Код на населеното място 48 (Bialystok)

Местно време
Бялисток
Телефонен номер за спешни случаи
Бялисток
997
Капитал
Полша
Warsaw
■ площ: Bialystok
Код за повикване на държава: +48
E.164 (код на държавата): 48
Телефонен номер за спешни случаи: 997
Капитал: Варшава
език: полски
Валута: полска злота (PLN)
2 ЦИФРОВО ISO: PL
3 ЦИФРОВО ISO: POL
Местно време: 17:18
Часова зона: Europe/Warsaw
Население: 38 500 000
Площ на земята: 312 685 KM2

Код на населеното място 48 - Bialystok

Bialystok се намира в Полша и има регионален код 48. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Bialystok от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +4848 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Бялисток е 17:18.