Код на населеното място 48 (Szczecin)

Местно време
Шчечин
Население
Шчечин
407 811
Телефонен номер за спешни случаи
Шчечин
997
■ площ: Szczecin
Телефонен код на държавата: +48
E.164 (код на държавата): 48
Телефонен номер за спешни случаи: 997
Капитал: Варшава
език: полски
Валута: полска злота (PLN)
2 ЦИФРОВО ISO: PL
3 ЦИФРОВО ISO: POL
Местно време: 08:27
Часова зона: Europe/Warsaw
Население: 407 811
Площ на земята: 312 685 KM2

Код на населеното място 48 - Szczecin

Szczecin се намира в Полша и има регионален код 48. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Szczecin от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +4848 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Шчечин е 08:27. Шчечин има население от 407 811 граждани (2019-09-05).

Szczecin - Пощенски номера

Szczecin има 1092 различни пощенски номера.
Показване на всички пощенски номера
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
71-393SzczecinЗападна Померания14.4789/53.4947
71-343SzczecinЗападна Померания14.5143/53.4522
71-342SzczecinЗападна Померания14.5162/53.4508
71-341SzczecinЗападна Померания14.5101/53.45
71-340SzczecinЗападна Померания14.5125/53.4502
71-337SzczecinЗападна Померания14.5124/53.4487
71-336SzczecinЗападна Померания14.5113/53.4498
71-335SzczecinЗападна Померания14.5155/53.4495
71-334SzczecinЗападна Померания14.5175/53.4493
71-333SzczecinЗападна Померания14.5172/53.4474
71-332SzczecinЗападна Померания14.5169/53.4491
71-331SzczecinЗападна Померания14.5141/53.4475
71-330SzczecinЗападна Померания14.5138/53.447
71-327SzczecinЗападна Померания14.52/53.449
71-326SzczecinЗападна Померания14.5196/53.4486
71-344SzczecinЗападна Померания14.5067/53.4517
71-345SzczecinЗападна Померания14.511/53.4539
71-346SzczecinЗападна Померания14.5079/53.4598
71-392SzczecinЗападна Померания14.4798/53.494
71-391SzczecinЗападна Померания14.4784/53.4938
71-390SzczecinЗападна Померания14.4788/53.4923
71-387SzczecinЗападна Померания14.4791/53.4924
71-386SzczecinЗападна Померания14.4801/53.4923
71-382SzczecinЗападна Померания14.48/53.4809
71-381SzczecinЗападна Померания14.4777/53.4815
71-380SzczecinЗападна Померания14.4794/53.4804
71-377SzczecinЗападна Померания14.4818/53.4791
71-376SzczecinЗападна Померания14.4814/53.4782
71-375SzczecinЗападна Померания14.4815/53.4765
71-374SzczecinЗападна Померания14.4822/53.476
71-372SzczecinЗападна Померания14.4839/53.4744
71-370SzczecinЗападна Померания14.4838/53.4808
71-325SzczecinЗападна Померания14.5206/53.4477
71-324SzczecinЗападна Померания14.5196/53.4471
71-323SzczecinЗападна Померания14.5175/53.4472
71-301SzczecinЗападна Померания14.5178/53.4406
71-300SzczecinЗападна Померания14.5149/53.4425
71-298SzczecinЗападна Померания14.4947/53.4392
71-297SzczecinЗападна Померания14.4961/53.4383
71-296SzczecinЗападна Померания14.4949/53.4375
71-295SzczecinЗападна Померания14.4922/53.44
71-294SzczecinЗападна Померания14.4961/53.4401
71-281SzczecinЗападна Померания14.5101/53.4474
71-280SzczecinЗападна Померания14.5112/53.4417
71-279SzczecinЗападна Померания14.5127/53.4412
71-278SzczecinЗападна Померания14.5138/53.4433
71-277SzczecinЗападна Померания14.5142/53.446
71-276SzczecinЗападна Померания14.5121/53.4443
71-275SzczecinЗападна Померания14.5101/53.4428
71-302SzczecinЗападна Померания14.5179/53.4428
71-303SzczecinЗападна Померания14.5163/53.4418
71-304SzczecinЗападна Померания14.5161/53.4406
71-322SzczecinЗападна Померания14.5153/53.4468
71-321SzczecinЗападна Померания14.5153/53.4458
71-320SzczecinЗападна Померания14.5176/53.4457
71-317SzczecinЗападна Померания14.5201/53.4451
71-316SzczecinЗападна Померания14.5198/53.4441
71-315SzczecinЗападна Померания14.5192/53.4435
71-314SzczecinЗападна Померания14.5187/53.4452
71-313SzczecinЗападна Померания14.5218/53.4404
71-312SzczecinЗападна Померания14.522/53.4411
71-311SzczecinЗападна Померания14.5227/53.4415
71-310SzczecinЗападна Померания14.5205/53.441
71-307SzczecinЗападна Померания14.5181/53.4398
71-306SzczecinЗападна Померания14.5189/53.4411
71-305SzczecinЗападна Померания14.5181/53.4419
71-274SzczecinЗападна Померания14.5103/53.4448
71-400SzczecinЗападна Померания14.5526/53.4359
71-483SzczecinЗападна Померания14.5254/53.458
71-462SzczecinЗападна Померания14.5246/53.451
71-461SzczecinЗападна Померания14.5664/53.4389
71-460SzczecinЗападна Померания14.5307/53.4533
71-459SzczecinЗападна Померания14.5286/53.4486
71-457SzczecinЗападна Померания14.5359/53.4527
71-455SzczecinЗападна Померания14.527/53.4517
71-454SzczecinЗападна Померания14.5375/53.4572
71-453SzczecinЗападна Померания14.5427/53.4526
71-452SzczecinЗападна Померания14.5411/53.4532
71-451SzczecinЗападна Померания14.5423/53.4528
71-450SzczecinЗападна Померания14.5307/53.4602
71-449SzczecinЗападна Померания14.522/53.4667
71-447SzczecinЗападна Померания14.5433/53.4556
71-446SzczecinЗападна Померания14.5439/53.4519
71-463SzczecinЗападна Померания14.5218/53.4521
71-464SzczecinЗападна Померания14.5237/53.4518
71-465SzczecinЗападна Померания14.5221/53.4534
71-482SzczecinЗападна Померания14.5242/53.4574
71-481SzczecinЗападна Померания14.5229/53.4553
71-480SzczecinЗападна Померания14.5219/53.4566
71-478SzczecinЗападна Померания14.5225/53.459
71-477SzczecinЗападна Померания14.521/53.458
71-476SzczecinЗападна Померания14.5231/53.4586
71-475SzczecinЗападна Померания14.5209/53.4562
71-474SzczecinЗападна Померания14.5224/53.4556
71-472SzczecinЗападна Померания14.5468/53.453
71-471SzczecinЗападна Померания14.5311/53.4582
71-470SzczecinЗападна Померания14.5225/53.4558
71-468SzczecinЗападна Померания14.5464/53.4515
71-467SzczecinЗападна Померания14.5474/53.4502
71-466SzczecinЗападна Померания14.5301/53.4552
71-445SzczecinЗападна Померания14.5423/53.4471
71-444SzczecinЗападна Померания14.5432/53.4481
71-443SzczecinЗападна Померания14.5447/53.448
71-420SzczecinЗападна Померания14.5446/53.4386
71-417SzczecinЗападна Померания14.5441/53.438
71-416SzczecinЗападна Померания14.5443/53.4393
71-415SzczecinЗападна Померания14.5466/53.439
71-414SzczecinЗападна Померания14.5477/53.4412
71-413SzczecinЗападна Померания14.5493/53.4397
71-412SzczecinЗападна Померания14.5493/53.4388
71-411SzczecinЗападна Померания14.5512/53.4397
71-410SzczecinЗападна Померания14.5417/53.4358
71-407SzczecinЗападна Померания14.5472/53.437
71-405SzczecinЗападна Померания14.5479/53.4371
71-404SzczecinЗападна Померания14.5492/53.4376
71-403SzczecinЗападна Померания14.546/53.4373
71-402SzczecinЗападна Померания14.5514/53.4373
71-421SzczecinЗападна Померания14.5482/53.4418
71-422SzczecinЗападна Померания14.542/53.4426
71-423SzczecinЗападна Померания14.5351/53.4404
71-441SzczecinЗападна Померания14.5385/53.4485
71-440SzczecinЗападна Померания14.5395/53.4461
71-437SzczecinЗападна Померания14.542/53.4456
71-436SzczecinЗападна Померания14.5424/53.4467
71-435SzczecinЗападна Померания14.5447/53.445
71-434SzczecinЗападна Померания14.5408/53.4449
71-433SzczecinЗападна Померания14.5442/53.4436
71-432SzczecinЗападна Померания14.5454/53.4437
71-431SzczecinЗападна Померания14.5381/53.4407
71-430SzczecinЗападна Померания14.5416/53.4405
71-427SzczecinЗападна Померания14.5432/53.4407
71-426SzczecinЗападна Померания14.5426/53.442
71-425SzczecinЗападна Померания14.5439/53.4423
71-424SzczecinЗападна Померания14.5455/53.442
71-401SzczecinЗападна Померания14.5523/53.4374
71-273SzczecinЗападна Померания14.5102/53.4468
71-160SzczecinЗападна Померания14.5019/53.4398
71-137SzczecinЗападна Померания14.5072/53.434
71-136SzczecinЗападна Померания14.5087/53.4338
71-135SzczecinЗападна Померания14.509/53.4346
71-134SzczecinЗападна Померания14.5083/53.4355
71-133SzczecinЗападна Померания14.507/53.4369
71-132SzczecinЗападна Померания14.5094/53.4358
71-131SzczecinЗападна Померания14.5086/53.4371
71-130SzczecinЗападна Померания14.5111/53.4373
71-129SzczecinЗападна Померания14.5106/53.4355
71-126SzczecinЗападна Померания14.5179/53.4302
71-125SzczecinЗападна Померания14.5161/53.4327
71-124SzczecinЗападна Померания14.5145/53.4324
71-123SzczecinЗападна Померания14.5126/53.4326
71-122SzczecinЗападна Померания14.5067/53.4322
71-138SzczecinЗападна Померания14.5057/53.4348
71-140SzczecinЗападна Померания14.5115/53.4409
71-142SzczecinЗападна Померания14.5097/53.4407
71-157SzczecinЗападна Померания14.5037/53.4381
71-156SzczecinЗападна Померания14.5035/53.4397
71-155SzczecinЗападна Померания14.5038/53.4408
71-154SzczecinЗападна Померания14.5031/53.4416
71-153SzczecinЗападна Померания14.5057/53.4423
71-152SzczecinЗападна Померания14.5069/53.4422
71-151SzczecinЗападна Померания14.5083/53.439
71-150SzczecinЗападна Померания14.5076/53.441
71-149SzczecinЗападна Померания14.5067/53.4408
71-147SzczecinЗападна Померания14.5084/53.4418
71-146SzczecinЗападна Померания14.5057/53.4403
71-145SzczecinЗападна Померания14.5088/53.4387
71-144SzczecinЗападна Померания14.5102/53.4385
71-143SzczecinЗападна Померания14.5081/53.4396
71-121SzczecinЗападна Померания14.5081/53.433
71-120SzczecinЗападна Померания14.5076/53.4319
71-118SzczecinЗападна Померания14.5101/53.4307
71-085SzczecinЗападна Померания14.5053/53.4265
71-084SzczecinЗападна Померания14.5077/53.4268
71-083SzczecinЗападна Померания14.5118/53.4278
71-082SzczecinЗападна Померания14.5127/53.4225
71-081SzczecinЗападна Померания14.5136/53.4221
71-080SzczecinЗападна Померания14.5094/53.4211
71-076SzczecinЗападна Померания14.5151/53.4219
71-075SzczecinЗападна Померания14.5171/53.4224
71-074SzczecinЗападна Померания14.5203/53.4219
71-073SzczecinЗападна Померания14.5247/53.4218
71-072SzczecinЗападна Померания14.5295/53.4224
71-070SzczecinЗападна Померания14.5308/53.4218
71-069SzczecinЗападна Померания14.4927/53.4112
71-066SzczecinЗападна Померания14.5163/53.4243
71-086SzczecinЗападна Померания14.5035/53.4277
71-100SzczecinЗападна Померания14.5228/53.4349
71-101SzczecinЗападна Померания14.5197/53.4389
71-117SzczecinЗападна Померания14.508/53.4315
71-116SzczecinЗападна Померания14.5092/53.4313
71-115SzczecinЗападна Померания14.5101/53.4312
71-114SzczecinЗападна Померания14.509/53.4305
71-113SzczecinЗападна Померания14.514/53.4311
71-112SzczecinЗападна Померания14.5118/53.4345
71-111SzczecinЗападна Померания14.5123/53.4373
71-110SzczecinЗападна Померания14.5126/53.4397
71-107SzczecinЗападна Померания14.514/53.4403
71-106SzczecinЗападна Померания14.5145/53.4393
71-105SzczecinЗападна Померания14.5156/53.4399
71-104SzczecinЗападна Померания14.5166/53.4386
71-103SzczecinЗападна Померания14.5181/53.4392
71-102SzczecinЗападна Померания14.5181/53.4382
71-065SzczecinЗападна Померания14.5335/53.4185
71-161SzczecinЗападна Померания14.5019/53.4397
71-272SzczecinЗападна Померания14.5085/53.4448
71-247SzczecinЗападна Померания14.4988/53.45
71-246SzczecinЗападна Померания14.4954/53.4538
71-245SzczecinЗападна Померания14.4919/53.4557
71-244SzczecinЗападна Померания14.5016/53.4519
71-241SzczecinЗападна Померания14.4933/53.4504
71-240SzczecinЗападна Померания14.497/53.4481
71-231SzczecinЗападна Померания14.4677/53.4598
71-230SzczecinЗападна Померания14.4629/53.4589
71-229SzczecinЗападна Померания14.4642/53.4589
71-228SzczecinЗападна Померания14.4654/53.4589
71-227SzczecinЗападна Померания14.4665/53.4584
71-226SzczecinЗападна Померания14.468/53.4583
71-225SzczecinЗападна Померания14.4665/53.4568
71-224SzczecinЗападна Померания14.4691/53.4579
71-248SzczecinЗападна Померания14.4973/53.4494
71-249SzczecinЗападна Померания14.4986/53.4493
71-251SzczecinЗападна Померания14.5041/53.4503
71-271SzczecinЗападна Померания14.5008/53.4437
71-270SzczecinЗападна Померания14.5004/53.4464
71-266SzczecinЗападна Померания14.5026/53.4494
71-265SzczecinЗападна Померания14.5024/53.4469
71-264SzczecinЗападна Померания14.5036/53.4466
71-263SzczecinЗападна Померания14.5022/53.446
71-262SzczecinЗападна Померания14.5016/53.446
71-261SzczecinЗападна Померания14.503/53.4448
71-260SzczecinЗападна Померания14.5053/53.4428
71-256SzczecinЗападна Померания14.5081/53.4547
71-255SzczecinЗападна Померания14.4965/53.4437
71-254SzczecinЗападна Померания14.5011/53.4425
71-253SzczecinЗападна Померания14.5088/53.4515
71-252SzczecinЗападна Померания14.5088/53.4505
71-223SzczecinЗападна Померания14.4702/53.4578
71-222SzczecinЗападна Померания14.4715/53.4568
71-221SzczecinЗападна Померания14.4744/53.4501
71-181SzczecinЗападна Померания14.4981/53.4367
71-180SzczecinЗападна Померания14.4998/53.4363
71-179SzczecinЗападна Померания14.4964/53.4414
71-178SzczecinЗападна Померания14.5018/53.4295
71-177SzczecinЗападна Померания14.5011/53.4341
71-176SzczecinЗападна Померания14.5014/53.4351
71-175SzczecinЗападна Померания14.5027/53.4348
71-174SzczecinЗападна Померания14.5041/53.4348
71-173SzczecinЗападна Померания14.5019/53.4362
71-172SzczecinЗападна Померания14.5026/53.437
71-171SzczecinЗападна Померания14.5039/53.4371
71-170SzczecinЗападна Померания14.5051/53.4371
71-165SzczecinЗападна Померания14.5007/53.4433
71-163SzczecinЗападна Померания14.5007/53.4397
71-200SzczecinЗападна Померания14.4988/53.4439
71-201SzczecinЗападна Померания14.5001/53.44
71-202SzczecinЗападна Померания14.4984/53.4412
71-220SzczecinЗападна Померания14.4765/53.4513
71-218SzczecinЗападна Померания14.5834/53.4797
71-215SzczecinЗападна Померания14.4783/53.442
71-214SzczecinЗападна Померания14.4896/53.4392
71-213SzczecinЗападна Померания14.4884/53.4435
71-212SzczecinЗападна Померания14.4821/53.4419
71-211SzczecinЗападна Померания14.4845/53.4484
71-210SzczecinЗападна Померания14.4917/53.4469
71-209SzczecinЗападна Померания14.4789/53.4474
71-207SzczecinЗападна Померания14.4968/53.4426
71-206SzczecinЗападна Померания14.4933/53.4448
71-205SzczecinЗападна Померания14.4982/53.4405
71-204SzczecinЗападна Померания14.4977/53.4394
71-203SzczecinЗападна Померания14.4986/53.4377
71-162SzczecinЗападна Померания14.5017/53.4414
71-484SzczecinЗападна Померания14.5266/53.4596
71-802SzczecinЗападна Померания14.5863/53.4812
71-784SzczecinЗападна Померания14.5457/53.4818
71-783SzczecinЗападна Померания14.5503/53.4801
71-782SzczecinЗападна Померания14.5466/53.4728
71-781SzczecinЗападна Померания14.5539/53.4689
71-780SzczecinЗападна Померания14.5475/53.4687
71-779SzczecinЗападна Померания14.5676/53.4721
71-778SzczecinЗападна Померания14.5458/53.4671
71-777SzczecinЗападна Померания14.5466/53.4678
71-776SzczecinЗападна Померания14.5457/53.467
71-775SzczecinЗападна Померания14.547/53.4653
71-774SzczecinЗападна Померания14.5493/53.4646
71-773SzczecinЗападна Померания14.5472/53.4645
71-772SzczecinЗападна Померания14.5507/53.4615
71-771SzczecinЗападна Померания14.5502/53.4672
71-785SzczecinЗападна Померания14.5452/53.473
71-786SzczecinЗападна Померания14.5459/53.4723
71-787SzczecinЗападна Померания14.5461/53.4801
71-801SzczecinЗападна Померания14.5859/53.4802
71-800SzczecinЗападна Померания14.5856/53.4869
71-799SzczecinЗападна Померания14.5325/53.4803
71-798SzczecinЗападна Померания14.5319/53.4756
71-797SzczecinЗападна Померания14.5399/53.4673
71-796SzczecinЗападна Померания14.5384/53.468
71-795SzczecinЗападна Померания14.5438/53.463
71-794SzczecinЗападна Померания14.5373/53.4665
71-793SzczecinЗападна Померания14.5387/53.4638
71-792SzczecinЗападна Померания14.536/53.4669
71-791SzczecinЗападна Померания14.5378/53.4725
71-790SzczecinЗападна Померания14.5412/53.4776
71-789SzczecinЗападна Померания14.5469/53.4661
71-788SzczecinЗападна Померания14.5475/53.4681
71-770SzczecinЗападна Померания14.5498/53.4619
71-769SzczecinЗападна Померания14.551/53.4601
71-768SzczecinЗападна Померания14.5476/53.4612
71-740SzczecinЗападна Померания14.5904/53.4703
71-739SzczecinЗападна Померания14.5893/53.4761
71-738SzczecinЗападна Померания14.5932/53.4731
71-737SzczecinЗападна Померания14.6035/53.4792
71-736SzczecinЗападна Померания14.6026/53.4744
71-735SzczecinЗападна Померания14.6007/53.4745
71-734SzczecinЗападна Померания14.6044/53.4758
71-733SzczecinЗападна Померания14.5962/53.4722
71-732SzczecinЗападна Померания14.5954/53.4674
71-730SzczecinЗападна Померания14.5929/53.4655
71-727SzczecinЗападна Померания14.6001/53.4708
71-726SzczecinЗападна Померания14.5962/53.4651
71-725SzczecinЗападна Померания14.5908/53.4634
71-724SzczecinЗападна Померания14.5924/53.4626
71-741SzczecinЗападна Померания14.5899/53.4702
71-742SzczecinЗападна Померания14.5852/53.4751
71-743SzczecinЗападна Померания14.5901/53.478
71-758SzczecinЗападна Померания14.5668/53.4651
71-757SzczecinЗападна Померания14.5759/53.4679
71-756SzczecinЗападна Померания14.5752/53.4628
71-755SzczecinЗападна Померания14.5684/53.4639
71-754SzczecinЗападна Померания14.5702/53.4634
71-753SzczecinЗападна Померания14.5724/53.4625
71-752SzczecinЗападна Померания14.5744/53.462
71-751SzczecinЗападна Померания14.5651/53.4641
71-750SzczecinЗападна Померания14.5717/53.4616
71-748SzczecinЗападна Померания14.5722/53.4598
71-747SzczecinЗападна Померания14.5688/53.4628
71-746SzczecinЗападна Померания14.5715/53.4604
71-745SzczecinЗападна Померания14.5703/53.4593
71-744SzczecinЗападна Померания14.579/53.4661
71-723SzczecinЗападна Померания14.5908/53.4628
71-803SzczecinЗападна Померания14.5815/53.4818
78-884SzczecinЗападна Померания14.771/53.3894
71-878SzczecinЗападна Померания14.5969/53.5263
71-877SzczecinЗападна Померания14.5979/53.5262
71-876SzczecinЗападна Померания14.5986/53.5274
71-875SzczecinЗападна Померания14.5989/53.5279
71-874SzczecinЗападна Померания14.6085/53.5231
71-873SzczecinЗападна Померания14.6036/53.5255
71-872SzczecinЗападна Померания14.6077/53.5188
71-870SzczecinЗападна Померания14.6095/53.5213
71-869SzczecinЗападна Померания14.6155/53.5174
71-868SzczecinЗападна Померания14.6148/53.5107
71-867SzczecinЗападна Померания14.6108/53.5139
71-845SzczecinЗападна Померания14.614/53.5067
71-844SzczecinЗападна Померания14.6044/53.5049
71-843SzczecinЗападна Померания14.6048/53.497
71-880SzczecinЗападна Померания14.5992/53.5209
71-881SzczecinЗападна Померания14.5934/53.5179
71-882SzczecinЗападна Померания14.5892/53.5204
76-611SzczecinЗападна Померания14.5603/53.4108
72-264SzczecinЗападна Померания14.5044/53.4467
72-010SzczecinЗападна Померания14.5685/53.5222
71-907SzczecinЗападна Померания14.5746/53.4877
71-897SzczecinЗападна Померания14.5878/53.5308
71-893SzczecinЗападна Померания14.5897/53.532
71-892SzczecinЗападна Померания14.5911/53.5286
71-891SzczecinЗападна Померания14.5894/53.5283
71-890SzczecinЗападна Померания14.5874/53.5288
71-888SzczecinЗападна Померания14.5893/53.5264
71-886SzczecinЗападна Померания14.5883/53.5245
71-885SzczecinЗападна Померания14.5886/53.5234
71-884SzczecinЗападна Померания14.5891/53.5224
71-883SzczecinЗападна Померания14.5924/53.5237
71-842SzczecinЗападна Померания14.6046/53.4967
71-841SzczecinЗападна Померания14.6041/53.4973
71-838SzczecinЗападна Померания14.5922/53.5006
71-818SzczecinЗападна Померания14.5757/53.4877
71-817SzczecinЗападна Померания14.5767/53.4876
71-816SzczecinЗападна Померания14.5963/53.4944
71-815SzczecinЗападна Померания14.5819/53.49
71-814SzczecinЗападна Померания14.595/53.4882
71-813SzczecinЗападна Померания14.5816/53.4932
71-812SzczecinЗападна Померания14.5795/53.4916
71-811SzczecinЗападна Померания14.5803/53.4913
71-810SzczecinЗападна Померания14.5638/53.4838
71-809SzczecinЗападна Померания14.5782/53.4878
71-808SzczecinЗападна Померания14.5629/53.4956
71-807SzczecinЗападна Померания14.5742/53.4894
71-806SzczecinЗападна Померания14.5775/53.4886
71-805SzczecinЗападна Померания14.5734/53.487
71-820SzczecinЗападна Померания14.6109/53.4854
71-821SzczecinЗападна Померания14.6077/53.4855
71-822SzczecinЗападна Померания14.603/53.4833
71-837SzczecinЗападна Померания14.5895/53.4943
71-836SzczecinЗападна Померания14.6009/53.4988
71-835SzczecinЗападна Померания14.6102/53.4924
71-834SzczecinЗападна Померания14.6054/53.4935
71-833SzczecinЗападна Померания14.614/53.4999
71-832SzczecinЗападна Померания14.6141/53.4935
71-830SzczecinЗападна Померания14.6119/53.4952
71-829SzczecinЗападна Померания14.5939/53.4847
71-828SzczecinЗападна Померания14.6129/53.4924
71-827SzczecinЗападна Померания14.6155/53.493
71-826SzczecinЗападна Померания14.6074/53.4911
71-825SzczecinЗападна Померания14.6133/53.4868
71-824SzczecinЗападна Померания14.59/53.4807
71-823SzczecinЗападна Померания14.5906/53.4814
71-804SzczecinЗападна Померания14.581/53.485
71-722SzczecinЗападна Померания14.5953/53.4622
71-617SzczecinЗападна Померания14.5628/53.4363
71-562SzczecinЗападна Померания14.5486/53.4483
71-561SzczecinЗападна Померания14.5474/53.448
71-560SzczecinЗападна Померания14.5462/53.4435
71-557SzczecinЗападна Померания14.546/53.4475
71-556SzczecinЗападна Померания14.548/53.447
71-555SzczecinЗападна Померания14.5485/53.4466
71-554SzczecinЗападна Померания14.5471/53.4448
71-553SzczecinЗападна Померания14.5476/53.4456
71-552SzczecinЗападна Померания14.5617/53.4434
71-551SzczecinЗападна Померания14.5621/53.4456
71-550SzczecinЗападна Померания14.5579/53.4431
71-547SzczecinЗападна Померания14.575/53.4457
71-544SzczecinЗападна Померания14.5591/53.4452
71-543SzczecinЗападна Померания14.5589/53.446
71-563SzczecinЗападна Померания14.5464/53.4487
71-564SzczecinЗападна Померания14.5498/53.4484
71-565SzczecinЗападна Померания14.5486/53.4477
71-616SzczecinЗападна Померания14.5656/53.4359
71-615SzczecinЗападна Померания14.5606/53.4362
71-614SzczecinЗападна Померания14.559/53.4366
71-612SzczecinЗападна Померания14.5577/53.4348
71-610SzczecinЗападна Померания14.5737/53.4373
71-607SzczecinЗападна Померания14.5709/53.4361
71-606SzczecinЗападна Померания14.5721/53.4364
71-605SzczecinЗападна Померания14.5735/53.436
71-604SzczecinЗападна Померания14.5705/53.4354
71-603SzczecinЗападна Померания14.5713/53.4329
71-602SzczecinЗападна Померания14.5691/53.4328
71-601SzczecinЗападна Померания14.5698/53.4343
71-600SzczecinЗападна Померания14.5684/53.4347
71-576SzczecinЗападна Померания14.5458/53.4514
71-541SzczecinЗападна Померания14.5593/53.444
71-540SzczecinЗападна Померания14.5555/53.4449
71-537SzczecinЗападна Померания14.5547/53.4427
71-504SzczecinЗападна Померания14.5551/53.4396
71-503SzczecinЗападна Померания14.5533/53.4399
71-502SzczecinЗападна Померания14.5563/53.4382
71-500SzczecinЗападна Померания14.5543/53.4365
71-499SzczecinЗападна Померания14.516/53.4759
71-498SzczecinЗападна Померания14.5458/53.4859
71-497SzczecinЗападна Померания14.5288/53.4828
71-496SzczecinЗападна Померания14.5123/53.4749
71-495SzczecinЗападна Померания14.5164/53.4737
71-494SzczecinЗападна Померания14.5115/53.4738
71-493SzczecinЗападна Померания14.5246/53.475
71-492SzczecinЗападна Померания14.5228/53.4764
71-490SzczecinЗападна Померания14.5248/53.4607
71-487SzczecinЗападна Померания14.5285/53.4598
71-505SzczecinЗападна Померания14.5511/53.4414
71-506SzczecinЗападна Померания14.5501/53.441
71-507SzczecinЗападна Померания14.5485/53.4419
71-535SzczecinЗападна Померания14.5615/53.447
71-534SzczecinЗападна Померания14.5576/53.4461
71-533SzczecinЗападна Померания14.5591/53.4469
71-531SzczecinЗападна Померания14.5544/53.4465
71-530SzczecinЗападна Померания14.5524/53.4476
71-527SzczecinЗападна Померания14.5539/53.4475
71-526SzczecinЗападна Померания14.5527/53.4467
71-525SzczecinЗападна Померания14.5494/53.4466
71-524SzczecinЗападна Померания14.5543/53.444
71-521SzczecinЗападна Померания14.5517/53.4459
71-520SzczecinЗападна Померания14.5525/53.4449
71-516SzczecinЗападна Померания14.5485/53.4441
71-515SzczecinЗападна Померания14.5602/53.4284
71-513SzczecinЗападна Померания14.56/53.4288
71-486SzczecinЗападна Померания14.5246/53.4615
71-620SzczecinЗападна Померания14.5646/53.4377
71-721SzczecinЗападна Померания14.594/53.4601
71-694SzczecinЗападна Померания14.5633/53.4625
71-693SzczecinЗападна Померания14.5591/53.4614
71-692SzczecinЗападна Померания14.5629/53.4593
71-691SzczecinЗападна Померания14.5628/53.4574
71-690SzczecinЗападна Померания14.5652/53.4567
71-687SzczecinЗападна Померания14.5634/53.456
71-685SzczecinЗападна Померания14.5598/53.4563
71-684SzczecinЗападна Померания14.5678/53.4559
71-683SzczecinЗападна Померания14.5682/53.4554
71-682SzczecinЗападна Померания14.5694/53.4546
71-681SzczecinЗападна Померания14.5695/53.4523
71-680SzczecinЗападна Померания14.5671/53.4522
71-677SzczecinЗападна Померания14.5672/53.4512
71-676SzczecinЗападна Померания14.5695/53.4504
71-695SzczecinЗападна Померания14.5611/53.4608
71-696SzczecinЗападна Померания14.5618/53.4657
71-697SzczecinЗападна Померания14.5623/53.4621
71-720SzczecinЗападна Померания14.5896/53.4616
71-718SzczecinЗападна Померания14.5864/53.4603
71-717SzczecinЗападна Померания14.5899/53.4591
71-715SzczecinЗападна Померания14.582/53.4611
71-714SzczecinЗападна Померания14.5806/53.4596
71-712SzczecinЗападна Померания14.5821/53.4583
71-711SzczecinЗападна Померания14.5819/53.4565
71-710SzczecinЗападна Померания14.5843/53.456
71-706SzczecinЗападна Померания14.5809/53.4561
71-704SzczecinЗападна Померания14.5835/53.4532
71-703SzczecinЗападна Померания14.579/53.4534
71-700SzczecinЗападна Померания14.5832/53.4505
71-699SzczecinЗападна Померания14.576/53.4631
71-698SzczecinЗападна Померания14.5638/53.4688
71-675SzczecinЗападна Померания14.567/53.4482
71-674SzczecinЗападна Померания14.5682/53.4494
71-672SzczecinЗападна Померания14.5652/53.4495
71-643SzczecinЗападна Померания14.5706/53.4476
71-642SzczecinЗападна Померания14.5767/53.4415
71-641SzczecinЗападна Померания14.5761/53.4388
71-637SzczecinЗападна Померания14.5743/53.4408
71-636SzczecinЗападна Померания14.5705/53.4404
71-635SzczecinЗападна Померания14.5715/53.4392
71-634SzczecinЗападна Померания14.5685/53.4404
71-632SzczecinЗападна Померания14.5656/53.4395
71-631SzczecinЗападна Померания14.5641/53.4404
71-630SzczecinЗападна Померания14.5641/53.4404
71-627SzczecinЗападна Померания14.5687/53.442
71-626SzczecinЗападна Померания14.5604/53.4398
71-625SzczecinЗападна Померания14.561/53.439
71-622SzczecinЗападна Померания14.5668/53.4384
71-644SzczecinЗападна Померания14.5664/53.4468
71-646SzczecinЗападна Померания14.5742/53.4484
71-647SzczecinЗападна Померания14.5731/53.4464
71-671SzczecinЗападна Померания14.5651/53.4491
71-670SzczecinЗападна Померания14.5569/53.4544
71-669SzczecinЗападна Померания14.5542/53.4524
71-668SzczecinЗападна Померания14.5522/53.4512
71-667SzczecinЗападна Померания14.5518/53.4536
71-666SzczecinЗападна Померания14.5616/53.4526
71-665SzczecinЗападна Померания14.5578/53.4507
71-664SzczecinЗападна Померания14.561/53.4511
71-663SzczecinЗападна Померания14.5529/53.4506
71-662SzczecinЗападна Померания14.56/53.4499
71-660SzczecinЗападна Померания14.562/53.4498
71-656SzczecinЗападна Померания14.5763/53.4489
71-653SzczecinЗападна Померания14.5747/53.4498
71-650SzczecinЗападна Померания14.5707/53.4484
71-621SzczecinЗападна Померания14.5685/53.4373
71-064SzczecinЗападна Померания14.5329/53.4194
70-431SzczecinЗападна Померания14.5473/53.4301
70-407SzczecinЗападна Померания14.5461/53.4291
70-406SzczecinЗападна Померания14.5501/53.429
70-404SzczecinЗападна Померания14.5512/53.4267
70-403SzczecinЗападна Померания14.5501/53.4283
70-402SzczecinЗападна Померания14.5493/53.4261
70-400SzczecinЗападна Померания14.5491/53.4268
70-396SzczecinЗападна Померания14.5249/53.4406
70-395SzczecinЗападна Померания14.5281/53.4416
70-394SzczecinЗападна Померания14.525/53.442
70-393SzczecinЗападна Померания14.526/53.4426
70-392SzczecinЗападна Померания14.5302/53.439
70-391SzczecinЗападна Померания14.5284/53.4402
70-390SzczecinЗападна Померания14.5283/53.4408
70-387SzczecinЗападна Померания14.5347/53.4352
70-410SzczecinЗападна Померания14.5486/53.429
70-411SzczecinЗападна Померания14.5466/53.4272
70-412SzczecinЗападна Померания14.552/53.4263
70-430SzczecinЗападна Померания14.5462/53.429
70-427SzczecinЗападна Померания14.549/53.4332
70-426SzczecinЗападна Померания14.5519/53.4343
70-425SzczecinЗападна Померания14.5526/53.433
70-424SzczecinЗападна Померания14.5508/53.434
70-423SzczecinЗападна Померания14.5507/53.4322
70-422SzczecinЗападна Померания14.5506/53.4327
70-421SzczecinЗападна Померания14.5529/53.4317
70-420SzczecinЗападна Померания14.5492/53.4327
70-419SzczecinЗападна Померания14.5558/53.432
70-416SzczecinЗападна Померания14.5512/53.4315
70-415SzczecinЗападна Померания14.5497/53.4313
70-414SzczecinЗападна Померания14.5509/53.4302
70-413SzczecinЗападна Померания14.5521/53.4294
70-386SzczecinЗападна Померания14.5299/53.4371
70-385SzczecinЗападна Померания14.5285/53.4381
70-384SzczecinЗападна Померания14.5357/53.4353
70-362SzczecinЗападна Померания14.5402/53.4315
70-361SzczecinЗападна Померания14.5338/53.4306
70-360SzczecinЗападна Померания14.5344/53.4321
70-357SzczecinЗападна Померания14.535/53.4336
70-356SzczecinЗападна Померания14.536/53.4348
70-355SzczecinЗападна Померания14.5298/53.4314
70-354SzczecinЗападна Померания14.5312/53.4318
70-353SzczecinЗападна Померания14.5359/53.4311
70-352SzczecinЗападна Померания14.5402/53.4306
70-351SzczecinЗападна Померания14.5358/53.431
70-350SzczecinЗападна Померания14.5372/53.4335
70-348SzczecinЗападна Померания14.5337/53.4268
70-347SzczecinЗападна Померания14.5348/53.4285
70-346SzczecinЗападна Померания14.5337/53.429
70-363SzczecinЗападна Померания14.5378/53.4323
70-364SzczecinЗападна Померания14.5357/53.4326
70-365SzczecinЗападна Померания14.5339/53.433
70-383SzczecinЗападна Померания14.5353/53.4359
70-382SzczecinЗападна Померания14.5294/53.4338
70-381SzczecinЗападна Померания14.5295/53.435
70-380SzczecinЗападна Померания14.5274/53.4361
70-377SzczecinЗападна Померания14.5336/53.4341
70-376SzczecinЗападна Померания14.5297/53.436
70-375SzczecinЗападна Померания14.5342/53.4346
70-374SzczecinЗападна Померания14.5373/53.4337
70-373SzczecinЗападна Померания14.5331/53.4323
70-372SzczecinЗападна Померания14.5322/53.4326
70-371SzczecinЗападна Померания14.533/53.434
70-370SzczecinЗападна Померания14.5321/53.4346
70-367SzczecinЗападна Померания14.5327/53.4358
70-366SzczecinЗападна Померания14.532/53.4363
70-345SzczecinЗападна Померания14.5368/53.4303
70-432SzczecinЗападна Померания14.5476/53.4314
70-530SzczecinЗападна Померания14.5586/53.4335
70-496SzczecinЗападна Померания14.5326/53.4418
70-495SzczecinЗападна Померания14.5239/53.4446
70-494SzczecinЗападна Померания14.528/53.4442
70-493SzczecinЗападна Померания14.5269/53.4445
70-492SzczecinЗападна Померания14.524/53.4466
70-491SzczecinЗападна Померания14.5273/53.4428
70-490SzczecinЗападна Померания14.5264/53.444
70-487SzczecinЗападна Померания14.5324/53.4393
70-486SzczecinЗападна Померания14.5329/53.4386
70-485SzczecinЗападна Померания14.5368/53.4398
70-484SzczecinЗападна Померания14.533/53.4396
70-483SzczecinЗападна Померания14.5327/53.4409
70-482SzczecinЗападна Померания14.5363/53.437
70-481SzczecinЗападна Померания14.5372/53.4375
70-497SzczecinЗападна Померания14.5305/53.4435
70-500SzczecinЗападна Померания14.5652/53.4298
70-501SzczecinЗападна Померания14.5639/53.4306
70-527SzczecinЗападна Померания14.5598/53.4318
70-526SzczecinЗападна Померания14.5537/53.4309
70-525SzczecinЗападна Померания14.5569/53.4307
70-521SzczecinЗападна Померания14.5596/53.428
70-520SzczecinЗападна Померания14.5591/53.4281
70-515SzczecinЗападна Померания14.5609/53.4285
70-514SzczecinЗападна Померания14.5553/53.4296
70-513SzczecinЗападна Померания14.5527/53.43
70-508SzczecinЗападна Померания14.5644/53.4321
70-507SzczecinЗападна Померания14.5618/53.4299
70-506SzczecinЗападна Померания14.5613/53.4309
70-505SzczecinЗападна Померания14.5653/53.4324
70-504SzczecinЗападна Померания14.5613/53.4303
70-503SzczecinЗападна Померания14.5635/53.4314
70-479SzczecinЗападна Померания14.5391/53.4339
70-478SzczecinЗападна Померания14.5399/53.4342
70-477SzczecinЗападна Померания14.5406/53.4322
70-453SzczecinЗападна Померания14.5454/53.4352
70-452SzczecinЗападна Померания14.5506/53.4352
70-451SzczecinЗападна Померания14.5425/53.4345
70-450SzczecinЗападна Померания14.548/53.436
70-445SzczecinЗападна Померания14.5468/53.4339
70-444SzczecinЗападна Померания14.5448/53.4339
70-443SzczecinЗападна Померания14.5475/53.435
70-442SzczecinЗападна Померания14.5461/53.4318
70-441SzczecinЗападна Померания14.5432/53.4276
70-440SzczecinЗападна Померания14.5444/53.4302
70-437SzczecinЗападна Померания14.543/53.4314
70-436SzczecinЗападна Померания14.5463/53.4309
70-435SzczecinЗападна Померания14.5486/53.4306
70-434SzczecinЗападна Померания14.5486/53.4355
70-454SzczecinЗападна Померания14.5436/53.4371
70-455SzczecinЗападна Померания14.5464/53.4337
70-456SzczecinЗападна Померания14.5423/53.4381
70-476SzczecinЗападна Померания14.5415/53.4322
70-475SzczecinЗападна Померания14.542/53.4303
70-473SzczecinЗападна Померания14.5428/53.4303
70-472SzczecinЗападна Померания14.5441/53.4291
70-471SzczecinЗападна Померания14.5447/53.4273
70-470SzczecinЗападна Померания14.5455/53.4273
70-467SzczecinЗападна Померания14.5386/53.4386
70-466SzczecinЗападна Померания14.5413/53.4362
70-465SzczecinЗападна Померания14.5431/53.4339
70-464SzczecinЗападна Померания14.5441/53.432
70-463SzczecinЗападна Померания14.5423/53.4326
70-462SzczecinЗападна Померания14.5422/53.4333
70-461SzczecinЗападна Померания14.5457/53.4326
70-460SzczecinЗападна Померания14.5455/53.4332
70-433SzczecinЗападна Померания14.5482/53.4342
70-344SzczecinЗападна Померания14.5353/53.4294
70-216SzczecinЗападна Померания14.5486/53.4222
70-132SzczecinЗападна Померания14.5255/53.4045
70-131SzczecinЗападна Померания14.5267/53.4068
70-130SzczecinЗападна Померания14.5275/53.4052
70-123SzczecinЗападна Померания14.5271/53.4109
70-121SzczecinЗападна Померания14.5264/53.4075
70-120SzczecinЗападна Померания14.5337/53.41
70-117SzczecinЗападна Померания14.5273/53.4084
70-116SzczecinЗападна Померания14.5304/53.4067
70-115SzczecinЗападна Померания14.5348/53.4076
70-114SzczecinЗападна Померания14.5341/53.4085
70-113SzczecinЗападна Померания14.5351/53.4086
70-112SzczecinЗападна Померания14.5355/53.4097
70-111SzczecinЗападна Померания14.5292/53.4083
70-110SzczecinЗападна Померания14.5321/53.4135
70-133SzczecinЗападна Померания14.526/53.4049
70-134SzczecinЗападна Померания14.5246/53.4051
70-136SzczecinЗападна Померания14.5207/53.4028
70-215SzczecinЗападна Померания14.5497/53.4209
70-214SzczecinЗападна Померания14.5492/53.4216
70-213SzczecinЗападна Померания14.5478/53.4192
70-212SzczecinЗападна Померания14.5502/53.4203
70-211SzczecinЗападна Померания14.5506/53.42
70-210SzczecinЗападна Померания14.5523/53.421
70-207SzczecinЗападна Померания14.5514/53.422
70-206SzczecinЗападна Померания14.5536/53.4223
70-205SzczecinЗападна Померания14.5551/53.4231
70-204SzczecinЗападна Померания14.5544/53.4238
70-203SzczecinЗападна Померания14.5564/53.4237
70-202SzczecinЗападна Померания14.5584/53.4238
70-201SzczecinЗападна Померания14.5529/53.4244
70-200SzczecinЗападна Померания14.5536/53.4247
70-107SzczecinЗападна Померания14.525/53.4081
70-106SzczecinЗападна Померания14.5302/53.4149
70-104SzczecinЗападна Померания14.5404/53.4139
70-017SzczecinЗападна Померания14.5262/53.3957
70-016SzczecinЗападна Померания14.5239/53.3942
70-015SzczecinЗападна Померания14.5225/53.3945
70-013SzczecinЗападна Померания14.5224/53.3972
70-011SzczecinЗападна Померания14.5332/53.3951
70-010SzczecinЗападна Померания14.533/53.3966
70-009SzczecinЗападна Померания14.5145/53.3938
70-008SzczecinЗападна Померания14.5163/53.3956
70-007SzczecinЗападна Померания14.5207/53.3924
70-006SzczecinЗападна Померания14.5166/53.3941
70-005SzczecinЗападна Померания14.517/53.3931
70-004SzczecinЗападна Померания14.5163/53.3927
70-002SzczecinЗападна Померания14.5196/53.3923
70-001SzczecinЗападна Померания14.5183/53.3894
70-021SzczecinЗападна Померания14.5277/53.3971
70-022SzczecinЗападна Померания14.5227/53.396
70-023SzczecinЗападна Померания14.5253/53.4004
70-103SzczecinЗападна Померания14.5367/53.4123
70-102SzczecinЗападна Померания14.5353/53.4135
70-101SzczecinЗападна Померания14.5357/53.4144
70-100SzczecinЗападна Померания14.5366/53.4149
70-037SzczecinЗападна Померания14.5394/53.4092
70-035SzczecinЗападна Померания14.5471/53.4153
70-034SzczecinЗападна Померания14.5439/53.4102
70-033SzczecinЗападна Померания14.5433/53.4099
70-031SzczecinЗападна Померания14.5435/53.4073
70-030SzczecinЗападна Померания14.5401/53.4052
70-028SzczecinЗападна Померания14.533/53.4032
70-027SzczecinЗападна Померания14.5249/53.4015
70-026SzczecinЗападна Померания14.5289/53.4025
70-025SzczecinЗападна Померания14.5237/53.3986
70-531SzczecinЗападна Померания14.5536/53.4333
70-217SzczecinЗападна Померания14.5488/53.4211
70-343SzczecinЗападна Померания14.532/53.4265
70-315SzczecinЗападна Померания14.5352/53.4272
70-314SzczecinЗападна Померания14.5358/53.4276
70-313SzczecinЗападна Померания14.5328/53.4245
70-312SzczecinЗападна Померания14.5326/53.4254
70-311SzczecinЗападна Померания14.5368/53.4249
70-310SzczecinЗападна Померания14.535/53.4241
70-307SzczecinЗападна Померания14.5401/53.4274
70-306SzczecinЗападна Померания14.5392/53.428
70-305SzczecinЗападна Померания14.5418/53.4277
70-304SzczecinЗападна Померания14.5439/53.4273
70-303SzczecinЗападна Померания14.5397/53.4293
70-302SzczecinЗападна Померания14.5421/53.4288
70-301SzczecinЗападна Померания14.5407/53.4284
70-300SzczecinЗападна Померания14.5413/53.4297
70-316SzczecinЗападна Померания14.5323/53.4282
70-317SzczecinЗападна Померания14.5332/53.4276
70-320SzczecinЗападна Померания14.5241/53.4321
70-342SzczecinЗападна Померания14.5309/53.4237
70-341SzczecinЗападна Померания14.5328/53.4309
70-340SzczecinЗападна Померания14.5315/53.4298
70-337SzczecinЗападна Померания14.5309/53.4308
70-335SzczecinЗападна Померания14.538/53.4278
70-333SzczecinЗападна Померания14.5369/53.4279
70-332SzczecinЗападна Померания14.5386/53.4295
70-331SzczecinЗападна Померания14.5375/53.4299
70-330SzczecinЗападна Померания14.5393/53.4312
70-327SzczecinЗападна Померания14.5383/53.4314
70-326SzczecinЗападна Померания14.5398/53.4323
70-325SzczecinЗападна Померания14.5388/53.4326
70-323SzczecinЗападна Померания14.5348/53.4259
70-322SzczecinЗападна Померания14.5332/53.4261
70-263SzczecinЗападна Померания14.5387/53.4231
70-262SzczecinЗападна Померания14.5388/53.4244
70-261SzczecinЗападна Померания14.5396/53.4261
70-237SzczecinЗападна Померания14.5376/53.4171
70-236SzczecinЗападна Померания14.5395/53.4184
70-234SzczecinЗападна Померания14.5425/53.4153
70-233SzczecinЗападна Померания14.5478/53.4253
70-232SzczecinЗападна Померания14.5451/53.4237
70-231SzczecinЗападна Померания14.5472/53.4207
70-230SzczecinЗападна Померания14.5466/53.4232
70-227SzczecinЗападна Померания14.5471/53.4205
70-226SzczecinЗападна Померания14.5481/53.4235
70-225SzczecinЗападна Померания14.5498/53.4249
70-224SzczecinЗападна Померания14.5489/53.4228
70-223SzczecinЗападна Померания14.5486/53.4235
70-222SzczecinЗападна Померания14.5497/53.4239
70-221SzczecinЗападна Померания14.5469/53.4181
70-238SzczecinЗападна Померания14.5378/53.4205
70-240SzczecinЗападна Померания14.5392/53.422
70-241SzczecinЗападна Померания14.5432/53.4238
70-260SzczecinЗападна Померания14.5397/53.4244
70-257SzczecinЗападна Померания14.5379/53.4252
70-256SzczecinЗападна Померания14.5384/53.4257
70-255SzczecinЗападна Померания14.5406/53.4255
70-254SzczecinЗападна Померания14.5434/53.4251
70-253SzczecinЗападна Померания14.5385/53.4268
70-252SzczecinЗападна Померания14.5391/53.4272
70-251SzczecinЗападна Померания14.5413/53.4263
70-250SzczecinЗападна Померания14.5413/53.4268
70-246SzczecinЗападна Померания14.5421/53.4251
70-245SzczecinЗападна Померания14.544/53.4259
70-244SzczecinЗападна Померания14.5444/53.4263
70-243SzczecinЗападна Померания14.5427/53.4241
70-242SzczecinЗападна Померания14.5413/53.4235
70-220SzczecinЗападна Померания14.5479/53.4197
70-877SzczecinЗападна Померания14.7593/53.3856
70-845SzczecinЗападна Померания14.6881/53.4065
70-844SzczecinЗападна Померания14.6861/53.408
70-843SzczecinЗападна Померания14.681/53.4038
70-842SzczecinЗападна Померания14.6819/53.4016
70-841SzczecinЗападна Померания14.6766/53.4001
70-840SzczecinЗападна Померания14.6817/53.3994
70-839SzczecinЗападна Померания14.6802/53.3998
70-837SzczecinЗападна Померания14.6786/53.4037
70-836SzczecinЗападна Померания14.675/53.4004
70-835SzczecinЗападна Померания14.676/53.3987
70-834SzczecinЗападна Померания14.6771/53.3967
70-833SzczecinЗападна Померания14.6706/53.4003
70-832SzczecinЗападна Померания14.6663/53.3998
70-831SzczecinЗападна Померания14.669/53.3969
70-846SzczecinЗападна Померания14.6965/53.408
70-847SzczecinЗападна Померания14.7004/53.4075
70-848SzczecinЗападна Померания14.6814/53.3979
70-876SzczecinЗападна Померания14.7553/53.3835
70-875SzczecinЗападна Померания14.7453/53.384
70-874SzczecinЗападна Померания14.7425/53.3832
70-873SzczecinЗападна Померания14.7466/53.3826
70-872SzczecinЗападна Померания14.7488/53.3804
70-871SzczecinЗападна Померания14.7377/53.3793
70-870SzczecinЗападна Померания14.7333/53.3796
70-856SzczecinЗападна Померания14.7111/53.4032
70-855SzczecinЗападна Померания14.7072/53.409
70-854SzczecinЗападна Померания14.6903/53.4019
70-853SzczecinЗападна Померания14.6895/53.4003
70-852SzczecinЗападна Померания14.6918/53.3981
70-851SzczecinЗападна Померания14.6819/53.3956
70-850SzczecinЗападна Померания14.683/53.3968
70-830SzczecinЗападна Померания14.6746/53.3966
70-825SzczecinЗападна Померания14.6689/53.3958
70-824SzczecinЗападна Померания14.6671/53.3969
70-801SzczecinЗападна Померания14.6617/53.4
70-800SzczecinЗападна Померания14.6421/53.3966
70-798SzczecinЗападна Померания14.6872/53.3761
70-797SzczecinЗападна Померания14.6853/53.3749
70-796SzczecinЗападна Померания14.6858/53.3758
70-795SzczecinЗападна Померания14.6951/53.3787
70-794SzczecinЗападна Померания14.6936/53.3767
70-793SzczecinЗападна Померания14.6956/53.3715
70-792SzczecinЗападна Померания14.6932/53.3737
70-791SzczecinЗападна Померания14.6885/53.372
70-790SzczecinЗападна Померания14.6768/53.3712
70-789SzczecinЗападна Померания14.6682/53.3692
70-787SzczecinЗападна Померания14.6681/53.3762
70-786SzczecinЗападна Померания14.6656/53.3776
70-802SzczecinЗападна Померания14.6645/53.3968
70-803SzczecinЗападна Померания14.6644/53.3965
70-804SzczecinЗападна Померания14.6639/53.3957
70-823SzczecinЗападна Померания14.6669/53.395
70-822SzczecinЗападна Померания14.6663/53.3945
70-820SzczecinЗападна Померания14.6646/53.3954
70-819SzczecinЗападна Померания14.6649/53.395
70-815SzczecinЗападна Померания14.6825/53.3844
70-814SzczecinЗападна Померания14.6803/53.3945
70-813SzczecinЗападна Померания14.6776/53.3886
70-812SzczecinЗападна Померания14.678/53.3869
70-811SzczecinЗападна Померания14.6699/53.3927
70-810SzczecinЗападна Померания14.6651/53.3932
70-809SzczecinЗападна Померания14.6556/53.386
70-807SzczecinЗападна Померания14.6695/53.3898
70-806SzczecinЗападна Померания14.6601/53.3914
70-805SzczecinЗападна Померания14.6621/53.3956
70-785SzczecinЗападна Померания14.6634/53.3777
70-878SzczecinЗападна Померания14.7395/53.3771
71-063SzczecinЗападна Померания14.533/53.4224
71-033SzczecinЗападна Померания14.4876/53.4182
71-032SzczecinЗападна Померания14.4925/53.4192
71-031SzczecinЗападна Померания14.4964/53.4211
71-030SzczecinЗападна Померания14.4902/53.4219
71-028SzczecinЗападна Померания14.494/53.4126
71-027SzczecinЗападна Померания14.4971/53.4177
71-026SzczecinЗападна Померания14.4982/53.4172
71-025SzczecinЗападна Померания14.5016/53.4125
71-024SzczecinЗападна Померания14.4982/53.4133
71-023SzczecinЗападна Померания14.4984/53.4123
71-022SzczecinЗападна Померания14.4936/53.4146
71-021SzczecinЗападна Померания14.4964/53.4123
71-020SzczecinЗападна Померания14.4887/53.4099
71-019SzczecinЗападна Померания14.4913/53.4136
71-034SzczecinЗападна Померания14.4888/53.419
71-035SzczecinЗападна Померания14.4886/53.4206
71-036SzczecinЗападна Померания14.4889/53.4204
71-062SzczecinЗападна Померания14.5323/53.4196
71-061SzczecinЗападна Померания14.5317/53.4222
71-052SzczecinЗападна Померания14.4954/53.4241
71-051SzczecinЗападна Померания14.4939/53.4276
71-050SzczecinЗападна Померания14.4855/53.4312
71-047SzczecinЗападна Померания14.4844/53.4252
71-046SzczecinЗападна Померания14.4963/53.4225
71-045SzczecinЗападна Померания14.4923/53.4226
71-044SzczecinЗападна Померания14.4889/53.4224
71-043SzczecinЗападна Померания14.4859/53.4231
71-042SzczecinЗападна Померания14.4807/53.4211
71-041SzczecinЗападна Померания14.4799/53.4195
71-040SzczecinЗападна Померания14.4758/53.42
71-037SzczecinЗападна Померания14.4788/53.418
71-018SzczecinЗападна Померания14.4888/53.4142
71-017SzczecinЗападна Померания14.4951/53.4069
71-016SzczecinЗападна Померания14.4997/53.4097
70-895SzczecinЗападна Померания14.7441/53.4361
70-893SzczecinЗападна Померания14.7373/53.3559
70-892SzczecinЗападна Померания14.7613/53.3433
70-891SzczecinЗападна Померания14.7466/53.3402
70-889SzczecinЗападна Померания14.7659/53.3991
70-888SzczecinЗападна Померания14.7713/53.3985
70-887SzczecinЗападна Померания14.7757/53.3955
70-886SzczecinЗападна Померания14.767/53.3967
70-885SzczecinЗападна Померания14.7762/53.3897
70-884SzczecinЗападна Померания14.7692/53.3901
70-883SzczecinЗападна Померания14.7665/53.3913
70-882SzczecinЗападна Померания14.7674/53.3883
70-881SzczecinЗападна Померания14.7273/53.3892
70-880SzczecinЗападна Померания14.7651/53.3888
70-896SzczecinЗападна Померания14.7032/53.4128
70-900SzczecinЗападна Померания14.5264/53.465
70-950SzczecinЗападна Померания14.5533/53.4371
71-015SzczecinЗападна Померания14.5041/53.409
71-014SzczecinЗападна Померания14.5045/53.4086
71-013SzczecinЗападна Померания14.5002/53.4078
71-012SzczecinЗападна Померания14.4926/53.4048
71-011SzczecinЗападна Померания14.5152/53.4093
71-010SzczecinЗападна Померания14.5157/53.406
71-008SzczecinЗападна Померания14.5095/53.408
71-007SzczecinЗападна Померания14.516/53.4112
71-006SzczecinЗападна Померания14.5065/53.4051
71-005SzczecinЗападна Померания14.4909/53.3995
71-004SzczecinЗападна Померания14.4952/53.3994
71-003SzczecinЗападна Померания14.4993/53.4007
71-002SzczecinЗападна Померания14.4983/53.3992
71-001SzczecinЗападна Померания14.5025/53.3988
70-879SzczecinЗападна Померания14.7626/53.3871
70-784SzczecinЗападна Померания14.6688/53.3826
70-672SzczecinЗападна Померания14.5877/53.4063
70-633SzczecinЗападна Померания14.5532/53.4164
70-632SzczecinЗападна Померания14.5546/53.4153
70-631SzczecinЗападна Померания14.5561/53.4163
70-630SzczecinЗападна Померания14.5535/53.415
70-623SzczecinЗападна Померания14.5616/53.4073
70-622SzczecinЗападна Померания14.5602/53.4086
70-621SzczecinЗападна Померания14.5583/53.4073
70-620SzczecinЗападна Померания14.5546/53.4004
70-617SzczecinЗападна Померания14.5599/53.4048
70-615SzczecinЗападна Померания14.5633/53.3959
70-614SzczecinЗападна Померания14.566/53.4055
70-613SzczecinЗападна Померания14.5676/53.4066
70-612SzczecinЗападна Померания14.5612/53.4076
70-611SzczecinЗападна Померания14.5623/53.4097
70-634SzczecinЗападна Померания14.5565/53.4158
70-640SzczecinЗападна Померания14.5562/53.4179
70-642SzczecinЗападна Померания14.5565/53.415
70-671SzczecinЗападна Померания14.6064/53.3957
70-667SzczecinЗападна Померания14.6096/53.4034
70-666SzczecinЗападна Померания14.6/53.4059
70-665SzczecinЗападна Померания14.5965/53.4072
70-664SzczecinЗападна Померания14.5988/53.4103
70-663SzczecinЗападна Померания14.5749/53.4119
70-661SzczecinЗападна Померания14.5922/53.4054
70-660SzczecinЗападна Померания14.5732/53.413
70-656SzczecinЗападна Померания14.5641/53.4198
70-655SzczecinЗападна Померания14.5703/53.4263
70-653SzczecinЗападна Померания14.5634/53.4225
70-651SzczecinЗападна Померания14.5667/53.4216
70-646SzczecinЗападна Померания14.5638/53.4187
70-644SzczecinЗападна Померания14.5608/53.4198
70-610SzczecinЗападна Померания14.5632/53.414
70-608SzczecinЗападна Померания14.5934/53.4269
70-607SzczecinЗападна Померания14.5851/53.4269
70-550SzczecinЗападна Померания14.5565/53.4287
70-549SzczecinЗападна Померания14.5585/53.4286
70-547SzczecinЗападна Померания14.5572/53.4268
70-546SzczecinЗападна Померания14.5564/53.4272
70-543SzczecinЗападна Померания14.5589/53.4253
70-542SzczecinЗападна Померания14.5596/53.4239
70-541SzczecinЗападна Померания14.5576/53.4261
70-540SzczecinЗападна Померания14.5589/53.4269
70-537SzczecinЗападна Померания14.5593/53.4264
70-536SzczecinЗападна Померания14.5595/53.4258
70-535SzczecinЗападна Померания14.5613/53.4248
70-534SzczecinЗападна Померания14.557/53.4246
70-533SzczecinЗападна Померания14.56/53.4243
70-532SzczecinЗападна Померания14.5549/53.4336
70-551SzczecinЗападна Померания14.5555/53.428
70-552SzczecinЗападна Померания14.5534/53.4299
70-553SzczecinЗападна Померания14.5549/53.429
70-606SzczecinЗападна Померания14.5808/53.4254
70-605SzczecinЗападна Померания14.5837/53.4174
70-604SzczecinЗападна Померания14.576/53.4183
70-603SzczecinЗападна Померания14.5708/53.4182
70-601SzczecinЗападна Померания14.5636/53.4183
70-566SzczecinЗападна Померания14.5615/53.4243
70-563SzczecinЗападна Померания14.5561/53.4263
70-562SzczecinЗападна Померания14.555/53.4258
70-561SzczecinЗападна Померания14.5546/53.4272
70-560SzczecinЗападна Померания14.5545/53.4254
70-557SzczecinЗападна Померания14.5534/53.4265
70-556SzczecinЗападна Померания14.5532/53.4271
70-555SzczecinЗападна Померания14.5547/53.4309
70-554SzczecinЗападна Померания14.5538/53.4312
70-674SzczecinЗападна Померания14.5871/53.4062
70-673SzczecinЗападна Померания14.5886/53.406
70-783SzczecinЗападна Померания14.6578/53.3786
70-761SzczecinЗападна Померания14.6196/53.3763
70-760SzczecinЗападна Померания14.621/53.3781
70-754SzczecinЗападна Померания14.6069/53.3712
70-753SzczecinЗападна Померания14.6096/53.3714
70-752SzczecinЗападна Померания14.6118/53.3665
70-751SzczecinЗападна Померания14.6018/53.3678
70-750SzczecinЗападна Померания14.605/53.3714
70-748SzczecinЗападна Померания14.5995/53.3683
70-747SzczecinЗападна Померания14.6013/53.37
70-746SzczecinЗападна Померания14.5938/53.3677
70-744SzczecinЗападна Померания14.5949/53.3657
70-743SzczecinЗападна Померания14.5959/53.3662
70-742SzczecinЗападна Померания14.5985/53.3663
70-741SzczecinЗападна Померания14.6153/53.3631
70-762SzczecinЗападна Померания14.6279/53.3835
70-763SzczecinЗападна Померания14.6259/53.3782
70-764SzczecinЗападна Померания14.6306/53.3813
70-782SzczecinЗападна Померания14.6614/53.359
70-781SzczecinЗападна Померания14.6586/53.3654
70-780SzczecinЗападна Померания14.6479/53.3724
70-778SzczecinЗападна Померания14.647/53.3795
70-777SzczecinЗападна Померания14.6514/53.3788
70-776SzczecinЗападна Померания14.6377/53.3735
70-775SzczecinЗападна Померания14.631/53.3792
70-774SzczecinЗападна Померания14.637/53.38
70-773SzczecinЗападна Померания14.6387/53.381
70-772SzczecinЗападна Померания14.6451/53.3842
70-771SzczecinЗападна Померания14.6348/53.3848
70-770SzczecinЗападна Померания14.6369/53.3833
70-767SzczecinЗападна Померания14.6445/53.3882
70-766SzczecinЗападна Померания14.6308/53.3841
70-740SzczecinЗападна Померания14.6117/53.3631
70-737SzczecinЗападна Померания14.609/53.3633
70-736SzczecinЗападна Померания14.604/53.3638
70-712SzczecinЗападна Померания14.5928/53.3521
70-711SzczecinЗападна Померания14.591/53.3482
70-710SzczecinЗападна Померания14.5891/53.3454
70-708SzczecinЗападна Померания14.5745/53.3498
70-707SzczecinЗападна Померания14.5726/53.3509
70-706SzczecinЗападна Померания14.571/53.3508
70-705SzczecinЗападна Померания14.5751/53.348
70-704SzczecinЗападна Померания14.5749/53.3451
70-703SzczecinЗападна Померания14.5647/53.3437
70-702SzczecinЗападна Померания14.5636/53.3462
70-701SzczecinЗападна Померания14.5584/53.3434
70-700SzczecinЗападна Померания14.5533/53.3386
70-676SzczecinЗападна Померания14.5932/53.4037
70-675SzczecinЗападна Померания14.5864/53.4062
70-720SzczecinЗападна Померания14.5839/53.3549
70-713SzczecinЗападна Померания14.5831/53.3527
70-714SzczecinЗападна Померания14.5797/53.3543
70-735SzczecinЗападна Померания14.6001/53.3634
70-734SzczecinЗападна Померания14.5968/53.363
70-733SzczecinЗападна Померания14.6019/53.3598
70-732SzczecinЗападна Померания14.6053/53.3595
70-731SzczecinЗападна Померания14.5983/53.3587
70-730SzczecinЗападна Померания14.5943/53.3626
70-727SzczecinЗападна Померания14.5899/53.3624
70-726SzczecinЗападна Померания14.5856/53.3588
70-725SzczecinЗападна Померания14.5897/53.3603
70-724SzczecinЗападна Померания14.5885/53.3592
70-723SzczecinЗападна Померания14.5868/53.3567
70-722SzczecinЗападна Померания14.5935/53.3589
70-721SzczecinЗападна Померания14.5864/53.3558
70-715SzczecinЗападна Померания14.5725/53.3528
78-400SzczecinekЗападна Померания16.6891/53.7066
19-400SzczecinkiВарминско-Мазурско22.5874/54.0815
11-420SzczeciniakВарминско-Мазурско21.4662/54.168
19-330SzczecinowoВарминско-Мазурско22.1712/53.9739
11-200SzczecinyВарминско-Мазурско20.5976/54.2563
95-061SzczecinЛодзко войводство19.7173/51.9187
87-860SzczecinКуявско-Поморски19.0099/52.3664

Докладвани телефонни номера в Szczecin

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+48918231192 +48 91 823 11 92 91 823 11 92 tel:+48-91-823-11-92
+48918231194 +48 91 823 11 94 91 823 11 94 tel:+48-91-823-11-94
+48918834710 +48 91 883 47 10 91 883 47 10 tel:+48-91-883-47-10
+48918835120 +48 91 883 51 20 91 883 51 20 tel:+48-91-883-51-20