Докладвани телефонни номера в Швейцария (+41)

Код на населеното място
Люцерн
041
Местно време
Люцерн
Телефонен номер за спешни случаи
Люцерн
117
Код за повикване на държава: +41
E.164 (код на държавата): 41
Телефонен номер за спешни случаи: 117
Капитал: Берн
език: Немски
Френски
Италиански
Валута: (CHE)швейцарски франк (CHF) (CHW)
2 ЦИФРОВО ISO: CH
3 ЦИФРОВО ISO: CHE
Местно време: 03:56
Часова зона: Europe/Zurich
Население: 8 516 543
Площ на земята: 41 290 KM2

Подробности за обаждане Switzerland

Тези докладвани телефонни номера произхождат от Швейцария, но нямат регионален код, това е обичайно за мобилни телефонни номера, а също и за IP телефонни номера (например Skype). Когато се обаждате на лице или компания, намираща се в Швейцария / в чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това местния телефонен номер. В такъв случай +41 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Люцерн е 03:56.