncash-77.6449/-9.2235
02130ColcapampaAncash-77.6449/-9.2235
02130AmashcaAncash-77.6464/-9.2392
02130RuntuAncash-77.6449/-9.2235
02130CarapAncash-77.6449/-9.2235
02130Santo RuriAncash-77.6449/-9.2235
02130Runtu ChicoAncash-77.6449/-9.2235
02130Chiwua ColcaAncash-77.6449/-9.2235
02123IrcapampaAncash-77.61/-9.29
02123Vista AlegreAncash-77.61/-9.29
02123QueshquipachanAncash-77.61/-9.29
02123UcuchaAncash-77.6128/-9.3047
02123Puncullaca BajoAncash-77.61/-9.29
02123Cruz PachanAncash-77.61/-9.29
02123HuamanAncash-77.61/-9.29
02123AchasAncash-77.61/-9.29
02123ObrajeAncash-77.61/-9.29
02123AntaracaAncash-77.6144/-9.3011
02123HuancapampaAncash-77.61/-9.29
02123BellavistaAncash-77.61/-9.29
02123HuanchacpampaAncash-77.61/-9.29
02123AcopampaAncash-77.6178/-9.2972
02123NunocotoAncash-77.61/-9.29
02123CantuAncash-77.61/-9.29
02123CochacAncash-77.61/-9.29
02125Pariacaca (Pariaca)Ancash-77.6396/-9.2936
02125Baños la MercedAncash-77.6396/-9.2936
02125NivinAncash-77.6396/-9.2936
02125MishquipurushAncash-77.6396/-9.2936
02125Llacmapucr0Ancash-77.6396/-9.2936
02125SacllahuancaAncash-77.6396/-9.2936
02125HuantayAncash-77.6396/-9.2936
02125ChicchipampaAncash-77.6396/-9.2936
02125TauripampaAncash-77.6814/-9.3144
02125CayapaquiAncash-77.6396/-9.2936
02125TactabambaAncash-77.6396/-9.2936
02125CapillapampaAncash-77.6396/-9.2936
02125Carrion PampaAncash-77.6396/-9.2936
02125LiriopampaAncash-77.6396/-9.2936
02125TincoAncash-77.6636/-9.3211
02125HuancaAncash-77.6396/-9.2936
02125CochapampaAncash-77.5983/-9.2858
02125SenigaAncash-77.7042/-9.3417
02125LleclliAncash-77.6396/-9.2936
02125Lleclli Alto (Lleclle)Ancash-77.6396/-9.2936
02125RuquipampaAncash-77.6396/-9.2936
02125PonquezAncash-77.6396/-9.2936
02125LlanllapuAncash-77.6396/-9.2936
02125CondorhuainAncash-77.6396/-9.2936
02125HornuyocAncash-77.6396/-9.2936
02125CachipampaAncash-77.6396/-9.2936
02125Irca PampaAncash-77.6396/-9.2936
02125CoirocshoAncash-77.6396/-9.2936
02125MolinopampaAncash-77.6396/-9.2936
02125RanraAncash-77.6396/-9.2936
02125RutunaAncash-77.6396/-9.2936
02127CarhuazAncash-77.6447/-9.2819
02125PunyaAncash-77.7128/-9.3025
02125CocharuriAncash-77.6396/-9.2936
02125CajamarquillaAncash-77.6364/-9.2747
02125CajonAncash-77.6396/-9.2936
02125UranhuayAncash-77.6396/-9.2936
02125YuncurAncash-77.6396/-9.2936
02125Copa ChicoAncash-77.5625/-9.285
02125UpecotoAncash-77.6396/-9.2936
02125ChacacuchoAncash-77.6396/-9.2936
02125SoledadAncash-77.6396/-9.2936
02125ShocushAncash-77.6396/-9.2936
02125CunyacAncash-77.6567/-9.3322
02125IrcanAncash-77.6396/-9.2936
02125AuquipampaAncash-77.6561/-9.2811
02125UrushcaAncash-77.6396/-9.2936
02125QuinhuanyaAncash-77.6396/-9.2936
02125UrucunaAncash-77.6396/-9.2936
02125MayaAncash-77.6775/-9.2861
02125CochacAncash-77.6263/-9.3652
02125PacchaAncash-77.6396/-9.2936
02125HualcanAncash-77.6181/-9.2603
02125Mayor CatacAncash-77.6396/-9.2936
02125Hualcamar (Cochapampa)Ancash-77.6396/-9.2936
02125YupanaAncash-77.6396/-9.2936
02125Rosas PampaAncash-77.6396/-9.2936
02125UllupuquioAncash-77.6396/-9.2936
02125AmpuAncash-77.6761/-9.2936
02125ArhueypampaAncash-77.6396/-9.2936
02125MasraAncash-77.6396/-9.2936
02125AlfarpampaAncash-77.6396/-9.2936
02125ChacuaruriAncash-77.6396/-9.2936
02125MallhuapampaAncash-77.6396/-9.2936
02125CarazbambaAncash-77.6396/-9.2936
02125CollpaAncash-77.6396/-9.2936
02125CollpapampaAncash-77.6783/-9.3308
02125Ampu AntiguoAncash-77.6396/-9.2936
02125Romero PachanAncash-77.6396/-9.2936
02125MasrapampaAncash-77.6396/-9.2936
02125AchasAncash-77.6396/-9.2936
02125YerpacAncash-77.6396/-9.2936
02125CaranaAncash-77.6597/-9.3258
02125CallquiuranAncash-77.6396/-9.2936
02125Chinchanco PachanAncash-77.6396/-9.2936
02125ChicuAncash-77.6396/-9.2936
02125Rampac GrandeAncash-77.6428/-9.3028
02125Rampac ChicoAncash-77.6472/-9.2986
02125TucshuAncash-77.6396/-9.2936
02430RocaAncash-77.1786/-10.2172
02430Upa (Upapampa)Ancash-77.208/-10.2325
02430MuyacutaAncash-77.2115/-10.1863
02430CalaAncash-77.208/-10.2325
02430HuecogAncash-77.208/-10.2325
02430AscacorralAncash-77.208/-10.2325
02430HumarinAncash-77.208/-10.2325
02430LampasAncash-77.2074/-10.1964
02430CachirAncash-77.208/-10.2325
02430Tumay (Marca Pampa)Ancash-77.208/-10.2325
02430PuzcogAncash-77.208/-10.2325
02430CayarAncash-77.208/-10.2325
02430Santo Domingo SavioAncash-77.208/-10.2325
02430CurcuyAncash-77.2117/-10.2127
02430HuachacAncash-77.1675/-10.2116
02430TicllosAncash-77.1909/-10.254
02430QuichuaAncash-77.208/-10.2325
02430HuiscapataAncash-77.208/-10.2325
02430HuantuyAncash-77.208/-10.2325
02430ShinuacAncash-77.2717/-10.2212
02430HuayalAncash-77.208/-10.2325
02430CondorAncash-77.208/-10.2325
02430AshauAncash-77.208/-10.2325
02430SaucanAncash-77.1915/-10.2432
02430RanconAncash-77.208/-10.2325
02432ColmacsonAncash-77.2099/-10.2915
02432PumacochaAncash-77.1964/-10.3148
02432CharcoAncash-77.2099/-10.2915
02432CorpanquiAncash-77.1988/-10.2851
02432HuanchayAncash-77.1839/-10.2957
02432CarhuajaraAncash-77.1847/-10.3134
02432HuancosAncash-77.2099/-10.2915
02426HuancaspataAncash-77.0034/-10.2389
02426CayalhuancaAncash-77.0034/-10.2389
02426GochacutanAncash-77.0034/-10.2389
02426PallcaAncash-76.9623/-10.1914
02426CallanAncash-77.0034/-10.2389
02426TuctunAncash-77.0034/-10.2389
02426SumpunAncash-77.0824/-10.2436
02426PacllonAncash-77.0722/-10.235
02426RondoyAncash-76.9292/-10.1781
02426Rodeo PampaAncash-77.0034/-10.2389
02426CaycoAncash-77.0034/-10.2389
02426OcshapataAncash-77.0034/-10.2389
02426HuauyanAncash-77.0405/-10.2233
02426PampachacraAncash-77.0034/-10.2389
02426HuamanmarcaAncash-77.0034/-10.2389
02426AcashAncash-77.0034/-10.2389
02426TurpaAncash-77.0083/-10.2587
02426UhuanAncash-77.0034/-10.2389
02426IngenioAncash-77.0167/-10.25
02426Inca HuainAncash-77.0034/-10.2389
02426Miguel HuainAncash-77.0034/-10.2389
02426LlamacAncash-77.0323/-10.1978
02426HuipacAncash-77.0034/-10.2389
02441MuchcasAncash-77.1047/-10.3609
02441ShancanaAncash-77.1047/-10.3609
02441NanisAncash-77.1298/-10.3791
02441MangasAncash-77.1021/-10.3741
02441CuchcasAncash-77.1047/-10.3609
02441Muri (Colca Pampa)Ancash-77.1047/-10.3609
02441GascasAncash-77.1047/-10.3609
02441JitoAncash-77.1047/-10.3609
02441CochapateAncash-77.1047/-10.3609
02441TayasAncash-77.1047/-10.3609
02441ViscaAncash-77.1047/-10.3609
02441GorgorAncash-77.1269/-10.3393
02441JogcanaAncash-77.1047/-10.3609
02441Nuevo NanisAncash-77.1047/-10.3609
02441ChamasAncash-77.1269/-10.384
02440YanapampaAncash-77.1063/-10.3019
02440TauriponAncash-77.1142/-10.2902
02440GorgorilloAncash-77.1304/-10.3365
02440TurcacaAncash-77.1063/-10.3019
02440HuantarAncash-77.1063/-10.3019
02440NawincanchaAncash-77.1063/-10.3019
02440SaquicochaAncash-77.1063/-10.3019
02440HuampayAncash-77.1063/-10.3019
02440QuichuaAncash-77.1063/-10.3019
02440PashpaAncash-77.1063/-10.3019
02440PauranAncash-77.1063/-10.3019
02510PatayAncash-77.4987/-10.2489
02510CatoparanAncash-77.4108/-10.2469
02510Jircam WinchusAncash-77.4108/-10.2469
02510YuncacaAncash-77.4108/-10.2469
02510RuriwinchusAncash-77.4108/-10.2469
02510HuanchucAncash-77.4108/-10.2469
02510PacaypampaAncash-77.4108/-10.2469
02510CollahuasiAncash-77.4108/-10.2469
02510HipatocanaAncash-77.4108/-10.2469
02510CaupisAncash-77.4108/-10.2469
02510La EsperanzaAncash-77.4108/-10.2469
02510ChuychuyAncash-77.4108/-10.2469
02510HuajipAncash-77.4108/-10.2469
02510QueroAncash-77.4108/-10.2469
02510ChurapAncash-77.4108/-10.2469
02510HuarancayocAncash-77.4108/-10.2469
02510MantajocAncash-77.4108/-10.2469
02510OcunhuayalAncash-77.4108/-10.2469
02510Chihuip BajoAncash-77.4108/-10.2469
02510Chihuip AltoAncash-77.4108/-10.2469
02510QueropachanAncash-77.4108/-10.2469
02510CorcobadoAncash-77.4108/-10.2469
02510ColcaAncash-77.4108/-10.2469
02510WilcapampaAncash-77.4108/-10.2469
02510ChacupampaAncash-77.4108/-10.2469
02510ColcapAncash-77.4108/-10.2469
02510RucucorralAncash-77.4108/-10.2469
02510VinucAncash-77.4108/-10.2469
02510RinpayAncash-77.4108/-10.2469
02510UtilucmaAncash-77.4108/-10.2469
02510JurauAncash-77.4108/-10.2469
02510PascaAncash-77.4108/-10.2469
02510MacparaAncash-77.4108/-10.2469
02510Tingo de HuayanAncash-77.4108/-10.2469
02510MacuAncash-77.4693/-10.2714
02510MilloAncash-77.4108/-10.2469
02510TingoAncash-77.4108/-10.2469
02510TocaAncash-77.4108/-10.2469
02510AlacmachayAncash-77.4108/-10.2469
02510CuchupaAncash-77.4108/-10.2469
02510HuayllacayanAncash-77.435/-10.245
02510QuinchapampaAncash-77.4108/-10.2469
02510YumpeAncash-77.4819/-10.2571
02510HuacapAncash-77.461/-10.2523
02510QueshpimarcaAncash-77.4108/-10.2469
02510Santa UrsulaAncash-77.4108/-10.2469
02510Lucma PampaAncash-77.4108/-10.2469
02510CochapampaAncash-77.4108/-10.2469
02510IscapanaAncash-77.4108/-10.2469
02510MicuychacraAncash-77.4108/-10.2469
02510WinchiaAncash-77.4108/-10.2469
02510CuncunparaAncash-77.4108/-10.2469
02510ShucshupampaAncash-77.4108/-10.2469
02510CurcuyAncash-77.4108/-10.2469
02510CumpaAncash-77.4108/-10.2469
02510RacrancanchaAncash-77.4108/-10.2469
02510PucuhuayllanAncash-77.4108/-10.2469
02510QueminjanAncash-77.4108/-10.2469
02510AtocshayAncash-77.4108/-10.2469
02510OcachacraAncash-77.4108/-10.2469
02510PorocsayocAncash-77.4108/-10.2469
02510TaullacAncash-77.4108/-10.2469
02510PoqueAncash-77.4108/-10.2469
02510Picuaye BajoAncash-77.4108/-10.2469
02510CunturiocAncash-77.4108/-10.2469
02510CoturanAncash-77.4108/-10.2469
02510Picuaye AltoAncash-77.4108/-10.2469
02510CochasAncash-77.4108/-10.2469
02510PucurAncash-77.4845/-10.2476
02510ChinchasmarcaAncash-77.4108/-10.2469
02510PaquianAncash-77.4108/-10.2469
02510PucripacAncash-77.4108/-10.2469
02510MucocAncash-77.4108/-10.2469
02510CacchaAncash-77.4108/-10.2469
02510Buena VistaAncash-77.4723/-10.2411
02510Cruz JircanAncash-77.4108/-10.2469
02510PuenteAncash-77.4108/-10.2469
02510HuayalAncash-77.4108/-10.2469
02510HuancacochaAncash-77.4108/-10.2469
02510PatupAncash-77.4108/-10.2469
02510MoyrurumiAncash-77.4108/-10.2469
02510PuncoAncash-77.4108/-10.2469
02510ÑequipAncash-77.4108/-10.2469
02510MatipampaAncash-77.4108/-10.2469
02510MaranpapAncash-77.4108/-10.2469
02510QuirpasAncash-77.4108/-10.2469
02510CumaypatanAncash-77.4108/-10.2469
02510Quirum ChurumbaAncash-77.4108/-10.2469
02415RoquiaAncash-77.0316/-10.1139
02415TuctacAncash-77.0316/-10.1139
02415Puca YacuAncash-77.0316/-10.1139
02415Santa CruzAncash-77.0316/-10.1139
02415PallcaAncash-76.9623/-10.1914
02415HuampoAncash-77.1421/-10.1203
02415TrancaAncash-77.0554/-10.0449
02415TocllaAncash-77.0316/-10.1139
02415WincoAncash-77.0316/-10.1139
02415JatumpampaAncash-77.0316/-10.1139
02415RamponAncash-77.1465/-10.0965
02415Jatun MasmaAncash-77.0316/-10.1139
02415MiluAncash-77.0316/-10.1139
02415MilpoAncash-77.0316/-10.1139
02415PariaAncash-77.0316/-10.1139
02415MatacanchaAncash-77.0316/-10.1139
02415RodeoAncash-77.0316/-10.1139
02415Palaciopa CanchanAncash-77.0316/-10.1139
02415CollotaAncash-77.0405/-10.0589
02415San Antonio de QuisipataAncash-77.1234/-10.1597
02415UltucochaAncash-77.0316/-10.1139
02415JatuncanchaAncash-77.0316/-10.1139
02415HuastaAncash-77.1573/-10.1239
02415QuiscapoAncash-77.0316/-10.1139
02415MatibambaAncash-77.0705/-10.18
02415ChilcahuayiAncash-77.0316/-10.1139
02415CutahuayeAncash-77.0316/-10.1139
02415Curcus (Chururo)Ancash-77.0316/-10.1139
02415SalguayocAncash-77.0316/-10.1139
02415CorisAncash-77.1479/-10.138
02415CuncushAncash-76.9326/-10.1149
02415Virgen CorralAncash-77.0316/-10.1139
02415PasinAncash-77.0316/-10.1139
02415MesapataAncash-77.0316/-10.1139
02415AsiagAncash-77.0316/-10.1139
02415SalhuacanchaAncash-77.0316/-10.1139
02415QuimahuayeAncash-77.0316/-10.1139
02415PuliacAncash-77.0316/-10.1139
02415CancalAncash-77.0316/-10.1139
02415PucushAncash-77.0316/-10.1139
02415PajashAncash-77.0316/-10.1139
02415JupaymarcaAncash-77.0316/-10.1139
02415La MercedAncash-77.0316/-10.1139
02415LiwyapampaAncash-77.0316/-10.1139
02415YanajircaAncash-77.1115/-10.1042
02415ConocAncash-77.0316/-10.1139
02415CaicoAncash-77.0316/-10.1139
02415ChaletAncash-77.0316/-10.1139
02415ChancayocAncash-77.0098/-10.0811
02415CondorcochaAncash-77.0316/-10.1139
02415CarapatayAncash-77.1208/-10.1365
02415RutunaAncash-77.0316/-10.1139
02415SharpanAncash-77.0316/-10.1139
02415QuenquenAncash-77.0316/-10.1139
02415CotecAncash-77.0316/-10.1139
02415LimpinAncash-77.0978/-10.1426
02415PomapataAncash-77.0508/-10.1085
02415Ichic MasmaAncash-77.0316/-10.1139
02415VerdecochaAncash-77.0316/-10.1139
02415RaquiacushAncash-77.0316/-10.1139
02415Ñupu PataAncash-77.0316/-10.1139
02415RupashAncash-77.0316/-10.1139
02415Hacienda HuayeAncash-77.0316/-10.1139
02415TarguyAncash-77.0316/-10.1139
02415LacchiAncash-77.0316/-10.1139
02415QuelcayAncash-77.0316/-10.1139
02415PocpaAncash-77.0003/-10.1937
02415Panta CorralAncash-77.0316/-10.1139
02415PampanAncash-77.1587/-10.1211
02415Villa AltaAncash-77.0774/-10.1475
02415QueroAncash-77.0316/-10.1139
02415SegsegAncash-77.0316/-10.1139
02415SurumpaAncash-77.0316/-10.1139
02415Cruz PuntaAncash-77.0316/-10.1139
02415Ichic TingoAncash-77.0316/-10.1139
02415LanshaAncash-77.0316/-10.1139
02415ShilinAncash-77.0316/-10.1139
02415WishcaAncash-77.1736/-10.0527
02415HuancaAncash-77.0316/-10.1139
02415ChacuhupiananAncash-77.0316/-10.1139
02415EscorconeroAncash-77.0316/-10.1139
02415OcorinAncash-77.0316/-10.1139
02415RariashAncash-77.0316/-10.1139
02415MachcusAncash-77.0316/-10.1139
02415San IsidroAncash-77.1577/-10.1041
02415ChicchipampaAncash-77.0143/-10.0939
02415MahuayAncash-77.0189/-10.1472
02415SacogAncash-77.0316/-10.1139
02415ShicraAncash-77.0316/-10.1139
02415ChocopataAncash-77.0316/-10.1139
02415NawinyacuAncash-77.0316/-10.1139
02415Punta HuayeAncash-77.0316/-10.1139
02415UcrunAncash-77.1302/-10.132
02415HuacacorralAncash-77.0316/-10.1139
02415TingoAncash-77.0317/-10.1139
02425ShaptoAncash-76.9438/-9.9172
02425YanacochaAncash-76.9438/-9.9172
02425Yuray PuquioAncash-76.9438/-9.9172
024259 de OctubreAncash-76.9438/-9.9172
02425YanapacchaAncash-76.9438/-9.9172
02425Racha Cancha ChicoAncash-76.9438/-9.9172
02425AtachacachinanAncash-76.9438/-9.9172
02425Bala GrandeAncash-76.9438/-9.9172
02425Yurac RumiAncash-76.8816/-9.9072
02425Alto PeruAncash-76.9438/-9.9172
02425YuraccochaAncash-76.9438/-9.9172
02425ShiripataAncash-76.9289/-9.9809
02425RodeopampaAncash-76.9438/-9.9172
02425SegllaAncash-76.9438/-9.9172
02425Shumag RagraAncash-76.9438/-9.9172
02425RuntuAncash-76.9438/-9.9172
02425Bandera PuquioAncash-76.9438/-9.9172
02425Cajun PuquioAncash-76.9438/-9.9172
02425BuenavistaAncash-76.9582/-10.0742
02425VerdicanchaAncash-76.9438/-9.9172
02425BramaderoAncash-76.9229/-9.8118
02425Azul MinaAncash-76.9438/-9.9172
02425Buen RetiroAncash-76.9438/-9.9172
02425ShumacpampaAncash-76.9066/-9.8832
02425Allish PataAncash-76.9438/-9.9172
02425ShipanAncash-76.9438/-9.9172
02425Rangra CuchuAncash-76.9438/-9.9172
02425RetamaAncash-76.9438/-9.9172
02425RirpashAncash-76.9415/-9.7752
02425CachcaAncash-76.9438/-9.9172
02425Yacu HucrunAncash-76.9438/-9.9172
02425SogopataAncash-76.9438/-9.9172
02425Uchucu GrandeAncash-76.9438/-9.9172
02425AyrasAncash-76.9551/-9.937
02425Tanash HuayiAncash-76.9438/-9.9172
02425Rangra CanchaAncash-76.9438/-9.9172
02425WishcaAncash-76.9438/-9.9172
02425TablagagaAncash-76.9438/-9.9172
02425WirushAncash-76.9438/-9.9172
02425CachcasAncash-76.9438/-9.9172
02425AncopalcaAncash-76.9438/-9.9172
02425Ututu PampaAncash-76.9438/-9.9172
02425UtutucochaAncash-76.9438/-9.9172
02425Santa Rosa de Huachwa (Huachwa)Ancash-76.9438/-9.9172
02425UcrucanchaAncash-76.9477/-9.9106
02425YaragcochaAncash-76.9438/-9.9172
02425TanashpataAncash-76.9438/-9.9172
02425YanashallashAncash-76.9438/-9.9172
02425ShullanaAncash-76.9566/-9.875
02425Cachina PampaAncash-76.9438/-9.9172
02425RanrracanchaAncash-76.9438/-9.9172
02425YupanaAncash-76.9438/-9.9172
02425Buena VistaAncash-76.9438/-9.9172
02425ViscascanchaAncash-76.9438/-9.9172
02425Yana UtutoAncash-76.9438/-9.9172
02425ShiullaAncash-76.9438/-9.9172
02425TorresAncash-76.9438/-9.9172
02425RanrapataAncash-76.9438/-9.9172
02425Yana RumiAncash-76.9438/-9.9172
02425ShiricanchaAncash-76.8599/-9.9826
02425TantanaAncash-76.9438/-9.9172
02425TictirumiAncash-76.9438/-9.9172
02425Rumi ChacaAncash-76.9438/-9.9172
02425CachinaAncash-76.9471/-9.8161
02425RanrahuayinAncash-76.9438/-9.9172
02425RumirumiAncash-76.9803/-9.7664
02425Toro MachaiAncash-76.9438/-9.9172
02425TorohuanungaAncash-76.9438/-9.9172
02425RukujatoAncash-76.9438/-9.9172
02425PalmaderaAncash-76.9438/-9.9172
02425MinacochaAncash-76.9438/-9.9172
02425MilpoAncash-76.9438/-9.9172
02425HuacacochaAncash-76.9438/-9.9172
02425CotaycochaAncash-76.9438/-9.9172
02425MatashAncash-76.9438/-9.9172
02425MasuaragraAncash-76.9438/-9.9172
02425JircacanchaAncash-76.9438/-9.9172
02425MarcanaAncash-76.9438/-9.9172
02425HuagrahuainAncash-76.9438/-9.9172
02425ChashinAncash-76.9438/-9.9172
02425ParashapataAncash-76.9438/-9.9172
02425ParashpampaAncash-76.9438/-9.9172
02422HuallancaAncash-76.9409/-9.898
02425CasacanchaAncash-76.9438/-9.9172
02425HornillosAncash-76.9438/-9.9172
02425Putaca AAncash-76.9438/-9.9172
02425CaratoAncash-76.9438/-9.9172
02425Jatun PatacAncash-76.9438/-9.9172
02425Jatun RagraAncash-77.1368/-9.7325
02425CarnisgananAncash-76.9438/-9.9172
02425GongorAncash-76.9438/-9.9172
02425MituvadoAncash-76.9438/-9.9172
02425JatunpataAncash-76.9438/-9.9172
02425Pampa de AndachupaAncash-76.9438/-9.9172
02425CollotaAncash-76.9908/-9.84
02425Collota ChicoAncash-76.9438/-9.9172
02425PampacanchaAncash-76.891/-10.0305
02425Collota GrandeAncash-76.9438/-9.9172
02425CayrengaAncash-76.9438/-9.9172
02425CoriacAncash-76.9438/-9.9172
02425Añas PataAncash-76.9438/-9.9172
02425Putaca BAncash-76.9438/-9.9172
02425LirioAncash-76.9438/-9.9172
02425Lea PatacAncash-76.9438/-9.9172
02425ChuspicAncash-76.9438/-9.9172
02425Laguna ChaquicochaAncash-76.9438/-9.9172
02425Kiula Cocha ChicaAncash-76.9438/-9.9172
02425HuancayogAncash-76.9438/-9.9172
02425LagchiAncash-76.9438/-9.9172
02425Kiula Cocha GrandeAncash-76.9438/-9.9172
02425CashapataAncash-76.8932/-9.8576
02425HuansalaAncash-76.9956/-9.8647
02425ChupaAncash-76.9438/-9.9172
02425HuapipataAncash-76.9438/-9.9172
02425LlacuashAncash-76.9034/-9.8558
02425Llama CoralAncash-76.9438/-9.9172
02425JogoAncash-76.9438/-9.9172
02425ChiurucoAncash-76.9438/-9.9172
02425Puña PataAncash-76.9438/-9.9172
02425PariacotoAncash-76.8804/-9.8683
02425Jirkan WaiAncash-76.9438/-9.9172
02425PunchauAncash-76.9438/-9.9172
02425PuytusAncash-76.9438/-9.9172
02425Chogo PataAncash-76.9438/-9.9172
02425CaracanchaAncash-76.9402/-9.8297
02425ChogoragraAncash-77.1368/-9.7325
02425PuncupatacAncash-76.9438/-9.9172
02425LlullupuquioAncash-76.9438/-9.9172
02425ContaderaAncash-76.9438/-9.9172
02425LlucoAncash-76.9438/-9.9172
02425PatocochaAncash-76.9438/-9.9172
02425GochayogAncash-76.9438/-9.9172
02425CuyogAncash-76.9438/-9.9172
02425PucarrodeoAncash-76.9438/-9.9172
02425Puca PucaAncash-76.9438/-9.9172
02425Negro CochaAncash-76.9438/-9.9172
02425GashagAncash-76.9438/-9.9172
02425CollaAncash-76.9513/-9.968
02425Paccha PataAncash-76.9438/-9.9172
02425IchigmonteAncash-76.9438/-9.9172
02425MullacarragraAncash-76.9438/-9.9172
02425CushuroAncash-76.9438/-9.9172
02425IspacAncash-76.9532/-10.0656
02425Huayta PallacAncash-76.9438/-9.9172
02425Chanpa WuayiAncash-76.9438/-9.9172
02425GanturagraAncash-76.9438/-9.9172
02425QuinuashAncash-76.9438/-9.9172
02425IchiuchcoAncash-76.9438/-9.9172
02425ChacuantanaAncash-76.9438/-9.9172
02425GalanniogAncash-76.9438/-9.9172
02425NaupamarcaAncash-76.9438/-9.9172
02425Puca GagaAncash-76.9438/-9.9172
02425CancalAncash-76.9438/-9.9172
02425QuisuarpataAncash-76.9438/-9.9172
02425Pacha MachayAncash-76.9438/-9.9172
02425Carhuayog GrandeAncash-76.9438/-9.9172
02425EscalonAncash-76.9438/-9.9172
02425Girca CanchaAncash-76.9438/-9.9172
02425Jato ViejoAncash-76.9438/-9.9172
02425Moya PataAncash-76.9438/-9.9172
02425Nian CochaAncash-76.9438/-9.9172
02425MontiyogAncash-76.9438/-9.9172
02425PalcaAncash-76.9438/-9.9172
02425CardonAncash-76.9438/-9.9172
02425Genuay RagraAncash-76.9438/-9.9172
02425Curu RagraAncash-76.9438/-9.9172
02425IchicragraAncash-76.9438/-9.9172
02425PucarrajuAncash-76.9438/-9.9172
02425IllauroAncash-76.9438/-9.9172
02425GeshgiAncash-76.9438/-9.9172
02425ChacobambaAncash-76.9438/-9.9172
02425GochahuainAncash-76.9438/-9.9172
02500HuanavanaAncash-77.5855/-10.3014
02500RunicotoAncash-77.5855/-10.3014
02500CocahuainAncash-77.5855/-10.3014
02500LucharuriAncash-77.5855/-10.3014
02500PacacAncash-77.5855/-10.3014
02500Santa RosaAncash-77.5855/-10.3014
02500PortadaAncash-77.5855/-10.3014
02500HuaquishAncash-77.5921/-10.2833
02500CallunAncash-77.5855/-10.3014
02500PatupAncash-77.5855/-10.3014
02500PillacayocAncash-77.5855/-10.3014
02500CajamachayAncash-77.5855/-10.3014
02500JulcanAncash-77.5855/-10.3014
02500Llama RumiAncash-77.5682/-10.2372
02500ColquiocAncash-77.5369/-10.2906
02500LlampaAncash-77.5855/-10.3014
02500PatoAncash-77.5855/-10.3014
02500ShinquipampaAncash-77.5855/-10.3014
02500AstubambaAncash-77.5855/-10.3014
02500ShihuayAncash-77.5855/-10.3014
02500CrusircanAncash-77.5855/-10.3014
02500Chimu GrandeAncash-77.5855/-10.3014
02500YanalucmaAncash-77.5855/-10.3014
02500MarquezAncash-77.5855/-10.3014
02500CorihuancaAncash-77.5855/-10.3014
02500CarapuncoAncash-77.5855/-10.3014
02500ChasquitamboAncash-77.6/-10.3
02500CoyarcacaAncash-77.5855/-10.3014
02500PocorAncash-77.5879/-10.2712
02500CototumacAncash-77.5855/-10.3014
02500HuampurmeyAncash-77.5855/-10.3014
02500Tres CrucesAncash-77.5855/-10.3014
02500HornilloAncash-77.5855/-10.3014
02500Tres PiedrasAncash-77.5855/-10.3014
02500QuetanAncash-77.5855/-10.3014
02500CormasAncash-77.5855/-10.3014
02500JipatocanaAncash-77.5855/-10.3014
02445CanisAncash-77.1694/-10.339
02445CocaAncash-77.191/-10.3345
02445PacochaAncash-77.193/-10.3295
02445Ruruc (Ninachaca)Ancash-77.191/-10.3345
02445CuchcoAncash-77.191/-10.3345
02485PuquioyacuAncash-77.3425/-10.1904
02485CachirpayocAncash-77.311/-10.1774
02485PucrupacaAncash-77.3425/-10.1904
02485UmasAncash-77.4072/-10.1662
02485ChupancayanAncash-77.3425/-10.1904
02485PishantacAncash-77.3425/-10.1904
02485PoquipampaAncash-77.3425/-10.1904
02485CarhuacAncash-77.3425/-10.1904
02485PaucarAncash-77.3425/-10.1904
02485IbarraAncash-77.3425/-10.1904
02485HuarosimpaAncash-77.4399/-10.1684
02485AmllushAncash-77.3425/-10.1904
02485JircancanchaAncash-77.3425/-10.1904
02485HuarcoAncash-77.3425/-10.1904
02485HuchcuAncash-77.3425/-10.1904
02485PumahuayinAncash-77.3425/-10.1904
02485ColquimarcaAncash-77.3425/-10.1904
02485ColcaAncash-77.3425/-10.1904
02485IllauAncash-77.3425/-10.1904
02485UñushAncash-77.3425/-10.1904
02485CarancayocAncash-77.3425/-10.1904
02485JacrawayiAncash-77.3425/-10.1904
02485CashacotoAncash-77.3425/-10.1904
02485Union PampaAncash-77.3425/-10.1904
02485TinyaAncash-77.3425/-10.1904
02485Riñon PampaAncash-77.3425/-10.1904
02485MoyapataAncash-77.3425/-10.1904
02485BarracoAncash-77.3425/-10.1904
02485MayucanchaAncash-77.3425/-10.1904
02485MataAncash-77.3425/-10.1904
02485QuenuapataAncash-77.3425/-10.1904
02485ChancorpataAncash-77.3425/-10.1904
02485WinchuswachananAncash-77.3425/-10.1904
02485CallishAncash-77.3425/-10.1904
02485OnjaAncash-77.3425/-10.1904
02485Vista AlegreAncash-77.329/-10.1817
02485Mina PachanAncash-77.3425/-10.1904
02485CantuAncash-77.3425/-10.1904
02485CutatinyaAncash-77.2911/-10.184
02485Gocha PuntaAncash-77.3425/-10.1904
02485MullicotoAncash-77.3425/-10.1904
02485MutumacheAncash-77.3425/-10.1904
02485MolinoAncash-77.3425/-10.1904
02485Garbanzo PampaAncash-77.3425/-10.1904
02485CariAncash-77.3425/-10.1904
02485SequespampaAncash-77.3425/-10.1904
02485CotucanchaAncash-77.3425/-10.1904
02485PampacanchaAncash-77.3425/-10.1904
02485HuamarquinAncash-77.3425/-10.1904
02485PacsapataAncash-77.3425/-10.1904
02485ShillpoAncash-77.3425/-10.1904
02485Lamrash PampaAncash-77.3425/-10.1904
02485CajacayAncash-77.4396/-10.155
02485RamadaAncash-77.3425/-10.1904
02485Vado RitaAncash-77.3425/-10.1904
02485Condor PataAncash-77.3425/-10.1904
02485VadoAncash-77.3425/-10.1904
02485CapillaniaAncash-77.3425/-10.1904
02485TejawayiAncash-77.3425/-10.1904
02485Santa RosaAncash-77.3425/-10.1904
02485QuitapAncash-77.3807/-10.1555
02485VinucAncash-77.3425/-10.1904
02485CamaquishquiAncash-77.3425/-10.1904
02485CashipampaAncash-77.3425/-10.1904
02485AhuayancaAncash-77.3425/-10.1904
02485TapacochaAncash-77.3425/-10.1904
02420Tuna CanchaAncash-77.131/-9.9658
02420OgupampaAncash-77.131/-9.9658
02420TomaAncash-77.131/-9.9658
02420IchaAncash-77.131/-9.9658
02420ShagpashAncash-77.131/-9.9658
02420ShalangaAncash-77.131/-9.9658
02420IscuAncash-77.131/-9.9658
02420OcupampaAncash-77.131/-9.9658
02420PachiAncash-77.131/-9.9658
02420PacarencaAncash-77.136/-10.0481
02420BetillaAncash-77.131/-9.9658
02420PachapaquiAncash-77.0833/-9.9333
02420IscoAncash-77.1177/-10.0786
02420Santa RosaAncash-77.131/-9.9658
02420CuluchacaAncash-77.1262/-10.025
02420CochapataAncash-77.131/-9.9658
02420SancaAncash-77.1353/-10.0881
02420TucuhuagananAncash-77.131/-9.9658
02420MulahuatananAncash-77.131/-9.9658
02420JarashAncash-77.1284/-10.0643
02420SupejAncash-77.131/-9.9658
02420SuyanAncash-77.138/-10.0183
02420ChiraAncash-77.131/-9.9658
02420LuychusAncash-77.131/-9.9658
02420TallengaAncash-77.1/-10.0333
02420AquiaAncash-77.1442/-10.0741
02420AparipashgaAncash-77.131/-9.9658
02420SalhuaragraAncash-77.131/-9.9658
02420LlaguirAncash-77.131/-9.9658
02420Pata CorralAncash-77.131/-9.9658
02420Piccha PacchaAncash-77.131/-9.9658
02420TingoAncash-77.131/-9.9658
02420Laguer PataAncash-77.131/-9.9658
02420LacshaAncash-77.131/-9.9658
02420ChiniAncash-77.131/-9.9658
02420ShupropataAncash-77.131/-9.9658
02420ChaupichiraAncash-77.131/-9.9658
02420Palta GalanAncash-77.131/-9.9658
02420ChaupicorralAncash-77.131/-9.9658
02420ChaupihuayiAncash-77.131/-9.9658
02420MojonAncash-77.194/-10.0868
02420MishapajshaAncash-77.131/-9.9658
02420AntacallangaAncash-77.131/-9.9658
02420San MiguelAncash-77.1489/-10.0581
02420JecnaAncash-77.131/-9.9658
02420Shinua CorralAncash-77.131/-9.9658
02420MinapataAncash-77.131/-9.9658
02420Mesa PataAncash-77.131/-9.9658
02420PinculloAncash-77.131/-9.9658
02420Marey CanchaAncash-77.131/-9.9658
02420La LibertadAncash-77.131/-9.9658
02420RegriscutaAncash-77.131/-9.9658
02420YanagarcuAncash-77.131/-9.9658
02420WisapataAncash-77.131/-9.9658
02420Putaca ChicaAncash-77.131/-9.9658
02420QueruragraAncash-77.131/-9.9658
02420GeshguiAncash-77.131/-9.9658
02420RiwinaAncash-77.131/-9.9658
02420Putaca GrandeAncash-77.131/-9.9658
02420GayancanchaAncash-77.131/-9.9658
02420RodeoAncash-77.131/-9.9658
02420PutgaAncash-77.131/-9.9658
02420HuacuriojAncash-77.131/-9.9658
02420QuinchapataAncash-77.131/-9.9658
02420Gas GasAncash-77.131/-9.9658
02420RogobotijaAncash-77.131/-9.9658
02420GachicutaAncash-77.131/-9.9658
02420RamponAncash-77.131/-9.9658
02420UranyacuAncash-77.131/-9.9658
02420RanrashAncash-77.131/-9.9658
02420PuncuAncash-77.131/-9.9658
02420RegrishAncash-77.1232/-10.0686
02420HilauniojAncash-77.131/-9.9658
02420YacumuachangaAncash-77.131/-9.9658
02420CapiashAncash-77.131/-9.9658
02420PurpuquioAncash-77.131/-9.9658
02420WishcashAncash-77.131/-9.9658
02420CahuimachayAncash-77.131/-9.9658
02420Huara PascaAncash-77.131/-9.9658
02420UrurupshaAncash-77.131/-9.9658
02420CaraAncash-77.131/-9.9658
02420Punta CorralAncash-77.131/-9.9658
02420GoyalmachayAncash-77.131/-9.9658
02420RihuinaAncash-77.1526/-10.0724
02420HuancaAncash-77.1021/-10.0141
02420GonashinAncash-77.131/-9.9658
02420CanchahuayiAncash-77.131/-9.9658
02420VillanuevaAncash-77.131/-9.9658
02420Establo (Tambo)Ancash-77.131/-9.9658
02420HuayancanchaAncash-77.131/-9.9658
02420AguascochaAncash-77.131/-9.9658
02420Vista AlegreAncash-77.131/-9.9658
02420CuchisAncash-77.131/-9.9658
02420HuamanquequeAncash-77.131/-9.9658
02420RacrachacaAncash-77.131/-9.9658
02420YanacochaAncash-77.131/-9.9658
02420HuishlayAncash-77.131/-9.9658
02420CunucAncash-77.131/-9.9658
02420Yurac CorralAncash-77.131/-9.9658
02420CococheAncash-77.131/-9.9658
02420HuagrinAncash-77.131/-9.9658
02420CarcarrilloAncash-77.109/-9.9859
02420Hornowain (Ushno Wain)Ancash-77.131/-9.9658
02420Cruz PuntaAncash-77.131/-9.9658
02420CulupacchaAncash-77.131/-9.9658
02420Cajon RagraAncash-77.131/-9.9658
02420ColgashAncash-77.131/-9.9658
02420QuitquitAncash-77.131/-9.9658
02420Cunya CunyaAncash-77.131/-9.9658
02489RaquiaAncash-77.4705/-10.158
02489PomayAncash-77.54/-10.1732
02489PampomasAncash-77.4999/-10.2032
02489JarachacraAncash-77.4864/-10.2142
02489HuinmaAncash-77.4999/-10.2032
02489ApacAncash-77.4767/-10.1571
02489ChaucayanAncash-77.5484/-10.1812
02489ParaisoAncash-77.4671/-10.178
02489MallaoAncash-77.4999/-10.2032
02489Yamor (Yamor Pueblo Nuevo)Ancash-77.4999/-10.2032
02489LlacuyAncash-77.4999/-10.2032
02489ChamanaAncash-77.5552/-10.2019
02489YucupunAncash-77.4999/-10.2032
02489Ucrup BajoAncash-77.4999/-10.2032
02489CoricotoAncash-77.4915/-10.1586
02435La BandaAncash-77.1598/-10.3099
02435HaciendaAncash-77.1598/-10.3099
02435PedregalAncash-77.1598/-10.3099
02435RemateAncash-77.1491/-10.3077
02435YanajircaAncash-77.1598/-10.3099
02435Pucton AltoAncash-77.1598/-10.3099
02435Pucton BajoAncash-77.1598/-10.3099
02435YanayacuAncash-77.1598/-10.3099
02435LlacllaAncash-77.1454/-10.2987
02435CusiAncash-77.1598/-10.3099
02413GosupampaAncash-77.1792/-10.1782
02413ChiquianAncash-77.1563/-10.1504
02413PapumAncash-77.1792/-10.1782
02413TanazAncash-77.1792/-10.1782
02413MataraAncash-77.1576/-10.2139
02413ParaparaAncash-77.1792/-10.1782
02413MesapampaAncash-77.1792/-10.1782
02413Huaca CorralAncash-77.1792/-10.1782
02413HuancacochaAncash-77.1792/-10.1782
02413ChinchupuquioAncash-77.1792/-10.1782
02413PancalAncash-77.1189/-10.2124
02413HuancarAncash-77.1792/-10.1782
02413MataracochaAncash-77.1792/-10.1782
02413LamogAncash-77.1792/-10.1782
02413UyoAncash-77.1596/-10.1354
02413RanrashAncash-77.1792/-10.1782
02413Vista AlegreAncash-77.1607/-10.1329
02413PashpaAncash-77.1536/-10.1397
02413PuyhuancotoAncash-77.1533/-10.1537
02413SulinAncash-77.1792/-10.1782
02413Buena Vista ShulcajatoAncash-77.1792/-10.1782
02413CanchayocAncash-77.1792/-10.1782
02413ShapashAncash-77.1792/-10.1782
02413AcashAncash-77.1792/-10.1782
02413UpayacuAncash-77.1792/-10.1782
02413CushishAncash-77.1792/-10.1782
02413RacranAncash-77.1792/-10.1782
02413ComunAncash-77.1792/-10.1782
02413TorrepataAncash-77.1792/-10.1782
02413Chaquishca (Chaquis)Ancash-77.1792/-10.1782
02413ObrajeAncash-77.1563/-10.1311
02413FloridaAncash-77.156/-10.1447
02413CollarpacchaAncash-77.1792/-10.1782
02413CarcasAncash-77.1637/-10.1133
02413PacraAncash-77.1623/-10.1405
02413JonashAncash-77.1864/-10.1164
02413ChaclapataAncash-77.1792/-10.1782
02413QuichuaAncash-77.1792/-10.1782
02413MuchiquipataAncash-77.1792/-10.1782
02413RumichacaAncash-77.1792/-10.1782
02413ShincushAncash-77.1792/-10.1782
02413SaquicochaAncash-77.1792/-10.1782
02413Pampa de Lampas BajoAncash-77.1792/-10.1782
02413Pampa de Lampas Alto (Yanamarca)Ancash-77.1792/-10.1782
02413CusponAncash-77.1645/-10.2354
02413PachachacaAncash-77.1792/-10.1782
02413TocaAncash-77.1792/-10.1782
02314ChinllaAncash-77.4057/-9.0972
02314ParaisoAncash-77.4057/-9.0972
02314CuntuyocAncash-77.4057/-9.0972
02314ArhuayAncash-77.4057/-9.0972
02314PachachinAncash-77.4057/-9.0972
02314ChinchurajraAncash-77.4057/-9.0972
02314WecroncochaAncash-77.4057/-9.0972
02314AruayAncash-77.4057/-9.0972
02314PacchaAncash-77.4057/-9.0972
02314SapchaAncash-77.4057/-9.0972
02314OconjauyaAncash-77.4057/-9.0972
02314HigosruriAncash-77.4057/-9.0972
02314ShinguarajraAncash-77.4057/-9.0972
02314YahuarcochaAncash-77.4057/-9.0972
02314MismiAncash-77.4057/-9.0972
02314HornopampaAncash-77.4057/-9.0972
02314MataraAncash-77.4057/-9.0972
02314ShongonnajAncash-77.4057/-9.0972
02314YanallojllaAncash-77.4057/-9.0972
02314PalcasAncash-77.4057/-9.0972
02314YanamacheAncash-77.4057/-9.0972
02314MareucroAncash-77.4057/-9.0972
02314AcopAncash-77.4057/-9.0972
02314Mulli PucroAncash-77.4057/-9.0972
02314PanriAncash-77.4057/-9.0972
02314AcochacaAncash-77.4057/-9.0972
02314GachirAncash-77.4057/-9.0972
02314ErachacuasAncash-77.4057/-9.0972
02314Minas JircaAncash-77.4057/-9.0972
02314HuayaAncash-77.4057/-9.0972
02314HuayllacayanAncash-77.4057/-9.0972
02314ColpaAncash-77.4057/-9.0972
02314TictishAncash-77.4057/-9.0972
02314WarangayocAncash-77.4057/-9.0972
02314AmpashAncash-77.4057/-9.0972
02314SagacanchaAncash-77.4057/-9.0972
02314LinacAncash-77.4057/-9.0972
02314AngashAncash-77.4057/-9.0972
02314AllpashpinaAncash-77.4057/-9.0972
02314RayanpucruAncash-77.4057/-9.0972
02314AllgopuquioAncash-77.4057/-9.0972
02314Ututu PampaAncash-77.4057/-9.0972
02314San BartolomeAncash-77.4057/-9.0972
02314UtushAncash-77.4057/-9.0972
02314CochaAncash-77.4057/-9.0972
02314TazapampaAncash-77.4057/-9.0972
02314CochabambaAncash-77.3988/-9.1899
02314JarahuranAncash-77.4057/-9.0972
02314RurihuayaAncash-77.4057/-9.0972
02314UtapcochaAncash-77.4057/-9.0972
02314ConsueloAncash-77.4057/-9.0972
02314TucujircaAncash-77.4057/-9.0972
02314UrpaybambaAncash-77.4057/-9.0972
02314HuayushAncash-77.4057/-9.0972
02314PucaeraAncash-77.4057/-9.0972
02314IchichuaychoAncash-77.4057/-9.0972
02314PunkupampaAncash-77.4057/-9.0972
02314UruashAncash-77.4057/-9.0972
02314Ichic ChinllaAncash-77.4057/-9.0972
02314HualhuaAncash-77.4057/-9.0972
02314PomaranAncash-77.4057/-9.0972
02314HupacashaAncash-77.4057/-9.0972
02314ConventoAncash-77.4057/-9.0972
02314UcupaAncash-77.4057/-9.0972
02314LluychushAncash-77.4057/-9.0972
02314CacareyAncash-77.4057/-9.0972
02315PiñaAncash-77.3976/-9.2056
02315GosgaAncash-77.3976/-9.2056
02315QuillashAncash-77.3976/-9.2056
02315PachamarayAncash-77.3976/-9.2056
02315GoillarhuancaAncash-77.3976/-9.2056
02315HuaripatacAncash-77.3976/-9.2056
02315ChacatoAncash-77.3976/-9.2056
02315ChacabambaAncash-77.3976/-9.2056
02315HuaraspampaAncash-77.3976/-9.2056
02315AcormaAncash-77.3976/-9.2056
02315ColloAncash-77.3976/-9.2056
02315HuayaAncash-77.3976/-9.2056
02315OngoyAncash-77.3976/-9.2056
02315HuayuhucroAncash-77.3976/-9.2056
02315Santa Cruz de RayanAncash-77.3976/-9.2056
02315UclloshAncash-77.3976/-9.2056
02315UcushyacoAncash-77.3976/-9.2056
02315PompeyAncash-77.3976/-9.2056
02315CochasAncash-77.3976/-9.2056
02315PorocsayocAncash-77.3976/-9.2056
02315Ichic MacuashAncash-77.3976/-9.2056
02315YizcasAncash-77.3976/-9.2056
02315CochapampaAncash-77.3976/-9.2056
02315ChallhuasAncash-77.3976/-9.2056
02315MushogmarcaAncash-77.3976/-9.2056
02315ChacapataAncash-77.3976/-9.2056
02318ChacasAncash-77.3833/-9.2333
02315JanaijacoAncash-77.3976/-9.2056
02315JambonAncash-77.3976/-9.2056
02315CruzpampaAncash-77.3976/-9.2056
02315Nuevo ViscasAncash-77.3976/-9.2056
02315ChuchupuquioAncash-77.3976/-9.2056
02315OcopampaAncash-77.3976/-9.2056
02315PotacaAncash-77.3976/-9.2056
02315PichuyAncash-77.3976/-9.2056
02315HuanungaAncash-77.3976/-9.2056
02315CondorocoAncash-77.3976/-9.2056
02315ShocoshAncash-77.3976/-9.2056
02315QuenhuanAncash-77.3976/-9.2056
02315ShullayacuAncash-77.3976/-9.2056
02315WuarauyaAncash-77.3976/-9.2056
02315MashincaAncash-77.3976/-9.2056
02315ShirupampaAncash-77.3976/-9.2056
02315Viejo ViscasAncash-77.3976/-9.2056
02315PampashAncash-77.3976/-9.2056
02315VesubioAncash-77.3976/-9.2056
02315San Cristobal de ChucpinAncash-77.3976/-9.2056
02315ContangaAncash-77.3976/-9.2056
02315TicrapoAncash-77.3976/-9.2056
02315CacareyAncash-77.3976/-9.2056
02315ChecchipampaAncash-77.3976/-9.2056
02315MacuashAncash-77.3976/-9.2056
02315ConventoAncash-77.3976/-9.2056
02315Colpa ChicoAncash-77.3976/-9.2056
02315HuallinAncash-77.3976/-9.2056
02315SocosAncash-77.3976/-9.2056
02315PatzucanchaAncash-77.3976/-9.2056
02315JuitushAncash-77.3976/-9.2056
02335Alto PeruAncash-77.0417/-9.2184
02335San Lorenzo de OshcotoAncash-77.0417/-9.2184
02335HuacarumiAncash-77.0417/-9.2184
02335ChacatoAncash-77.0417/-9.2184
02335PachapaquiAncash-77.0417/-9.2184
02335Puchac TrancaAncash-77.0417/-9.2184
02335San Juan de RontoyAncash-77.0417/-9.2184
02335RarpaAncash-77.0417/-9.2184
02335Cantu (Flor de Cantu)Ancash-77.0417/-9.2184
02335PacopampaAncash-77.0417/-9.2184
02335LlecyishpampaAncash-77.0417/-9.2184
02335ChocopuquioAncash-77.0417/-9.2184
02335PuyoucroAncash-77.0417/-9.2184
02335Santa Cruz de Miopampa (MiopampaAncash-77.0417/-9.2184
02335Pishgo CorralAncash-77.0417/-9.2184
02335UltupuquioAncash-76.9883/-9.2012
02335PalomayocAncash-77.0417/-9.2184
02335HuaracayocAncash-77.0417/-9.2184
02335CotoshAncash-77.0417/-9.2184
02335Torre JirkanAncash-77.0417/-9.2184
02335KutkanAncash-77.0417/-9.2184
02335JanayAncash-77.0417/-9.2184
02335TazaAncash-77.0417/-9.2184
02335La MercedAncash-76.9956/-9.2214
02350Santa Rosa de CuchoAncash-77.1129/-9.116
02350Horno JircanAncash-77.1129/-9.116
02350Artiza RagraAncash-77.1129/-9.116
02350AcchaAncash-77.1129/-9.116
02350Andasco Pampa (Bandasco)Ancash-77.1129/-9.116
02350ChacrajAncash-77.1129/-9.116
02352MirgasAncash-77.0922/-9.0791
02350JitgaragraAncash-77.1129/-9.116
02350Vista Alegre de IllauroAncash-77.1129/-9.116
02350GoyllarAncash-77.1129/-9.116
02350SucchaAncash-77.1129/-9.116
02350ArhueyragraAncash-77.1129/-9.116
02350HuishllacAncash-77.1129/-9.116
02350Alto AndinoAncash-77.1129/-9.116
02350Tingo (Racjra)Ancash-77.1129/-9.116
02350Manzana JircaAncash-77.1129/-9.116
02350HuaripampaAncash-77.1129/-9.116
02350Mape PampaAncash-77.1129/-9.116
02350Oshco PacchaAncash-77.1129/-9.116
02350CochabambaAncash-77.1129/-9.116
02350NacunahuimpampaAncash-77.1129/-9.116
02350SebadillapatacAncash-77.1129/-9.116
02350ChaquicochaAncash-77.1129/-9.116
02350Tranca PampaAncash-77.1129/-9.116
02350Nueva SoledadAncash-77.1129/-9.116
02350Nueva ManchuriaAncash-77.1129/-9.116
02350VillanAncash-77.1129/-9.116
02350ShagaAncash-77.1129/-9.116
02350ShircaAncash-77.1129/-9.116
02350Villa de JapiaAncash-77.1129/-9.116
02350La Estrella de RomeralAncash-77.1129/-9.116
02350Cruz PampaAncash-77.1129/-9.116
02350CharpaAncash-77.1129/-9.116
02350JatupampaAncash-77.1129/-9.116
02350TucupampaAncash-77.1129/-9.116
02350OcutacAncash-77.1129/-9.116
02350ChicuragraAncash-77.1129/-9.116
02350AgocanchaAncash-77.1129/-9.116
02350La UnionAncash-77.1129/-9.116
02350ParaisoAncash-77.1129/-9.116
02350San Jose de IllauroAncash-77.1129/-9.116
02350QuinhuaragraAncash-77.1129/-9.116
02350San Antonio de AcoAncash-77.1129/-9.116
02350San Antonio de PogogAncash-77.1129/-9.116
02350Pampa CastilloAncash-77.1129/-9.116
02350Cashash (Santa Cruz de Cashash)Ancash-77.1129/-9.116
02350San Cristobal de CormaAncash-77.1129/-9.116
02350San Juan PampaAncash-77.1129/-9.116
02350San Felipe de JapiaAncash-77.1129/-9.116
02350San Martin de Paras (Paras GrandAncash-77.1129/-9.116
02350San Martin de PuncaAncash-77.1129/-9.116
02350Paranco PampaAncash-77.1129/-9.116
02350Pucucha de IllauroAncash-77.1129/-9.116
02350Pucucha (Pucucha de San Felipe dAncash-77.1129/-9.116
02350San Juan de Paras (Paras Chico)Ancash-77.1129/-9.116
02350PajorrumiAncash-77.1129/-9.116
02350Camino RealAncash-77.1129/-9.116
02350Puyaucro de MirgasAncash-77.1129/-9.116
02350San Pedro de MaraypampaAncash-77.1129/-9.116
02350PuyoucroAncash-77.1129/-9.116
02342HuancachacaAncash-77.0071/-9.1393
02342UtcubambaAncash-77.0071/-9.1393
02342AltoragranAncash-77.0071/-9.1393
02342AñapanAncash-76.9635/-9.1189
02342TarajircanAncash-77.0071/-9.1393
02342VilcabambaAncash-76.9761/-9.1273
02342ChahuarconAncash-77.0071/-9.1393
02342YanaucroAncash-77.0071/-9.1393
02342TucohuagananAncash-77.0071/-9.1393
02342LatzogAncash-77.0071/-9.1393
02342Vista AlegreAncash-77.0071/-9.1393
02342AndasAncash-77.0071/-9.1393
02342PomabambaAncash-77.0071/-9.1393
02342CashajircanAncash-77.0071/-9.1393
02342PaugashAncash-77.0071/-9.1393
02342CuchijircanAncash-77.0071/-9.1393
02342AnisucroAncash-77.0071/-9.1393
02342AnchacAncash-77.0071/-9.1393
02342TincoAncash-77.0071/-9.1393
02342ChoquibambaAncash-77.0071/-9.1393
02342ChinchoAncash-77.0071/-9.1393
02342PancalcotoAncash-77.0071/-9.1393
02342GorgoshAncash-77.0071/-9.1393
02342RanchacAncash-77.0071/-9.1393
02342RontoyAncash-77.0071/-9.1393
02342Huayll AragraAncash-77.0071/-9.1393
02342HigosjircaAncash-77.0071/-9.1393
02342UllpaAncash-77.0071/-9.1393
02342PachacuyoAncash-77.0071/-9.1393
02342HeguiAncash-77.0071/-9.1393
02342ChingaspampaAncash-77.0071/-9.1393
02342ChingasAncash-76.9913/-9.1197
02342HuauconAncash-77.0071/-9.1393
02342AtoghuachananAncash-77.0071/-9.1393
02342CarhuaAncash-77.0071/-9.1393
02342PatarinAncash-77.0071/-9.1393
02342UcananAncash-77.0071/-9.1393
02342LluychugolpananAncash-77.0071/-9.1393
02342PamparagraAncash-77.0071/-9.1393
02342ChontaucroAncash-77.0071/-9.1393
02348Chota GircaAncash-77.072/-9.0277
02348Milan de PacchananAncash-77.072/-9.0277
02348CochaAncash-77.072/-9.0277
02348ManjoAncash-77.072/-9.0277
02348GaraquijircaAncash-77.072/-9.0277
02348DuraznoAncash-77.072/-9.0277
02348Padre RumiAncash-77.072/-9.0277
02348Tranca RagraAncash-77.072/-9.0277
02348Jarog JircaAncash-77.072/-9.0277
02348JarogAncash-77.072/-9.0277
02348San Pedro de QuilloAncash-77.072/-9.0277
02348Cruz JircanAncash-77.072/-9.0277
02348TayaAncash-77.072/-9.0277
02348ChocopampaAncash-77.072/-9.0277
02348San Bartolome de AsiagAncash-77.072/-9.0277
02348AtscahuaniAncash-77.072/-9.0277
02348MachapampaAncash-77.072/-9.0277
02348SucchabambaAncash-77.072/-9.0277
02348Quilley UcroAncash-77.072/-9.0277
02348ChopichacraAncash-77.072/-9.0277
02348PañoAncash-77.072/-9.0277
02348ApogroAncash-77.072/-9.0277
02348TaullicanchaAncash-77.072/-9.0277
02348AtaraAncash-77.072/-9.0277
02348CampanillaAncash-77.072/-9.0277
02348TamborcochaAncash-77.072/-9.0277
02348PañoragraAncash-77.072/-9.0277
02348PongonAncash-77.072/-9.0277
02348PucajircaAncash-77.072/-9.0277
02348CachunaAncash-77.072/-9.0277
02348Santa RosaAncash-77.072/-9.0277
02348Ishanca RagraAncash-77.072/-9.0277
02348SeccitunaAncash-77.072/-9.0277
02348CochasAncash-77.072/-9.0277
02348PorogsananAncash-77.072/-9.0277
02348Nuñus PampaAncash-77.072/-9.0277
02348CariAncash-77.072/-9.0277
02348SchucshuyaAncash-77.072/-9.0277
02348Union Minas de JarampaAncash-77.072/-9.0277
02348Nuevo Milan de PacchananAncash-77.072/-9.0277
02348Santa Rosa de ChogoAncash-77.072/-9.0277
02348HuayopampaAncash-77.072/-9.0277
02348ChacchoAncash-77.072/-9.0277
02348OcoroAncash-77.072/-9.0277
02340AczoAncash-76.9892/-9.1519
02340San Miguel de ChocchiAncash-76.9784/-9.2203
02340PushcaAncash-76.9784/-9.2203
02340YahuashAncash-76.9784/-9.2203
02340San Jose de CanllaAncash-76.9784/-9.2203
02340RanchasAncash-76.9874/-9.2208
02340QueropampaAncash-76.9784/-9.2203
02340HuanquinAncash-76.9829/-9.1954
02340MarneAncash-76.9784/-9.2203
02340Santa Rosa de UchupataAncash-76.9784/-9.2203
02340HuanjaAncash-76.9784/-9.2203
02340ShegsheganAncash-76.9784/-9.2203
02340ArhueyAncash-76.9784/-9.2203
02340San Bose de Vista AlegreAncash-76.9784/-9.2203
02340MataragraAncash-76.9784/-9.2203
02340UpagagaAncash-76.9784/-9.2203
02340Vista AlegreAncash-76.9838/-9.1698
02340YurayacuAncash-76.9784/-9.2203
02340La ChapanaAncash-76.9784/-9.2203
02340Anca HuachananAncash-76.9784/-9.2203
02340ChambaraAncash-76.9953/-9.1925
02340NinahuainAncash-76.9784/-9.2203
02340CholoqueAncash-76.9784/-9.2203
02340Buenos Aires de CormoAncash-76.9784/-9.2203
02340CotoshAncash-76.9784/-9.2203
02340ColparAncash-76.9784/-9.2203
02340ChondabambaAncash-76.9784/-9.2203
02340ChahueyogAncash-76.9784/-9.2203
02340ShushoAncash-76.9784/-9.2203
02340Plato RumiAncash-76.9784/-9.2203
02340JagahuaraAncash-76.9898/-9.163
02340ChacasAncash-76.9784/-9.2203
02340PagarinAncash-76.9784/-9.2203
02340San Pedro de UchupataAncash-76.9784/-9.2203
02340LlacshapampaAncash-76.9784/-9.2203
02340PachapaqueAncash-76.9784/-9.2203
02340UpucroAncash-76.9784/-9.2203
02345CentenaAncash-77.007/-9.0818
02345CotoAncash-77.007/-9.0818
02345Quitapampa (San Miguel de QuitabAncash-77.007/-9.0818
02345TambopitecAncash-77.007/-9.0818
02345LlegllishAncash-77.007/-9.0818
02345AcopuquioAncash-77.007/-9.0818
02345CochapitecAncash-77.007/-9.0818
02345LlullucaAncash-77.007/-9.0818
02345ChicreypunAncash-77.007/-9.0818
02345PucaquitaAncash-77.007/-9.0818
02345HuantuAncash-77.007/-9.0818
02345ChontaAncash-77.007/-9.0818
02345Aliso UcroAncash-77.007/-9.0818
02345LlamellinAncash-77.0162/-9.1016
02345Chocopampa (Santa Rosa de ChocopAncash-77.007/-9.0818
02345AquillayocAncash-77.007/-9.0818
02345TegueAncash-77.007/-9.0818
02345ColcabambaAncash-77.007/-9.0818
02345LucmaAncash-77.007/-9.0818
02345OcshopuquioAncash-77.007/-9.0818
02345ChallhuaAncash-77.007/-9.0818
02345HuaytayocAncash-77.007/-9.0818
02345TelarpampaAncash-77.007/-9.0818
02345MacchanAncash-77.007/-9.0818
02345MogaAncash-77.007/-9.0818
02345QuechuabambaAncash-77.007/-9.0818
02345ShuyumacheyAncash-77.007/-9.0818
02345CachpagircaAncash-77.007/-9.0818
02345SocosAncash-77.007/-9.0818
02345ParaAncash-77.007/-9.0818
02345TomajircaAncash-77.007/-9.0818
02345MulligircanAncash-77.007/-9.0818
02345JirabambaAncash-77.007/-9.0818
02345YatacanchaAncash-77.007/-9.0818
02345Sincuna UcroAncash-77.007/-9.0818
02345TrancaAncash-77.007/-9.0818
02345Ajos UcroAncash-77.007/-9.0818
02345CushinAncash-77.007/-9.0818
02345HuancachacaAncash-77.007/-9.0818
02345ChinchimanAncash-77.007/-9.0818
02345PochgogAncash-77.007/-9.0818
02345JanaypampaAncash-77.007/-9.0818
02345HuancarAncash-77.007/-9.0818
02345BlanconAncash-77.007/-9.0818
02345MalleyponAncash-77.007/-9.0818
02345Pullo UcroAncash-77.007/-9.0818
02345ChabelaAncash-77.007/-9.0818
02345MallallinAncash-77.007/-9.0818
02345PachapaquiAncash-77.007/-9.0818
02345Circo (San Francisco de Circo)Ancash-77.007/-9.0818
02345Huallpa MitzimanAncash-77.007/-9.0818
02345CashacotoAncash-77.007/-9.0818
02345AgshuntunaAncash-77.007/-9.0818
02345SolemanAncash-77.007/-9.0818
02345AtapaAncash-77.007/-9.0818
02345QaqashAncash-77.007/-9.0818
02345QuichquiAncash-77.007/-9.0818
02616HallawayiAncash-77.6358/-9.838
02616SucchapampaAncash-77.6358/-9.838
02616Quiñac HuancaAncash-77.6358/-9.838
02616AcopAncash-77.6358/-9.838
02616San JoseAncash-77.6358/-9.838
02616LlulluwasAncash-77.6358/-9.838
02616ShuyupampaAncash-77.6358/-9.838
02616ColcaAncash-77.6358/-9.838
02616PancanAncash-77.6358/-9.838
02616PucarancaAncash-77.6358/-9.838
02616SocorritaAncash-77.6358/-9.838
02616AtankaAncash-77.6358/-9.838
02616SucchaAncash-77.65/-9.8333
02616CotapariaAncash-77.6358/-9.838
02616HichiceraAncash-77.6358/-9.838
02616ManzanaAncash-77.6358/-9.838
02616ParacAncash-77.6358/-9.838
02616CotoAncash-77.6358/-9.838
02616YanacaraAncash-77.6358/-9.838
02616PachacotoAncash-77.6358/-9.838
02616HuishcashtananAncash-77.6358/-9.838
02616JupaycotoAncash-77.6358/-9.838
02616ChecchinAncash-77.6358/-9.838
02616PillacaAncash-77.6358/-9.838
02616PacrashAncash-77.6358/-9.838
02616ShillapachanAncash-77.6358/-9.838
02616PoncushAncash-77.6358/-9.838
02616OcunAncash-77.6358/-9.838
02616ChuchocosAncash-77.6358/-9.838
02616JircaAncash-77.6358/-9.838
02616VistafloridaAncash-77.6358/-9.838
02616CocastananAncash-77.6358/-9.838
02616JupayAncash-77.6358/-9.838
02616CuchicanchaAncash-77.6358/-9.838
02616MocumocoAncash-77.6358/-9.838
02616CopacAncash-77.6358/-9.838
02616ChocchuAncash-77.6358/-9.838
02616Chupis PuntaAncash-77.6358/-9.838
02616TicanAncash-77.6358/-9.838
02616JircashAncash-77.6358/-9.838
02616TejahuayiAncash-77.6358/-9.838
02616KarapampaAncash-77.6358/-9.838
02616LlanquishAncash-77.6358/-9.838
02616ShuyuAncash-77.6358/-9.838
02616CochanAncash-77.6358/-9.838
02613PutacaAncash-77.6154/-9.7031
02613CuirapAncash-77.6154/-9.7031
02613MaraypampaAncash-77.6154/-9.7031
02613HuashllaAncash-77.6154/-9.7031
02613PacuashAncash-77.6154/-9.7031
02613QuetayanAncash-77.6154/-9.7031
02613TipracAncash-77.6154/-9.7031
02613YucyucpampaAncash-77.6154/-9.7031
02613RurekAncash-77.6154/-9.7031
02613MarkanAncash-77.6154/-9.7031
02613CochacanchaAncash-77.6154/-9.7031
02613Quebrada PallkaAncash-77.6154/-9.7031
02613KantucutaAncash-77.6154/-9.7031
02613CacapaquiAncash-77.6154/-9.7031
02613HuantallAncash-77.6154/-9.7031
02613JachapacllanAncash-77.6154/-9.7031
02613Ahuac PampaAncash-77.6154/-9.7031
02613SipzaAncash-77.6154/-9.7031
02613El CarmenAncash-77.6154/-9.7031
02613NunyallanquiAncash-77.6154/-9.7031
02613Jirca CanchaAncash-77.6154/-9.7031
02613Dos de MayoAncash-77.6154/-9.7031
02613JatunpampaAncash-77.6154/-9.7031
02613ShuroAncash-77.6154/-9.7031
02613UllucuranAncash-77.6154/-9.7031
02613PishcocanchaAncash-77.6154/-9.7031
02613Jatun PampaAncash-77.6154/-9.7031
02613AlkunakankaAncash-77.6154/-9.7031
02613ShuntuparaAncash-77.6154/-9.7031
02613CochapampaAncash-77.6154/-9.7031
02613CarneyAncash-77.6154/-9.7031
02613PichizanAncash-77.6154/-9.7031
02613PalliAncash-77.6154/-9.7031
02613HuisllacAncash-77.6154/-9.7031
02613ConashaAncash-77.6154/-9.7031
02613MiradorAncash-77.6154/-9.7031
02613IchahuacninAncash-77.6154/-9.7031
02613YanamacheAncash-77.6154/-9.7031
02613ParianpampaAncash-77.6154/-9.7031
02613CunyanAncash-77.6154/-9.7031
02613San Idelfonso de CachocAncash-77.6154/-9.7031
02613YuracanchaAncash-77.6154/-9.7031
02613Santa Cruz de RurekAncash-77.6154/-9.7031
02613Huacoto IAncash-77.6154/-9.7031
02613Huacoto 2Ancash-77.6154/-9.7031
02613HuachonAncash-77.6154/-9.7031
02613HuinacAncash-77.6154/-9.7031
02613HuarahuayunaAncash-77.6154/-9.7031
02613HuacnaAncash-77.6154/-9.7031
02613LlinayAncash-77.6154/-9.7031
02613San GeronimoAncash-77.6154/-9.7031
02613CañapuquioAncash-77.6154/-9.7031
02613UtkoAncash-77.6154/-9.7031
02613LlahuacAncash-77.6154/-9.7031
02613KunyanpampaAncash-77.6154/-9.7031
02613OcopampaAncash-77.6154/-9.7031
02613KerocAncash-77.6154/-9.7031
02613PomarAncash-77.6154/-9.7031
02613TincoAncash-77.6154/-9.7031
02613MallacayanAncash-77.6154/-9.7031
02613QuihuanAncash-77.6154/-9.7031
02613TumanaAncash-77.6154/-9.7031
02613ArhuayAncash-77.6154/-9.7031
02613MainAncash-77.6154/-9.7031
02613Coto CorralAncash-77.6154/-9.7031
02613PallkaAncash-77.6154/-9.7031
02613AyapampaAncash-77.6154/-9.7031
02613MathusalenAncash-77.6154/-9.7031
02613La TrinidadAncash-77.6154/-9.7031
02613PariacatacAncash-77.6154/-9.7031
02613IllahuainAncash-77.6154/-9.7031
02613La MercedAncash-77.6169/-9.7352
02613KotuAncash-77.6154/-9.7031
02625HuacllanAncash-77.6755/-9.7984
02625PararinAncash-77.6787/-9.7861
02625Vista BellaAncash-77.6787/-9.7861
02625PukakakaAncash-77.6787/-9.7861
02625Hierba SantaAncash-77.6787/-9.7861
02625San IsidroAncash-77.6787/-9.7861
02625PutcashAncash-77.6787/-9.7861
02625El CarmenAncash-77.6787/-9.7861
02625ShunquiAncash-77.6787/-9.7861
02625NahuinAncash-77.6787/-9.7861
02625MitucanchaAncash-77.6787/-9.7861
02625ShillunAncash-77.6787/-9.7861
02625BreñaAncash-77.6787/-9.7861
02625ShananAncash-77.6787/-9.7861
02625MulluhuancaAncash-77.6787/-9.7861
02621HuitcaAncash-77.7961/-9.8076
02621AllakaAncash-77.7961/-9.8076
02621HuillcashocushAncash-77.7961/-9.8076
02621Casa HaciendaAncash-77.7961/-9.8076
02621WayicayashkaAncash-77.7961/-9.8076
02621CuncurruriAncash-77.7961/-9.8076
02621HuillcapAncash-77.7961/-9.8076
02621WawquinnacAncash-77.7961/-9.8076
02621Cruz CotuAncash-77.7961/-9.8076
02621PampacocAncash-77.7961/-9.8076
02621CochcaAncash-77.7961/-9.8076
02621ChozaAncash-77.7961/-9.8076
02621LlahuacotoAncash-77.7961/-9.8076
02621Puquio UranAncash-77.7961/-9.8076
02621PurcucanchaAncash-77.7097/-9.7174
02621AcocanchaAncash-77.7961/-9.8076
02621CorisAncash-77.75/-9.8333
02621HuicshoAncash-77.7961/-9.8076
02621LlomaAncash-77.7961/-9.8076
02621HuellacAncash-77.7961/-9.8076
02621UquianAncash-77.7961/-9.8076
02621CotapuquioAncash-77.7961/-9.8076
02621UrasequiaAncash-77.7961/-9.8076
02621NaquiaAncash-77.7961/-9.8076
02621Jatun HuashcuAncash-77.7961/-9.8076
02621HuancacanchaAncash-77.7961/-9.8076
02621HuecaAncash-77.7961/-9.8076
02621TamboAncash-77.7961/-9.8076
02621NanyacAncash-77.7961/-9.8076
02621CrestonAncash-77.7961/-9.8076
02621ParinAncash-77.7961/-9.8076
02621MicitaAncash-77.7961/-9.8076
02621CochwasAncash-77.7961/-9.8076
02621LlushururiAncash-77.7961/-9.8076
02621Uchpacoto (San Vicente)Ancash-77.7961/-9.8076
02621UriurumiAncash-77.7961/-9.8076
02621Los AngelesAncash-77.7961/-9.8076
02621RamrashAncash-77.7961/-9.8076
02621HuranwaiAncash-77.7961/-9.8076
02621CabracanchaAncash-77.7961/-9.8076
02621ÑuñunAncash-77.7961/-9.8076
02621Añel PampaAncash-77.7961/-9.8076
02621Negro CulluAncash-77.7961/-9.8076
02621PercayAncash-77.7961/-9.8076
02621ShapalluAncash-77.7961/-9.8076
02621San PedroAncash-77.7961/-9.8076
02621CashaeraAncash-77.7961/-9.8076
02621HuañinAncash-77.7961/-9.8076
02621HuanchinAncash-77.7961/-9.8076
02621RacomituAncash-77.7961/-9.8076
02621Tocush PozoAncash-77.7961/-9.8076
02621PactzicanchaAncash-77.7961/-9.8076
02621VerdonAncash-77.7961/-9.8076
02621Vista AlegreAncash-77.7961/-9.8076
02621Verde SahuanAncash-77.7961/-9.8076
02621PerolAncash-77.7961/-9.8076
02621HuanchacayAncash-77.7961/-9.8076
02621TincururiAncash-77.7961/-9.8076
02621Churu CotuAncash-77.7961/-9.8076
02621Moko MokoAncash-77.7961/-9.8076
02621La QuebradaAncash-77.7961/-9.8076
02621SencanAncash-77.7961/-9.8076
02621HualcanAncash-77.7961/-9.8076
02621Ichic PuquioAncash-77.7961/-9.8076
02621WashawactaAncash-77.7961/-9.8076
02621Ichic HuashcuAncash-77.7961/-9.8076
02621MiramarAncash-77.7961/-9.8076
02621San DamianAncash-77.7961/-9.8076
02621Cruz PiananAncash-77.7961/-9.8076
02621EstrellaAncash-77.7961/-9.8076
02621EscorsoneraAncash-77.7961/-9.8076
02621TicaparahuancaAncash-77.7961/-9.8076
02621YupanapampaAncash-77.7961/-9.8076
02621PatchucuncaAncash-77.7961/-9.8076
02621Barrios AltosAncash-77.7961/-9.8076
02621Pajonal PampaAncash-77.7961/-9.8076
02621MishkecAncash-77.7961/-9.8076
02621SatipoAncash-77.7961/-9.8076
02621PillacaAncash-77.7961/-9.8076
02621CoyambraAncash-77.7961/-9.8076
02621PucallpaAncash-77.7961/-9.8076
02621ChillmanAncash-77.7961/-9.8076
02621ArmapampaAncash-77.7961/-9.8076
02621CuncacanchaAncash-77.7961/-9.8076
02621AcupAncash-77.7961/-9.8076
02621ArwecanchaAncash-77.7961/-9.8076
02621MarquiAncash-77.7961/-9.8076
02621ShonqueyAncash-77.7961/-9.8076
02621Santa EulaliaAncash-77.7961/-9.8076
02621Maria EstherAncash-77.7961/-9.8076
02621CuncacAncash-77.7961/-9.8076
02621TrangarruriAncash-77.7961/-9.8076
02621UltushAncash-77.7961/-9.8076
02621Panteon AltoAncash-77.7961/-9.8076
02621PachacAncash-77.7961/-9.8076
02621HuayushAncash-77.7961/-9.8076
02621HuayupAncash-77.7961/-9.8076
02621Bururok SequiaAncash-77.7961/-9.8076
02621MatapAncash-77.7961/-9.8076
02621ColconaAncash-77.7961/-9.8076
02621AlmizcleAncash-77.7961/-9.8076
02621HuarhuacotoAncash-77.7961/-9.8076
02621RosalesAncash-77.7961/-9.8076
02621MajarinAncash-77.7097/-9.7174
02621AcutzkaAncash-77.7961/-9.8076
02610KaranAncash-77.5676/-9.8004
02610CanaminiAncash-77.5676/-9.8004
02610LlacllacaoAncash-77.5676/-9.8004
02610HuilltuAncash-77.5676/-9.8004
02610LlanquiquichanAncash-77.5676/-9.8004
02610Santa AnaAncash-77.5676/-9.8004
02610Huarac PuquioAncash-77.5676/-9.8004
02610MallquiAncash-77.5676/-9.8004
02610HuisllacAncash-77.5676/-9.8004
02610PajaronAncash-77.5676/-9.8004
02610LlactunAncash-77.5676/-9.8004
02610Queru HuranAncash-77.5676/-9.8004
02610ShillacanchaAncash-77.5676/-9.8004
02610Ichic ParcupAncash-77.5676/-9.8004
02610QuellecuanaAncash-77.5676/-9.8004
02610AijaAncash-77.6094/-9.781
02610KeshkeAncash-77.5676/-9.8004
02610ChinchuranAncash-77.5676/-9.8004
02610KarmanAncash-77.5676/-9.8004
02610HuancallAncash-77.5676/-9.8004
02610ShallacosAncash-77.5676/-9.8004
02610HerculesAncash-77.5676/-9.8004
02610Jirca CanchaAncash-77.5676/-9.8004
02610HuancapaAncash-77.5676/-9.8004
02610CanyaspampaAncash-77.5676/-9.8004
02610YanacanchaAncash-77.5676/-9.8004
02610PurushAncash-77.5676/-9.8004
02610MonserrateAncash-77.5676/-9.8004
02610PacosAncash-77.5676/-9.8004
02610Salmon CutaAncash-77.5676/-9.8004
02610Campo SantoAncash-77.5676/-9.8004
02610San JuanAncash-77.5676/-9.8004
02610Huanca RamacAncash-77.5676/-9.8004
02610SeñalcanchaAncash-77.5676/-9.8004
02610AnquiltaAncash-77.5676/-9.8004
02610CoturcanAncash-77.5676/-9.8004
02610Huaru RuriAncash-77.5676/-9.8004
02610ManpacAncash-77.5676/-9.8004
02610ShecllaAncash-77.5676/-9.8004
02610PutacaAncash-77.5676/-9.8004
02610HuellapaAncash-77.5676/-9.8004
02610San Ildefonso de LlanquiAncash-77.5676/-9.8004
02610QuillocAncash-77.5676/-9.8004
02610QueñuturacAncash-77.5676/-9.8004
02610OrnillosAncash-77.5676/-9.8004
02610UcananAncash-77.5676/-9.8004
02610ArashuancaAncash-77.5676/-9.8004
02610ChicuAncash-77.5676/-9.8004
02610Parcup GrandeAncash-77.5676/-9.8004
02610ChilcaoAncash-77.5676/-9.8004
02610HuellanAncash-77.5676/-9.8004
02610ShiquinAncash-77.5676/-9.8004
02610PumahuainAncash-77.5676/-9.8004
02610Mesita PampaAncash-77.5676/-9.8004
02610PucajircaAncash-77.5676/-9.8004
02610Ranra UranAncash-77.5676/-9.8004
02610San Francisco de RurimaracAncash-77.5676/-9.8004
02120PashpaAncash-77.5272/-9.3817
02120HuantzapampaAncash-77.482/-9.3926
02120ShimpiAncash-77.482/-9.3926
02120TaraAncash-77.482/-9.3926
02120LucmaAncash-77.5564/-9.4172
02120CochanpampaAncash-77.482/-9.3926
02120JencakeAncash-77.482/-9.3926
02120CoyrushcoAncash-77.482/-9.3926
02120PaltayAncash-77.5639/-9.4103
02120NinapampaAncash-77.5375/-9.3914
02120Paltay BajoAncash-77.482/-9.3926
02120Santa IsabelAncash-77.482/-9.3926
02120Buenos Aires de KariracAncash-77.482/-9.3926
02120PaltaypampaAncash-77.482/-9.3926
02120IrhuaAncash-77.5269/-9.4136
02120MareneyocAncash-77.482/-9.3926
02120OcachacraAncash-77.482/-9.3926
02120San AntonioAncash-77.5658/-9.3886
02120ToncoshAncash-77.482/-9.3926
02120MalluashAncash-77.482/-9.3926
02120IshincaAncash-77.482/-9.3926
02120MullacaAncash-77.482/-9.3926
02120CollonAncash-77.5233/-9.3911
02120PanapampaAncash-77.482/-9.3926
02120UchuyacuAncash-77.482/-9.3926
02120QuillashAncash-77.5464/-9.44
02120JiuyaAncash-77.482/-9.3926
02120ShinuaAncash-77.482/-9.3926
02120UruspampaAncash-77.5353/-9.4058
02120PampahuainAncash-77.482/-9.3926
02120HuancapuAncash-77.482/-9.3926
02120WillacAncash-77.482/-9.3926
02119TaricaAncash-77.5747/-9.3936
02120ShipracoAncash-77.482/-9.3926
02120Vista AlegreAncash-77.482/-9.3926
02120AntapluyAncash-77.482/-9.3926
02120AncushaAncash-77.482/-9.3926
02120MallquiAncash-77.482/-9.3926
02120Huanja ChicoAncash-77.482/-9.3926
02600ChuncanaAncash-77.694/-9.521
02600YupashAncash-77.694/-9.521
02600Santa CruzAncash-77.694/-9.521
02600San Juan de MaquiAncash-77.694/-9.521
02600MantuasAncash-77.694/-9.521
02600IngenioAncash-77.694/-9.521
02600EscalonAncash-77.694/-9.521
02600UcnaAncash-77.694/-9.521
02600PurushAncash-77.694/-9.521
02600ChihuapAncash-77.694/-9.521
02600YanachucllaAncash-77.694/-9.521
02600HuachacoAncash-77.694/-9.521
02600MancanAncash-77.694/-9.521
02600Santa RitaAncash-77.694/-9.521
02600YacoAncash-77.694/-9.521
02600AguashAncash-77.694/-9.521
02600ChinchahuasiAncash-77.694/-9.521
02600CashacanchaAncash-77.694/-9.521
02600HuamanpacAncash-77.694/-9.521
02600MarcacanchaAncash-77.694/-9.521
02600UchupampaAncash-77.694/-9.521
02600HueganAncash-77.694/-9.521
02600KamsiAncash-77.694/-9.521
02600Jirca CanchaAncash-77.694/-9.521
02600HuallpacAncash-77.694/-9.521
02600JiracAncash-77.694/-9.521
02600Shapi HuancaAncash-77.694/-9.521
02600HuamancallaAncash-77.694/-9.521
02600AncaruriAncash-77.694/-9.521
02600HuegooAncash-77.694/-9.521
02600QuishuarAncash-77.694/-9.521
02600QueranAncash-77.694/-9.521
02600MaracAncash-77.694/-9.521
02600TincuAncash-77.694/-9.521
02600CalibrasAncash-77.694/-9.521
02600WillucAncash-77.694/-9.521
02600San Francisco de MuquiAncash-77.694/-9.521
02600TashkashAncash-77.694/-9.521
02600QurishaAncash-77.694/-9.521
02600ShinanAncash-77.694/-9.521
02600MataraAncash-77.694/-9.521
02600LlullinAncash-77.694/-9.521
02600ReicoAncash-77.694/-9.521
02600CashaucroAncash-77.694/-9.521
02600RankushAncash-77.694/-9.521
02600RumichacaAncash-77.694/-9.521
02600PiraAncash-77.7167/-9.5667
02600RahuarAncash-77.694/-9.521
02600ChucchuAncash-77.694/-9.521
02600CantuAncash-77.694/-9.521
02600Huanca HuancaAncash-77.694/-9.521
02600AllaucaAncash-77.694/-9.521
02600CochupampaAncash-77.694/-9.521
02600QuinchapAncash-77.694/-9.521
02600Quitaflor ColtaoAncash-77.694/-9.521
02600Quince CorralAncash-77.6908/-9.4642
02600Mata PocoAncash-77.694/-9.521
02600LlancurAncash-77.694/-9.521
02600LlancaAncash-77.694/-9.521
02600CashllaAncash-77.694/-9.521
02600CuntupAncash-77.694/-9.521
02600PacapAncash-77.694/-9.521
02600Pozo RuriAncash-77.694/-9.521
02600ChullinAncash-77.694/-9.521
02600YuraccanchaAncash-77.694/-9.521
02600CoyuAncash-77.694/-9.521
02600MangaAncash-77.694/-9.521
02600HuangraAncash-77.694/-9.521
02600QuenuachacaAncash-77.694/-9.521
02600CallancaAncash-77.694/-9.521
02600TunasAncash-77.694/-9.521
02600MarmoAncash-77.694/-9.521
02600HuallcanAncash-77.694/-9.521
02600NayoAncash-77.694/-9.521
02600CajuAncash-77.694/-9.521
02600PunanAncash-77.694/-9.521
02600Uchoa CanchaAncash-77.694/-9.521
02685El MilagroAncash-77.7556/-9.4698
02685PariacotoAncash-77.7556/-9.4698
02685IndependenciaAncash-77.7556/-9.4698
02685Racrao AltoAncash-77.7556/-9.4698
02685San CristobalAncash-77.7556/-9.4698
02685OtoAncash-77.7556/-9.4698
02685VitocaAncash-77.7556/-9.4698
02685ChiwicalleAncash-77.7556/-9.4698
02685QuirimpaAncash-77.7556/-9.4698
02685TrinfaAncash-77.7556/-9.4698
02685YanacranraAncash-77.7556/-9.4698
02685RicrayocAncash-77.7556/-9.4698
02685Nueva EsperanzaAncash-77.7556/-9.4698
02685CajurAncash-77.7556/-9.4698
02685Piedra LabradaAncash-77.7556/-9.4698
02685Pueblo ViejoAncash-77.7556/-9.4698
02685TaninAncash-77.7556/-9.4698
02685Barrio NuevoAncash-77.7556/-9.4698
02685ShyllunAncash-77.7556/-9.4698
02685ChacalAncash-77.7556/-9.4698
02685ChaucaAncash-77.7556/-9.4698
02685CallimaAncash-77.7556/-9.4698
02685Pampaquita AltaAncash-77.7556/-9.4698
02685MarcopampaAncash-77.7556/-9.4698
02685QuishuarAncash-77.7556/-9.4698
02685ChuchuajircaAncash-77.7556/-9.4698
02685Buena VistaAncash-77.7556/-9.4698
02685MesapatacAncash-77.7556/-9.4698
02685ChacchanAncash-77.7556/-9.4698
02685Buenos AiresAncash-77.7556/-9.4698
02685FortalezaAncash-77.7556/-9.4698
02685BovedaAncash-77.7556/-9.4698
02685San Cristobal de RacraoAncash-77.7556/-9.4698
02685CuncaAncash-77.7556/-9.4698
02685QuemishpampaAncash-77.7556/-9.4698
02685Tanta HuayuncaAncash-77.7556/-9.4698
02685Rio de OroAncash-77.7556/-9.4698
02685RurashcaAncash-77.7556/-9.4698
02685MachecanchaAncash-77.7556/-9.4698
02685Huanu PatacAncash-77.7556/-9.4698
02685PallaparAncash-77.7556/-9.4698
02685Marco CanchaAncash-77.7556/-9.4698
02685RapoyaAncash-77.7556/-9.4698
02685CantuAncash-77.7556/-9.4698
02685PampanAncash-77.7556/-9.4698
02685Racrao BajoAncash-77.7556/-9.4698
02605CampaAncash-77.9103/-9.6457
02605PacrushAncash-77.9103/-9.6457
02605Pitsana PampaAncash-77.9103/-9.6457
02605CucupamaquinAncash-77.9103/-9.6457
02605Hueta PampaAncash-77.9103/-9.6457
02605UchcasAncash-77.9103/-9.6457
02605PunpunyacAncash-77.9103/-9.6457
02605AllalloAncash-77.8209/-9.336
02605UshnoAncash-77.9103/-9.6457
02605HuitcaAncash-77.9103/-9.6457
02605Chacua RicananAncash-77.9103/-9.6457
02605UltuAncash-77.9103/-9.6457
02605HuepashAncash-77.9103/-9.6457
02605UchuacanAncash-77.9103/-9.6457
02605PacchacAncash-77.9103/-9.6457
02605HuayanquitaAncash-77.9103/-9.6457
02605PucllanAncash-77.9103/-9.6457
02605Puchpus PampaAncash-77.9103/-9.6457
02605BombonAncash-77.9103/-9.6457
02605Huecho TananAncash-77.9103/-9.6457
02605RinroAncash-77.9103/-9.6457
02605CuncunpacAncash-77.9103/-9.6457
02605HuanupampaAncash-77.9103/-9.6457
02605CurminAncash-77.9103/-9.6457
02605Ishque QuitaAncash-77.9103/-9.6457
02605CullashAncash-77.9103/-9.6457
02605CochapAncash-77.9103/-9.6457
02605CusparacAncash-77.9103/-9.6457
02605Tucllu PampaAncash-77.9103/-9.6457
02605SecsecpampaAncash-77.9103/-9.6457
02605Tsaqui UranAncash-77.9103/-9.6457
02605ChanquillcapAncash-77.9103/-9.6457
02605CondorarmaAncash-77.9103/-9.6457
02605CondoraAncash-77.9103/-9.6457
02605AmancayAncash-77.9103/-9.6457
02605PacracotoAncash-77.9103/-9.6457
02605Illa JircaAncash-77.9103/-9.6457
02605HuantarAncash-77.9103/-9.6457
02605HuanraAncash-77.9103/-9.6457
02605HuanllaAncash-77.9103/-9.6457
02605Rupa HuayiAncash-77.9103/-9.6457
02605PoctasAncash-77.9103/-9.6457
02605ChachasAncash-77.9103/-9.6457
02605EspinoAncash-77.9103/-9.6457
02605QueropampaAncash-77.9103/-9.6457
02605LlanjaAncash-77.9103/-9.6457
02605Mall CallAncash-77.9103/-9.6457
02605ChaucayanAncash-77.9103/-9.6457
02605QuelleacananAncash-77.9103/-9.6457
02605MataraAncash-77.9103/-9.6457
02605KaraAncash-77.9103/-9.6457
02605ChopipampaAncash-77.9103/-9.6457
02605KakiAncash-77.9103/-9.6457
02605CaniaAncash-77.9103/-9.6457
02605CincunaAncash-77.9103/-9.6457
02605AcreyAncash-77.9103/-9.6457
02605PatarumiAncash-77.9103/-9.6457
02605ShanlleAncash-77.9103/-9.6457
02605Quemish PampaAncash-77.8209/-9.336
02605Monte CristoAncash-77.9103/-9.6457
02605ChunchinAncash-77.9103/-9.6457
02605PatashAncash-77.9103/-9.6457
02605QuillcanAncash-77.9103/-9.6457
02605ChupanAncash-77.9103/-9.6457
02605QuehucuranAncash-77.9103/-9.6457
02605Patzapa ShiminAncash-77.9103/-9.6457
02605CotoAncash-77.9103/-9.6457
02605QuircashAncash-77.9103/-9.6457
02605QuellachuainAncash-77.9103/-9.6457
02605MatuaAncash-77.9103/-9.6457
02605PampapAncash-77.9103/-9.6457
02605RaripAncash-77.9103/-9.6457
02605CoraculloAncash-77.9103/-9.6457
02605La VictoriaAncash-77.9103/-9.6457
02605TillcanAncash-77.9103/-9.6457
02605PampasAncash-77.8333/-9.6667
02605Rancar PuquioAncash-77.9103/-9.6457
02605AcupuranAncash-77.9103/-9.6457
02605QuerururiAncash-77.9103/-9.6457
02605PihuanAncash-77.9103/-9.6457
02605Shampall GrandeAncash-77.9103/-9.6457
02605QuerohuayiAncash-77.9103/-9.6457
02605QuesmacAncash-77.9103/-9.6457
02605Siglo CruzAncash-77.9103/-9.6457
02605TomalucmaAncash-77.9103/-9.6457
02605RapchiAncash-77.9103/-9.6457
02605ParunAncash-77.9103/-9.6457
02605Puyhuan BajoAncash-77.9103/-9.6457
02605VinchotaAncash-77.9103/-9.6457
02605PuyhuanAncash-77.9103/-9.6457
02605Llahuac JircanAncash-77.9103/-9.6457
02605HuacracuinAncash-77.9103/-9.6457
02605PiruruAncash-77.9103/-9.6457
02605NacyashAncash-77.9103/-9.6457
02605HuacparaAncash-77.9103/-9.6457
02605CajurAncash-77.9103/-9.6457
02605San JuanAncash-77.9103/-9.6457
02605Lirio CochaAncash-77.9103/-9.6457
02605ManchallAncash-77.9103/-9.6457
02605TaullicllanAncash-77.9103/-9.6457
02605Marnec GrandeAncash-77.9103/-9.6457
02605CashatuyuAncash-77.9103/-9.6457
02605ChorrillosAncash-77.9103/-9.6457
02605ShancacAncash-77.9103/-9.6457
02605ChimpiAncash-77.9103/-9.6457
02605MarhuasAncash-77.9103/-9.6457
02605QuipashAncash-77.9103/-9.6457
02605Marnec ChicoAncash-77.9103/-9.6457
02400TayapampaAncash-77.4833/-9.65
02400Huey HueyAncash-77.3716/-9.6219
02400BedoyaAncash-77.3716/-9.6219
02400TumancaAncash-77.3716/-9.6219
02400LlocllaAncash-77.3716/-9.6219
02400HuallacAncash-77.3716/-9.6219
02400San Cristobal de MashuanAncash-77.3716/-9.6219
02400TamraranAncash-77.3716/-9.6219
02400ConashaAncash-77.3716/-9.6219
02400HuaracayocAncash-77.3716/-9.6219
02400Canrey GrandeAncash-77.3716/-9.6219
02400WiraranAncash-77.3716/-9.6219
02400PuyhuanAncash-77.3716/-9.6219
02400CondorcochaAncash-77.3716/-9.6219
02400AcoAncash-77.3716/-9.6219
02400ChaucasAncash-77.3716/-9.6219
02400JupishAncash-77.3716/-9.6219
02400CochanAncash-77.3716/-9.6219
02400Tuc TucAncash-77.3716/-9.6219
02400Mashra OquAncash-77.3716/-9.6219
02400HuaripampaAncash-77.3716/-9.6219
02400MarcapuntaAncash-77.3716/-9.6219
02400RurecAncash-77.3716/-9.6219
02400Carmen AltoAncash-77.3716/-9.6219
02400YupanapampaAncash-77.3716/-9.6219
02400AmbeyAncash-77.3716/-9.6219
02400OllerosAncash-77.4833/-9.6333
02400ArapaAncash-77.3716/-9.6219
02400YacuallcaAncash-77.3716/-9.6219
02400UtutupampaAncash-77.3716/-9.6219
02603RamacaAncash-77.7179/-9.6368
02603QueshrunAncash-77.7179/-9.6368
02603TambilloAncash-77.7179/-9.6368
02603CruzAncash-77.7179/-9.6368
02603UjupAncash-77.7179/-9.6368
02603UlapAncash-77.7179/-9.6368
02603HuellapAncash-77.7179/-9.6368
02603PukinAncash-77.7179/-9.6368
02603AntashAncash-77.7179/-9.6368
02603ChinchellacAncash-77.7179/-9.6368
02603CanchonAncash-77.7179/-9.6368
02603AyamacheAncash-77.7179/-9.6368
02603HabaschacraAncash-77.7179/-9.6368
02603CashoAncash-77.7179/-9.6368
02603Cara CuncaAncash-77.7179/-9.6368
02603PariashAncash-77.7179/-9.6368
02603MatarumiAncash-77.7179/-9.6368
02603ArcashAncash-77.7179/-9.6368
02603AcapaAncash-77.7179/-9.6368
02603LlunyapAncash-77.7179/-9.6368
02603WinyaAncash-77.7179/-9.6368
02603HucastuyuAncash-77.7179/-9.6368
02603PunhuaAncash-77.7179/-9.6368
02603MatuaculloAncash-77.7179/-9.6368
02603CancharaAncash-77.7179/-9.6368
02603HuarijircaAncash-77.7179/-9.6368
02603Huellap ChacraAncash-77.7179/-9.6368
02603QuetuAncash-77.7179/-9.6368
02603Shipash HuainAncash-77.7179/-9.6368
02603HuasnoAncash-77.7179/-9.6368
02603Cebadilla PampaAncash-77.7179/-9.6368
02603CacachacaAncash-77.7179/-9.6368
02603PacrapampaAncash-77.7179/-9.6368
02603TayaucroAncash-77.7179/-9.6368
02603AcllahuainAncash-77.7179/-9.6368
02603QuisquinAncash-77.7179/-9.6368
02603TucuhuainAncash-77.7179/-9.6368
02603JoncoAncash-77.7179/-9.6368
02603PacshanAncash-77.7179/-9.6368
02603Quita JircaAncash-77.7179/-9.6368
02603HuantarAncash-77.7179/-9.6368
02603PallactanAncash-77.7179/-9.6368
02603WinchuzAncash-77.7179/-9.6368
02603Santa CayanAncash-77.7179/-9.6368
02603KokoroquiAncash-77.7179/-9.6368
02603TenajaAncash-77.7179/-9.6368
02603CariaAncash-77.7179/-9.6368
02603CashapucroAncash-77.7179/-9.6368
02603Ventana JircaAncash-77.7179/-9.6368
02603TucrunAncash-77.7179/-9.6368
02603HuakhuayAncash-77.7179/-9.6368
02603ConchipampaAncash-77.7179/-9.6368
02603ChacahuallanAncash-77.7179/-9.6368
02603ParparacAncash-77.7179/-9.6368
02603CajamarquillaAncash-77.75/-9.6333
02603CharecAncash-77.7179/-9.6368
02603PajoAncash-77.7179/-9.6368
02603RumarAncash-77.7179/-9.6368
02603TrancaAncash-77.7179/-9.6368
02603KerushAncash-77.7179/-9.6368
02603ChullocAncash-77.7179/-9.6368
02603Pampa JircaAncash-77.7179/-9.6368
02603QorqorAncash-77.7179/-9.6368
02603Puru PuruAncash-77.7179/-9.6368
02603QuenanAncash-77.7179/-9.6368
02100Katsan CuncashqaAncash-77.6038/-9.4413
02100CollparuriAncash-77.6038/-9.4413
02100ChaquecyacoAncash-77.6038/-9.4413
02100Santa RosaAncash-77.6038/-9.4413
02100JahuaAncash-77.6038/-9.4413
02100HuaypishkaAncash-77.6038/-9.4413
02100JuanahuainAncash-77.6038/-9.4413
02100CuchicanchaAncash-77.6038/-9.4413
02100Barrick MisquichilcaAncash-77.6038/-9.4413
02100ArhueyAncash-77.6038/-9.4413
02100CullunayocAncash-77.6038/-9.4413
02100CalipachanAncash-77.6038/-9.4413
02100QuitapampaAncash-77.6038/-9.4413
02100MareniyocAncash-77.6038/-9.4413
02100JangasAncash-77.5758/-9.4025
02100MataquitaAncash-77.59/-9.4222
02100Luychu (Cuncashqa)Ancash-77.6038/-9.4413
02100RambranAncash-77.6038/-9.4413
02100HuantallonAncash-77.5511/-9.4364
02100AtupaAncash-77.5775/-9.4292
02100Atupa AltoAncash-77.6038/-9.4413
02100HuishcaAncash-77.6038/-9.4413
02100CahuishAncash-77.6038/-9.4413
02100PacollonAncash-77.6038/-9.4413
02100AncocutaAncash-77.6038/-9.4413
02100Anta HuranAncash-77.6038/-9.4413
02100LlecllacanchaAncash-77.6038/-9.4413
02100UcananAncash-77.6038/-9.4413
02100HuanjaAncash-77.5598/-9.4379
02100TarapampaAncash-77.6038/-9.4413
02100CashipampaAncash-77.6038/-9.4413
02100LluncoAncash-77.6038/-9.4413
02100TushpinruriAncash-77.6038/-9.4413
02100LumchisaccAncash-77.6038/-9.4413
02000YuracyacuAncash-77.4847/-9.4714
02002HuanchacAncash-77.4847/-9.4714
02000El MilagroAncash-77.4847/-9.4714
02000Huacra HircaAncash-77.4847/-9.4714
02000RivasAncash-77.4847/-9.4714
02000UnchusAncash-77.4847/-9.4714
02000Zegze PampaAncash-77.4847/-9.4714
02000CantuAncash-77.4847/-9.4714
02000HornuyocAncash-77.4847/-9.4714
02000CuyarAncash-77.4847/-9.4714
02000RodeoAncash-77.4847/-9.4714
02000Quita PachanAncash-77.4847/-9.4714
02000WinacAncash-77.4847/-9.4714
02000WilcacaranAncash-77.4847/-9.4714
02000HuantucupampaAncash-77.4847/-9.4714
02002PumpacAncash-77.4847/-9.4714
02000QuenuayocAncash-77.4847/-9.4714
02000YarushAncash-77.4847/-9.4714
02000YacuracaAncash-77.4847/-9.4714
02000Quechua RuriAncash-77.4847/-9.4714
02000CanchacutaAncash-77.4847/-9.4714
02000HualonAncash-77.4847/-9.4714
02000EslabonAncash-77.4847/-9.4714
02000Acopampa AltoAncash-77.4847/-9.4714
02000AcopampaAncash-77.4847/-9.4714
02000EmarapampaAncash-77.4847/-9.4714
02000ConchipucroAncash-77.4847/-9.4714
02000AcllaAncash-77.525/-9.4592
02000UquiaAncash-77.4847/-9.4714
02000Union San Miguel de RecrishAncash-77.4847/-9.4714
02000CanshanAncash-77.4847/-9.4714
02000HuarasjircaAncash-77.4847/-9.4714
02000UrpayAncash-77.4847/-9.4714
02000CutamarcaAncash-77.4847/-9.4714
02000Yurac ConchiAncash-77.4847/-9.4714
02000HuallcopampaAncash-77.4847/-9.4714
02000PucaallpaAncash-77.4847/-9.4714
02000Santa CasaAncash-77.4847/-9.4714
02000San AntonioAncash-77.4847/-9.4714
02000AtipayanAncash-77.4847/-9.4714
02000CarhuacpampaAncash-77.4847/-9.4714
02000Matara PampaAncash-77.4847/-9.4714
02000MatashpampaAncash-77.4847/-9.4714
02000MatcorAncash-77.5167/-9.4722
02000TishcoAncash-77.4847/-9.4714
02000Ichic RuriAncash-77.4847/-9.4714
02000Ichic WilcahuainAncash-77.4847/-9.4714
02000HuishllacpampaAncash-77.5667/-9.4686
02000SecsecpampaAncash-77.5372/-9.46
02000AncomarcaAncash-77.4847/-9.4714
02000LaborruriAncash-77.4847/-9.4714
02000TayacotoAncash-77.4847/-9.4714
02000ChincayAncash-77.4847/-9.4714
02000CaururoAncash-77.4847/-9.4714
02000Tuyu GrandeAncash-77.4847/-9.4714
02000AnquipampaAncash-77.4847/-9.4714
02000Marian Alto (Marian)Ancash-77.4847/-9.4714
02000San Juan de PiscoAncash-77.5667/-9.4492
02000TuspinAncash-77.4847/-9.4714
02000ChurapAncash-77.5303/-9.4531
02000PicupAncash-77.4847/-9.4714
02000Carhuash JircaAncash-77.4847/-9.4714
02002Shancayan Alto (Shancayan)Ancash-77.4847/-9.4714
02000ChicneyAncash-77.4847/-9.4714
02002CentenarioAncash-77.4847/-9.4714
02000ChavinAncash-77.5358/-9.4319
02000San Miguel de TinyashAncash-77.4847/-9.4714
02000CochapampaAncash-77.4847/-9.4714
02000ShectaAncash-77.5736/-9.4939
02000PitecAncash-77.4847/-9.4714
02000CochacAncash-77.4847/-9.4714
02000San MiguelAncash-77.4847/-9.4714
02000Chequio Alto (Chequio)Ancash-77.4847/-9.4714
02000PocyacAncash-77.4847/-9.4714
02000MitucroAncash-77.4847/-9.4714
02000AynaAncash-77.4847/-9.4714
02000CarianpampaAncash-77.4847/-9.4714
02000CachipampaAncash-77.4847/-9.4714
02000JinuaAncash-77.4847/-9.4714
02000Chicu RuriAncash-77.4847/-9.4714
02000Shinua RuriAncash-77.4847/-9.4714
02000San Martin de PariaAncash-77.4847/-9.4714
02000TukipayocAncash-77.4847/-9.4714
02000IrhuaAncash-77.4847/-9.4714
02000San Nicolas de PacchaAncash-77.4847/-9.4714
02000Jatun PongorAncash-77.4847/-9.4714
02000Tseqtsi PucroAncash-77.4847/-9.4714
02000HuauyahuillcaAncash-77.4847/-9.4714
02000San Francisco de CashacanchaAncash-77.4847/-9.4714
02000Antunez de MayoloAncash-77.4847/-9.4714
02000PacanaAncash-77.4847/-9.4714
02000Santa Rosa de PacuashAncash-77.4847/-9.4714
02000Antena PampaAncash-77.4847/-9.4714
02000PacllashAncash-77.4847/-9.4714
02000OrconAncash-77.5314/-9.4453
02000UcrumaranAncash-77.4847/-9.4714
02000UcruAncash-77.4847/-9.4714
02000ApahuainAncash-77.4847/-9.4714
02000PucarapampaAncash-77.4847/-9.4714
02000PacchaAncash-77.4847/-9.4714
02000San IsidroAncash-77.4847/-9.4714
02002Paria - Wilcahuain (Paria)Ancash-77.4847/-9.4714
02000ApulipampaAncash-77.4847/-9.4714
02002Santa Rosa BajaAncash-77.4847/-9.4714
02002PacchaAncash-77.4847/-9.4714
02000LlupaAncash-77.4847/-9.4714
02000Collana BajoAncash-77.4847/-9.4714
02000ChontayocAncash-77.5475/-9.4564
02000Collana AltoAncash-77.4847/-9.4714
02000OllucoyocAncash-77.4847/-9.4714
02000MarcacAncash-77.4847/-9.4714
02000HuellapAncash-77.5506/-9.4919
02000AlpawashinaAncash-77.4847/-9.4714
02000OcsharutunaAncash-77.4847/-9.4714
02000LlacshacotuAncash-77.4847/-9.4714
02000Santo ToribioAncash-77.4847/-9.4714
02000OcutunaAncash-77.4847/-9.4714
02000Santa Rosa AltaAncash-77.4847/-9.4714
02000Tashta RuriAncash-77.4847/-9.4714
02607LlacllinAncash-77.8193/-9.7311
02607MahuacanchaAncash-77.8193/-9.7311
02607MinasAncash-77.8193/-9.7311
02607Rurin QuishuarAncash-77.8193/-9.7311
02607CallcunAncash-77.8193/-9.7311
02607AnquipampaAncash-77.8193/-9.7311
02607ChupaAncash-77.8193/-9.7311
02607PishanAncash-77.8193/-9.7311
02607CochaAncash-77.8193/-9.7311
02607HuahuyaAncash-77.8193/-9.7311
02607JancaAncash-77.8193/-9.7311
02607MiramarAncash-77.8193/-9.7311
02607JaracAncash-77.8193/-9.7311
02607ShincullAncash-77.8193/-9.7311
02607VilcaAncash-77.8193/-9.7311
02607CachijircaAncash-77.8193/-9.7311
02607ParianAncash-77.8193/-9.7311
02607HuacapampaAncash-77.8193/-9.7311
02607LucmarAncash-77.8193/-9.7311
02607La FloridaAncash-77.8193/-9.7311
02607CoshuptananAncash-77.8193/-9.7311
02607MachucasAncash-77.8193/-9.7311
02607HuancacAncash-77.8193/-9.7311
02607CarpunAncash-77.8193/-9.7311
02607Mal PasoAncash-77.8193/-9.7311
02607AurecAncash-77.8193/-9.7311
02607HuallcanAncash-77.8193/-9.7311
02607LlahuacanchaAncash-77.8193/-9.7311
02607Buenos AiresAncash-77.8193/-9.7311
02607ViscuchinAncash-77.8193/-9.7311
02607QuichapacAncash-77.8193/-9.7311
02607ShishapampaAncash-77.8193/-9.7311
02607LlahuasAncash-77.8193/-9.7311
02607TaracanchaAncash-77.8193/-9.7311
02607LlayapampaAncash-77.8193/-9.7311
02607ManchayAncash-77.8193/-9.7311
02607HuallocmaAncash-77.8193/-9.7311
02607YanacaraAncash-77.8193/-9.7311
02607ShocushjircanAncash-77.8193/-9.7311
02607CopiAncash-77.8193/-9.7311
02607Tara PampaAncash-77.8193/-9.7311
02607ChihuirumiAncash-77.8193/-9.7311
02607CantuAncash-77.8193/-9.7311
02607MarpunAncash-77.8193/-9.7311
02607ChicucanchaAncash-77.8193/-9.7311
02607AscapAncash-77.8193/-9.7311
02607Chipta (De Quishuar)Ancash-77.8193/-9.7311
02607San Martin de JaquiAncash-77.8193/-9.7311
02607ChiptaAncash-77.8193/-9.7311
02607QuillimpaAncash-77.8193/-9.7311
02607Casha CotuAncash-77.8193/-9.7311
02607Arriero PatzananAncash-77.8193/-9.7311
02607QuillhuanAncash-77.8193/-9.7311
02607Girca HuaiAncash-77.8193/-9.7311
02607YanahuranAncash-77.8193/-9.7311
02607MatacAncash-77.8193/-9.7311
02607UllmocAncash-77.8193/-9.7311
02607QuishuarpuntaAncash-77.8193/-9.7311
02607CocorocheAncash-77.8193/-9.7311
02607HuishllacAncash-77.8193/-9.7311
02607ChamllaAncash-77.8193/-9.7311
02607ProvidenciaAncash-77.8193/-9.7311
02607YupranAncash-77.8193/-9.7311
02607PunranAncash-77.8193/-9.7311
02607Yurac AllpaAncash-77.8193/-9.7311
02607TurcaAncash-77.8193/-9.7311
02607Bruno Pa CanchanAncash-77.8193/-9.7311
02607TunasAncash-77.8193/-9.7311
02607AmancaAncash-77.8193/-9.7311
02607NanyacAncash-77.8193/-9.7311
02607Balcon CelosoAncash-77.8193/-9.7311
02607YumarumiAncash-77.8193/-9.7311
02607HuanupatacAncash-77.8193/-9.7311
02607NonuncaAncash-77.8193/-9.7311
02607RumarAncash-77.8193/-9.7311
02607HuetocpaAncash-77.8193/-9.7311
02607ColtusAncash-77.8193/-9.7311
02607HuaripAncash-77.8193/-9.7311
02607PachuasAncash-77.8193/-9.7311
02607ColcapAncash-77.8193/-9.7311
02607ColcapampaAncash-77.8193/-9.7311
02607RomeroAncash-77.8193/-9.7311
02607CumbrecAncash-77.8193/-9.7311
02607CaratzucoAncash-77.8193/-9.7311
02607UllmapampaAncash-77.8193/-9.7311
02607CuncacanchaAncash-77.8193/-9.7311
02607CuncupatacAncash-77.8193/-9.7311
02607Yurac CanchaAncash-77.8193/-9.7311
02607UcananAncash-77.8193/-9.7311
02607RosaspampaAncash-77.8193/-9.7311
02607UrcunmasAncash-77.8193/-9.7311
02607OcuhuillcaAncash-77.8193/-9.7311
02607AcasparaAncash-77.8193/-9.7311
02607CurmishAncash-77.8193/-9.7311
02607HuayancaAncash-77.8193/-9.7311
02607San Pedro de Paicha (Paicha)Ancash-77.8193/-9.7311
02607Shampall ChicoAncash-77.8193/-9.7311
02607ShicacAncash-77.8193/-9.7311
02607PocpocoAncash-77.8193/-9.7311
02607Raypa AltaAncash-77.8193/-9.7311
02607IscuAncash-77.8193/-9.7311
02607HuanhuasAncash-77.8193/-9.7311
02607InticanchaAncash-77.8193/-9.7311
02607RaypaAncash-77.8193/-9.7311
02607CochaparcoAncash-77.8193/-9.7311
02607MolinoAncash-77.8193/-9.7311
02607JallcacochaAncash-77.8193/-9.7311
02607CarcamAncash-77.8193/-9.7311
02607RurcaAncash-77.8193/-9.7311
02607HuanchacAncash-77.8193/-9.7311
02607QuipllanAncash-77.8193/-9.7311
02607HuanchayAncash-77.8333/-9.7333
02607PiruruAncash-77.8193/-9.7311
02607HuanchinAncash-77.8193/-9.7311
02607TuctupampaAncash-77.8193/-9.7311
02607ChayampaAncash-77.8193/-9.7311
02607MotaleAncash-77.8193/-9.7311
02607HuanrajircaAncash-77.8193/-9.7311
02607QuishuarAncash-77.8193/-9.7311
02607TumacAncash-77.8193/-9.7311
02607PalacioAncash-77.8193/-9.7311
02607PallaAncash-77.8193/-9.7311
02607HuanrapampaAncash-77.8193/-9.7311
02607HuantasAncash-77.8193/-9.7311
02607CachipampaAncash-77.8193/-9.7311
02607Achup PampaAncash-77.8193/-9.7311
02695LlahuacAncash-77.8216/-9.5763
02695PaqueyocAncash-77.8216/-9.5763
02695ShillunAncash-77.8216/-9.5763
02695ChaliquianAncash-77.8216/-9.5763
02695RiodoroAncash-77.8216/-9.5763
02695KaninAncash-77.8216/-9.5763
02695ColcabambaAncash-77.8167/-9.5833
02695HuechotananAncash-77.8216/-9.5763
02695Cullash PunroAncash-77.8216/-9.5763
02695PampapuAncash-77.8216/-9.5763
02695CarpapuAncash-77.8216/-9.5763
02695MirmirAncash-77.8216/-9.5763
02695Santa CayanAncash-77.8216/-9.5763
02695ChocchacAncash-77.8216/-9.5763
02695Nueva EsperanzaAncash-77.8216/-9.5763
02695RocuAncash-77.8216/-9.5763
02695UchuAncash-77.8216/-9.5763
02695HuashquioAncash-77.8216/-9.5763
02690PariahuancaAncash-77.8516/-9.4661
02690PacheAncash-77.8261/-9.4606
02690CallaoAncash-77.8336/-9.4697
02690YurmaAncash-77.8516/-9.4661
02690LuychutushunanAncash-77.8516/-9.4661
02690ChacrapetiAncash-77.8222/-9.4867
02690QuinuapampaAncash-77.8516/-9.4661
02690MachcapampaAncash-77.8516/-9.4661
02690RahuarAncash-77.8186/-9.4669
02690ShacshashAncash-77.8516/-9.4661
02690MiramarAncash-77.8539/-9.4114
02690CuncoAncash-77.8516/-9.4661
02690ChipreAncash-77.8256/-9.4928
02690ShucunanAncash-77.8516/-9.4661
02690MatamarcaAncash-77.8516/-9.4661
02690PallacAncash-77.8161/-9.4647
02690Cullash IrcaAncash-77.8516/-9.4661
02690AcramayocAncash-77.8516/-9.4661
02690CotupAncash-77.8516/-9.4661
02690ShaneAncash-77.8516/-9.4661
02690NullhueAncash-77.8516/-9.4661
02690CuscusAncash-77.8516/-9.4661
02690MarcocanchaAncash-77.8516/-9.4661
02690PampapAncash-77.8516/-9.4661
02690MalvasAncash-77.8516/-9.4661
02690CupllocAncash-77.8516/-9.4661
02690Sinca PampaAncash-77.8516/-9.4661
02690YamtacAncash-77.8516/-9.4661
02690Campana PunroAncash-77.8516/-9.4661
02690PampayocAncash-77.8516/-9.4661
02690ChincheAncash-77.8516/-9.4661
02690Hatun KakaAncash-77.8516/-9.4661
02690QueshquiAncash-77.8516/-9.4661
02690San PedroAncash-77.8516/-9.4661
02690UshpacotoAncash-77.8516/-9.4661
02690ChupaAncash-77.8516/-9.4661
02690UrquiAncash-77.8516/-9.4661
02690HuallanAncash-77.8711/-9.4417
02690TayacotoAncash-77.8516/-9.4661
02690HuancaAncash-77.6461/-9.5611
02690AntaAncash-77.8516/-9.4661
02690UrapampaAncash-77.8516/-9.4661
02690Ushno (Miramar)Ancash-77.8516/-9.4661
02690ChumbivilcaAncash-77.8516/-9.4661
02690AnascatacAncash-77.8516/-9.4661
02690ChucllaAncash-77.8516/-9.4661
02690PumapucllananAncash-77.8583/-9.4553
02690Uran CorralAncash-77.8516/-9.4661
02690PashulAncash-77.8516/-9.4661
02690HuaracuainAncash-77.8516/-9.4661
02690TicllacshancaAncash-77.8516/-9.4661
02690Ichic CuncoAncash-77.8516/-9.4661
02690Virgen de las MercedesAncash-77.8516/-9.4661
02690HuectapuAncash-77.8516/-9.4661
02690Ichic IrcaAncash-77.8516/-9.4661
02690PucahuancaAncash-77.8516/-9.4661
02690UshnoAncash-77.8281/-9.4658
02690CarhuacatacAncash-77.8516/-9.4661
02690KomiAncash-77.8516/-9.4661
02690AmanacatacAncash-77.8516/-9.4661
02690CarhuacAncash-77.8516/-9.4661
02690ChururuyocAncash-77.8516/-9.4661
02690HuallhuilcaAncash-77.8516/-9.4661
02690CapracanchaAncash-77.8516/-9.4661
02690HuanchuyAncash-77.9108/-9.4606
02690CochabambaAncash-77.8594/-9.4936
02690LucmupampaAncash-77.8516/-9.4661
02690UcrushAncash-77.8516/-9.4661
02690CollquekAncash-77.8516/-9.4661
02690CorralAncash-77.8516/-9.4661
02690HuachinAncash-77.8516/-9.4661
02690VacasAncash-77.8516/-9.4661
02690UpacotoAncash-77.8516/-9.4661
02690TucupiquinAncash-77.8516/-9.4661
02690Wicus HuataAncash-77.8516/-9.4661
02690HuancorAncash-77.8516/-9.4661
02690HuacarAncash-77.8516/-9.4661
02690PumacayanAncash-77.8516/-9.4661
02690HuecuchuAncash-77.8516/-9.4661
02690AllpaquitaAncash-77.8516/-9.4661
02690AntamarcaAncash-77.8516/-9.4661
02690LlamcanAncash-77.8516/-9.4661
02690CochacAncash-77.8516/-9.4661
02000MuchcapoAncash-77.4715/-9.5704
02000CarhuashyocAncash-77.4715/-9.5704
02000TumariaAncash-77.4715/-9.5704
02000Señor de MayoAncash-77.6966/-9.47
02000TucuhuainAncash-77.4715/-9.5704
02000AmpashAncash-77.4715/-9.5704
02000ShancanpampaAncash-77.4715/-9.5704
02000Señor de los MilagrosAncash-77.4715/-9.5704
02000PoncanaAncash-77.4715/-9.5704
02000ConchipataAncash-77.4715/-9.5704
02000RumichucoAncash-77.4715/-9.5704
02000ShauramaAncash-77.4715/-9.5704
02000ÑahuinpuquioAncash-77.4715/-9.5704
02000ShanshaAncash-77.4715/-9.5704
02000PurucutaAncash-77.4715/-9.5704
02000ImpanAncash-77.4715/-9.5704
02000TumaAncash-77.4715/-9.5704
02002MiyururiAncash-77.4715/-9.5704
02000HuantumeyAncash-77.4715/-9.5704
02000PurushAncash-77.4715/-9.5704
02000San Pedro de PachuyacuAncash-77.4715/-9.5704
02000Incahuasi AltoAncash-77.4715/-9.5704
02000Incahuasi BajoAncash-77.4715/-9.5704
02000HuantzaAncash-77.4715/-9.5704
02000IscoAncash-77.4715/-9.5704
02000Puru PuruAncash-77.4715/-9.5704
02000Nueva EsperanzaAncash-77.6966/-9.47
02000Bella VistaAncash-77.4715/-9.5704
02000HuargueyAncash-77.4715/-9.5704
02000OquiparaAncash-77.4715/-9.5704
02000QuitapampaAncash-77.4715/-9.5704
02000PacocanchaAncash-77.6966/-9.47
02000OncoycanchaAncash-77.4715/-9.5704
02000Santa RosaAncash-77.6461/-9.5611
02000YuraconchiAncash-77.4715/-9.5704
02000HuayoruriAncash-77.4715/-9.5704
02000CollpashAncash-77.4715/-9.5704
02000PucruhuawinAncash-77.4715/-9.5704
02000Huarupampa (Jauna Huarupampa)Ancash-77.4715/-9.5704
02000CollpaAncash-77.4715/-9.5704
02000CullunayocAncash-77.4715/-9.5704
02000CollcapampaAncash-77.4715/-9.5704
02000Huaroma PampaAncash-77.4715/-9.5704
02000CollamarcaAncash-77.4715/-9.5704
02000Huayo MallquiAncash-77.4715/-9.5704
02000CachipucroAncash-77.6966/-9.47
02000Huishllac CanchaAncash-77.4715/-9.5704
02000CallpapuntaAncash-77.4715/-9.5704
02000QuisparAncash-77.4715/-9.5704
02000Santa CatalinaAncash-77.4715/-9.5704
02000CochayocAncash-77.4715/-9.5704
02000CutacanchaAncash-77.4715/-9.5704
02000Santa CruzAncash-77.4715/-9.5704
02000Nueva FloridaAncash-77.4715/-9.5704
02000TupucpampaAncash-77.4715/-9.5704
02000HuiscormashananAncash-77.4715/-9.5704
02000ChamanayocAncash-77.4715/-9.5704
02000Jatun JancuAncash-77.4715/-9.5704
02000PacopampaAncash-77.4715/-9.5704
02002HuarazAncash-77.5278/-9.5278
02001HuarazAncash-77.5278/-9.5278
02000UchucushcaAncash-77.4715/-9.5704
02000Tzunta RuriAncash-77.4715/-9.5704
02000HuinchusAncash-77.4715/-9.5704
02000OcopampaAncash-77.4715/-9.5704
02000Pueblo LibreAncash-77.4715/-9.5704
02000Pedregal Alto (Pedregal)Ancash-77.4715/-9.5704
02000San Cristobal de MashuanAncash-77.4715/-9.5704
02000TauricanchaAncash-77.4715/-9.5704
02000Hatun ZanjaAncash-77.4715/-9.5704
02000ShuyururiAncash-77.4715/-9.5704
02000HerapampaAncash-77.4715/-9.5704
02000MaravillaAncash-77.4715/-9.5704
02000LlacmaAncash-77.4715/-9.5704
02000PaquishcaAncash-77.4715/-9.5704
02000HierbabuenaAncash-77.4715/-9.5704
02000PanuashAncash-77.4715/-9.5704
02000MarcapampaAncash-77.4715/-9.5704
02000MashraocoAncash-77.4715/-9.5704
02000Huallcor (Periferie)Ancash-77.4715/-9.5704
02000MashraAncash-77.4715/-9.5704
02000HuallcorAncash-77.4715/-9.5704
02000TicllapampaAncash-77.4715/-9.5704
02000Patca YacuAncash-77.4715/-9.5704
02000MareyocAncash-77.4715/-9.5704
02000MarehuainAncash-77.4715/-9.5704
02000Chuna MaraAncash-77.4715/-9.5704
02000CashacanchaAncash-77.6966/-9.47
02000ManzanaAncash-77.4715/-9.5704
02000MangalariaAncash-77.4715/-9.5704
02000Los MilagrosAncash-77.4715/-9.5704
02000HuacaruriAncash-77.4715/-9.5704
02000Los PinosAncash-77.4715/-9.5704
02000YacunacAncash-77.4715/-9.5704
02000ArarcochaAncash-77.4715/-9.5704
02000Tacllan AltoAncash-77.4715/-9.5704
02000MacashcaAncash-77.4715/-9.5704
02000CañipuAncash-77.4715/-9.5704
02000QuerarAncash-77.4715/-9.5704
02000CatacpampaAncash-77.4715/-9.5704
02000Pariac AltoAncash-77.4715/-9.5704
02000AntapampaAncash-77.4715/-9.5704
02000MinasAncash-77.4715/-9.5704
02000WillcacochaAncash-77.4715/-9.5704
02000Lleclla PucroAncash-77.4715/-9.5704
02000LlinhuasAncash-77.4715/-9.5704
02000MallallacAncash-77.4715/-9.5704
02000QuenuaAncash-77.4715/-9.5704
02000ParcoAncash-77.4715/-9.5704
02000LluychozarinanAncash-77.4715/-9.5704
02000HuacapampaAncash-77.4715/-9.5704
02000San NicolasAncash-77.4715/-9.5704
02000ChecyoAncash-77.4715/-9.5704
02000MirafloresAncash-77.4716/-9.5704
02000Anais HuainAncash-77.4715/-9.5704
02000MiopampaAncash-77.4715/-9.5704
02000PampamarcaAncash-77.4715/-9.5704
02000PitzahuancaAncash-77.4715/-9.5704
02000Cantu PampaAncash-77.4715/-9.5704
02000Villa ProgresoAncash-77.4715/-9.5704
02000CarnicanchaAncash-77.4715/-9.5704
02000CarmanAncash-77.4715/-9.5704
02000HuancapampaAncash-77.4715/-9.5704
02000ShihuayocAncash-77.4715/-9.5704
02000HuanchucuAncash-77.4715/-9.5704
02000CondorpampaAncash-77.4715/-9.5704
02000QuiquishAncash-77.4715/-9.5704
02000JacashcaAncash-77.4715/-9.5704
02000JacrashuainAncash-77.4715/-9.5704
02000PutacaAncash-77.4715/-9.5704
02000Cruz NiokAncash-77.4715/-9.5704
02000JancuAncash-77.4715/-9.5704
02000Jauna (Jauna Central)Ancash-77.4715/-9.5704
02000HuancaAncash-77.4715/-9.5704
02000ChicururiAncash-77.4715/-9.5704
02000ChilcaAncash-77.4715/-9.5704
02000AncopampaAncash-77.4715/-9.5704
02000AncushAncash-77.4715/-9.5704
02001QuechcapAncash-77.4715/-9.5704
02000Kenua RuriAncash-77.4715/-9.5704
02001Coyllur (Coillor)Ancash-77.4715/-9.5704
02000PanashaAncash-77.4715/-9.5704
02000KeropampaAncash-77.4715/-9.5704
02000YanacoshcaAncash-77.4715/-9.5704
02000Jorge PucyoAncash-77.4715/-9.5704
02000HuamarinAncash-77.4715/-9.5704
02000Pinahuasi BajoAncash-77.4715/-9.5704
02000Pinahuasi AltoAncash-77.4715/-9.5704
02000JircahuainAncash-77.4715/-9.5704
02000Mesa PampaAncash-77.4715/-9.5704
02000CancarpampaAncash-77.4715/-9.5704
02000Toclla AltoAncash-77.4715/-9.5704
02000ChihuipampaAncash-77.4715/-9.5704
02000TocllaAncash-77.4715/-9.5704
02000AncomacheAncash-77.4715/-9.5704
02000KumpajircaAncash-77.4715/-9.5704