Код на населеното място 48 (Biala Podlaska)

Местно време
Бяла Подляска
Телефонен номер за спешни случаи
Бяла Подляска
997
Капитал
Полша
Warsaw
■ площ: Biala Podlaska
Код за повикване на държава: +48
E.164 (код на държавата): 48
Телефонен номер за спешни случаи: 997
Капитал: Варшава
език: полски
Валута: полска злота (PLN)
2 ЦИФРОВО ISO: PL
3 ЦИФРОВО ISO: POL
Местно време: 04:20
Часова зона: Europe/Warsaw
Население: 38 500 000
Площ на земята: 312 685 KM2

Код на населеното място 48 - Biala Podlaska

Biala Podlaska се намира в Полша и има регионален код 48. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Biala Podlaska от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +4848 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Бяла Подляска е 04:20.

Докладвани телефонни номера в Biala Podlaska

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+48834111045 +48 83 411 10 45 83 411 10 45 tel:+48-83-411-10-45