Код на населеното място 41 (Lucerne)

Код на населеното място
Люцерн
041
Местно време
Люцерн
Телефонен номер за спешни случаи
Люцерн
117
■ площ: Lucerne
Код на населеното място: 041
Код за повикване на държава: +41
E.164 (код на държавата): 41
Телефонен номер за спешни случаи: 117
Капитал: Берн
език: Немски
Френски
Италиански
Валута: (CHE)швейцарски франк (CHF) (CHW)
2 ЦИФРОВО ISO: CH
3 ЦИФРОВО ISO: CHE
Местно време: 04:23
Часова зона: Europe/Zurich
Население: 8 516 543
Площ на земята: 41 290 KM2

Код на населеното място 41 - Lucerne

Lucerne се намира в Швейцария и има регионален код 41. Когато се обаждате на лице или фирма, намираща се в Lucerne от чужбина, първо трябва да въведете знака плюс (+) или двойна нула (00), последвано от кода на държавата и след това кода на областта. В такъв случай +4141 последвано от телефонния номер.

Местно време и други подробности

Местното време в Люцерн е 04:23.