Код на населеното място 48 (Bielsko-Biala)

Местно време
Белско-Бяла
Население
Белско-Бяла
176 515
Телефонен номер за спешни случаи
Белско-Бяла
997
■ площ: Bielsko-Biala
Телефонен код на държавата: +48
E.164 (код на държавата): 48
Телефонен номер за спешни случаи: 997
Капитал: Варшава
език: полски
Валута: полска злота (PLN)
2 ЦИФРОВО ISO: PL
3 ЦИФРОВО ISO: POL
Местно време: 09:05
Часова зона: Europe/Warsaw
Население: 176 515
Площ на земята: 312 685 KM2

Код на населеното място 48 - Bielsko-Biala

Bielsko-Biala се намира в Полша и има регионален код 48. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Bielsko-Biala от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +4848 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Bielsko-Biala е 09:05. Белско-Бяла има население от 176 515 граждани (2020-01-08).

Докладвани телефонни номера в Bielsko-Biala

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+48334436381 +48 33 443 63 81 33 443 63 81 tel:+48-33-443-63-81
+48334844600 +48 33 484 46 00 33 484 46 00 tel:+48-33-484-46-00
+48334963482 +48 33 496 34 82 33 496 34 82 tel:+48-33-496-34-82
+48338881024 +48 33 888 10 24 33 888 10 24 tel:+48-33-888-10-24