Код на населеното място 26 (Fribourg)

Код на населеното място
Фрибург
026
Местно време
Фрибург
Население
Фрибург
38 489
Телефонен номер за спешни случаи
Фрибург
117
■ площ: Fribourg
Код на населеното място: 026
Код за повикване на държава: +41
E.164 (код на държавата): 41
Телефонен номер за спешни случаи: 117
Капитал: Берн
език: Немски
Френски
Италиански
Валута: (CHE)швейцарски франк (CHF) (CHW)
2 ЦИФРОВО ISO: CH
3 ЦИФРОВО ISO: CHE
Местно време: 06:25
Часова зона: Europe/Zurich
Население: 38 489
Площ на земята: 41 290 KM2

Код на населеното място 26 - Fribourg

Fribourg се намира в Швейцария и има регионален код 26. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Fribourg от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +4126 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време във Фрибург е 06:25. Фрибург има население от 38 489 граждани (2017-07-26).

Fribourg - Пощенски номера

Fribourg има 3 различни пощенски номера.
Пощенски номерОбщинаокръгдълъг/широчина
1700FribourgКантон Фрибург7.1636/46.8067
1701FribourgКантон Фрибург7.1513/46.8024
1708FribourgКантон Фрибург7.1513/46.8024

Докладвани телефонни номера в Fribourg

Списъкът по-долу съдържа всички телефонни номера, за които сме получили отчети.

+41265087036 +41 26 508 70 36 026 508 70 36 tel:+41-26-508-70-36