Код на населеното място 48 (Slupsk)

Местно време
Слупск
Телефонен номер за спешни случаи
Слупск
997
Капитал
Полша
Warsaw
■ площ: Slupsk
Телефонен код на държавата: +48
E.164 (код на държавата): 48
Телефонен номер за спешни случаи: 997
Капитал: Варшава
език: полски
Валута: полска злота (PLN)
2 ЦИФРОВО ISO: PL
3 ЦИФРОВО ISO: POL
Местно време: 20:45
Часова зона: Europe/Warsaw
Площ на земята: 312 685 KM2

Код на населеното място 48 - Slupsk

Slupsk се намира в Полша и има регионален код 48. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Slupsk от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +4848 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Слупск е 20:45.

Докладвани телефонни номера в Slupsk

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+48593003901 +48 59 300 39 01 59 300 39 01 tel:+48-59-300-39-01
+48593003912 +48 59 300 39 12 59 300 39 12 tel:+48-59-300-39-12