Код на населеното място 8842 (Misamis Oriental)

Код на населеното място
Мисамис Ориентал
08842
Местно време
Мисамис Ориентал
Телефонен номер за спешни случаи
Мисамис Ориентал
911
■ площ: Misamis Oriental
Код на населеното място: 08842
Код за повикване на държава: +63
E.164 (код на държавата): 63
Телефонен номер за спешни случаи: 911
Капитал: Манила
език: Английски
Валута: Филипини, песо (PHP)
2 ЦИФРОВО ISO: PH
3 ЦИФРОВО ISO: PHL
Местно време: 00:41
Часова зона: Asia/Manila
Население: 106 651 922
Площ на земята: 300 000 KM2

Код на населеното място 8842 - Misamis Oriental

Misamis Oriental се намира във Филипини и има код на региона 8842. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Misamis Oriental от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +638842 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Misamis Oriental е 00:41.