Код на населеното място 48 (Plock)

Местно време
Плоцк
Телефонен номер за спешни случаи
Плоцк
997
Капитал
Полша
Warsaw
■ площ: Plock
Код за повикване на държава: +48
E.164 (код на държавата): 48
Телефонен номер за спешни случаи: 997
Капитал: Варшава
език: полски
Валута: полска злота (PLN)
2 ЦИФРОВО ISO: PL
3 ЦИФРОВО ISO: POL
Местно време: 04:17
Часова зона: Europe/Warsaw
Площ на земята: 312 685 KM2

Код на населеното място 48 - Plock

Plock се намира в Полша и има регионален код 48. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Plock от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +4848 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Плоцк е 04:17.

Докладвани телефонни номера в Plock

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+48244244244 +48 24 424 42 44 24 424 42 44 tel:+48-24-424-42-44